Overview of the Keyword Check
Meta attributes
0% 
HTML optimization
68% 
Other
0% 
Keyword Score

Meta information

Title
(Critically important)
Outdoor Lingua - Språk och utlandsstudier
Missing in the title: utomlands
Meta description
(Critically important)
- Språk och utlandsstudier
Not within the first 120 characters: utomlands

HTML content

Image SEO
(Somewhat important)
Not found in any image URL: utomlands
Not found in an image title: utomlands
Found in an alt attribute of an image: utomlands
Content
(Critically important)
The term is used 11 times in 732 words.
Well positioned in the text: utomlands (12 position in text)
The term appears sufficiently often in the text.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
No strong tag contains the following keyword: utomlands
Headings
(Important)
Perfectly integrated within the headings: utomlands
H1 heading
(Critically important)
Missing keywords in the first H1 heading: utomlands

Heading structure

Heading levelContent
H2 För ett jämlikt arbetsliv
H2 Bästa sättet att lära sig
H2 Ungas språk lämnar många äldre som frågetecken
H2 Få jobb efter studierna
H2 Lärarhögskolan vs Paradise Hotel
H2 Skolfrågan som kom bort
H2 Studier utomlands
H2 Hur lär du dig bäst?
H2 Redo för studier utomlands?
H2 Bli proffs på engelska!
H2 För att kunna prestera i skolan
H2 Tolkar behövs
H3 Utvald läsning
H3 Senaste nytt
H3 Senaste nytt Duplicate text
H3 Äldre inlägg
H3 Åk utomlands för att hitta ett inre lugn
H3 Vikten av att förstå språk
H3 Att flytta utomlands med barnen
H3 Coaching leder till bättre arbetsklimat
H3 Vad ska man göra med resten av sitt liv?
H3 Plugga utomlands
H3 Med sinne för siffror
H3 Lära sig ett nytt språk
H3 Livet som språkstudent
H3 Starta ett internationellt företag
H3 Skriv till oss!

Others

Domain
(Somewhat important)
Missing in the domain: utomlands
Stop words
(Nice to have)
None of the keywords is a known stop word.

Test up to 1.000 webpages of outdoorlingua.se with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions