Newlogic.cz - SEO Checker

Overview of the SEO Check
Meta information
100% 
Page quality
69% 
Page structure
100% 
Link structure
92% 
Server
88% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
0.21 s
File size
40.60 kB
Words
319
Media files
19
Number of links
38 internal / 24 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
Newlogic Digital - Strategická digitální agentura
The length of the page title is perfect. (424 pixels out of 580 max pixel length)
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
Jsme strategická digitální agentura - kombinujeme kreativitu s technologiemi a nebojíme se ani náročných úkolů. Chceme růst společně se svými klienty.
The length of the meta description is perfect. (942 pixels out of 1000 max pixel length)
Crawlability
(Critically important)
There are no problems in accessing the website.
Canonical URL
(Important)
https://www.newlogic.cz/
There is a valid canonical link specified.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: cz
Language defined in HTML: cs
Server location: Czechia
The following language is defined by HTML: cs
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
There are no alternate links specified on this page.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain is no subdomain.
The domain length is good.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (UTF-8) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype HTML 5 is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
The favicon is linked correctly.

Meta tags

NameValue
descriptionJsme strategická digitální agentura - kombinujeme kreativitu s technologiemi a nebojíme se ani náročných úkolů. Chceme růst společně se svými klienty.
authorNewLogic Studio - www.newlogic.cz
viewportwidth=device-width, user-scalable=0
SKYPE_TOOLBARSKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE
format-detectiontelephone=no
mobile-web-app-capableyes
apple-mobile-web-app-titleNewlogic
apple-mobile-web-app-capableyes
application-nameNewlogic
msapplication-TileColor#111315
msapplication-config/assets/favicons/browserconfig.xml?v=E6mk2ry34w
theme-color#111315
langcs
twitter:cardsummary
twitter:urlhttps://www.newlogic.cz
twitter:titleStrategická digitální agentura
twitter:descriptionJsme strategická digitální agentura - kombinujeme kreativitu s technologiemi a nebojíme se ani náročných úkolů. Chceme růst společně se svými klienty.
twitter:imagehttps://www.newlogic.cz/userfiles/cover-newlogic_15943070810706.jpg
og:typewebsite
og:urlhttps://www.newlogic.cz
og:titleStrategická digitální agentura
og:descriptionJsme strategická digitální agentura - kombinujeme kreativitu s technologiemi a nebojíme se ani náročných úkolů. Chceme růst společně se svými klienty.
og:imagehttps://www.newlogic.cz/userfiles/cover-newlogic_15943070810706.jpg
X-UA-CompatibleIE=edge
charsetutf-8

Test up to 1.000 webpages of newlogic.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
There are only 319 words on this page. Good pages should have about 800 words of useful content.
The average number of words per sentence of 8.71 words is low.
16.3% of the text are stop words.
Keywords used in the page title are also used in the page content. That's good!
Words from the H1 heading are used in the page content.
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
10 paragraphs were found on this page.
No placeholders texts or images were found.
There are no duplicates on the site.
Frames
(Critically important)
This page does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
This page loads 8 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
A viewport "width=device-width, user-scalable=0" is provided.
At least one Apple touch icon is specified.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The usage of strong and bold tags is perfect. We recommend the use of up to 6 tags for this page.
Image SEO
(Somewhat important)
1 images have no alt attribute. The content of alt attributes is used by search engines.
Social Networks
(Nice to have)
There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
This website uses HTTPS to protect privacy and integrity of the exchanged data.
All included files are also transferred via HTTPS.

Page structure

H1 heading
(Critically important)
Strategická digitální agentura
The H1 heading is perfect.
Headings
(Important)
The heading structure is perfect.

Heading structure

Heading levelContent
H1 Strategická digitální agentura
H2 Proč to zkusit s námi?
H2 Co vám můžeme nabídnout
H2 Některé z našich úspěchů
H2 Pro jaké značky pracujeme
H2 Naše hodnoty se odráží v naší práci.
H2 Potřebujetedigitální team?
H3 Strategie
H3 Design
H3 Weby & Eshopy
H3 Appky & Systémy
H3 Marketing
H3 Siemens
H3 Trevor
H3 Dafit
H3 Hotel Botanique
H3 Bookolo
H3 Ovlivňující
H3 Loajální
H3 Neposlušní
H3 Nadšení
Some anchor texts are used more than once.
The number of internal links is ok.
None of the anchor texts is too long.
All internal links are not using dynamic parameters.
There are 24 external links on this page.
LinkAttributesAnchor text
https://boost.newlogic.cz/New window External Subdomain Jsme zaměření na výkonnostní marketing a libujeme si v datech. Online kampaně v Googlu, Skliku, Youtube nebo na Facebook. Přejít na web
IMG-ALT boost.png
https://creative.newlogic.cz/New window External Subdomain Budujeme silné značky a formujeme image firmy. Vyžíváme se ve vizuální komunikaci, kampaních a tiskovinách. Přejít na web
IMG-ALT creative.png
https://www.newlogic.cz/No Text
https://www.newlogic.cz/o-nas/O nás
https://www.newlogic.cz/sluzby/Co děláme
/nase-prace/Projekty
https://www.newlogic.cz/kontakt/Kontakt
https://boost.newlogic.cz/External Subdomain Boost
https://creative.newlogic.cz/External Subdomain Creative
https://www.newlogic.cz/Homepage
/digital/tym/Tým
https://kariera.newlogic.cz/New window External Subdomain Kariéra
https://blog.newlogic.cz/New window External Subdomain Blog
/technologie-v-newlogic/Technologie
https://www.facebook.com/newlo...New window External No Text
https://www.instagram.com/newl...New window External No Text
https://www.linkedin.com/compa...New window External No Text
https://www.newlogic.cz/kontakt/Kontaktovat
https://www.newlogic.cz/A-TITLE Newlogic Digital
https://www.newlogic.cz/Text duplicate A-TITLE Newlogic Digital
https://www.newlogic.cz/o-nas/Více o Newlogic
https://www.newlogic.cz/sluzby/Strategie
https://www.newlogic.cz/sluzby/Design
https://www.newlogic.cz/sluzby/Weby & Eshopy
https://www.newlogic.cz/sluzby/Appky & Systémy
https://www.newlogic.cz/sluzby/Marketing
https://www.newlogic.cz/sluzby/Kompletní přehled našich služeb
/nase-prace/siemens/Siemens Spolupráce s nadnárodní společností
IMG-ALT Siemens
/nase-prace/trevor/Trevor Rezervační a cestovatelský portál napojený na CRM, Extranet pro uživatele
IMG-ALT Trevor
/nase-prace/dafit/Dafit Strategie, Vizuální styl, Eshop na míru, Sociální sítě, Online kampaně
IMG-ALT Dafit
/botanique-hotel-prague/Hotel Botanique Strategie, Web, Kampaň, Marketing
IMG-ALT Hotel Botanique
/bookolo-system/Bookolo Logo, Web, Systém, App, Marketing
IMG-ALT Bookolo
/nase-prace/Všechny naše projekty
https://www.siemens130let.cz/External IMG-ALT siemens.png
A-TITLE Siemens
https://www.racetool.cz/External IMG-ALT KTM.png
A-TITLE KTM
https://www.mnd.cz/External IMG-ALT mnd.png
A-TITLE MND
https://www.gw-int.net/External IMG-ALT Green-Ways.png
A-TITLE Green Ways International
https://www.vaillant.cz/External IMG-ALT vaillant.png
A-TITLE Vaillant
https://www.saint-gobain.cz/External IMG-ALT Saint-Gobain.png
A-TITLE Saint Gobain
http://www.pressburgtower.sk/en/External IMG-ALT Unicredit.png
A-TITLE UniCredit
https://www.eduagroup.cz/External IMG-ALT EDUA.png
A-TITLE Edua
/nase-prace/Text duplicate Všechny naše projekty
https://www.newlogic.cz/kontakt/Řekněte nám o svém projektu
https://www.newlogic.cz/o-nas/Text duplicate O nás
https://www.newlogic.cz/sluzby/Text duplicate Co děláme
/nase-prace/Text duplicate Projekty
https://www.newlogic.cz/kontakt/Text duplicate Kontakt
https://www.newlogic.cz/Text duplicate Homepage
/digital/tym/Text duplicate Tým
https://kariera.newlogic.cz/New window External Subdomain Text duplicate Kariéra
https://blog.newlogic.cz/New window External Subdomain Text duplicate Blog
/technologie-v-newlogic/Text duplicate Technologie
https://www.newlogic.cz/New window Navštívit stránku
https://creative.newlogic.cz/New window External Subdomain Text duplicate Navštívit stránku
https://boost.newlogic.cz/New window External Subdomain Text duplicate Navštívit stránku
/mapa-stranek/Mapa stránek
https://www.newlogic.cz/gdpr/Zásady ochrany osobních údajů
/obchodni-podminky/Pravidla a podmínky
https://www.facebook.com/newlo...New window External facebook
https://www.instagram.com/newl...New window External instagram
https://www.linkedin.com/compa...New window External linkedIn
https://www.newlogic.cz/gdpr/zásady ochrany osobních údajů a cookies

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
This page redirects to "https://www.newlogic.cz/"
HTTP header
(Important)
No X-Powered HTTP header is sent.
This page uses GZip for compressed data transmission.
Performance
(Somewhat important)
This page loads 8 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
The page response time is excellent with 0.21 seconds.
This page only loads 3 CSS files. That's ok.
The file size of the HTML document is fine (41 kB).

HTTP Response Header

NameValue
dateMon, 12 Sep 2022 02:12:16 GMT
serverApache
cache-controlno-cache, must-revalidate
expiresMon, 23 Jan 1978 10:00:00 GMT
content-security-policyupgrade-insecure-requests
set-cookie91 Characters
upgradeh2,h2c
connectionUpgrade
last-modifiedMon, 12 Sep 2022 02:12:16 GMT
varyAccept-Encoding
content-encodinggzip
strict-transport-securitymax-age=15768000; includeSubDomains; preload
permissions-policyautoplay=(self)
x-frame-optionsSAMEORIGIN
x-xss-protection1; mode=block
x-content-type-optionsnosniff
referrer-policystrict-origin
content-length9908
content-typetext/html; charset=utf-8
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

External factors

Blacklists
(Nice to have)
This website is not classified "for adult only".
This website has excellent links from other websites.
This page has backlinks from 637 referring domains.
This page has 1,801,259 backlinks.
This page has backlinks from 147 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
The page has 559 shares, comments and likes on Facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Links from Wikipedia

No links from Wikipedia were found.

Robots.txt

User-agent: *
Disallow: 

Sitemap: https://www.newlogic.cz/sitemap.xml

Search preview

www.newlogic.cz
Newlogic Digital - Strategická digitální agentura
Jsme strategická digitální agentura - kombinujeme kreativitu s technologiemi a nebojíme se ani náročných úkolů. Chceme růst společně se svými klienty.

Most important keywords

Following keywords were found. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
digitální agentura77%Check
strategická digitální agentura76%Check
strategická73%Check
agentura72%Check
Newlogic58%Check
Newlogic Digital48%Check
nebojíme46%Check
klienty46%Check
technologiemi46%Check
kreativitu46%Check

Test up to 1.000 webpages of newlogic.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions