Overview of the Keyword Check
Meta attributes
0% 
HTML optimization
66% 
Other
0% 
Keyword Score

Meta information

Title
(Critically important)
Forside
Missing in the title: jeres, virksomhed
Meta description
(Critically important)
Not within the first 120 characters: jeres, virksomhed

HTML content

Image SEO
(Somewhat important)
Not found in any alt attribute of an image: jeres, virksomhed
Not found in any image URL: jeres, virksomhed
Not found in an image title: jeres, virksomhed
Content
(Critically important)
The term is used 4 times in 522 words.
Well positioned in the text: jeres, virksomhed (121, 122 position in text)
The searchphrase is completely present in the text completely.
The term appears sufficiently often in the text.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
No strong tag contains the following keyword: jeres, virksomhed
Headings
(Important)
Perfectly integrated within the headings: jeres, virksomhed
H1 heading
(Critically important)
Hos Profilers arbejder vi målrettet med profil på flere områder…
Missing keywords in the first H1 heading: jeres, virksomhed

Heading structure

Heading levelContent
H1 Hos Profilers arbejder vi målrettet med profil på flere områder…
H1 Læs mere: Services
H1 HOLDET
H2 Sidebar
H2 HJEMMESIDER Hjemmeside design
H2 TEKST & KOMMUNIKATION TEKST & KOMMUNIKATION
H2 FOTOGRAFI fotografi-ikon
H2 STRATEGI & MARKETING Strategi & Marketing Ikon
H2 GRAFIK Grafik design logo design
H2 REKLAMER & TRYKSAGER reklamer, annonce og tryksager ikon
H2 Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan håndtere en profil- og konceptproces i jeres virksomhed. Samtidig vil I kunne få nogle inspirerende og helt gratis idéer til, hvordan vi ser ...
H3 Main Menu
H3 group
H3 EN ALLIANCE MELLEM DYGTIGE SPECIALISTER
H4 Der er ingen, der er specialist på alle områder. Men for at skabe og fastholde en klar og iøjnefaldende profil skal virksomheder inddrage mange specialister – og hvordan får du lige dem til at arbe...
H4 I Profilers.dk har vi set idéen i en alliance mellem dygtige specialister, der i fællesskab skaber synergi. Vi bidrager med hver vores viden og kreativitet – og resultatet bliver langt mere gennemt...
H4 Det giver jer dedikerede specialister, der sikrer jer de bedste og mest kost-effektive løsninger.
H4 Claus Hebor
H4 Robert Kenward
H4 Mads Urup Paasch
H4 Frank Clemmensen

Others

Domain
(Somewhat important)
Missing in the domain: jeres, virksomhed
Stop words
(Nice to have)
None of the keywords is a known stop word.

Test up to 1.000 webpages of profilers.dk with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions