Overview of the Keyword Check
Meta attributes
50% 
HTML optimization
59% 
Other
0% 
Keyword Score

Meta information

Title
(Critically important)
WebOn.pl - Załóż stronę WWW
In the title: załóż
Meta description
(Critically important)
Kreator do samodzielnego stworzenia strony internetwej. Tworzenie strony internetowej jeszcze nie było tak proste i przyjemne. Niska cena, błyskawiczny efekt, szybkie rezultaty.
Not within the first 120 characters: załóż

HTML content

Image SEO
(Somewhat important)
Not found in any alt attribute of an image: załóż
Not found in any image URL: załóż
Not found in an image title: załóż
Content
(Critically important)
The term is used 4 times in 387 words.
Well positioned in the text: załóż (4 position in text)
The term appears sufficiently often in the text.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
No strong tag contains the following keyword: załóż
Headings
(Important)
Occurs only once within the headings: załóż
H1 heading
(Critically important)
Missing keywords in the first H1 heading: załóż

Heading structure

Heading levelContent
H2 Załóż stronę internetową w 10 min
H2 Wybierasz grafikę
H2 Wybierz domenę
H2 Aktywujesz stronę WWW
H2 Dlaczego WebOn.pl
H2 Założenie strony WWW
H2 Bezpłatny okres testowy
H3 WebOn.pl to skuteczny sposób, na profesjonalną stronę Twojej firmy.
H3 kompleksowa usługa w niskiej cenie
H3 błyskawiczne uruchomienie strony
H3 Możesz założyć stronę bezpłatnie nie ponosząc żadnych kosztów
H3 Nie przypuszczałam, że tworzenie stron może być takie proste...

Others

Domain
(Somewhat important)
Missing in the domain: załóż
Stop words
(Nice to have)
None of the keywords is a known stop word.

Test up to 1.000 webpages of webon.pl with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions