Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
67% 
Seitenqualität
57% 
Seitenstruktur
58% 
Verlinkung
25% 
Server
100% 
Externe Faktoren
100% 
SEO Score
Antwortzeit
0,17 s
Dateigröße
360,00 kB
Wörter
8648
Medien
148
Anzahl Links
993 Intern / 22 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Ksiêgarnia internetowa informatyczna Helion.pl - wydawnictwo informatyczne, ksi±¿ki, kursy
Der Titel sollte kürzer als 580 Pixel sein. Er ist insgesamt 826 Pixel lang. Jetzt optimieren
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Ksiêgarnia informatyczna helion.pl - informatyka w najlepszym wydaniu. Lider na rynku literatury informatycznej. W ksiêgarni mo¿na zapoznaæ siê z ofert± Wydawnictwa Helion (opisy, fragmenty ksi±¿ek, opinie czytelników, spisy tre¶ci, recenzje). Mo¿na tak¿e dokonaæ zakupu wybranych ksi±¿ek (codziennie inna ksi±¿ka w promocji, zestawy promocyjne, kupony).
Die Meta-Description ist zu lang. (2261 Pixel von maximal 1000 Pixel) Jetzt optimieren
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
https://helion.pl/
Die Seite hat einen korrekten Canonical Link.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: sk
Im HTML angegebene Sprache: pl
Serverstandort: Polen
Die angegebene Sprache pl stimmt nicht mit der im Text erkannten Sprache sk überein.
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Zeichensatzkodierung ist nicht im HTTP Header angegeben.
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (ISO-8859-2) sind fehlerfrei.
Favicon
(Nice to have)
Es ist kein Favoriten Icon (Favicon) im HTML-Code verlinkt.

Meta Tags

NameWert
authorHelion SA
descriptionKsiêgarnia informatyczna helion.pl - informatyka w najlepszym wydaniu. Lider na rynku literatury informatycznej. W ksiêgarni mo¿na zapoznaæ siê z ofert± Wydawnictwa Helion (opisy, fragmenty ksi±¿ek, opinie czytelników, spisy tre¶ci, recenzje). Mo¿na tak¿e dokonaæ zakupu wybranych ksi±¿ek (codziennie inna ksi±¿ka w promocji, zestawy promocyjne, kupony).
keywordshelion, ksiêgarnia, ksiêgarnia internetowa, ksiêgarnia informatyczna, informatyka, informatyka w najlepszym wydaniu, lider na rynku, lider literatury informatycznej, ksi±¿ki
ratinggeneral
verify-v1umHUEW4aPlypfZo+BiuXifhKPm0Z+PrtmvJxLB4rxbs=
google-site-verificationyzkNgzsld5WegZX9hA871hvJE63r-oyPZHKA-JL-YL8
facebook-domain-verification3z9qoa97wdjkh5exyqj6cy1yeu7kxv
langpl
fb:app_id400448306521
og:titleKsiêgarnia internetowa informatyczna Helion.pl - wydawnictwo informatyczne, ksi±¿ki, kursy
og:imagehttps://static01.helion.com.pl/helion/img/header/logo_helionpl.png
og:site_namehelion.pl
og:url//helion.pl/
content-typetext/html; charset=iso-8859-2

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von helion.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Wörter aus der H1 Überschrift werden nicht im Text der Seite verwendet.
Der Seiteninhalt ist mit 8648 Wörtern sehr lang. Es macht eventuell Sinn den Text auf mehrere Seiten aufzuteilen.
Der Text besteht zu 11.8% aus Füllwörtern.
Worte aus dem Titel werden im Text wiederholt.
Im Text befindet sich eine Aufzählung, dies deutet auf eine gute Textstruktur hin.
Es wurden 7 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 16.59 Wörtern gut.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Es ist kein Viewport angegeben.
Es ist kein Apple-Touch Icon angegeben.
Die Webseite benötigt nur wenige JavaScript Dateien (3).
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Die Nutzung von Strong- und Bold-Tags ist optimal. Wir empfehlen für diese Webseite die Verwendung von bis zu 173 Tags.
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Bei 8 Bildern fehlt das Alt-Attribut. Der Inhalt von Alt-Attributen wird von Suchmaschinen auch als Text gewertet und ist wichtig für die Bildersuche.
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen, kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Die Seite verwendet HTTPS um Daten sicher zu übertragen.
Alle eingebundenen Dateien werden ebenfalls über HTTPS ausgeliefert.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
.../darmowa_dostawa/darmowa_dostawa_219.pngDarmowa dostawa za 0 z³
...620/d5528c6305d0552172ea7c06b298faa0.pngNoworoczne wietrzenie magazynów! [Ksi±¿ki drukowane -35%| Ebooki -50%| Audiobooki po 13,90z³]
...620/d7996b1d2c4939e350a3c8e493a4e032.pngTOP100 Roku 2020! [Ksi±¿ki drukowane i Ebooki do -40%]
...620/79579e84ca0ac7226186f52543d2c810.pngElektronika - ¦wiat pe³en magii! [Ksi±¿ki drukowane -35%]
...620/648d5d1c8c0da29945eac9f3b806355d.pngEfektywny Kotlin. Najlepsze praktyki
...620/6fc4ef3ec6775c4b38a446caca5b7c07.pngPython dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji
...620/2250d858dbda691e9ce12e6ab2a6e284.pngProgramuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów
...620/ba8b1b5f7ad4f1d65929850bf69ab352.pngOutlet
...620/047f8e8973f4a9bdc89cec3bef7b5473.pngB±d¼ administratorem idealnym! Kursy Cisco za 200z³
...620/79ddf0c9f8731d892c9c4d1aefc9b8a7.pngKariera programisty: .NET Developer
...620/d9950dccb795fc85e45fe6fa5e9c21bf.pngKein ALT-Attribut angegeben
...com.pl/global/okladki/181x236/kubdev.pngOk³adka ksi±¿ki w promocji dnia
....com.pl/global/okladki/181x236/vgitv.pngVideokurs w promocji tygodnia w helion.pl
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
...tatic01.helion.com.pl/global/flagi/1.pngKein ALT-Attribut angegeben
.../darmowa_dostawa/darmowa_dostawa_600.pngDarmowa dostawa za 0 z³
.../darmowa_dostawa/darmowa_dostawa_860.pngDarmowa dostawa za 0 z³

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
Wydawnictwo Helion - literatura informatyczna i nowe technologie
Die H1-Überschrift ist perfekt.
Überschriften
(Wichtig)
Einige Überschriftentexte kommen doppelt auf der Seite vor.
Die Überschriftenstruktur ist fehlerhaft. Es sollte keine Hierarchie (H1-H6) ausgelassen werden.
Es befinden sich 163 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 Wydawnictwo Helion - literatura informatyczna i nowe technologie
H2 Ksiêgarnia internetowa Helion.pl
H2 Twoje konto
H2 Ksiêgarnia
H2 Wydawnictwo Helion
H2 Wspó³praca
H3 Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
H3 Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
H3 Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
H3 Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych
H3 Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
H3 Zaawansowane zarz±dzanie pamiêci± w .NET: Lepszy kod, wydajno¶æ i skalowalno¶æ
H3 Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje
H3 Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II
H3 Rootkity i Bootkity
H3 Odkrywanie Arduino. Narzêdzia i techniki in¿ynierii pe³nej czaru. Wydanie II
H3 SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V
H3 Wydajno¶æ Javy. Szczegó³owe porady dotycz±ce programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II
H3 Analiza danych w zarz±dzaniu projektami
H3 Infrastructure as Code. 2nd Edition
H3 Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów
H3 Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów
H3 Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III
H3 Head First C#. 4th Edition
H3 Kubeflow Operations Guide
H3 Application Delivery and Load Balancing in Microsoft Azure
H3 97 Things Every Cloud Engineer Should Know
H3 Blueprints for Text Analytics Using Python
H3 Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozwój mikrous³ug reaktywnych
H3 Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach
H3 Building Serverless Applications with Google Cloud Run
H3 Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty
H3 Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów
H3 Algorytmy. Ilustrowany przewodnik
H3 Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji
H3 Python. Wprowadzenie. Wydanie V
H3 English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko
H3 Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów
H3 Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II
H3 Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II
H3 Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza
H3 Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku
H3 Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy
H3 Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II
H3 Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V
H3 Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów Text-Duplikat
H3 Kubernetes - rozwi±zania chmurowe w ¶wiecie DevOps. Tworzenie, wdra¿anie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych
H3 UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book
H3 Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet)
H3 Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II
H3 Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach Text-Duplikat
H3 Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II
H3 HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera
H3 Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II
H3 Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów Text-Duplikat
H3 Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym
H3 Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 Text-Duplikat
H3 Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 Text-Duplikat
H3 C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core
H3 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II
H3 Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 Text-Duplikat
H3 Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV
H3 Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II
H3 Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ. Wydanie II
H3 Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone
H3 Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II
H3 Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu
H3 Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone
H3 Trening superkoncentracji dla dzieci
H3 Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdra¿anie
H3 VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA
H3 Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku
H3 WordPress. Tworzenie aplikacji internetowych. Wydanie II
H3 Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III
H3 Blender dla kreatywnych. Modelowanie, teksturowanie, o¶wietlenie, rigging, animacja
H3 Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie
H3 Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II
H3 C# 8.0 w pigu³ce
H3 Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory
H3 Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib
H3 Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C#
H3 OpenShift. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
H3 Java. Kurs video. Zaawansowane elementy jêzyka
H3 AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie
H3 Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
H3 Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny
H3 Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API
H3 Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3
H3 Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urz±dzeniami Cisco. Czê¶æ 2
H3 Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
H3 Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
H3 Blockchain. Kurs video. Cyfrowa ewolucja w ¶wiecie finansów
H3 Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek
H3 Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1
H3 Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych
H3 Frontend developer. Kurs video. React. Poziom podstawowy
H3 Vue.js. Kurs video. Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych
H3 Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020
H3 Ubuntu 20.04. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
H3 Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw
H3 ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalno¶ci Web API
H3 Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych
H3 Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video
H3 Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji
H3 Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych
H3 Unity 2019. Kurs wideo. Wy¶cigi 2D - ostatnie szlify
H3 Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT Text-Duplikat
H3 Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek Text-Duplikat
H3 Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny Text-Duplikat
H3 Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT Text-Duplikat
H3 Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy
H3 Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT Text-Duplikat
H3 Ma³y szachista. Kurs video. Poziom pierwszy. Nauka gry w szachy dla dzieci
H3 Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy
H3 Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych Text-Duplikat
H3 Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji
H3 Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych Text-Duplikat
H3 Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom podstawowy
H3 MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA
H3 Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych Text-Duplikat
H3 Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3 Text-Duplikat
H3 Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji
H3 Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zostañ administratorem sieci
H3 Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Level up
H3 Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video Text-Duplikat
H3 Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 Text-Duplikat
H3 Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom ¶rednio zaawansowany
H3 Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom ¶rednio zaawansowany
H3 Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci±
H3 Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji Text-Duplikat
H3 Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw Text-Duplikat
H3 Wydawnictwo Helion - najlepsze ksi±¿ki informatyczne
H3 Dlaczego warto zagl±daæ do&nbspksiêgarni internetowej Helion.pl?
H4 Programowanie
H4 Technologie webowe
H4 Aplikacje biurowe
H4 Bazy danych
H4 Big Data
H4 Biznes IT
H4 CAD/CAM
H4 Digital Lifestyle
H4 DTP
H4 Elektronika
H4 Fotografia cyfrowa
H4 Grafika komputerowa
H4 Gry
H4 Hacking
H4 Hardware
H4 Matematyka
H4 Pakiety naukowe
H4 Podrêczniki szkolne
H4 Podstawy komputera
H4 Programowanie mobilne
H4 Serwery internetowe
H4 Sieci komputerowe
H4 Start-up
H4 Systemy operacyjne
H4 Technologia dla dzieci
H4 Uczenie maszynowe
H4 Zamówienia dotacyjne MEN
H4 ZESTAWY
H6 Popularni autorzy
H6 Popularne tagi
Es befinden sich zu viele interne Links (873) auf der Seite.
Einige der Linktexte der internen Links sind zu lang.
Die internen Links haben teilweise dynamische Parameter. Alle internen URLs, welche nicht als nofollow markiert sind, sollten keine dynamischen Parameter aufweisen.
Einige der Linktexte wiederholen sich.
1 Links haben keinen Linktext oder nur Inhalt in Alt- und Titelattributen.
Es befinden sich 22 externe Links auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
https://www.facebook.com/HelionPLNeues Fenster Extern Facebook
https://twitter.com/helionplNeues Fenster Extern Twitter
https://vimeo.com/user4173062Neues Fenster Extern Vimeo
https://www.youtube.com/user/T...Neues Fenster Extern YouTube
https://instagram.com/wydawnic...Neues Fenster Extern Instagram
https://helion.pl/rss.phtmlKana³y RSS
https://helion.pl/Helion
/kategorie/ksiazkiKsi±¿ki
/kategorie/ebookiEbooki
https://helion.pl/kategorie/kursyVideokursy
/kategorie/audiobookiAudiobooki
https://helion.pl/promocje/Promocje
/kategorie/bestselleryBestsellery
https://program-partnerski.hel...Neues Fenster Extern Subdomain PP
A-TITLE Program Partnerski
/users/konto/biblioteka/ebookiTwoje ebooki
/users/konto/biblioteka/audiob...Twoje audiobooki
/users/konto/biblioteka/kursyTwoje videokursy
/users/konto/dodatkiEbooki do videokursów
/users/konto/materialyDodatki do videokursów
https://helion.pl/users/bonusyTwoje bonusy
/users/konto/archiwum/ebookiTextduplikat Ebooki
/users/konto/archiwum/audiobookiTextduplikat Audiobooki
/users/konto/archiwum/kursyKursy
/users/konto/archiwum/ebookiArchiwum ebooki
/users/konto/archiwum/audiobookiArchiwum audiobooki
/users/konto/archiwum/kursyArchiwum kursy
https://helion.pl/users/main.cgiHistoria zamówieñ i e-faktury
https://helion.pl/zakupy/edit.cgiTwój koszyk
/zakupy/editp.cgiTwoja przechowalnia
https://helion.pl/promocje/Promocje helion.pl
/users/konto/vkasaWirtualna kasa
/users/konto/bonyBony podarunkowe
/users/konto/ustawieniaAnchor Adres e-mail
/users/konto/ustawieniaAnchor Has³o
/users/konto/ustawieniaAnchor Dane zamawiaj±cego
/users/konto/ustawieniaAnchor Adres do wysy³ki i faktury
/users/konto/ustawieniaAnchor Sposób p³atno¶ci
/users/konto/ustawieniaAnchor Adres e-mail Kindle
/users/konto/ustawieniaAnchor Adres e-mail Pocketbook
/users/konto/ustawieniaAnchor Adres e-mail Inkbook
/users/konto/ustawieniaAnchor Dropbox
https://helion.pl/users/index.cgiZaloguj siê
/przewodnik.phtmlPomoc
https://helion.pl/users/index.cgiTextduplikat Zaloguj siê
/users/index2.cgiTwoje konto
https://helion.pl/users/index.cgiTextduplikat Zaloguj siê
/users/rejestracja.cgiZa³ó¿ nowe konto
/users/konto/bibliotekaTwoja biblioteka
https://helion.pl/users/main.cgiTwoje zamówienia
/users/konto/polkiTwoje pó³ki
/users/konto/biblioteka/kursyTwoje kursy
/users/index2.cgiTextduplikat Twoje konto
/zakupy/editp.cgiTextduplikat Twoja przechowalnia
https://helion.pl/users/bonusyTextduplikat Twoje bonusy
https://helion.pl/users/bonusyODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
/kategorie/programowanieProgramowanie
/kategorie/programowanie/agileAgile - Programowanie
/kategorie/programowanie/algor...Algorytmy - Programowanie
/kategorie/programowanie/asemblerAsembler - Programowanie
/kategorie/programowanie/c++-b...C++ Builder - Programowanie
/kategorie/programowanie/c-sharpC# - Programowanie
/kategorie/programowanie/c++C++ - Programowanie
/kategorie/programowanie/cC - Programowanie
/kategorie/programowanie/delphiDelphi - Programowanie
/kategorie/programowanie/dockerDocker
/kategorie/programowanie/gitGit
/kategorie/programowanie/go-pr...Go - Programowanie
/kategorie/programowanie/j2eeJ2EE - Programowanie
/kategorie/programowanie/javaJava - Programowanie
/kategorie/programowanie/jbuilderJBuilder - Programowanie
/kategorie/programowanie/dot-net.NET - Programowanie
/kategorie/programowanie/objec...Objective-C/Swift - Programowanie
/kategorie/programowanie/perlPerl - Programowanie
/kategorie/programowanie/progr...Programowanie w chmurze
/kategorie/programowanie/pythonPython - Programowanie
/kategorie/programowanie/rubyRuby - Programowanie
/kategorie/programowanie/rR - Programowanie
/kategorie/programowanie/scalaScala
/kategorie/programowanie/scratchScratch
/kategorie/programowanie/techn...Techniki programowania
/kategorie/programowanie/testo...Testowanie oprogramowania
/kategorie/programowanie/turbo...Turbo Pascal - Programowanie
/kategorie/programowanie/umlUML - Programowanie
/kategorie/programowanie/visua...Visual Basic - Programowanie
/kategorie/programowanie/visua...Visual C# - Programowanie
/kategorie/programowanie/visua...Visual C++ - Programowanie
/kategorie/programowanie/visua...Visual Studio - Programowanie
/kategorie/programowanie/wzorc...Wzorce projektowe
/kategorie/programowanie/xaml-...XAML - Programowanie
/kategorie/programowanie/inneInne - Programowanie
/kategorie/webmasterstwoTechnologie webowe
/kategorie/webmasterstwo/ajaxAJAX
/kategorie/webmasterstwo/angul...AngularJS
/kategorie/webmasterstwo/apiAPI
/kategorie/webmasterstwo/aspASP
/kategorie/webmasterstwo/blogiBlogi
/kategorie/webmasterstwo/boots...Bootstrap
/kategorie/webmasterstwo/cms-inneCMS inne
/kategorie/webmasterstwo/copyw...Copywriting
/kategorie/webmasterstwo/cssCSS
/kategorie/webmasterstwo/dream...Dreamweaver
/kategorie/webmasterstwo/drupalDrupal
/kategorie/webmasterstwo/front...FrontPage
/kategorie/webmasterstwo/funkc...Funkcjonalno¶æ stron i UX
/kategorie/webmasterstwo/html-...HTML i XHTML - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/javas...JavaScript - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/joomlaJoomla!
/kategorie/webmasterstwo/jqueryjQuery - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/jsp-i...JSP i JavaServlet - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/laravelLaravel
/kategorie/webmasterstwo/mamboMambo
/kategorie/webmasterstwo/moodleMoodle
/kategorie/webmasterstwo/node-jsNode.js
/kategorie/webmasterstwo/pajaczekPaj±czek
/kategorie/webmasterstwo/perl-cgiPerl/CGI - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/phpPHP - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/pozyc...Pozycjonowanie (SEO/SEM)
/kategorie/webmasterstwo/railsRails - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/reactReact
/kategorie/webmasterstwo/stron...Strony mobilne (RWD)
/kategorie/webmasterstwo/symfonySymfony
/kategorie/webmasterstwo/tworz...Tworzenie stron WWW
/kategorie/webmasterstwo/web-d...Web Design
/kategorie/webmasterstwo/wordp...Wordpress
/kategorie/webmasterstwo/xml-i...XML i XSLT - Programowanie
/kategorie/webmasterstwo/zend-...Zend Framework
/kategorie/webmasterstwo/inneInne
/kategorie/aplikacje-biuroweAplikacje biurowe
/kategorie/aplikacje-biurowe/e...Excel
/kategorie/aplikacje-biurowe/m...MS Office
/kategorie/aplikacje-biurowe/m...MS Project
/kategorie/aplikacje-biurowe/o...OpenOffice
/kategorie/aplikacje-biurowe/o...Outlook
/kategorie/aplikacje-biurowe/p...PowerPoint
/kategorie/aplikacje-biurowe/s...SharePoint
/kategorie/aplikacje-biurowe/vbaVBA - Programowanie
/kategorie/aplikacje-biurowe/wordWord
/kategorie/aplikacje-biurowe/inneTextduplikat Inne
/kategorie/bazy-danychBazy danych
/kategorie/bazy-danych/accessAccess
/kategorie/bazy-danych/mongodbMongoDB
/kategorie/bazy-danych/mysqlMySQL - Programowanie
/kategorie/bazy-danych/nosqlNoSQL
/kategorie/bazy-danych/oracleOracle - Programowanie
/kategorie/bazy-danych/postgresqlPostgreSQL - Programowanie
/kategorie/bazy-danych/sql-serverSQL Server
/kategorie/bazy-danych/sqlSQL - Programowanie
/kategorie/bazy-danych/inneTextduplikat Inne
/kategorie/big-dataBig Data
/kategorie/big-data/analiza-da...Analiza danych
/kategorie/biznes-itBiznes IT
/kategorie/biznes-it/bitcoinBitcoin
/kategorie/biznes-it/business-...Business Intelligence
/kategorie/biznes-it/crmCRM
/kategorie/biznes-it/e-biznesE-biznes
/kategorie/biznes-it/karieraKariera
/kategorie/biznes-it/kompetenc...Kompetencje osobiste
/kategorie/biznes-it/marketingMarketing
/kategorie/biznes-it/prezentacjePrezentacje
/kategorie/biznes-it/social-mediaSocial Media
/kategorie/biznes-it/zarzadzan...Zarz±dzanie projektami IT
/kategorie/biznes-it/inneTextduplikat Inne
/kategorie/cad-camCAD/CAM
/kategorie/cad-cam/archicadArchiCAD
/kategorie/cad-cam/autocadAutoCAD
/kategorie/cad-cam/bestcadBeStCAD
/kategorie/cad-cam/catiaCATIA
/kategorie/cad-cam/edgecamEdgeCAM
/kategorie/cad-cam/inventorInventor
/kategorie/cad-cam/solidworksSolidWorks
/kategorie/cad-cam/solid-edgeSolid Edge
/kategorie/cad-cam/inneTextduplikat Inne
/kategorie/digital-lifestyleDigital Lifestyle
/kategorie/digital-lifestyle/m...Muzyka
/kategorie/digital-lifestyle/p...Premiere
/kategorie/digital-lifestyle/v...Video
/kategorie/digital-lifestyle/inneTextduplikat Inne
https://helion.pl/kategorie/dtpDTP
/kategorie/dtp/acrobatAcrobat
/kategorie/dtp/dtppTextduplikat DTP
/kategorie/dtp/indesignInDesign
/kategorie/dtp/typografiaTypografia
/kategorie/dtp/inneTextduplikat Inne
/kategorie/elektronikaElektronika
/kategorie/elektronika/arduinoArduino
/kategorie/elektronika/dronyDrony
/kategorie/elektronika/elektro...Textduplikat Elektronika
/kategorie/elektronika/legoLEGO
/kategorie/elektronika/mikroko...Mikrokontrolery
/kategorie/elektronika/robotykaRobotyka
/kategorie/fotografia-cyfrowaFotografia cyfrowa
/kategorie/fotografia-cyfrowa/...Edycja zdjêæ
/kategorie/fotografia-cyfrowa/...Techniki fotografowania
/kategorie/grafika-komputerowaGrafika komputerowa
/kategorie/grafika-komputerowa...3ds max
/kategorie/grafika-komputerowa...After Effects
/kategorie/grafika-komputerowa...Blender
/kategorie/grafika-komputerowa...Cinema 4D
/kategorie/grafika-komputerowa...Corel
/kategorie/grafika-komputerowa...Fireworks
/kategorie/grafika-komputerowa...Flash/ActionScript
/kategorie/grafika-komputerowa...FLEX
/kategorie/grafika-komputerowa...GIMP
/kategorie/grafika-komputerowa...Illustrator
/kategorie/grafika-komputerowa...Paint Shop Pro
/kategorie/grafika-komputerowa...Photoshop
/kategorie/grafika-komputerowa...Photoshop Elements
/kategorie/grafika-komputerowa...Photoshop Lightroom
/kategorie/grafika-komputerowa...Textduplikat Web Design
/kategorie/grafika-komputerowa...Textduplikat Inne
https://helion.pl/kategorie/gryGry
/kategorie/gry/directxDirectX
/kategorie/gry/inne-ulubione-gryInne ulubione gry
/kategorie/gry/minecraftMinecraft
/kategorie/gry/minecraftTextduplikat Minecraft
/kategorie/gry/openglOpenGL - Programowanie
/kategorie/gry/programowanie-gierProgramowanie gier
/kategorie/gry/tworzenie-gierTworzenie gier
/kategorie/gry/unityUnity
/kategorie/gry/unreal-engineUnreal Engine
/kategorie/gry/inneTextduplikat Inne
/kategorie/hackingHacking
/kategorie/hacking/bezpieczens...Bezpieczeñstwo sieci
/kategorie/hacking/bezpieczens...Bezpieczeñstwo systemów
/kategorie/hacking/bezpieczens...Bezpieczeñstwo WWW
/kategorie/hacking/klasyka-hakeraKlasyka hakera
/kategorie/hacking/kryptografiaKryptografia
/kategorie/hacking/testy-penet...Testy penetracyjne
/kategorie/hacking/inneTextduplikat Inne
/kategorie/hardwareHardware
/kategorie/hardware/biosBIOS
/kategorie/hardware/elementy-k...Elementy komputera
/kategorie/hardware/optymaliza...Optymalizacja wydajno¶ci
/kategorie/hardware/raspberry-piRaspberry Pi
/kategorie/hardware/rozbudowa-...Rozbudowa i naprawa
/kategorie/hardware/inneTextduplikat Inne
/kategorie/matematykaMatematyka
/kategorie/pakiety-naukowePakiety naukowe
/kategorie/pakiety-naukowe/mat...Mathcad
/kategorie/pakiety-naukowe/matlabMatlab
/kategorie/pakiety-naukowe/inneTextduplikat Inne
/kategorie/podreczniki-szkolnePodrêczniki szkolne
/kategorie/podreczniki-szkolne...Szko³a podstawowa - klasy IV-VIII
/kategorie/podreczniki-szkolne...Szko³a ponadpodstawowa
/kategorie/podreczniki-szkolne...Szko³a ponadgimnazjalna
/kategorie/podreczniki-szkolne...Technik informatyk
/kategorie/podreczniki-szkolne...Technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci
/kategorie/podreczniki-szkolne...Informatyka Europejczyka
/kategorie/podreczniki-szkolne...Ksi±¿ki oko³oszkolne
/kategorie/podstawy-komputeraPodstawy komputera
/kategorie/podstawy-komputera/...Nagrywanie p³yt CD i DVD
/kategorie/podstawy-komputera/...Poczta elektroniczna
/kategorie/podstawy-komputera/...Podstawy internetu
/kategorie/podstawy-komputera/...Podstawy obs³ugi komputera
/kategorie/podstawy-komputera/...Textduplikat Inne
/kategorie/programowanie-mobilneProgramowanie mobilne
/kategorie/programowanie-mobil...Android
/kategorie/programowanie-mobil...iPhone
/kategorie/programowanie-mobil...J2ME
/kategorie/programowanie-mobil...Windows Mobile
/kategorie/serwery-internetoweSerwery internetowe
/kategorie/serwery-internetowe...Apache
/kategorie/serwery-internetowe...Postfix
/kategorie/serwery-internetowe...qmail
/kategorie/serwery-internetowe...Sendmail
/kategorie/serwery-internetowe...Textduplikat Inne
/kategorie/sieci-komputeroweSieci komputerowe
/kategorie/sieci-komputerowe/b...Budowa sieci
/kategorie/sieci-komputerowe/c...Cisco
/kategorie/sieci-komputerowe/k...Konfiguracja sieci
/kategorie/sieci-komputerowe/n...Novell
/kategorie/sieci-komputerowe/p...Protoko³y
/kategorie/sieci-komputerowe/s...Sieci bezprzewodowe
/kategorie/sieci-komputerowe/s...Sieci domowe
/kategorie/sieci-komputerowe/inneTextduplikat Inne
/kategorie/start-upStart-up
/kategorie/start-up/startupTextduplikat Start-up
/kategorie/systemy-operacyjneSystemy operacyjne
/kategorie/systemy-operacyjne/bsdBSD
/kategorie/systemy-operacyjne/...Debian
/kategorie/systemy-operacyjne/dosDOS
/kategorie/systemy-operacyjne/...Fedora
/kategorie/systemy-operacyjne/...Linux
/kategorie/systemy-operacyjne/...Mac OS
/kategorie/systemy-operacyjne/...Mandriva / Mandrake
/kategorie/systemy-operacyjne/...Mint
/kategorie/systemy-operacyjne/...Powershell
/kategorie/systemy-operacyjne/...Red Hat
/kategorie/systemy-operacyjne/...Small business server
/kategorie/systemy-operacyjne/...SuSE
/kategorie/systemy-operacyjne/...Ubuntu
/kategorie/systemy-operacyjne/...Unix
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows 10
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows 2000
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows 7
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows 8
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows 98
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows ME
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows NT
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows Server
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows Vista
/kategorie/systemy-operacyjne/...Windows XP
/kategorie/systemy-operacyjne/...Textduplikat Inne
/kategorie/technologia-dla-dzieciTechnologia dla dzieci
/kategorie/technologia-dla-dzi...Textduplikat Elektronika
/kategorie/technologia-dla-dzi...Textduplikat Gry
/kategorie/technologia-dla-dzi...Lego
/kategorie/technologia-dla-dzi...Textduplikat Programowanie
/kategorie/uczenie-maszynoweUczenie maszynowe
/kategorie/zamowienia-dotacyjn...Zamówienia dotacyjne MEN
https://helion.pl/zestawy/drukiZESTAWY
/kategorie/darmoweeBooki za 0,00 z³
/kategorie/nowosciNowo¶ci
https://helion.pl/promocje/Textduplikat Promocje
https://helion.pl/outletOutlet
/kategorie/bestselleryTextduplikat Bestsellery
/najlepiej-ocenianeNajlepiej oceniane
/kategorie/w-przedsprzedazyPrzedsprzeda¿
https://helion.pl/zapowiedzi.htmlZapowiedzi
/serie/100-sposobow-na100 sposobów na...
https://helion.pl/serie/abcABC
/serie/akademia-excelaAkademia Excela
/serie/alchemia-programowaniaAlchemia programowania
/serie/autorytety-informatykiAutorytety informatyki
/serie/baza-programistyBaza programisty
https://helion.pl/serie/bibliaBiblia
https://helion.pl/serie/coreCore
/serie/czarna-ksiegaCzarna ksiêga
/serie/cwiczenia-praktyczneÆwiczenia praktyczne
/serie/dla-kazdegoDla ka¿dego
/serie/dla-seniorowDla seniorów
/serie/head-first-rusz-glowaHead first - Rusz g³ow±!
/serie/ilustrowany-przewodnikIlustrowany przewodnik
/serie/intensywny-treningIntensywny trening
/serie/kanon-informatykiKanon informatyki
/serie/kompendium-programistyKompendium programisty
/serie/kreatywna-fotografiaKreatywna fotografia
/serie/ksiega-ekspertaKsiêga eksperta
https://helion.pl/serie/kursKurs
/serie/leksykon-kieszonkowyLeksykon kieszonkowy
/serie/microsoft-net-developme...Microsoft .NET Development Series
/serie/multimedialny-trenerMultimedialny trener
/serie/niebieski-podrecznikNiebieski podrêcznik
/serie/nieoficjalny-podrecznikNieoficjalny podrêcznik
/serie/od-inspiracji-do-obrazuOd inspiracji do obrazu
/serie/oficjalny-podrecznikOficjalny podrêcznik
/serie/open-sourceOpen Source
https://helion.pl/serie/oracleOracle
https://helion.pl/serie/oreillyO'Reilly
/serie/owoce-programowaniaOwoce programowania
/serie/pierwsza-pomocPierwsza pomoc
/serie/pierwsze-starciePierwsze starcie
https://helion.pl/serie/po-prostuPo prostu
/serie/praktyczne-podejsciePraktyczne podej¶cie
/serie/praktyczny-kursPraktyczny kurs
https://helion.pl/serie/projektyProjekty
/serie/real-worldReal World
https://helion.pl/serie/rozmowkiRozmówki
/serie/rozwiazania-w-biznesieRozwi±zania w biznesie
/serie/seria-praktykSeria praktyk
/serie/skuteczne-rozwiazaniaSkuteczne rozwi±zania
/serie/smashing-magazineSmashing Magazine
/serie/szkola-efektuSzko³a efektu
/serie/szybki-startSzybki start
/serie/tablice-informatyczneTablice informatyczne
/serie/technologia-i-rozwiazaniaTechnologia i rozwi±zania
/serie/vademecum-profesjonalistyVademecum profesjonalisty
/serie/warsztaty-fotograficzneWarsztaty fotograficzne
https://helion.pl/serie/wroxWrox
/serie/zapiski-programistyZapiski programisty
/autorzy/robert-c-martinRobert C. Martin
/autorzy/beata-blaszczykBeata B³aszczyk
/autorzy/mark-lutzMark Lutz
/autorzy/aditya-bhargavaAditya Bhargava
/autorzy/scott-kelbyScott Kelby
/autorzy/kevin-d-mitnick-authorKevin D. Mitnick (Author)
/autorzy/william-l-simon-authorWilliam L. Simon (Author)
/autorzy/steve-wozniak-forewordSteve Wozniak (Foreword)
/autorzy/noah-giftNoah Gift
/autorzy/kennedy-behrmanKennedy Behrman
/search?qa&serwisyall&szukaj=p...python
/search?qa&serwisyall&szukaj=c...c
/search?qa&serwisyall&szukaj=j...java
/search?qa&serwisyall&szukaj=j...javascript
/search?qa&serwisyall&szukaj=l...linux
/search?qa&serwisyall&szukaj=s...sql
/search?qa&serwisyall&szukaj=p...php
/search?qa&serwisyall&szukaj=d...docker
/search?qa&serwisyall&szukaj=a...arduino
/search?qa&serwisyall&szukaj=e...excel
/search?qa&serwisyall&szukaj=r...react
/search?qa&serwisyall&szukaj=a...algorytmy
/search?qa&serwisyall&szukaj=a...android
/search?qa&serwisyall&szukaj=d...django
/search?qa&serwisyall&szukaj=h...html
/search?qa&serwisyall&szukaj=u...unity
/search?qa&serwisyall&szukaj=k...kubernetes
/search?qa&serwisyall&szukaj=w...wordpress
/search?qa&serwisyall&szukaj=a...angular
/search?qa&serwisyall&szukaj=a...azure
/search?qa&serwisyall&szukaj=b...blender
/search?qa&serwisyall&szukaj=k...kotlin
/search?qa&serwisyall&szukaj=u...ux
/search?qa&serwisyall&szukaj=c...css
/search?qa&serwisyall&szukaj=s...spring
/search?qa&serwisyall&szukaj=d...dla bystrzaków
/search?qa&serwisyall&szukaj=g...git
/search?qa&serwisyall&szukaj=c...cisco
/search?qa&serwisyall&szukaj=p...powershell
https://helion.pl/autorzylista/Nasi autorzy
/bony_podarunkowe.cgiTextduplikat Bony podarunkowe
/podaruj_prezent.phtmlPodaruj prezent
https://helion.pl/promocja/8246IMG-ALT Darmowa dostawa za 0 z³
https://helion.pl/Anchor Szukaj
https://helion.pl/Anchor Zamknij
https://helion.pl/zakupy/edit.cgiKoszyk 0
/przewodnik/kosztywysylki.phtmlDostawa od 0,00z³
/bannerclick-news-2045/promocj...IMG-ALT Noworoczne wietrzenie magazynów! [Ksi±¿ki drukowane -35%| Ebooki -50%| Audiobooki po 13,90z³]
/bannerclick-news-2030/promocj...IMG-ALT TOP100 Roku 2020! [Ksi±¿ki drukowane i Ebooki do -40%]
/bannerclick-news-2044/promocj...IMG-ALT Elektronika - ¦wiat pe³en magii! [Ksi±¿ki drukowane -35%]
/bannerclick-news-2041/ksiazki...Anchor IMG-ALT Efektywny Kotlin. Najlepsze praktyki
/bannerclick-news-2038/ksiazki...Anchor IMG-ALT Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji
/bannerclick-news-2020/ksiazki...Anchor IMG-ALT Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów
/bannerclick-news-1934/promocj...Textduplikat IMG-ALT Outlet
/bannerclick-news-2042/promocj...IMG-ALT B±d¼ administratorem idealnym! Kursy Cisco za 200z³
/bannerclick-news-2048/promocj...IMG-ALT Kariera programisty: .NET Developer
/bannerclick-news-1394/praca.p...Kein Text
/ksiazki/kubernetes-rozwiazani...IMG-ALT Ok³adka ksi±¿ki w promocji dnia
/ksiazki/kubernetes-rozwiazani...Ksi±¿ka dnia 30% taniej
/ksiazki/git-kurs-video-pracuj...IMG-ALT Videokurs w promocji tygodnia w helion.pl
/ksiazki/git-kurs-video-pracuj...Kurs video tygodnia 39,90z³
https://helion.pl/promocje/wiêcej promocji
/kategorie/nowosciTextduplikat Nowo¶ci
/kategorie/nowosciwszystkie nowo¶ci
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...IMG-ALT Ok³adka - Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Brian Wood
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=adil20Nofollow 89.10 z³
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...Oto kolejne, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie oficjalnego podrêcznika firmy Adobe, od lat uznawanego za najlepsz± pomoc do nauki Illustratora. Ksi±¿ka sk...
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...IMG-ALT Ok³adka - Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Andrew Faulkner, Conra...
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=adop20Nofollow 71.10 z³
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...Adobe Photoshop jest rozbudowanym programem, udostêpniaj±cym mnóstwo narzêdzi, filtrów i opcji. W pe³ni zas³u¿y³ na opiniê kultowego. Korzystaj± z niego najl...
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...IMG-ALT Ok³adka - Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Kelly Kordes Anton, Ti...
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=inop20Nofollow 80.10 z³
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...To kolejne, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie oficjalnego podrêcznika firmy Adobe, najskuteczniejszej pomocy do nauki InDesigna. Sk³ada siê z 15 lekcji, z...
/ksiazki/komputerowa-edycja-do...IMG-ALT Ok³adka - Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych - Andrzej Jacek Blikle, ...
/ksiazki/komputerowa-edycja-do...Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych
/zakupy/add.cgi?id=kedoszNofollow 39.90 z³
/ksiazki/komputerowa-edycja-do...Na rynku jest dostêpnych mnóstwo podrêczników do nauki pos³ugiwania siê edytorami tekstu. Zwykle s± one jedynie zbiorami opisów przycisków i okienek wraz prz...
/ksiazki/odslaniamy-sql-server...IMG-ALT Ok³adka - Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe - Bob Ward
/ksiazki/odslaniamy-sql-server...Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
/zakupy/add.cgi?id=e_1wnt_ebookNofollow 89.99 z³
/ksiazki/odslaniamy-sql-server...Nabierz prêdko¶ci dziêki prze³omowym zmianom w SQL Server 2019. Nie jest to ju¿ jedynie silnik bazodanowy, ale nowatorskie narzêdzie wyposa¿one we wsparcie d...
/ksiazki/zaawansowane-zarzadza...IMG-ALT Ok³adka - Zaawansowane zarz±dzanie pamiêci± w .NET: Lepszy kod, wydajno¶æ i skalowalno¶æ - Konrad Kokosa
/ksiazki/zaawansowane-zarzadza...Zaawansowane zarz±dzanie pamiêci± w .NET: Lepszy kod, wydajno¶æ i skalowalno¶æ
/zakupy/add.cgi?id=e_1wnu_ebookNofollow 149.00 z³
/ksiazki/zaawansowane-zarzadza...Ta ksi±¿ka pozwoli lepiej zrozumieæ wewnêtrzne dzia³anie zarz±dzania pamiêci± w .NET, zwi±zane z tym pu³apki i techniki, które pozwol± skutecznie unikaæ szer...
/ksiazki/najlepsze-praktyki-w-...IMG-ALT Ok³adka - Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje - Brendan Burns, Eddie V...
/ksiazki/najlepsze-praktyki-w-...Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje
/zakupy/add.cgi?id=naprakNofollow 59.00 z³
/ksiazki/najlepsze-praktyki-w-...Systemy informatyczne oparte na chmurze sta³y siê atrakcyjn± alternatyw± dla standardowej infrastruktury. Wymusi³y jednak radykalne zmiany w praktykach tworz...
/ksiazki/symulacje-komputerowe...IMG-ALT Ok³adka - Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II - Maciej Matyka
/ksiazki/symulacje-komputerowe...Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=sykof2Nofollow 79.00 z³
/ksiazki/symulacje-komputerowe...Ostatnie kilkadziesi±t lat to okres burzliwego rozwoju technologii informatycznych i ci±g³ego zwiêkszania mo¿liwo¶ci komputerów dostêpnych dla coraz to szers...
/ksiazki/rootkity-i-bootkity-a...IMG-ALT Ok³adka - Rootkity i Bootkity - Alex Matrosov, Eugene ...
/ksiazki/rootkity-i-bootkity-a...Rootkity i Bootkity
/zakupy/add.cgi?id=e_1wjq_ebookNofollow 95.20 z³
/ksiazki/rootkity-i-bootkity-a...Rootkity i Bootkity pomaga zrozumieæ i przeciwdzia³aæ wyrafinowanym, zaawansowanym zagro¿eniom, zagrzebanym g³êboko w procesie rozruchowym maszyny albo oprog...
/ksiazki/odkrywanie-arduino-na...IMG-ALT Ok³adka - Odkrywanie Arduino. Narzêdzia i techniki in¿ynierii pe³nej czaru. Wydanie II - Jeremy Blum
/ksiazki/odkrywanie-arduino-na...Odkrywanie Arduino. Narzêdzia i techniki in¿ynierii pe³nej czaru. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=odkar2Nofollow 53.40 z³
/ksiazki/odkrywanie-arduino-na...Oto zaktualizowane i rozszerzone wydanie ksi±¿ki, dziêki której poznasz wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki, elektroniki i cyfrowego projektowania. Omówio...
/ksiazki/sql-w-mgnieniu-oka-op...IMG-ALT Ok³adka - SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V - Ben Forta
/ksiazki/sql-w-mgnieniu-oka-op...SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V
/zakupy/add.cgi?id=sqlok5Nofollow 31.85 z³
/ksiazki/sql-w-mgnieniu-oka-op...Oto pi±te, zaktualizowane wydanie ¶wietnego podrêcznika, dziêki któremu niemal bez wysi³ku nauczysz siê podstaw jêzyka SQL. Ksi±¿ka zosta³a podzielona na 22 ...
/ksiazki/wydajnosc-javy-szczeg...IMG-ALT Ok³adka - Wydajno¶æ Javy. Szczegó³owe porady dotycz±ce programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II - Scott Oaks
/ksiazki/wydajnosc-javy-szczeg...Wydajno¶æ Javy. Szczegó³owe porady dotycz±ce programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=wydja2Nofollow Textduplikat 79.00 z³
/ksiazki/wydajnosc-javy-szczeg...W tej ksi±¿ce opisano wiele funkcjonalno¶ci, narzêdzi i procedur, dziêki którym mo¿na poprawiæ efektywno¶æ kodu napisanego w Javie 8 i 11 LTS. G³ówny nacisk ...
/ksiazki/analiza-danych-w-zarz...IMG-ALT Ok³adka - Analiza danych w zarz±dzaniu projektami - Seweryn Spa³ek (Editor)
/ksiazki/analiza-danych-w-zarz...Analiza danych w zarz±dzaniu projektami
/zakupy/add.cgi?id=adazapNofollow Textduplikat 59.00 z³
/ksiazki/analiza-danych-w-zarz...Ta ksi±¿ka prezentuje aktualn± wiedzê o analityce danych w odniesieniu do kluczowych obszarów, podej¶æ i metod zarz±dzania projektami. Zawiera przegl±d metod...
/ksiazki/infrastructure-as-cod...IMG-ALT Ok³adka - Infrastructure as Code. 2nd Edition - Kief Morris
/ksiazki/infrastructure-as-cod...Infrastructure as Code. 2nd Edition
/zakupy/add.cgi?id=e_1w6h_ebookNofollow 194.65 z³
/ksiazki/infrastructure-as-cod...Six years ago, Infrastructure as Code was a new concept. Today, as even banks and other conservative organizations plan moves to the cloud, development teams...
/ksiazki/podstawy-architektury...IMG-ALT Ok³adka - Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów - Mark Richards, Neal Ford
/ksiazki/podstawy-architektury...Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów
/zakupy/add.cgi?id=poaropNofollow 51.35 z³
/ksiazki/podstawy-architektury...Oto kompleksowy przewodnik po nowych aspektach architektury oprogramowania. Skorzysta z niego zarówno praktykuj±cy architekt, chc±cy od¶wie¿yæ swoje podej¶ci...
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...IMG-ALT Ok³adka - Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów - Juval Löwy
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...Textduplikat Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów
/zakupy/add.cgi?id=protakNofollow 89.00 z³
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...Tworzenie oprogramowania, zw³aszcza du¿ych i z³o¿onych aplikacji, bywa problemem. Czêsto objawy z³ego planowania projektu nie maj± wiele wspólnego z uwarunko...
/ksiazki/twoja-firma-w-social-...IMG-ALT Ok³adka - Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III - Marcin ¯ukowski
/ksiazki/twoja-firma-w-social-...Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III
/zakupy/add.cgi?id=twfis3Nofollow Textduplikat 31.85 z³
/ksiazki/twoja-firma-w-social-...Nie tylko „zwykli”, prywatni u¿ytkownicy, ale tak¿e wielu pracowników dzia³ów marketingu i PR mniejszych i wiêkszych przedsiêbiorstw wci±¿ nie porusza siê sw...
/ksiazki/head-first-c-4th-edit...IMG-ALT Ok³adka - Head First C#. 4th Edition - Andrew Stellman, Jenni...
/ksiazki/head-first-c-4th-edit...Head First C#. 4th Edition
/zakupy/add.cgi?id=e_1w4k_ebookNofollow 177.65 z³
/ksiazki/head-first-c-4th-edit...What will you learn from this book?Dive into C# and create apps, user interfaces, games, and more using this fun and highly visual introduction to C#, .NET C...
/ksiazki/kubeflow-operations-g...IMG-ALT Ok³adka - Kubeflow Operations Guide - Josh Patterson, Michae...
/ksiazki/kubeflow-operations-g...Kubeflow Operations Guide
/zakupy/add.cgi?id=e_1w4l_ebookNofollow 160.65 z³
/ksiazki/kubeflow-operations-g...Building models is a small part of the story when it comes to deploying machine learning applications. The entire process involves developing, orchestrating,...
/ksiazki/application-delivery-...IMG-ALT Ok³adka - Application Delivery and Load Balancing in Microsoft Azure - Derek DeJonghe, Arlan ...
/ksiazki/application-delivery-...Application Delivery and Load Balancing in Microsoft Azure
/zakupy/add.cgi?id=e_1w4m_ebookNofollow 84.92 z³
/ksiazki/application-delivery-...With more and more companies moving on-premises applications to the cloud, software and cloud solution architects alike are busy investigating ways to improv...
/ksiazki/97-things-every-cloud...IMG-ALT Ok³adka - 97 Things Every Cloud Engineer Should Know - Emily Freeman, Nathen ...
/ksiazki/97-things-every-cloud...97 Things Every Cloud Engineer Should Know
/zakupy/add.cgi?id=e_1w4n_ebookNofollow 126.65 z³
/ksiazki/97-things-every-cloud...If you create, manage, operate, or configure systems running in the cloud, you're a cloud engineer--even if you work as a system administrator, software deve...
/ksiazki/blueprints-for-text-a...IMG-ALT Ok³adka - Blueprints for Text Analytics Using Python - Jens Albrecht, Sidhart...
/ksiazki/blueprints-for-text-a...Blueprints for Text Analytics Using Python
/zakupy/add.cgi?id=e_1w4o_ebookNofollow Textduplikat 194.65 z³
/ksiazki/blueprints-for-text-a...Turning text into valuable information is essential for businesses looking to gain a competitive advantage. With recent improvements in natural language proc...
/ksiazki/architektura-aplikacj...IMG-ALT Ok³adka - Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozwój mikrous³ug reaktywnych - Harry Percival, Bob Gr...
/ksiazki/architektura-aplikacj...Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozwój mikrous³ug reaktywnych
/zakupy/add.cgi?id=arappy_ebookNofollow 67.00 z³
/ksiazki/architektura-aplikacj...Python zyskuje coraz wiêksz± popularno¶æ i jest wykorzystywany do tworzenia bardzo ró¿nych aplikacji, jednak projektowanie du¿ych, niezawodnych systemów w ty...
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...IMG-ALT Ok³adka - Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach - Andrew Hoffman
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach
/zakupy/add.cgi?id=beznoa_ebookNofollow Textduplikat 59.00 z³
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...Ksi±¿ka systematyzuje wiedzê dotycz±c± ataków hakerskich i technik zabezpieczania przed nimi aplikacji internetowych. Autor dog³êbnie opisuje metody ataków n...
/ksiazki/building-serverless-a...IMG-ALT Ok³adka - Building Serverless Applications with Google Cloud Run - Wietse Venema
/ksiazki/building-serverless-a...Building Serverless Applications with Google Cloud Run
/zakupy/add.cgi?id=e_1w3o_ebookNofollow Textduplikat 160.65 z³
/ksiazki/building-serverless-a...Learn how to build a real-world serverless application in the cloud that's reliable, secure, maintainable, and scalable. If you have experience building web ...
/kategorie/bestselleryTextduplikat Bestsellery
/kategorie/bestsellerywszystkie bestsellery
/ksiazki/czysty-kod-podrecznik...IMG-ALT Ok³adka - Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty - Robert C. Martin
/ksiazki/czysty-kod-podrecznik...Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty
/zakupy/add.cgi?id=czykovNofollow 41.40 z³
/ksiazki/czysty-kod-podrecznik...W ksi±¿ce „Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty” szczegó³owo omówione zosta³y zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podrêcznik zaw...
/ksiazki/czysta-architektura-s...IMG-ALT Ok³adka - Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów - Robert C. Martin
/ksiazki/czysta-architektura-s...Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów
/zakupy/add.cgi?id=czarchNofollow 43.55 z³
/ksiazki/czysta-architektura-s...W tej ksi±¿ce w sposób jasny i bardzo interesuj±cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotycz±cych stosow...
/ksiazki/algorytmy-ilustrowany...IMG-ALT Ok³adka - Algorytmy. Ilustrowany przewodnik - Aditya Bhargava
/ksiazki/algorytmy-ilustrowany...Algorytmy. Ilustrowany przewodnik
/zakupy/add.cgi?id=algoipNofollow 35.69 z³
/ksiazki/algorytmy-ilustrowany...Dziêki temu interesuj±cemu, przystêpnemu podrêcznikowi szybko przyswoisz sobie najwa¿niejsze pojêcia i ³atwo zrozumiesz, w jaki sposób algorytmy pomagaj± w r...
/ksiazki/python-dla-devops-nau...IMG-ALT Ok³adka - Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji - Noah Gift, Kennedy Beh...
/ksiazki/python-dla-devops-nau...Textduplikat Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji
/zakupy/add.cgi?id=pytdevNofollow Textduplikat 53.40 z³
/ksiazki/python-dla-devops-nau...Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, jak sobie z tym poradziæ. Znalaz³o siê w niej krótkie wprowadzenie do Pythona oraz do automatyzacji przetwarzania tekstu i ob...
/ksiazki/python-wprowadzenie-w...IMG-ALT Ok³adka - Python. Wprowadzenie. Wydanie V - Mark Lutz
/ksiazki/python-wprowadzenie-w...Python. Wprowadzenie. Wydanie V
/zakupy/add.cgi?id=pytho5Nofollow 101.40 z³
/ksiazki/python-wprowadzenie-w...To kompleksowy podrêcznik do nauki programowania w Pythonie. Jego pi±te wydanie zosta³o gruntownie zaktualizowane i rozbudowane o dodatkowe tre¶ci. Omówiono ...
/ksiazki/english-4-it-praktycz...IMG-ALT Ok³adka - English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko - Beata B³aszczyk
/ksiazki/english-4-it-praktycz...English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko
/zakupy/add.cgi?id=anginfNofollow 25.93 z³
/ksiazki/english-4-it-praktycz...Znajdziesz tu profesjonalne angielskie teksty dotycz±ce ró¿nych obszarów IT: baz danych, big data, sieci komputerowych, metod wytwarzania oprogramowania i wi...
/ksiazki/mistrz-czystego-kodu-...IMG-ALT Ok³adka - Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów - Robert C. Martin
/ksiazki/mistrz-czystego-kodu-...Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów
/zakupy/add.cgi?id=mckkovNofollow Textduplikat 25.93 z³
/ksiazki/mistrz-czystego-kodu-...W trakcie lektury dowiesz siê, jakie cechy charakteryzuj± profesjonalnego programistê, a jest ich sporo! W pierwszej kolejno¶ci musisz nauczyæ siê mówiæ „nie...
/ksiazki/uczenie-maszynowe-z-u...IMG-ALT Ok³adka - Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II - Aurélien Géron
/ksiazki/uczenie-maszynowe-z-u...Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=uczem2Nofollow 77.40 z³
/ksiazki/uczenie-maszynowe-z-u...To drugie wydanie bestsellerowego przewodnika po technikach uczenia maszynowego. Wystarcz± minimalne umiejêtno¶ci programistyczne, aby dziêki tej ksi±¿ce nau...
/ksiazki/python-instrukcje-dla...IMG-ALT Ok³adka - Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II - Eric Matthes
/ksiazki/python-instrukcje-dla...Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=blkpy2Nofollow 59.40 z³
/ksiazki/python-instrukcje-dla...To drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie bestsellerowego podrêcznika Programowania w Pythonie pozwoli Ci b³yskawicznie zacz±æ tworzyæ kod, który dzia³a...
/ksiazki/pragmatyczny-programi...IMG-ALT Ok³adka - Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza - Andrew Hunt, David Thomas
/ksiazki/pragmatyczny-programi...Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza
/zakupy/add.cgi?id=pragpv_ebookNofollow 34.50 z³
/ksiazki/pragmatyczny-programi...Twórcy rozmaitych narzêdzi programistycznych nieustannie próbuj± nas przekonaæ o niewiarygodnych mo¿liwo¶ciach swoich produktów, a specjali¶ci od metodyk obi...
/ksiazki/wzorce-projektowe-ele...IMG-ALT Ok³adka - Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku - Erich Gamma, Richard H...
/ksiazki/wzorce-projektowe-ele...Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku
/zakupy/add.cgi?id=wzoelvNofollow 38.35 z³
/ksiazki/wzorce-projektowe-ele...W ksi±¿ce „Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku” opisano, czym s± wzorce projektowe, a tak¿e w jaki sposób pomagaj± on...
/ksiazki/python-w-zadaniach-pr...IMG-ALT Ok³adka - Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy - Urszula Wiejak, Adrian...
/ksiazki/python-w-zadaniach-pr...Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy
/zakupy/add.cgi?id=prpyppNofollow Textduplikat 25.93 z³
/ksiazki/python-w-zadaniach-pr...Python to bardzo popularny, wydajny i elastyczny jêzyk programowania ogólnego przeznaczenia, którego prosta, czytelna i zwiêz³a sk³adnia zdoby³a uznanie rzes...
/ksiazki/sztuka-podstepu-lamal...IMG-ALT Ok³adka - Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II - Kevin D. Mitnick (Auth...
/ksiazki/sztuka-podstepu-lamal...Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=artd2vNofollow 29.18 z³
/ksiazki/sztuka-podstepu-lamal...Mitnick, obecnie najbardziej rozchwytywany ekspert w dziedzinie bezpieczeñstwa komputerów, w swej niezwyk³ej ksi±¿ce przestrzega i pokazuje, jak ³atwo mo¿na ...
/ksiazki/linux-komendy-i-polec...IMG-ALT Ok³adka - Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V - £ukasz Sosna
/ksiazki/linux-komendy-i-polec...Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V
/zakupy/add.cgi?id=linkp5Nofollow 16.18 z³
/ksiazki/linux-komendy-i-polec...Wybór systemu operacyjnego, pod którym bêdzie pracowa³ Twój komputer, w istocie sprowadza siê do wyboru miêdzy standardowym produktem giganta z Redmond a nie...
/ksiazki/podstawy-architektury...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów - Mark Richards, Neal Ford
/ksiazki/podstawy-architektury...Textduplikat Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów
/zakupy/add.cgi?id=poaropNofollow Textduplikat 51.35 z³
/ksiazki/podstawy-architektury...Textduplikat Oto kompleksowy przewodnik po nowych aspektach architektury oprogramowania. Skorzysta z niego zarówno praktykuj±cy architekt, chc±cy od¶wie¿yæ swoje podej¶ci...
/ksiazki/kubernetes-rozwiazani...IMG-ALT Ok³adka - Kubernetes - rozwi±zania chmurowe w ¶wiecie DevOps. Tworzenie, wdra¿anie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych - John Arundel, Justin D...
/ksiazki/kubernetes-rozwiazani...Kubernetes - rozwi±zania chmurowe w ¶wiecie DevOps. Tworzenie, wdra¿anie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych
/zakupy/add.cgi?id=kubdevNofollow 48.30 z³
/ksiazki/kubernetes-rozwiazani...W tym wyczerpuj±cym i praktycznym przewodniku opisano, jak dzia³aj± kontenery Kubernetes, jak je budowaæ i nimi zarz±dzaæ oraz jak projektowaæ us³ugi i infra...
/ksiazki/uxui-design-zoptymali...IMG-ALT Ok³adka - UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book - Chris Badura
/ksiazki/uxui-design-zoptymali...UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book
/zakupy/add.cgi?id=dezopmNofollow Textduplikat 38.35 z³
/ksiazki/uxui-design-zoptymali...Bez wzglêdu na to, czy zak³adasz startup, pracujesz w korporacji, czy chcesz zawodowo zajmowaæ siê User Experience lub User Interface Design — zacznij od sta...
/ksiazki/opus-magnum-c-11-prog...IMG-ALT Ok³adka - Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) - Jerzy Grêbosz
/ksiazki/opus-magnum-c-11-prog...Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet)
/zakupy/add.cgi?id=ocpp12Nofollow 109.85 z³
/ksiazki/opus-magnum-c-11-prog...Autor tej ksi±¿ki — wybitny specjalista pracuj±cy nad wieloma znacz±cymi projektami we francuskich, niemieckich i w³oskich instytutach fizyki j±drowej, znany...
/ksiazki/efektywny-python-90-s...IMG-ALT Ok³adka - Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II - Brett Slatkin
/ksiazki/efektywny-python-90-s...Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=efpyt2Nofollow 47.40 z³
/ksiazki/efektywny-python-90-s...To drugie, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie podrêcznika programowania w duchu Pythona. Zawarty tu materia³ umo¿liwia wykorzystanie tego jêzyka do tworzen...
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach - Andrew Hoffman
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...Textduplikat Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach
/zakupy/add.cgi?id=beznoa_ebookNofollow Textduplikat 59.00 z³
/ksiazki/bezpieczenstwo-nowocz...Textduplikat Ksi±¿ka systematyzuje wiedzê dotycz±c± ataków hakerskich i technik zabezpieczania przed nimi aplikacji internetowych. Autor dog³êbnie opisuje metody ataków n...
/ksiazki/refaktoryzacja-ulepsz...IMG-ALT Ok³adka - Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II - Martin Fowler
/ksiazki/refaktoryzacja-ulepsz...Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=refak2Nofollow Textduplikat 51.35 z³
/ksiazki/refaktoryzacja-ulepsz...Ta ksi±¿ka jest zaktualizowanym wydaniem praktycznego przewodnika po refaktoryzacji. Choæ jest przeznaczona dla profesjonalnego programisty, znalaz³o siê tu ...
/ksiazki/html-i-css-zaprojektu...IMG-ALT Ok³adka - HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera - Jon Duckett
/ksiazki/html-i-css-zaprojektu...HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera
/zakupy/add.cgi?id=htcswvNofollow Textduplikat 53.40 z³
/ksiazki/html-i-css-zaprojektu...Ta pozycja jest doskona³ym przewodnikiem, który wprowadzi Ciê w ¶wiat projektowania i budowania stron WWW. W trakcie lektury dowiesz siê te¿, jak uzyskaæ dos...
/ksiazki/docker-praktyczne-zas...IMG-ALT Ok³adka - Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II - Sean P. Kane, Karl Mat...
/ksiazki/docker-praktyczne-zas...Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=docke2Nofollow Textduplikat 38.35 z³
/ksiazki/docker-praktyczne-zas...Oto kolejne — zaktualizowane i uzupe³nione — wydanie praktycznego przewodnika, dziêki któremu szybko nauczysz siê korzystaæ z Dockera. Wyja¶niono tu podstawy...
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów - Juval Löwy
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...Textduplikat Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów
/zakupy/add.cgi?id=protakNofollow Textduplikat 89.00 z³
/ksiazki/programuj-tak-aby-nie...Textduplikat Tworzenie oprogramowania, zw³aszcza du¿ych i z³o¿onych aplikacji, bywa problemem. Czêsto objawy z³ego planowania projektu nie maj± wiele wspólnego z uwarunko...
/ksiazki/domain-driven-design-...IMG-ALT Ok³adka - Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym - Eric Evans
/ksiazki/domain-driven-design-...Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym
/zakupy/add.cgi?id=domdriNofollow Textduplikat 59.40 z³
/ksiazki/domain-driven-design-...Ksi±¿ka oferuje czytelnikom systematyczne podej¶cie do projektowania sterowanego dziedzin±, prezentuj±c wyczerpuj±cy zestaw dobrych praktykw projektowaniu, t...
/kategorie/w-przedsprzedazyTextduplikat Przedsprzeda¿
/kategorie/zapowiedziTextduplikat Zapowiedzi
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Brian Wood
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...Textduplikat Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=adil20Nofollow Textduplikat 89.10 z³
/ksiazki/adobe-illustrator-pl-...Textduplikat Oto kolejne, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie oficjalnego podrêcznika firmy Adobe, od lat uznawanego za najlepsz± pomoc do nauki Illustratora. Ksi±¿ka sk...
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Andrew Faulkner, Conra...
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...Textduplikat Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=adop20Nofollow Textduplikat 71.10 z³
/ksiazki/adobe-photoshop-pl-of...Textduplikat Adobe Photoshop jest rozbudowanym programem, udostêpniaj±cym mnóstwo narzêdzi, filtrów i opcji. W pe³ni zas³u¿y³ na opiniê kultowego. Korzystaj± z niego najl...
/ksiazki/c-lekcje-programowani...IMG-ALT Ok³adka - C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core - Jacek Matulewski
/ksiazki/c-lekcje-programowani...C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core
/zakupy/add.cgi?id=c6ntelNofollow 107.10 z³
/ksiazki/c-lekcje-programowani...Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, to znakomity podrêcznik do nauki programowania od podstaw. Autor, wieloletni wyk³adowca akademicki i nauczyciel studentów inf...
/ksiazki/hurtownie-danych-od-p...IMG-ALT Ok³adka - Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II - Adam Pelikant
/ksiazki/hurtownie-danych-od-p...Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=hurda2Nofollow Textduplikat 89.10 z³
/ksiazki/hurtownie-danych-od-p...Ksi±¿ka Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania zawiera materia³ przeznaczony nie tylko dla studentów wydzia³ów informatycznych, ale...
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 - Kelly Kordes Anton, Ti...
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...Textduplikat Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020
/zakupy/add.cgi?id=inop20Nofollow Textduplikat 80.10 z³
/ksiazki/adobe-indesign-pl-ofi...Textduplikat To kolejne, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie oficjalnego podrêcznika firmy Adobe, najskuteczniejszej pomocy do nauki InDesigna. Sk³ada siê z 15 lekcji, z...
/ksiazki/java-najlepsze-rozwia...IMG-ALT Ok³adka - Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV - Ian F. Darwin
/ksiazki/java-najlepsze-rozwia...Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV
/zakupy/add.cgi?id=jarec4Nofollow Textduplikat 107.10 z³
/ksiazki/java-najlepsze-rozwia...Oto zbiór aktualnych i kompletnych receptur instrukta¿owych, z których ka¿da pomaga w rozwi±zaniu konkretnego problemu. Wszystkie zosta³y starannie przetesto...
/ksiazki/jezyk-r-i-analiza-dan...IMG-ALT Ok³adka - Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II - Nina Zumel, John Mount
/ksiazki/jezyk-r-i-analiza-dan...Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=jrand2Nofollow Textduplikat 89.10 z³
/ksiazki/jezyk-r-i-analiza-dan...Analiza danych albo nauka o danych jest interdyscyplinarn± dziedzin±, dziêki której hipotezy i dane przekszta³ca siê w zrozumia³e przewidywania. Predykcyjna ...
/ksiazki/linux-wprowadzenie-do...IMG-ALT Ok³adka - Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ. Wydanie II - William Shotts
/ksiazki/linux-wprowadzenie-do...Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=linwp2Nofollow Textduplikat 89.10 z³
/ksiazki/linux-wprowadzenie-do...Ksi±¿ka jest kolejnym wydaniem bestsellerowego podrêcznika, dziêki któremu ju¿ za chwilê mo¿esz zacz±æ wpisywaæ pierwsze polecenia w terminalu, aby niespostr...
/ksiazki/pasja-testowania-wyda...IMG-ALT Ok³adka - Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone - Krzysztof Jadczyk
/ksiazki/pasja-testowania-wyda...Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone
/zakupy/add.cgi?id=paste2Nofollow 44.10 z³
/ksiazki/pasja-testowania-wyda...Pasja testowania to podrêcznik przeznaczony dla osób, które stawiaj± pierwsze kroki w ¶wiecie IT i rozwa¿aj±, czy praca testera, wa¿na i nie¼le p³atna, jest ...
/ksiazki/wysoko-wydajny-python...IMG-ALT Ok³adka - Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II - Micha Gorelick, Ian Oz...
/ksiazki/wysoko-wydajny-python...Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=pytps2Nofollow Textduplikat 80.10 z³
/ksiazki/wysoko-wydajny-python...Dziêki drugiemu, poszerzonemu i zaktualizowanemu wydaniu tej ksi±¿ki zdobêdziesz wszechstronn± wiedzê o czynnikach wp³ywaj±cych na wydajno¶æ kodu. Dowiesz si...
/ksiazki/sila-lucyfera-ciemna-...IMG-ALT Ok³adka - Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu - Dariusz Puzyrkiewicz
/ksiazki/sila-lucyfera-ciemna-...Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu
/zakupy/add.cgi?id=silaluNofollow 35.91 z³
/ksiazki/sila-lucyfera-ciemna-...Ka¿demu mo¿na wmówiæ wszystko. Nie, ta ksi±¿ka tego nie uczy. Pokazuje jednak pewne schematy reagowania na ró¿ne s³owa. Byæ mo¿e zastanawiasz siê, jak silny ...
/ksiazki/skuteczne-social-medi...IMG-ALT Ok³adka - Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone - Anna Miotk
/ksiazki/skuteczne-social-medi...Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone
/zakupy/add.cgi?id=ssmed2_3Nofollow 36.75 z³
/ksiazki/skuteczne-social-medi...Fake newsy. Trolling. Kryzysy PR wybuchaj±ce z³o¶liwie w pi±tki o godzinie dwudziestej drugiej. Niezadowoleni klienci, którzy u¿ywaj± profilu firmowego niczy...
/ksiazki/trening-superkoncentr...IMG-ALT Ok³adka - Trening superkoncentracji dla dzieci - Paulina Mech³o, Magdal...
/ksiazki/trening-superkoncentr...Trening superkoncentracji dla dzieci
/zakupy/add.cgi?id=trsudzNofollow 26.91 z³
/ksiazki/trening-superkoncentr...O tym, jakich szkód mo¿e przysporzyæ roztrzepanie i brak koncentracji nie trzeba chyba przekonywaæ - wie o tym ka¿dy, komu zdarzy³o siê zapomnieæ o odrobieni...
/ksiazki/uczenie-maszynowe-w-a...IMG-ALT Ok³adka - Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdra¿anie - Emmanuel Ameisen
/ksiazki/uczenie-maszynowe-w-a...Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdra¿anie
/zakupy/add.cgi?id=umasapNofollow 53.10 z³
/ksiazki/uczenie-maszynowe-w-a...To ksi±¿ka przeznaczona dla programistów i mened¿erów, którzy w¶ród rodz±cych siê idei uczenia maszynowego wci±¿ poszukuj± rozwi±zañ dla swojego biznesu. Aut...
/ksiazki/vba-na-sto-dwa-czyli-...IMG-ALT Ok³adka - VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA - Piotr Janus
/ksiazki/vba-na-sto-dwa-czyli-...VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA
/zakupy/add.cgi?id=vba100Nofollow Textduplikat 44.10 z³
/ksiazki/vba-na-sto-dwa-czyli-...Co wiesz i co potrafisz ― to dwie ró¿ne sprawy. Od wiedzy do umiejêtno¶ci prowadzi droga us³ana… praktyk±. A praktykê najlepiej i najbezpieczniej zdobywa siê...
/ksiazki/wdrozenie-office-365-...IMG-ALT Ok³adka - Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku - Marcin Pytlik
/ksiazki/wdrozenie-office-365-...Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku
/zakupy/add.cgi?id=wdo365Nofollow Textduplikat 35.91 z³
/ksiazki/wdrozenie-office-365-...Office 365 mo¿na dostosowywaæ do swoich potrzeb. Oznacza to, ¿e nie trzeba wykupywaæ abonamentu na korzystanie ze wszystkich mo¿liwo¶ci, jakie dostarcza prod...
/ksiazki/wordpress-tworzenie-a...IMG-ALT Ok³adka - WordPress. Tworzenie aplikacji internetowych. Wydanie II - Brian Messenlehner, Ja...
/ksiazki/wordpress-tworzenie-a...WordPress. Tworzenie aplikacji internetowych. Wydanie II
/zakupy/add.cgi?id=wordp2Nofollow Textduplikat 80.10 z³
/ksiazki/wordpress-tworzenie-a...W tej ksi±¿ce znajdziesz wyczerpuj±cy opis funkcjonalno¶ci WordPressa w wersji 5.4. Dowiesz siê równie¿, czy ta platforma spe³ni Twoje oczekiwania. Zapoznasz...
/ksiazki/django-3-praktyczne-t...IMG-ALT Ok³adka - Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III - Antonio Melé
/ksiazki/django-3-praktyczne-t...Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III
/ksiazki/django-3-praktyczne-t...Django jest potê¿nym frameworkiem s³u¿±cym do tworzenia aplikacji internetowych w Pythonie. Pozwala na pe³ne wykorzystywanie zalet tego jêzyka, takich jak pr...
/ksiazki/blender-dla-kreatywny...IMG-ALT Ok³adka - Blender dla kreatywnych. Modelowanie, teksturowanie, o¶wietlenie, rigging, animacja - Piotr Chlipalski
/ksiazki/blender-dla-kreatywny...Blender dla kreatywnych. Modelowanie, teksturowanie, o¶wietlenie, rigging, animacja
/ksiazki/blender-dla-kreatywny...Osi±gaj szczyty kreatywno¶ci z Blenderem! Poznaj zaawansowane techniki modelowania 3D od podstaw Naucz siê o¶wietlaæ sceny oraz dobieraæ materia³y i tekstury...
/ksiazki/zostan-ultrasamoukiem...IMG-ALT Ok³adka - Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie - Scott Young
/ksiazki/zostan-ultrasamoukiem...Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie
/ksiazki/zostan-ultrasamoukiem...W tej ksi±¿ce znajdziesz sprawdzone w praktyce nowe metody b³yskawicznej nauki, dziêki którym osi±gniesz wy¿szy poziom zdobywania wiedzy. Metody te oparto na...
/ksiazki/pragmatyczny-programi...IMG-ALT Ok³adka - Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II - David Thomas, Andrew Hunt
/ksiazki/pragmatyczny-programi...Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II
/ksiazki/pragmatyczny-programi...Dave Thomas i Andy Hunt napisali pierwsze wydanie tej wp³ywowej ksi±¿ki w 1999 roku, aby pomóc swoim klientom tworzyæ lepsze oprogramowanie i na nowo odnale¼...
/ksiazki/c-8-0-w-pigulce-josep...IMG-ALT Ok³adka - C# 8.0 w pigu³ce - Joseph Albahari, Eric ...
/ksiazki/c-8-0-w-pigulce-josep...C# 8.0 w pigu³ce
/ksiazki/c-8-0-w-pigulce-josep...To kolejne, przejrzane i zaktualizowane wydanie doskona³ego podrêcznika dla programistów. Znalaz³y siê tu zwiêz³e i dok³adne informacje na temat jêzyka C#, C...
/ksiazki/encyklopedia-elemento...IMG-ALT Ok³adka - Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory - Charl...
/ksiazki/encyklopedia-elemento...Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory
/ksiazki/encyklopedia-elemento...To ksi±¿ka przeznaczona dla pocz±tkuj±cych i zaawansowanych elektroników, zarówno in¿ynierów, jak i hobbystów. Zawiera starannie zebrane, skompletowane, upor...
/ksiazki/matematyczny-python-o...IMG-ALT Ok³adka - Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib - Robert Johansson
/ksiazki/matematyczny-python-o...Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib
/ksiazki/matematyczny-python-o...W tej ksi±¿ce wyczerpuj±co przedstawiono nowoczesne metody rozwi±zywania problemów obliczeniowych z tak ró¿nych dziedzin, jak badania naukowe, in¿ynieria, fi...
/ksiazki/asynchronicznosc-i-wi...IMG-ALT Ok³adka - Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C# - Grzegorz Lang
/ksiazki/asynchronicznosc-i-wi...Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C#
/ksiazki/asynchronicznosc-i-wi...Programowanie wielow±tkowe pozwala wykonywaæ ró¿ne czynno¶ci z wykorzystaniem wiêcej ni¿ jednego w±tku. W efekcie zwiêksza siê wydajno¶æ operacji, które by³y...
/kategorie/nowosci?formaty=w&c...Nowe videokursy
/kategorie/nowosci?formaty=w&c...wszystkie nowo¶ci videokursy
/ksiazki/openshift-kurs-video-...IMG-ALT Ok³adka - OpenShift. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka
/ksiazki/openshift-kurs-video-...OpenShift. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vopskv_wNofollow 72.36 z³
/ksiazki/openshift-kurs-video-...Je¶li marzysz o pracy administratora systemów, ale nie wiesz, od czego zacz±æ przygotowanie do zawodu (a w³a¶ciwie - do pomy¶lnie odbywanych rozmów kwalifika...
/ksiazki/java-kurs-video-zaawa...IMG-ALT Ok³adka - Java. Kurs video. Zaawansowane elementy jêzyka - Arkadiusz Wrzos
/ksiazki/java-kurs-video-zaawa...Java. Kurs video. Zaawansowane elementy jêzyka
/zakupy/add.cgi?id=vjavza_wNofollow 159.00 z³
/ksiazki/java-kurs-video-zaawa...Jêzyk Java nale¿y do najwa¿niejszych - i najpopularniejszych - jêzyków programowania. Dlatego te¿ jest obiektem zainteresowania wielu pocz±tkuj±cych programi...
/ksiazki/autocad-2020-kurs-vid...IMG-ALT Ok³adka - AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie - Piotr Polinceusz
/ksiazki/autocad-2020-kurs-vid...AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie
/zakupy/add.cgi?id=vac20p_wNofollow 119.00 z³
/ksiazki/autocad-2020-kurs-vid...AutoCAD, program stworzony przez firmê Autodesk, to potê¿ne narzêdzie wspomagaj±ce pracê projektanta, wykorzystywane w wiêkszo¶ci pracowni projektowych na ¶w...
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...IMG-ALT Ok³adka - Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Tenyszyn
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vdockv_wNofollow Textduplikat 119.00 z³
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...Programisto, testerze, specjalisto od DevOpsa, administratorze! To szkolenie jest w³a¶nie dla Ciebie. Szczególnie je¶li s³owo „konteneryzacja” i nazwa Docker...
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...IMG-ALT Ok³adka - Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny - £ukasz Ka¼mierczak
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny
/zakupy/add.cgi?id=praspi_wNofollow 99.00 z³
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...Uk³ady wbudowane ju¿ dzi¶ s± stosowane w najró¿niejszych bran¿ach, miêdzy innymi samochodowej, ochronie zdrowia, komunikacji, a tak¿e w przemy¶le energetyczn...
/ksiazki/django-rest-framework...IMG-ALT Ok³adka - Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API - Sebastian Opa³czyñski
/ksiazki/django-rest-framework...Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API
/zakupy/add.cgi?id=djrefr_wNofollow Textduplikat 79.00 z³
/ksiazki/django-rest-framework...W nowoczesnym stacku technologicznym do rozwi±zañ webowych aplikacje buduje siê zwykle z konkretnych komponentów, do których nale¿±: SPA (single-page applica...
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...IMG-ALT Ok³adka - Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3 - Adam Józefiok
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3
/zakupy/add.cgi?id=vcccab_wNofollow 200.00 z³
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesny ¶wiat bez sieci komputerowych. S± obecne wszêdzie i staj± siê coraz bardziej potrzebne, miêdzy innymi za spraw± rozwoju si...
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...IMG-ALT Ok³adka - Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urz±dzeniami Cisco. Czê¶æ 2 - Adam Józefiok
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urz±dzeniami Cisco. Czê¶æ 2
/zakupy/add.cgi?id=vcccau_wNofollow Textduplikat 200.00 z³
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Textduplikat Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesny ¶wiat bez sieci komputerowych. S± obecne wszêdzie i staj± siê coraz bardziej potrzebne, miêdzy innymi za spraw± rozwoju si...
/ksiazki/amazon-web-services-a...IMG-ALT Ok³adka - Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka
/ksiazki/amazon-web-services-a...Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vawses_wNofollow 199.00 z³
/ksiazki/amazon-web-services-a...Je¶li jeste¶ u¿ytkownikiem internetu i s±dzisz, ¿e korzystanie z modnych aktualnie chmur obliczeniowych Ciê nie dotyczy - to najprawdopodobniej jeste¶ w b³êd...
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...IMG-ALT Ok³adka - Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka, Piotr Ten...
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vbashv_wNofollow Textduplikat 99.00 z³
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...Linux, jako „baza” Androida, jest aktualnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ¶wiecie. To sprawia, ¿e poznanie ¶rodowiska linuksowego jest praktyczn...
/ksiazki/blockchain-kurs-video...IMG-ALT Ok³adka - Blockchain. Kurs video. Cyfrowa ewolucja w ¶wiecie finansów - Tomasz Waszczyk
/ksiazki/blockchain-kurs-video...Blockchain. Kurs video. Cyfrowa ewolucja w ¶wiecie finansów
/zakupy/add.cgi?id=vwszdf_wNofollow Textduplikat 119.00 z³
/ksiazki/blockchain-kurs-video...Blockchain od kilku lat elektryzuje ¶wiat finansów i powi±zan± z nim czê¶æ bran¿y informatycznej. Zwany inaczej ³añcuchem bloków, stanowi zdecentralizowan± b...
/ksiazki/machine-learning-i-je...IMG-ALT Ok³adka - Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek - Piotr Szajowski
/ksiazki/machine-learning-i-je...Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek
/zakupy/add.cgi?id=vprwyp_wNofollow Textduplikat 199.00 z³
/ksiazki/machine-learning-i-je...Uczenie maszynowe obejmuje techniki wykorzystywane najczê¶ciej w obszarze okre¶lanym mianem sztucznej inteligencji — a w³a¶nie ona jest w tej chwili jednym z...
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...IMG-ALT Ok³adka - Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 - Adam Józefiok
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1
/zakupy/add.cgi?id=vcccpo_wNofollow Textduplikat 200.00 z³
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Textduplikat Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesny ¶wiat bez sieci komputerowych. S± obecne wszêdzie i staj± siê coraz bardziej potrzebne, miêdzy innymi za spraw± rozwoju si...
/ksiazki/data-science-w-python...IMG-ALT Ok³adka - Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych - Oleg ¯ero
/ksiazki/data-science-w-python...Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych
/zakupy/add.cgi?id=vpyton_wNofollow Textduplikat 149.00 z³
/ksiazki/data-science-w-python...Ich wielka ilo¶æ z jednej strony jest wyzwaniem dla serwerów, z drugiej - ma ogromny potencja³ dla osób pracuj±cych z danymi. Dziêki nim udaje siê usprawniæ ...
/ksiazki/frontend-developer-ku...IMG-ALT Ok³adka - Frontend developer. Kurs video. React. Poziom podstawowy - Rados³aw Madecki
/ksiazki/frontend-developer-ku...Frontend developer. Kurs video. React. Poziom podstawowy
/zakupy/add.cgi?id=vfrode_wNofollow 129.00 z³
/ksiazki/frontend-developer-ku...Na programistycznej „gie³dzie” stanowisk frontend developerzy s± tymi, których w firmach programistycznych zawsze brakuje. Bez udzia³u sprawnego specjalisty ...
/ksiazki/vue-js-kurs-video-two...IMG-ALT Ok³adka - Vue.js. Kurs video. Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych - Piotr £u¿ecki
/ksiazki/vue-js-kurs-video-two...Vue.js. Kurs video. Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych
/zakupy/add.cgi?id=vvuekv_wNofollow Textduplikat 79.00 z³
/ksiazki/vue-js-kurs-video-two...Frontend development nale¿y do najszybciej rozwijaj±cych siê ga³êzi informatyki. Nic w tym dziwnego - ¿yjemy w erze aplikacji internetowych, stron typu SPA, ...
/ksiazki/nowoczesny-javascript...IMG-ALT Ok³adka - Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 - Piotr Jasiun
/ksiazki/nowoczesny-javascript...Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020
/zakupy/add.cgi?id=vkecma_wNofollow Textduplikat 129.00 z³
/ksiazki/nowoczesny-javascript...JavaScript, obecnie najpopularniejszy jêzyk programowania, w ostatnich latach przeszed³ istn± rewolucjê. Wskutek wprowadzenia wielu innowacyjnych funkcjonaln...
/ksiazki/ubuntu-20-04-kurs-vid...IMG-ALT Ok³adka - Ubuntu 20.04. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka
/ksiazki/ubuntu-20-04-kurs-vid...Ubuntu 20.04. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vubun2_wNofollow 49.50 z³
/ksiazki/ubuntu-20-04-kurs-vid...Celem proponowanego przez nas kursu jest przedstawienie najnowszej wersji systemu Ubuntu (20.04) od strony praktycznej. W ramach szkolenia jego s³uchacz nie ...
/ksiazki/java-full-stack-devel...IMG-ALT Ok³adka - Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw - Marcin Berendt
/ksiazki/java-full-stack-devel...Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw
/zakupy/add.cgi?id=vjavfu_wNofollow 299.00 z³
/ksiazki/java-full-stack-devel...Full Stack Developer posiada umiejêtno¶ci programistyczne zarówno po stronie serwerowej, jak i interfejsu u¿ytkownika - takie po³±czenie kompetencji jest cor...
/ksiazki/asp-net-core-kurs-vid...IMG-ALT Ok³adka - ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalno¶ci Web API - Jakub Kozera
/ksiazki/asp-net-core-kurs-vid...ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalno¶ci Web API
/zakupy/add.cgi?id=vaspnc_wNofollow 27.60 z³
/ksiazki/asp-net-core-kurs-vid...Platforma .NET Core jest najnowszym narzêdziem od firmy Microsoft umo¿liwiaj±cym tworzenie aplikacji crossplatformowych, w tym webowych oraz web API. Ze wzgl...
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...IMG-ALT Ok³adka - Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych - Marcin Gomulak
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych
/zakupy/add.cgi?id=vpohak_wNofollow Textduplikat 34.50 z³
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...In¿ynieria odwrotna, zwana te¿ wsteczn± lub programowaniem zwrotnym, bazuje na procesie badania produktu - sprzêtu lub oprogramowania - by ustaliæ, jak zosta...
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...IMG-ALT Ok³adka - Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video - Karol Kurek
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video
/zakupy/add.cgi?id=vautpr_wNofollow Textduplikat 49.50 z³
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...Nic skuteczniej ni¿ rutyna nie zabija kreatywno¶ci. Konieczno¶æ monotonnego powtarzania tych samych mechanicznych czynno¶ci i zadañ mo¿e ¼le wp³yn±æ na jako¶...
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...IMG-ALT Ok³adka - Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji - Tomasz Trêbski
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji
/zakupy/add.cgi?id=vkogiz_wNofollow Textduplikat 129.00 z³
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...Git to rozproszony system kontroli wersji. Rozproszony i kontrowersyjny, bo przez jednych kochany, a przez innych znienawidzony! Niezale¿nie od tego, jakie u...
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...IMG-ALT Ok³adka - Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych - Marcin Paluszkiewicz
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych
/zakupy/add.cgi?id=vpodpy_wNofollow 149.50 z³
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...Termin business intelligence ostatnimi czasy jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Wed³ug raportu Gartnera z 2020 roku aktualnie liderem w dziedzinie na...
/ksiazki/unity-2019-kurs-wideo...IMG-ALT Ok³adka - Unity 2019. Kurs wideo. Wy¶cigi 2D - ostatnie szlify - Arkadiusz Brzegowy
/ksiazki/unity-2019-kurs-wideo...Unity 2019. Kurs wideo. Wy¶cigi 2D - ostatnie szlify
/zakupy/add.cgi?id=vuniwy_wNofollow Textduplikat 59.00 z³
/ksiazki/unity-2019-kurs-wideo...Rynek gier komputerowych rozwija siê w niebywa³ym tempie. Z ka¿dym rokiem przychody bran¿y rosn± i nic nie wskazuje na to, by ten trend mia³ wygasn±æ. Gra ca...
https://helion.pl/kategorie/kursyTOP 25 videokursy
https://helion.pl/kategorie/kursywszystkie videokursy
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka, Piotr Ten...
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...Textduplikat Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vbashv_wNofollow Textduplikat 99.00 z³
/ksiazki/bash-kurs-video-zosta...Textduplikat Linux, jako „baza” Androida, jest aktualnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ¶wiecie. To sprawia, ¿e poznanie ¶rodowiska linuksowego jest praktyczn...
/ksiazki/machine-learning-i-je...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek - Piotr Szajowski
/ksiazki/machine-learning-i-je...Textduplikat Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek
/zakupy/add.cgi?id=vprwyp_wNofollow Textduplikat 199.00 z³
/ksiazki/machine-learning-i-je...Textduplikat Uczenie maszynowe obejmuje techniki wykorzystywane najczê¶ciej w obszarze okre¶lanym mianem sztucznej inteligencji — a w³a¶nie ona jest w tej chwili jednym z...
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny - £ukasz Ka¼mierczak
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...Textduplikat Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny
/zakupy/add.cgi?id=praspi_wNofollow Textduplikat 99.00 z³
/ksiazki/raspberry-pi-kurs-vid...Textduplikat Uk³ady wbudowane ju¿ dzi¶ s± stosowane w najró¿niejszych bran¿ach, miêdzy innymi samochodowej, ochronie zdrowia, komunikacji, a tak¿e w przemy¶le energetyczn...
/ksiazki/amazon-web-services-a...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Ko¶ka
/ksiazki/amazon-web-services-a...Textduplikat Amazon Web Services (AWS). Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vawses_wNofollow Textduplikat 199.00 z³
/ksiazki/amazon-web-services-a...Textduplikat Je¶li jeste¶ u¿ytkownikiem internetu i s±dzisz, ¿e korzystanie z modnych aktualnie chmur obliczeniowych Ciê nie dotyczy - to najprawdopodobniej jeste¶ w b³êd...
/ksiazki/angielski-dla-specjal...IMG-ALT Ok³adka - Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy - Anna Lewoc
/ksiazki/angielski-dla-specjal...Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy
/zakupy/add.cgi?id=vangit_wNofollow Textduplikat 49.50 z³
/ksiazki/angielski-dla-specjal...Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy bazuje na praktycznych przyk³adach ¶ci¶le powi±zanych z tematyk± programistyczn±, d...
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT - Piotr Tenyszyn
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...Textduplikat Docker. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT
/zakupy/add.cgi?id=vdockv_wNofollow Textduplikat 119.00 z³
/ksiazki/docker-kurs-video-zos...Textduplikat Programisto, testerze, specjalisto od DevOpsa, administratorze! To szkolenie jest w³a¶nie dla Ciebie. Szczególnie je¶li s³owo „konteneryzacja” i nazwa Docker...
/ksiazki/maly-szachista-kurs-v...IMG-ALT Ok³adka - Ma³y szachista. Kurs video. Poziom pierwszy. Nauka gry w szachy dla dzieci - Wiktor Lech
/ksiazki/maly-szachista-kurs-v...Ma³y szachista. Kurs video. Poziom pierwszy. Nauka gry w szachy dla dzieci
/zakupy/add.cgi?id=vmasza_wNofollow 19.90 z³
/ksiazki/maly-szachista-kurs-v...Je¶li chcesz, by Twoje dziecko opanowa³o j± z przyjemno¶ci± i chêtnie do niej wraca³o, Ma³y szachista. Kurs video. Poziom pierwszy. Nauka gry w szachy dla dz...
/ksiazki/frontend-developer-ku...IMG-ALT Ok³adka - Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy - Rados³aw Madecki
/ksiazki/frontend-developer-ku...Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy
/zakupy/add.cgi?id=vpodjs_wNofollow 29.50 z³
/ksiazki/frontend-developer-ku...Uwaga, uwaga! Proszê pañstwa, kierujemy siê w stronê JavaScriptu! Skoro zdecydowali¶cie siê ruszyæ z nami na tê pouczaj±c± wycieczkê, to z pewno¶ci± dysponuj...
/ksiazki/data-science-w-python...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych - Oleg ¯ero
/ksiazki/data-science-w-python...Textduplikat Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych
/zakupy/add.cgi?id=vpyton_wNofollow Textduplikat 149.00 z³
/ksiazki/data-science-w-python...Textduplikat Ich wielka ilo¶æ z jednej strony jest wyzwaniem dla serwerów, z drugiej - ma ogromny potencja³ dla osób pracuj±cych z danymi. Dziêki nim udaje siê usprawniæ ...
/ksiazki/kubernetes-kurs-video...IMG-ALT Ok³adka - Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji - Micha³ ¯y³owski
/ksiazki/kubernetes-kurs-video...Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji
/zakupy/add.cgi?id=vuruap_wNofollow 59.50 z³
/ksiazki/kubernetes-kurs-video...W ci±gu ostatnich kilku lat Docker zrewolucjonizowa³ sposób budowania i uruchamiania aplikacji. Mo¿liwo¶æ zamkniêcia programu w „lekkiej maszynie wirtualnej”...
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych - Marcin Gomulak
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...Textduplikat Poradnik hakera. Kurs video. In¿ynieria odwrotna i modyfikacja programów komputerowych
/zakupy/add.cgi?id=vpohak_wNofollow Textduplikat 34.50 z³
/ksiazki/poradnik-hakera-kurs-...Textduplikat In¿ynieria odwrotna, zwana te¿ wsteczn± lub programowaniem zwrotnym, bazuje na procesie badania produktu - sprzêtu lub oprogramowania - by ustaliæ, jak zosta...
/ksiazki/frontend-developer-ku...IMG-ALT Ok³adka - Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom podstawowy - Rados³aw Madecki
/ksiazki/frontend-developer-ku...Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom podstawowy
/zakupy/add.cgi?id=vpohtm_wNofollow Textduplikat 29.50 z³
/ksiazki/frontend-developer-ku...W³a¶ciwie: obierz kurs na frontend development i - szerzej - na aktywne dzia³ania w internecie, oznaczaj±ce co¶ wiêcej ni¿ pisanie komentarzy pod postami. Co...
/ksiazki/mikrotik-kurs-video-p...IMG-ALT Ok³adka - MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA - Jacek Mielnik
/ksiazki/mikrotik-kurs-video-p...MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA
/zakupy/add.cgi?id=vmikro_wNofollow 44.50 z³
/ksiazki/mikrotik-kurs-video-p...Sieci komputerowe s± niezwykle wa¿n± czê¶ci± wspó³czesnego ¶wiata. To dziêki nim mo¿liwe jest istnienie globalnej wioski, przesy³anie ogromnych ilo¶ci danych...
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych - Marcin Paluszkiewicz
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...Textduplikat Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych
/zakupy/add.cgi?id=vpodpy_wNofollow Textduplikat 149.50 z³
/ksiazki/power-bi-desktop-kurs...Textduplikat Termin business intelligence ostatnimi czasy jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Wed³ug raportu Gartnera z 2020 roku aktualnie liderem w dziedzinie na...
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3 - Adam Józefiok
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Textduplikat Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie bezpieczeñstwem sieci. Czê¶æ 3
/zakupy/add.cgi?id=vcccab_wNofollow Textduplikat 200.00 z³
/ksiazki/cisco-ccna-200-301-ku...Textduplikat Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesny ¶wiat bez sieci komputerowych. S± obecne wszêdzie i staj± siê coraz bardziej potrzebne, miêdzy innymi za spraw± rozwoju si...
/ksiazki/git-kurs-video-pracuj...IMG-ALT Ok³adka - Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji - Marcin Biega³a
/ksiazki/git-kurs-video-pracuj...Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji
/zakupy/add.cgi?id=vgitv_wNofollow Textduplikat 39.90 z³
/ksiazki/git-kurs-video-pracuj...Ponad 87 procent respondentów u¿ywa tego systemu do przechowywania kodu. Dziêki swojej popularno¶ci Git stanowi dzi¶ de facto standard w IT, a jego znajomo¶æ...
/ksiazki/microsoft-windows-ser...IMG-ALT Ok³adka - Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zostañ administratorem sieci - Jacek Mielnik
/ksiazki/microsoft-windows-ser...Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zostañ administratorem sieci
/zakupy/add.cgi?id=vwis19_wNofollow Textduplikat 44.50 z³
/ksiazki/microsoft-windows-ser...Windows Server 2019 jest idealnym systemem operacyjnym do zarz±dzania sieci± firmow±. Od dekad funkcjonuje na rynku IT i cieszy siê stale rosn±cym powodzenie...
/ksiazki/angielski-dla-specjal...IMG-ALT Ok³adka - Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Level up - Anna Lewoc
/ksiazki/angielski-dla-specjal...Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Level up
/zakupy/add.cgi?id=vanit2_wNofollow Textduplikat 49.50 z³
/ksiazki/angielski-dla-specjal...Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Level up jest przeznaczony dla osób pos³uguj±cych siê jêzykiem angielskim w stopniu ¶rednio zaawansowanym i zaawan...
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video - Karol Kurek
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...Textduplikat Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video
/zakupy/add.cgi?id=vautpr_wNofollow Textduplikat 49.50 z³
/ksiazki/automatyzacja-zadan-w...Textduplikat Nic skuteczniej ni¿ rutyna nie zabija kreatywno¶ci. Konieczno¶æ monotonnego powtarzania tych samych mechanicznych czynno¶ci i zadañ mo¿e ¼le wp³yn±æ na jako¶...
/ksiazki/nowoczesny-javascript...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 - Piotr Jasiun
/ksiazki/nowoczesny-javascript...Textduplikat Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020
/zakupy/add.cgi?id=vkecma_wNofollow Textduplikat 129.00 z³
/ksiazki/nowoczesny-javascript...Textduplikat JavaScript, obecnie najpopularniejszy jêzyk programowania, w ostatnich latach przeszed³ istn± rewolucjê. Wskutek wprowadzenia wielu innowacyjnych funkcjonaln...
/ksiazki/frontend-developer-ku...IMG-ALT Ok³adka - Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom ¶rednio zaawansowany - Rados³aw Madecki
/ksiazki/frontend-developer-ku...Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom ¶rednio zaawansowany
/zakupy/add.cgi?id=vfrdes_wNofollow Textduplikat 44.50 z³
/ksiazki/frontend-developer-ku...Mo¿liwe, ¿e mia³e¶ ju¿ okazjê uczestniczyæ w poprzednich szkoleniach Rados³awa Madeckiego. Pewnie zatem masz jakie¶ wyobra¿enie o tym, czego siê spodziewaæ. ...
/ksiazki/frontend-developer-ku...IMG-ALT Ok³adka - Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom ¶rednio zaawansowany - Rados³aw Madecki
/ksiazki/frontend-developer-ku...Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom ¶rednio zaawansowany
/zakupy/add.cgi?id=vfrond_wNofollow Textduplikat 44.50 z³
/ksiazki/frontend-developer-ku...Pocz±tkuj±cy programisto, sta¿ysto lub praktykancie w agencji reklamowej, cz³owieku, który w³a¶nie zmieniasz swoje zawodowe ¿ycie, przekwalifikowuj±c siê na ...
/ksiazki/microsoft-windows-ser...IMG-ALT Ok³adka - Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci± - Jacek Mielnik
/ksiazki/microsoft-windows-ser...Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci±
/zakupy/add.cgi?id=vws19z_wNofollow Textduplikat 44.50 z³
/ksiazki/microsoft-windows-ser...Tak, to najwy¿szy czas, aby poznaæ nowatorskie, zaawansowane rozwi±zania i funkcje proponowane przez najnowszy Windows Server 2019 - obecnie najbardziej prof...
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji - Tomasz Trêbski
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...Textduplikat Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji
/zakupy/add.cgi?id=vkogiz_wNofollow Textduplikat 129.00 z³
/ksiazki/git-kurs-video-zaawan...Textduplikat Git to rozproszony system kontroli wersji. Rozproszony i kontrowersyjny, bo przez jednych kochany, a przez innych znienawidzony! Niezale¿nie od tego, jakie u...
/ksiazki/java-full-stack-devel...Textduplikat IMG-ALT Ok³adka - Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw - Marcin Berendt
/ksiazki/java-full-stack-devel...Textduplikat Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw
/zakupy/add.cgi?id=vjavfu_wNofollow Textduplikat 299.00 z³
/ksiazki/java-full-stack-devel...Textduplikat Full Stack Developer posiada umiejêtno¶ci programistyczne zarówno po stronie serwerowej, jak i interfejsu u¿ytkownika - takie po³±czenie kompetencji jest cor...
https://helion.pl/promocja/8246Textduplikat IMG-ALT Darmowa dostawa za 0 z³
/kategorie/ksiazkiksi±¿ki
/kategorie/ebookiebooki
/kategorie/audiobookiaudiobooki
https://helion.pl/kategorie/kursykursy video
/ebooki_przewodnik_wykorzystan...Anchor PDF
/ebooki_przewodnik_wykorzystan...Anchor e-Pub
/ebooki_przewodnik_wykorzystan...Anchor Mobi
/kategorie/programowanieprogramowanie
/kategorie/sieci-komputerowesieci komputerowe
/kategorie/bazy-danychbazy danych
/kategorie/fotografia-cyfrowafotografia cyfrowa
/kategorie/elektronikaelektronika
/kategorie/grafika-komputerowagrafika komputerowa
/kategorie/matematykamatematyka
/kategorie/programowanie-dla-d...programowanie dla&nbspnajm³odszych
/przewodnik_na_prezent.phtmlprezent
/kategorie/programowanie/c-sharpC#
/kategorie/programowanie/dockerTextduplikat Docker
/kategorie/programowanie/scratchTextduplikat Scratch
/kategorie/bazy-danych/mysqlMySQL
/kategorie/gry/unityTextduplikat Unity
/kategorie/webmasterstwo/jqueryjQuery
/kategorie/webmasterstwo/javas...JavaScript
/kategorie/webmasterstwo/ajaxAjax
/autorzy/bjarne-stroustrupBjarne Stroustrup
/autorzy/robert-c-martinRobert C&nbspMartin
/autorzy/robin-williamsRobin Williams
/autorzy/scott-kelbyTextduplikat Scott Kelby
/autorzy/kevin-mitnickKevin Mitnick
/autorzy/andrzej-szelagAndrzej Szel±g
/autorzy/tomasz-kowalskiTomasz Kowalski
/autorzy/beata-blaszczykTextduplikat Beata B³aszczyk
/autorzy/jerzy-greboszJerzy Grêbosz
https://helion.pl/emaile.cginewslettera
https://helion.pl/promocja/8246Textduplikat IMG-ALT Darmowa dostawa za 0 z³
https://program-partnerski.hel...Nofollow Extern Subdomain Program partnerski - zarabiaj wiêcej »
/zglos_ksiazke.phtmlNofollow Brak ksi±¿ki? - daj nam znaæ »
https://helion.pl/emaile.cgiNofollow Subskrybuj newsletter »
https://helion.pl/users/index.cgiLogowanie
/users/rejestracja.cgiRejestracja
https://helion.pl/users/main.cgiHistoria Zamówieñ
/users/konto/bibliotekaTextduplikat Twoja biblioteka
/przewodnik/twoje-polki.phtmlTextduplikat Twoje pó³ki
https://helion.pl/kodAktywuj kod na produkty
/podaruj_prezent.phtmlPrezenty
/przewodnik.phtmlCentrum pomocy
/przewodnik/regulamin.phtmlRegulamin sklepu
/przewodnik/kosztywysylki.phtmlFormy i koszty wysy³ki
/przewodnik/platnosci.phtmlFormy p³atno¶ci
https://helion.pl/interact.phtmlUsprawnij nasz serwis WWW
https://helion.pl/emaile.cgiNewsletter
https://helion.pl/mapa.phtmlMapa serwisu
https://helion.pl/Anchor LiveChat
https://helion.pl/kontakty.phtmlKontakt
/grupahelion.phtmlO Grupie Helion
https://helion.pl/zostanautoremZostañ naszym autorem!
https://helion.pl/user/opinie/Oceñ ksi±¿kê
https://helion.pl/user/erraty/Zg³o¶ erratê
https://helion.pl/przyklady.phtmlPrzyk³ady do ksi±¿ek
/nagrody_i_wyroznienia.phtmlNagrody i wyró¿nienia
https://helion.pl/piracy.phtmlZg³o¶ naruszenie praw autorskich
https://program-partnerski.hel...Extern Subdomain Program partnerski Grupy Helion SA
http://ehelion.pl/Extern Sprzedawaj ksi±¿ki Grupy Helion (eHelion.pl)
https://helion.pl/pressroomZamawiaj ksi±¿ki do recenzji (Biuro Prasowe)
https://biblio.ebookpoint.pl/Extern Subdomain Ebookpoint BIBLIO
http://b2b.helion.pl/Extern Subdomain Custom Publishing - B2B
https://helion.pl/praca.phtmlPraca w Grupie Helion
/przewodnik/platnosci.phtmlNofollow IMG-ALT Sposoby p³atno¶ci w helion.pl
https://onepress.pl/Extern Onepress.pl
https://septem.pl/Extern Septem.pl
https://sensus.pl/Extern Sensus.pl
https://editio.pl/Extern Editio.pl
https://dlabystrzakow.pl/Extern DlaBystrzakow.pl
https://helionszkolenia.pl/Extern HelionSzkolenia
https://bezdroza.pl/Extern Bezdroza.pl
https://ebookpoint.pl/Extern Ebookpoint.pl
https://videopoint.pl/Extern Videopoint.pl
https://biblio.ebookpoint.pl/Extern Subdomain Biblio.Ebookpoint.pl
http://tonikstudio.pl/Nofollow Extern Tonik.pl
/przewodnik/politykaprywatnosc...Polityce Prywatno¶ci.

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die Seite leitet weiter auf "https://helion.pl/"
HTTP-Header
(Wichtig)
Es wird kein X-Powered HTTP-Header mitgesendet.
Der Webserver nutzt GZip zur komprimierten Übertragung der Webseite (HTML).
Performance
(Wenig wichtig)
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 0,17 Sekunden unter der Zielmarke von 0,40 Sekunden.
Die Webseite lädt nur wenige CSS Dateien (2).
Die Webseite benötigt nur wenige JavaScript Dateien (3).
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 360 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
dateWed, 06 Jan 2021 04:30:35 GMT
last-modifiedWed, 06 Jan 2021 04:26:01 GMT
etag"3753cd-5a028-5b833b87e3126"
cache-controlmax-age=600
varyAccept-Encoding
content-encodinggzip
x-content-type-optionsnosniff
x-xss-protection1; mode=block
x-frame-optionssameorigin
p3pCP="CAO DSP COR CURa ADMa DEVa OUR IND PHY ONL UNI COM NAV INT DEM PRE"
content-typetext/html
x-backenda136s
expiresWed, 06 Jan 2021 04:40:36 GMT
age572
strict-transport-securitymax-age=31536000
x-cacheHIT
x-hits24
accept-rangesbytes
content-length60016
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite befindet sich bei "Shallalist" in der Kategorie Shopping. Diese Einstufung ist unproblematisch.
Die Seite wird von Wikipedia verlinkt.
Die Seite ist exzellent von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat Backlinks von 3.047 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt 7.697.118 Backlinks.
Die Seite hat Backlinks von 2.308 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite hat viele Shares, Kommentare und Likes auf Facebook.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /allegro/*
Disallow: /poczta/*
Disallow: /error
Disallow: /cgi-bin/*
Disallow: /hs.php
Disallow: /plugins/*
Disallow: /search.cgi
Disallow: /searchpar.cgi
Disallow: /kataloga/*
Disallow: /errata.cgi
Disallow: /info/amazon.htm
Disallow: /zakupy/*
Disallow: /users/main.cgi
Disallow: /cgi-bin/reklama/url.cgi
Disallow: /emailfriend.cgi
Disallow: /ro/*
Disallow: /rt/*
Disallow: /przewodnik/regulamin.phtml
Disallow: /eps/regulamin.html
Disallow: /promocje/regulamin.cgi
Disallow: /partnerzy/regulamin-firma.htm
Disallow: /partnerzy/regulamin-osoba.htm
Disallow: /partnerzy/regulamin.htm
Disallow: /search-solr-ajax-new.php

Disallow: /download/notlegal/ebooks

Popularität bei Facebook

Shares / Likes / Kommentare
3.152

Es werden nur die Daten zu der angegebenen URL abgefragt und nicht zu einer eventuell vorhandenen und auf der Seite verlinkten Facebook Seite.

Suchvorschau

helion.pl
Ksiêgarnia internetowa informatyczna Helion.pl - wydawnictwo inform...
Ksiêgarnia informatyczna helion.pl - informatyka w najlepszym wydaniu. Lider na rynku literatury informatycznej. W ksiêgarni mo¿na zapoznaæ siê z ofert± Wydawnictwa Helion (opisy, fragmenty ksi±¿ek, opinie czytelników, spisy tre¶ci, recenzje). Mo¿na tak¿e dokonaæ zakupu wybranych ksi±¿ek (codziennie inna ksi±¿ka w promocji, zestawy promocyjne, kupony).

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
Helion96%Check
Wydawnictwo Helion81%Check
Ksi72%Check
Helion Helion.pl71%Check
ka da70%Check
wy szy69%Check
ksi ce67%Check
Grupy Helion66%Check
Grupie Helion66%Check
Ksi ka66%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von helion.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich