Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
90% 
Seitenqualität
33% 
Seitenstruktur
35% 
Verlinkung
82% 
Server
35% 
Externe Faktoren
100% 
SEO Score
Antwortzeit
0,51 s
Dateigröße
14,70 kB
Wörter
573
Medien
3
Anzahl Links
46 Intern / 31 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Oficjalna strona grupy the Poziomkaz v0.1 - Strona Główna
Die Länge des Titels ist optimal. (531 Pixel von maximal 580 Pixel Länge)
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Oficjalna strona grupy PoziomkaZ
Die Meta-Description hat eine optimale Länge. (211 Pixel von maximal 1000 Pixel Länge)
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
Es ist kein Canonical Link angegeben.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: sk
Im HTML angegebene Sprache: en
Serverstandort: Frankreich
Die angegebene Sprache en stimmt nicht mit der im Text erkannten Sprache sk überein.
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (UTF-8) sind fehlerfrei.
Favicon
(Nice to have)
Das Favoriten Icon (Favicon) ist korrekt verlinkt.

Meta Tags

NameWert
keywordspoziomkaz, mody do gothica, mroczne tajemnice, mod, modyfikacja, themodders, moddersi
descriptionOficjalna strona grupy PoziomkaZ
classificationgames,internet,all
robotsindex, follow
revisit-after2 days
langen
Content-Typetext/html; charset=utf-8

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von poziomkaz.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Einige Wörter aus dem Seitentitel werden nicht im Text bzw. Inhalt der Seite verwendet
Es wurden nur 1 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Der Inhalt ist mit 573 Wörtern in Ordnung.
Der Text besteht zu 17.5% aus Füllwörtern.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 19 Wörtern gut.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Es ist kein Viewport angegeben.
Es ist kein Apple-Touch Icon angegeben.
Die Webseite lädt 5 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Einige Tags werden wiederholt. z.B.: 1
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Bei 1 Bildern fehlt das Alt-Attribut. Der Inhalt von Alt-Attributen wird von Suchmaschinen auch als Text gewertet und ist wichtig für die Bildersuche.
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Es wurde mindestens eine Javascript Datei gefunden, die nicht über HTTPS eingebunden ist.
Es wurde mindestens eine Bilddatei gefunden, die nicht über HTTPS eingebunden ist.
Die Seite verwendet HTTPS um Daten sicher zu übertragen.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
/otherfiles/ds/01.jpg
Unsicherer Inhalt
Kein ALT-Attribut angegeben
...mkaz.pl/style_emoticons/default/wink.gif
Unsicherer Inhalt
wink.gif
...z.pl/style_emoticons/default/biggrin.gif
Unsicherer Inhalt
biggrin.gif

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
Artykuły:
Zu viele H1 Überschriften
Die H1-Überschrift besteht nur aus einem Wort. Es sollten mehr Informationen angegeben werden.
Die H1-Überschrift ist zu kurz (9 Zeichen). Sie sollte mindestens 20 Zeichen lang sein.
Überschriften
(Wichtig)
Es befinden sich 28 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.
Einige Überschriften haben keinen Inhalt.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 Artykuły:
H1 Kategorie:
H1 Newsy : Wszystkie
H1 Artykuły : Wszystkie
H2 Polecamy:
H2 Statystyki:
H2 10:28 29.08.2012 | Komentarzy 1 by Zdunek
H2 14:54 16.02.2011 | Komentarzy 27 by Bruce
H2 15:11 24.01.2011 | Komentarzy 0 by Bruce
H2 14:38 24.12.2010 | Komentarzy 15 by Bruce
H2 14:34 29.08.2010 | Komentarzy 1 by Bruce
H2 11:42 13.11.2009 | Komentarzy 12 by Zdunek
H2 13:33 08.11.2009 | Komentarzy 2 by Zdunek
H2 12:54 07.11.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek
H2 21:54 03.09.2009 | Komentarzy 4 by Zdunek
H2 11:46 18.06.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek
H3 Zapraszamy do korzystania z portalu http://worek.org Oraz do skorzystania z worka theModders.worek.org Ktry ma magazynowa? w sobie materia?y z modw. Aktuanie dodane s? tutaj tylko nasze screny z Mr...
H3 W?a?nie si? ukaza?y...
H3 Ot? od wczoraj mo?na ?ci?gn?? moda dzi?ki ktremu mo?liwe jest granie multi w Gothic 2.
H3 ?wi?ta, ?wi?ta...
H3 Pojawi?o si? spolszczenie Quest Packa do Gothica 3. Wi?cej w rozszerzeniu newsa.
H3 Oddajemy w Wasze r?ce cz??? drug? tutoriala "Od zera do Moddera" ta cz??? jest w 100% videotutorialem w ktrym wszystko jest po kolei omawiane. Ten tutorial nauczy Was jakie narz?dzia s? potrzebne o...
H3 Prosty tutorial jak stworzy? jaskini? w 3d maxie. Je?li chcecie pozna? podstawy 3d maxa i tworzenia ?wiatw to zapraszam do przeczytania tego artyku?u PS: Jest to cz??? pierwsza, mam nadziej? ?e uda...
H3 My?l? ze brakowa?o artyku?u ktry opisuje najwa?niejsze osoby ktre pracowa?y przy modzie. Wi?c je?li chcecie zobaczy? kto pracowa?/pracuje nad Mrocznymi Tajemnicami i oglnie dzia?a w Grupie Poziomka...
H3 Krtkie podsumowanie dzia?alno?ci grupy PoziomkaZ. My?l? ?e artyku? zainteresuje nie tylko osoby ktre o PoziomkaZ us?ysza?y dopiero niedawno, lecz tak?e tych ktrzy s? z nami ju? na prawd? d?ugi czas.
H3 Dzi?ki uprzejmo?ci Bu?y, zamieszczam na www.PoziomkaZ.pl spis modw. Uzupe?niany(w miar? moich mo?liwo?ci) o bezpo?redni link do ?ci?gni?cia.
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H4 Leere Überschrift
H5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
H5 1 2 3
Baselink: http://poziomkaz.pl
Einige der Linktexte wiederholen sich.
1 Links haben keinen Linktext oder nur Inhalt in Alt- und Titelattributen.
Die Anzahl an internen Links ist ok.
Keiner der Linktexte ist zu lang.
Alle internen Links haben keine dynamischen Parameter.
Es befinden sich zu viele externe Links (31) auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
http://poziomkaz.pl/Strona Główna
A-TITLE Strona Główna
http://poziomkaz.pl/gallery/347Kein Text
http://pl.poziomkaz.pl/Extern Subdomain A-TITLE Polski
http://en.poziomkaz.pl/Extern Subdomain A-TITLE English
http://cz.poziomkaz.pl/Extern Subdomain A-TITLE Česky
http://poziomkaz.pl/Textduplikat A-TITLE Strona Główna
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain >>Rejestracja
A-TITLE Zarejestruj się
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain >>Zapomniałeś hasła
A-TITLE Zapomniałeś hasła
/Neues Fenster Extern Mroczne Tajemnice
http://www.creaweb.pl/Neues Fenster Extern CreaWeb
http://www.gothicmods.info/Neues Fenster Extern Subdomain GothicMods
http://www.themodders.org/Neues Fenster Extern theModders
http://www.czaszaplaty.pl/Neues Fenster Extern Czas Zap?aty
http://wklejasz.pl/Neues Fenster Extern Wklejasz
http://www.forum.poziomkaz.pl/Neues Fenster Extern Subdomain PoziomkaZ
/Neues Fenster Extern Textduplikat Mroczne Tajemnice
/Neues Fenster Extern Spis modw
http://poziomkaz.pl/gallery/Neues Fenster Galerie
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Zaawansowane Szukanie
A-TITLE Zaawansowane Szukanie
http://poziomkaz.pl/articles/619Od zera do Moddera cz. 2
A-TITLE Od zera do Moddera cz. 2
http://poziomkaz.pl/articles/612Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera
A-TITLE Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera
http://poziomkaz.pl/articles/610PoziomkaZ Team
A-TITLE PoziomkaZ Team
http://poziomkaz.pl/articles/518Krtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ
A-TITLE Krtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ
http://poziomkaz.pl/articles/369Spis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloadu
A-TITLE Spis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloadu
http://poziomkaz.pl/articles/324Mroczne Tajemnice - Kody
A-TITLE Mroczne Tajemnice - Kody
http://poziomkaz.pl/articles/310Download - Dark Mysteries
A-TITLE Download - Dark Mysteries
http://poziomkaz.pl/articles/124Mrocznych Tajemnic Czar.
A-TITLE Mrocznych Tajemnic Czar.
http://poziomkaz.pl/category/0Portal
A-TITLE Portal
http://poziomkaz.pl/category/1Textduplikat Mroczne Tajemnice
A-TITLE Mroczne Tajemnice
http://poziomkaz.pl/category/2Textduplikat PoziomkaZ
A-TITLE PoziomkaZ
http://poziomkaz.pl/category/3Modding
A-TITLE Modding
http://poziomkaz.pl/category/4Download
A-TITLE Download
http://poziomkaz.pl/category/5Inne
A-TITLE Inne
http://wklejasz.pl/Extern Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym
A-TITLE Po prostu Wklejasz.pl tekst, filmiki z YT. Kopiujesz link i rozsyłasz znajomym.
http://poziomkaz.pl/news/1628Portal Worek.org oraz worek modderski :)
A-TITLE przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Zdunek
http://worek.org/Neues Fenster Extern URL Linktext
http://worek.org
http://themodders.worek.org/Neues Fenster Extern Subdomain theModders.worek.org
http://poziomkaz.pl/news/1335Mroczne Tajemnice 2.02
A-TITLE przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Bruce
http://poziomkaz.pl/news/1317Gothic 2 Multiplayer
A-TITLE przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Bruce
http://poziomkaz.pl/news/1290?yczenia ?wi?teczne od PoziomkaZ
A-TITLE przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Bruce
http://poziomkaz.pl/news/1203Gothic 3 Quest Pack 4 PL
A-TITLE przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Bruce
/category/none/0/01
/category/none/1/02
/category/none/2/03
/category/none/3/04
/category/none/4/05
/category/none/5/06
/category/none/6/07
/category/none/7/08
/category/none/8/09
/category/none/9/010
/category/none/10/011
/category/none/11/012
/category/none/12/013
/category/none/13/014
/category/none/14/015
http://poziomkaz.pl/articles/619Textduplikat Od zera do Moddera cz. 2
A-TITLE Przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Zdunek
http://poziomkaz.pl/articles/612Textduplikat Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera
A-TITLE Przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Zdunek
http://poziomkaz.pl/articles/610Textduplikat PoziomkaZ Team
A-TITLE Przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Zdunek
http://poziomkaz.pl/articles/518Textduplikat Krtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ
A-TITLE Przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Zdunek
http://poziomkaz.pl/articles/369Textduplikat Spis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloadu
A-TITLE Przejdź do strony
http://www.forum.poziomkaz.pl/...Extern Subdomain Textduplikat Zdunek
/category/none/0/0Textduplikat 1
/category/none/0/1Textduplikat 2
/category/none/0/2Textduplikat 3
http://validator.w3.org/check?...Extern W3C xHTML 1.0
A-TITLE Walidacja W3C xHTML 1.0
http://jigsaw.w3.org/css-valid...Extern CSS 2.0
A-TITLE Walidacja CSS 2.0
http://www.creaweb.pl/Extern Textduplikat CreaWeb
A-TITLE CreaWeb - Profesjonalne strony internetowe dla Ciebie

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die Seite leitet weiter auf "https://poziomkaz.pl/"
HTTP-Header
(Wichtig)
Die HTML-Seite sollten mittels GZip Komprimierung übertragen werden.
Die genutzte PHP-Version ist veraltet und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Der X-Powered Header wird unnötigerweise mitgesendet. (unnötig)
Performance
(Wenig wichtig)
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 0,51 Sekunden länger als die empfohlene Zeit von maximal 0,4 Sekunden. Eine hohe Antwortzeit verlängert unnötig das Crawling und sorgt für eine schlechte User Experience.
Die Webseite lädt 5 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Seite benötigt keine CSS Dateien.
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 15 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
servernginx
dateWed, 16 Dec 2020 17:07:04 GMT
content-typetext/html; charset=UTF-8
transfer-encodingchunked
connectionkeep-alive
keep-alivetimeout=25
x-powered-byPHP/5.6.40
set-cookie7 Zeichen
set-cookie91 Zeichen
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite ist nicht auf der Shallalist verzeichnet.
Die Seite ist exzellent von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat Backlinks von 47 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt 1.840 Backlinks.
Die Seite hat Backlinks von 43 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite hat 0 Shares, Kommentare und Likes auf Facebook.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Links von Wikipedia

Es wurden keine Links von Wikipedia gefunden.

Suchvorschau

poziomkaz.pl
Oficjalna strona grupy the Poziomkaz v0.1 - Strona Główna
Oficjalna strona grupy PoziomkaZ

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
PoziomkaZ79%Check
grupy PoziomkaZ72%Check
grupy62%Check
strona grupy60%Check
Strona58%Check
Oficjalna strona grupy PoziomkaZ56%Check
artyku54%Check
STRONA GŁÓWNA52%Check
Poziomkaz v0.147%Check
przeczytania tego artyku46%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von poziomkaz.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, damit unsere Website funktioniert und auch für Analyse- und Werbezwecke. Du kannst optionale Cookies selbstverständlich auch deaktivieren, siehe die folgenden Links für weitere Informationen.

Diese Cookies werden für grundlegende Websitefunktionen benötigt.

Damit wir besser verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.

Damit wir für Dich passgenaue Angebote bereitstellen können.