Overview of the Keyword Check
Meta attributes
45% 
HTML optimization
66% 
Other
24% 
Keyword Score

Meta information

Title
(Critically important)
Magnesy neodymowe, magnes neodymowy, magnesy, magnes - Enes Magnesy
Missing in the title: PAWEŁ, ZIENTEK
At the end within the title: enes (important keywords should be at the beginning)
In the title: magnesy
Meta description
(Critically important)
Enes oferuje magnesy neodymowe, ferrytowe, samarowo-kobaltowe, alnico oraz separatory magnetyczne, uchwyty i chwytaki magnetyczne, stoły magnetyczne, narzędzia magnetyczne, przyrządy pomiarowe
Not within the first 120 characters: PAWEŁ, ZIENTEK
Exists in the meta description: ENES, MAGNESY

HTML content

Image SEO
(Somewhat important)
Not found in any alt attribute of an image: PAWEŁ, ZIENTEK
Not found in any image URL: ENES, PAWEŁ, ZIENTEK
Not found in an image title: ENES, MAGNESY, PAWEŁ, ZIENTEK
Found in an alt attribute of an image: ENES, MAGNESY
Found in the image URLs: magnesy
Content
(Critically important)
The term is used 3 times in 740 words.
Well positioned in the text: ENES, MAGNESY, PAWEŁ, ZIENTEK (9, 6, 11, 12 position in text)
The searchphrase is completely present in the text completely.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The following keyword is used in strong tags: ENES, MAGNESY, PAWEŁ, ZIENTEK
The term was found complete in a strong tag
Headings
(Important)
The following keyword is used too often in the headings: magnesy (8 times)
Not used within the headings: PAWEŁ, ZIENTEK
Occurs only once within the headings: enes
H1 heading
(Critically important)
Magnesy neodymowe i wiele, wiele więcej...
Missing keywords in the first H1 heading: ENES, PAWEŁ, ZIENTEK
Exists in the H1 heading: magnesy

Heading structure

Heading levelContent
H1 Magnesy neodymowe i wiele, wiele więcej...
H2 Profil Działalności
H2 O Firmie Enes Magnesy
H2 Sprzedaż, Hurt, Detal
H2 Porównanie Magnesów
H3 magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) spiekane i wiązane. Magnesy neodymowe spiekane to obecnie "najsilniejsze" magnesy powszechnie dostępne.
H3 magnesy ferrytowe izotropowe i anizotropowe
H3 magnesy samarowo - kobaltowe (Sm-Co)
H3 magnesy alnico (Al-Ni-Co)
H3 magnesy elastyczne
H3 uchwyty magnetyczne (z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi lub otworami do mocowania śrubą)
H3 uchwyty i kątowniki magnetyczne dla spawaczy
H3 chwytaki, podnośniki magnetyczne przemysłowe
H3 stoły i stoliki magnetyczne
H3 inne specjalistyczne uchwyty: dla galwanizerni, dla nurka, z rączką do wykorzystania w skupach złomu oraz wodoszczelne z uchem do mocowania linki
H3 demagnetyzery
H3 samodzielnie projektujemy i produkujemy separatory magnetyczne (płytowe, belkowe, stożkowe, bębnowe, rusztowe, szufladowe), wałki magnetyczne, rozdzielacze do blach, szczotki magnetyczne, nietypowe...
H3 1. Magnes neodymowy spiekany (NdFeB) - najwyższą indukcję remanencji mają spiekane magnesy neodymowe. Porównując spiekane magnesy neodymowe ze sobą najlepiej kierować się wielkością magnesu, a nie ...
H3 Empty heading
H3 Informacje kontaktowe

Others

Domain
(Somewhat important)
Missing in the domain: ENES, PAWEŁ, ZIENTEK
Occurs in the domain: magnesy
Stop words
(Nice to have)
None of the keywords is a known stop word.

Test up to 1.000 webpages of magnesy.pl with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions