Znojmocity.cz - SEO Checker

Overview of the SEO Check
Meta information
75% 
Page quality
53% 
Page structure
95% 
Link structure
17% 
Server
19% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
0.53 s
File size
52.60 kB
Words
1044
Media files
86
Number of links
111 internal / 31 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
Znojmo: Titulní stránka
The length of the page title is perfect. (207 pixels out of 580 max pixel length)
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
město znojmo
The meta description is too short. (88 pixels out of 1000 max pixel length) Optimize description
Crawlability
(Critically important)
There are no problems in accessing the website.
Canonical URL
(Important)
https://www.znojmocity.cz/index.asp
The specified canonical link points to a different page.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: cz
Language defined in HTML: cs
Server location: Czechia
The following language is defined by HTML: cs
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
There are no alternate links specified on this page.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain is no subdomain.
The domain length is good.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (UTF-8) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype HTML 4.01 Transitional is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
The favicon is linked correctly.

Meta tags

NameValue
keywordsměsto znojmo, městský úřad, úřední deska, titulní strana, kultura znojmo
descriptionměsto znojmo
viewportwidth=1024
langcs
Content-Typetext/html; charset=utf-8

Test up to 1.000 webpages of znojmocity.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
Some words from the page title are not used within the pages content
Words from the H1 heading are not used in the page content.
This page contains 1044 words. That's ok.
11.1% of the text are stop words.
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
11 paragraphs were found on this page.
No placeholders texts or images were found.
There are no duplicates on the site.
The average number of words per sentence of 16.7 words is good.
Frames
(Critically important)
This page does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
No Apple touch icon is specified.
This page loads 6 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
A viewport "width=1024" is provided.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The amount of tags is very high (71). We recommend using a maximum of 21 tags for this page.
The following tag is repeated too often: opatření obecné povahy
Image SEO
(Somewhat important)
Alt text (alternative text) is correctly used on all found images.
Social Networks
(Nice to have)
There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
This website uses HTTPS to protect privacy and integrity of the exchanged data.
All included files are also transferred via HTTPS.

Media list

URLAlt attributeTitle
/html/images/iko_yt.pngMěsto Znojmo na YouTube
/html/images/iko_fb.pngMěsto Znojmo na Facebooku
...obrazky=56027&datum=8/10/2017+9:29:47+AM1
...obrazky=46052&datum=3/5/2015+10:03:28+AM2
...brazky=46056&datum=12/1/2014+10:25:39+AM3
...obrazky=46147&datum=12/3/2014+9:15:24+AM4
...obrazky=46151&datum=12/3/2014+9:16:03+AM5
...obrazky=56030&datum=8/10/2017+9:37:00+AM6
...obrazky=56033&datum=8/10/2017+9:41:41+AM7
...obrazky=46159&datum=8/10/2017+9:41:52+AM7
...obrazky=46163&datum=8/10/2017+9:42:00+AM8
...obrazky=46167&datum=8/10/2017+9:42:05+AM9
...brazky=54447&datum=3/23/2017+10:44:51+AM11
..._obrazky=55290&datum=6/1/2017+3:23:07+PM42
..._obrazky=55293&datum=6/1/2017+3:23:41+PM43
..._obrazky=55296&datum=6/1/2017+3:24:03+PM44
..._obrazky=55299&datum=6/1/2017+3:24:27+PM45
..._obrazky=55302&datum=6/1/2017+3:24:47+PM46
..._obrazky=55305&datum=6/1/2017+3:25:18+PM47
..._obrazky=55308&datum=6/1/2017+3:25:44+PM48
..._obrazky=55311&datum=6/1/2017+3:26:01+PM49
..._obrazky=55314&datum=6/1/2017+3:26:28+PM50
...obrazky=53610&datum=12/7/2016+7:43:17+AM31
...razky=53275&datum=11/29/2016+10:55:49+AM32
...razky=53278&datum=11/29/2016+10:56:17+AM33
...razky=53281&datum=11/29/2016+10:57:04+AM34
...razky=53284&datum=11/29/2016+10:57:32+AM35
...razky=53287&datum=11/29/2016+10:57:57+AM36
...razky=53290&datum=11/29/2016+10:58:20+AM37
...razky=53293&datum=11/29/2016+10:58:46+AM38
...obrazky=53616&datum=12/7/2016+7:59:22+AM39
...razky=53299&datum=11/29/2016+10:59:34+AM40
...brazky=54444&datum=3/23/2017+10:44:36+AM12
...brazky=54441&datum=3/23/2017+10:44:15+AM13
...brazky=54438&datum=3/23/2017+10:43:50+AM14
...brazky=54435&datum=3/23/2017+10:43:17+AM15
...brazky=54432&datum=3/23/2017+10:42:43+AM16
...brazky=54429&datum=3/23/2017+10:42:18+AM17
...brazky=54426&datum=3/23/2017+10:42:01+AM18
...brazky=54423&datum=3/23/2017+10:41:44+AM12
...obrazky=46040&datum=3/5/2015+10:03:16+AM3
..._obrazky=55287&datum=6/1/2017+3:22:21+PM41
...obrazky=46919&datum=1/4/2016+10:55:38+AM20
...obrazky=48070&datum=1/4/2016+10:55:55+AM21
...obrazky=48073&datum=1/4/2016+10:55:49+AM22
...obrazky=49681&datum=1/4/2016+10:34:56+AM24
...obrazky=46883&datum=1/4/2016+10:35:26+AM11
...obrazky=49684&datum=1/4/2016+10:35:55+AM26
...obrazky=49687&datum=1/4/2016+10:42:04+AM27
...obrazky=49690&datum=1/4/2016+10:50:26+AM28
...brazky=46907&datum=11/29/2016+9:33:31+AM16
...brazky=46911&datum=11/29/2016+9:33:39+AM18
...brazky=54420&datum=3/23/2017+10:41:25+AM11
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=79767Mimořádný web města Znojma
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=79699Platba v městské autobusové dopravě
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=66893Zasportujte si
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=66645Novinky ze Znojma
/html/images/sipka_l.pngPředchozí zpráva
/html/images/sipka_r.pngDalší zpráva
...b5/html/owmIcon/default-dark/icon04d.svgZataženo
...b5/html/owmIcon/default-dark/icon04d.svgZataženo
...b5/html/owmIcon/default-dark/icon04d.svgZataženo
...b5/html/owmIcon/default-dark/icon10d.svgMírný déšť
...b5/html/owmIcon/default-dark/icon01d.svgJasno
/html/images/mapa2.jpgNáhled ulice - Pražská
/html/images/mapa1.jpgNáhled ulice - Obroková 1/12
/html/images/mapa3.jpgNáhled ulice - Nám. Armády
/html/images/mapa4.jpgNáhled ulice - Obroková 2/10
/html/images/mapa.jpgVýřez plánu města Znojma
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=48969Znojmo business
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=51086Rodina Okurkova
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=47600Znojmo zdravé město
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=42763Znojemské listy
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=49673Městské lesy
...Image.aspx?id_org=19341&id_obrazky=35627Správa nemovitostí
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=52426Městská knihovna
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=48032Znojemská Beseda
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=42703Města a obce
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=51654Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=42907Městská policie Znojmo
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=56605Vaše cesty k bezpečí
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=47810Blackout
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=40748Portál krizového řízení pro JmK
.../Image.aspx?id_org=19341&id_obrazky=6319Projekty spolufinancované z EU
...Image.ashx?id_org=19341&id_obrazky=65783Projekty podpořené z národních zdrojů
Video URLWidthHeight
...youtube.com/embed/VffLbqbdMKA?rel=0387236

Page structure

H1 heading
(Critically important)
Znojmo - Oficiální web
The H1 heading is perfect.
Headings
(Important)
Some headings occur twice on the page.

Heading structure

Heading levelContent
H1 Znojmo - Oficiální web
H2 Orientační nabídka
H2 International
H2 Mohlo by vás zajímat
H2 Vyhledávání
H2 Hlavní nabídka
H2 Pohyblivé novinky
H2 Aktuálně
H2 Tiskové zprávy
H2 Novinky
H2 Dokumenty
H2 Elektronické služby
H2 Navštivte také
H2 Praktické odkazy
H2 Počasí
H2 Kontakt
H2 Kde nás najdete?
H2 Navštivte také Duplicate text
H2 Informace v patě
H3 Odbory
H4 MĚSTO ZNOJMO JE MONITOROVÁNO MĚSTSKÝM KAMEROVÝM DOHLÍŽECÍM SYSTÉMEM.
Some internal links have dynamic parameters. All internal URLs, which are not marked as nofollow, should not contain dynamic parameters.
Some anchor texts are used more than once.
6 links don't have an anchor text.
The number of internal links is ok.
None of the anchor texts is too long.
There are too many external links (31) on this page.
LinkAttributesAnchor text
/aspinclude/vismoweb5/reset/gr...Nofollow Textová verze
https://www.znojmocity.cz/Anchor Hlavní nabídka
https://www.znojmocity.cz/Anchor Hlavní obsah
http://www.znojemskabeseda.cz/en/External EN
http://www.znojemskabeseda.cz/de/External DE
https://www.youtube.com/channe...External IMG-ALT Město Znojmo na YouTube
https://www.facebook.com/znojm...External IMG-ALT Město Znojmo na Facebooku
/mesto-a-samosprava/ms-60179/p...Město a samospráva
/provozni-doba-a-uredni-hodiny...Městský úřad
http://www.znojemskabeseda.cz/External Kultura a turismus
http://www.opatreniznojmo.cz/External IMG-ALT Mimořádný web města Znojma
http://www.opatreniznojmo.cz/External No Text
/platba-v-mestske-autobusove-d...IMG-ALT Platba v městské autobusové dopravě
/platba-v-mestske-autobusove-d...No Text
/zasportujte-si/d-74713IMG-ALT Zasportujte si
/zasportujte-si/d-74713No Text
https://www.youtube.com/playli...External IMG-ALT Novinky ze Znojma
https://www.youtube.com/playli...External No Text
https://www.znojmocity.cz/Anchor Tiskové zprávy
https://www.znojmocity.cz/Anchor Novinky
https://www.znojmocity.cz/Anchor Dokumenty
/na-hradisti-obnovili-tresnovo...Na Hradišti obnovili třešňovou alej
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Rok 2020
/pomoc-seniorum-v-izolaci-posk...Pomoc seniorům v izolaci poskytne i Anděl na drátě
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/znojmo-si-pripomnelo-vznik-sa...Znojmo si připomnělo vznik samostatného Československa položením věnců
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/radnice-opetovne-zridila-spec...Radnice opětovně zřídila speciální linku pomoci
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/skoleni-dobrovolniku/d-75890Školení dobrovolníků
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/v-popicich-opravuji-okoli-hrb...V Popicích opravují okolí hřbitova
/rok-2020/ds-1288/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/dp/id_ktg=1110Další tiskové zprávy
/znojemska-charita-bude-vydava...Znojemská charita bude vydávat polévku pro lidi bez domova
/oznameni/ds-1109/archiv=0Oznámení
/sberne-dvory-budou-ve-statni-...Sběrné dvory budou ve státní svátek uzavřeny
/upozorneni/ds-1002/archiv=0Upozornění
/nasla-se-hotovost/d-75773Našla se hotovost
/oznameni/ds-1109/archiv=0Text duplicate Oznámení
/svatek-senioru-ve-znojme-prob...Svátek seniorů ve Znojmě proběhl i online
/rok-2020/ds-1289/archiv=0Text duplicate Rok 2020
/straznici-pomohli-nemohoucim-...Strážníci pomohli nemohoucím seniorům a jiné ...
/dokumenty-mestske-policie/ds-...Dokumenty Městské policie
/zpravy-z-prvniho-rijnoveho-vi...Zprávy z prvního říjnového víkendu
/dokumenty-mestske-policie/ds-...Text duplicate Dokumenty Městské policie
/novinky/ds-1222/kontext=1&arc...Všechny novinky
/opatreni-obecne-povahy/d-75903Opatření obecné povahy
/dokumenty-odboru-dopravy/ds-1...Dokumenty odboru dopravy
/assets/File.ashx?id_org=19341...Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
/dokumenty-odboru-majetkoveho/...Dokumenty odboru majetkového
/assets/File.ashx?id_org=19341...Text duplicate Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
/dokumenty-odboru-majetkoveho/...Text duplicate Dokumenty odboru majetkového
/assets/File.ashx?id_org=19341...Text duplicate Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
/dokumenty-odboru-majetkoveho/...Text duplicate Dokumenty odboru majetkového
/assets/File.ashx?id_org=19341...Oznámení o zahájení stavebního řízení
/dokumenty-odboru-vystavby/ds-...Dokumenty odboru výstavby
/opatreni-obecne-povahy/d-75883Text duplicate Opatření obecné povahy
/dokumenty-odboru-dopravy/ds-1...Text duplicate Dokumenty odboru dopravy
/dp/vybery=1Další vybrané dokumenty
/e-podatelna/d-31592/p1=60814E-Podatelna
/pracoviste-czechpoint-na-meu-...Czech POINT
https://sluzby.muznojmo.cz/por...External Subdomain Portál občana
/e-fakturace/d-64933/p1=86089E-Fakturace
/pracovni-prilezitosti/d-31786...Pracovní příležitosti
/uredni-deska/2/p1=60579Úřední deska
/elektronicke-objednavani-klie...El. objednávání klientů
/verejne-zakazky/d-65381/p1=60815Veřejné zakázky
/vismo/telefonni-seznam.aspTelefonní seznam
/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1...Jak si vyřídit
/provozni-doba-a-uredni-hodiny...Provozní doba a úřední hodiny
/oddeleni-vnejsich-vztahu/os-4887Oddělení vnějších vztahů
/mestsky-architekt/o-1984Městský architekt
https://znojmo.mobilnirozhlas.cz/External Subdomain Mobilní Rozhlas
https://mapy.muznojmo.cz/app/m...External Subdomain Mapový server
/blokove-cisteni/d-2335Blokové čištění
/assets/File.ashx?id_org=19341...Kalendář svozu odpadů
/mereni-rychlosti/d-71325Měření rychlosti
/stav-vyrizeni-zadosti-o-dokla...Stav vyřízení žádostí o doklady
http://www.zds-psota.cz/index....External Jízdní řády MAD Znojmo
https://portal.eon.cz/odstavky...External Přerušení dodávek elektřiny
/zivotni-situace-tisnove-linky...Životní situace - tísňové linky
http://www.znojmo-zdravemesto.cz/External Zdravé město Znojmo
http://www.znojmo-zdravemesto....External Tvoříme Znojmo
https://sluzby.muznojmo.cz/por...External Subdomain Text duplicate Portál občana
/VismoOnline_ActionScripts/Fil...Parkovací systém města
https://www.openweathermap.org/New window External Zdroj
/vismo/o_utvar.asp?id_org=1934...Podrobný kontakt
/vismo/formulare2.asp?id_org=1...Napište nám
http://mapy.cz/s/9M1OExternal Přejít na mapy
/prazska-2486-59/ms-60580Pražská 2486/59
/odbor-spravni-op-pasy-evidenc...Odbor správní - OP, pasy, evidence obyvatel
/odbor-spravni-registr-ridicu-...Odbor správní - registr řidičů a registr vozidel
/obrokova-2-10/ms-62878Obroková 2/10
/odbor-financni/os-1010Odbor finanční
/odbor-investic-a-technickych-...Odbor investic a technických služeb
/odbor-uzemniho-planovani-a-st...Odbor územního plánování a strateg. rozvoje
/odbor-majetkovy/os-1004Odbor majetkový
/odbor-vystavby/os-1013Odbor výstavby
/oddeleni-pravni-a-sekretariat...Oddělení právní a sekretariátu - matrika
/obrokova-1-12/ms-62879Obroková 1/12
/vedeni-mesta/os-1017Vedení města
/oddeleni-vnejsich-vztahu/os-4887Text duplicate Oddělení vnějších vztahů
/oddeleni-pravni-a-sekretariat...Oddělení právní a sekretariátu
/oddeleni-personalni/os-4886Oddělení personální
/odbor-vnitrni-spravy-podateln...Odbor vnitřní správy - podatelna, pokladna
/namesti-armady-1213-8/ms-62881Náměstí Armády 1213/8
/odbor-dopravy/os-1006Odbor dopravy
/odbor-zivotniho-prostredi/os-...Odbor životního prostředí
/odbor-socialni/os-1009Odbor sociální
/odbor-skolstvi-kultury-a-pama...Odbor školství, kultury a památkové péče
/odbor-zivnostensky/os-1016Odbor živnostenský
/odbor-vnitrni-spravy-podateln...Text duplicate Odbor vnitřní správy - podatelna, pokladna
/odbor-prestupku/os-5017Odbor přestupků
/oddeleni-krizoveho-rizeni-obr...Oddělení krizového řízení, obrany a ochrany
http://www.rodinaokurkova.cz/External IMG-ALT Rodina Okurkova
http://www.znojmo-zdravemesto.cz/External IMG-ALT Znojmo zdravé město
/aktualne/d-23426/p1=60497IMG-ALT Znojemské listy
http://www.lesyznojmo.cz/External IMG-ALT Městské lesy
http://www.snznojmo.cz/External IMG-ALT Správa nemovitostí
http://www.knihovnazn.cz/External IMG-ALT Městská knihovna
http://www.znojemskabeseda.cz/External IMG-ALT Znojemská Beseda
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhle...External Subdomain IMG-ALT Města a obce
http://www.kpzn.cz/External IMG-ALT Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
/tema.asp?p1=60282IMG-ALT Městská policie Znojmo
http://www.firebrno.cz/vase-ce...External IMG-ALT Vaše cesty k bezpečí
/jak-se-zachovat-v-pripade-kdy...IMG-ALT Blackout
http://krizport.firebrno.cz/External Subdomain IMG-ALT Portál krizového řízení pro JmK
/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1...IMG-ALT Projekty spolufinancované z EU
A-TITLE Projekty spolufinancované z EU
/projekty-podporene-z-narodnic...IMG-ALT Projekty podpořené z národních zdrojů
A-TITLE Projekty podpořené z národních zdrojů
http://webhouse.cz/External WEBHOUSE®
A-TITLE WEBHOUSE, s. r. o.
http://vismo.cz/External vismo®
/AA/index.asp?app=19341&cid=Au...Přihlásit se
/mverze.asp?url=http://m.znojm...Mobilní verze
/vismo/o-webu.aspO webu
A-TITLE Prohlášení o přístupnosti, prohlášení o použití cookies atd.
/vismo/o-webu.aspProhlášení o přístupnosti
A-TITLE Prohlášení o přístupnosti
https://www.znojmocity.cz/rssRSS
/mapa-stranekMapa stránek
/kontakt/os-1011/p1=8516No Text
/obrokova-1-12/ms-62879No Text
/namesti-armady-1213-8/ms-62881No Text
/obrokova-2-10/ms-62878No Text

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
This page redirects to "https://www.znojmocity.cz/"
HTTP header
(Important)
The HTML page should be transferred using GZip compression.
The web server version is sent within the HTTP header.
No X-Powered HTTP header is sent.
Performance
(Somewhat important)
The page response time of 0.53 seconds is longer than the recommended limit of 0.4 seconds. A high response time unnecessarily slows down search engine crawling and results in bad user experience as well.
This page loads 9 CSS files. This may affect the page load time negatively.
This page loads 6 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
The file size of the HTML document is fine (53 kB).

HTTP Response Header

NameValue
cache-controlprivate
content-typetext/html; Charset=utf-8
expiresFri, 30 Oct 2020 11:24:25 GMT
serverMicrosoft-IIS/10.0
set-cookie61 Characters
x-content-type-optionsnosniff
dateFri, 30 Oct 2020 11:24:25 GMT
content-length53872
statuscode200
http_versionHTTP/2

External factors

Blacklists
(Critically important)
This website is not classified "for adult only".
This website is not listed on the Shallalist.
This page is referenced by wikipedia.
This website has excellent links from other websites.
This page has backlinks from 1,016 referring domains.
This page has 313,096 backlinks.
This page has backlinks from 802 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
This page has social activity like shares, comments or likes on facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Robots.txt

# robots.txt for new webhouse's webs
# Last modified: 2015-11-18 66:66 CEST

# post publishing - set sitemap and uncomment 
Sitemap: http://www.znojmocity.cz/vismo/sitemap.asp
User-agent: seznambot
User-agent: centrumbot
User-agent: holmes
User-agent: googlebot
User-agent: bingbot
User-agent: msnbot
Disallow: /VismoOnline_ActionScripts/CaptchaImage.aspx
Disallow: /VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx
Disallow: /vismo/ZaslatEmailem.asp
Disallow: /vismo/galerie3.asp
Disallow: /aa/
Disallow: /AA/
Disallow: /vismo/navstevnost.asp
Disallow: /DE/vismo/navstevnost.asp
Disallow: /EN/vismo/navstevnost.asp
Disallow: /IT/vismo/navstevnost.asp
Disallow: /FR/vismo/navstevnost.asp
Disallow: /PL/vismo/navstevnost.asp

# new webs @ temporary addressess blocked for indexing by default
User-agent: * # match all bots
Disallow: / # keep them out

Facebook popularity

Shares / Likes / Comments
12,304

Only the data for the given URL is shown. We cannot determine the social actions for a linked fan page.

Search preview

www.znojmocity.cz
Znojmo: Titulní stránka
město znojmo

Most important keywords

Following keywords were found. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
Znojmo95%Check
město Znojmo78%Check
web58%Check
Město56%Check
novinky49%Check
Odbor43%Check
Znojma41%Check
města41%Check
linku39%Check
věnců39%Check

Test up to 1.000 webpages of znojmocity.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions