Handel-emisjami.pl - SEO Check

Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
80% 
Seitenqualität
29% 
Seitenstruktur
58% 
Verlinkung
0% 
Server
86% 
Externe Faktoren
52% 
SEO Score
Antwortzeit
0,20 s
Dateigröße
127,80 kB
Wörter
6861
Medien
38
Anzahl Links
183 Intern / 0 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Handel emisjami - Strona główna
Die Länge des Titels ist optimal. (298 Pixel von maximal 580 Pixel Länge)
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Emissionshändler.com Handel-emisjami.pl oferuje instalacjom usługi handlowe CO2 i doradztwo w europejskim handlu emisjami ETS. Emissionshändler.com to usługodawca dla małych i średnich przedsiębiorstw UE w handlu emisjami, oferuje zakup, sprzedaż, wymianę i wypożyczenie certyfikatów CO2 EUA, CER lub ERU w handlu Spot i Forward, Future na giełdzie.
Die Meta-Description ist zu lang. (2279 Pixel von maximal 1000 Pixel) Jetzt optimieren
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
Es ist kein Canonical Link angegeben.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: pl
Im HTML angegebene Sprache: pl
Serverstandort: Deutschland
Die Sprache wird im HTML Code wie folgt angegeben: pl
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (UTF-8) sind fehlerfrei.
Favicon
(Nice to have)
Das Favoriten Icon (Favicon) ist korrekt verlinkt.

Meta Tags

NameWert
generatorTYPO3 4.5 CMS
google-site-verificationwck65ti7f_mmGWUeM7UiQcRPveb0rWrBM6aqhZYjgTM
authorEmissionshändler.com
descriptionEmissionshändler.com Handel-emisjami.pl oferuje instalacjom usługi handlowe CO2 i doradztwo w europejskim handlu emisjami ETS. Emissionshändler.com to usługodawca dla małych i średnich przedsiębiorstw UE w handlu emisjami, oferuje zakup, sprzedaż, wymianę i wypożyczenie certyfikatów CO2 EUA, CER lub ERU w handlu Spot i Forward, Future na giełdzie.
keywordshandel emisjami, CO2, wymiana, spread, certyfikaty, EUA2, EUA, CER, ERU, zakup, sprzedaż, użyczenie, doradztwo, giełda, usługi, zarządzanie, spot, forward, Bluenext, APX, EXAA, future, Consus, Atmoterm, Vertis, aukcje, wypożyczenie, pożyczenie, kredyt, seminarium, Unia Europejska, transakcja, ustawa, dyrektywa, umowa, Kashue,
langpl
Content-Typetext/html; charset=utf-8

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von handel-emisjami.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Wörter aus der H1 Überschrift werden nicht im Text der Seite verwendet.
Der Seiteninhalt ist mit 6861 Wörtern sehr lang. Es macht eventuell Sinn den Text auf mehrere Seiten aufzuteilen.
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 29.45 Wörtern hoch.
Der Text besteht zu 16.6% aus Füllwörtern.
Worte aus dem Titel werden im Text wiederholt.
Es wurden 68 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Es ist kein Viewport angegeben.
Es ist kein Apple-Touch Icon angegeben.
Die Webseite lädt 8 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Es befinden sich leere Tags auf der Seite.
Einige Tags werden wiederholt. z.B.: tutaj wersja niemiecka
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Bei 36 Bildern fehlt das Alt-Attribut. Der Inhalt von Alt-Attributen wird von Suchmaschinen auch als Text gewertet und ist wichtig für die Bildersuche.
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen, kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Das Protokoll HTTPS zur sicheren Übertragung von Daten wird nicht verwendet.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
...-emisjami/template/bilder/HeaderLogo.pngKein ALT-Attribut angegeben
...sjami/template/bilder/content_client.gifKein ALT-Attribut angegeben
...n/handel-emisjami/template/fahnen/pl.gifPolskiPolski
...n/handel-emisjami/template/fahnen/de.gifDeutschDeutsch
...del-emisjami/template/bilder/Drucker.pngKein ALT-Attribut angegeben
...andel-emisjami/template/bilder/Pfeil.pngKein ALT-Attribut angegeben
...ndel-emisjami/template/bilder/Strich.pngKein ALT-Attribut angegeben
...ndel-emisjami/template/bilder/Strich.pngKein ALT-Attribut angegeben
...ndel-emisjami/template/bilder/Strich.pngKein ALT-Attribut angegeben
...ndel-emisjami/template/bilder/Strich.pngKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/36147c31bc.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/13dff3c792.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/08b9b492e9.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/679e28113a.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/c1a94188e0.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/f2ac9cc0d8.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/f54435bae5.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/2167450d4c.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/b622b123e5.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/fa18fd3568.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/4288e883a8.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/56fef8a5a1.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/7153499dba.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/7107d2134f.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/8d8ceaadd4.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/93dfd137c6.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/c1a73d5341.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/ab0e6df0a9.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/b61d325042.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/4bf4f2ecd0.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/603a563b88.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/5a807ba978.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/5543ba840d.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/8a15a903ac.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/cfadd4d7f9.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/7d2d62429a.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/4775a6a8d9.jpgKein ALT-Attribut angegeben
/typo3temp/pics/52f3d75e8c.jpgKein ALT-Attribut angegeben

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
Serdecznie witamy u Emissionshändler.com® i Handel-Emisjami.pl
Die H1-Überschrift ist perfekt.
Überschriften
(Wichtig)
Es befinden sich 68 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 Serdecznie witamy u Emissionshändler.com® i Handel-Emisjami.pl
H2 Dyrektywa MIFID II - Poważne wyzwanie dla handlujących i opera-torów od 2018 r. czy „robiący panikę” wśród uczestników rynku!?
H2 Ryzyka ponoszenia odpowiedzialności dla operatorów instalacji w europejskim systemie handlu emisjami – ustawa o wykroczeniach dotyczy także upoważnionych pracowników
H2 Potwierdzenie umorzenia EUA w nowym oprogramowaniu ECAS - Strategie unikania technicznych zakłóceń w rejestrze
H2 Wymiana CO2, raport emisyjny i wpis do VET – Specyfika i przypadki, na które należy zwrócić uwagę w marcu
H2 Problemy z dostępem do ECAS są ryzykami pełnomocników kont – Certyfikaty CO2 służą jako oszustwo kapitałowe u osób prywatnych
H2 Zgodny z prawem handel emisjami jest wyzwaniem dla operato-rów instalacji - Czy może być problem w raporcie z silnikami CHP?
H2 Nowe unijne cele obniżenia pierwotnego zużycia energii – Operatorzy mogą skorzystać na oszczędnościach
H2 Rada Europejska przygotowała nowe ramy dla celów klimatycznych do 2030 - ceny certyfikatów EUA znacząco zwyżkują
H2 Po oszustwach podatkowych wokół handlu emisjami CO2 doszło pranie brudnych pieniędzy i spekulacyjne inwestycje pieniężne
H2 Informacje dotyczące statusu Carbon Leakage do terminowego oddania – Nowe obliczenia przydziałów dla linii lotniczych
H2 Problemy komórkowe systemu ECAS stwarzają problemy właścicielom kont – Obowiązek dostawy i zapewnienie go
H2 Certyfikaty leśne i gospodarki leśnej – powstanie, użycie i perspek-tywy w dobrowolnym / obligatoryjnym handlu emisjami (część 2)
H2 Sam Backloading już nie wystarcza, rezerwa stabilności ma wspierać cenę EUA – wszystko o certyfikatach gospodarki leśnej
H2 Wymiana CER nie wykorzystana przez wielu opera-torów – Oferty wypożyczeń EUA czy są bezpieczne ?
H2 Po wydaniu bezpłatnych przydziałów w Polsce pozostaje tylko obowiązek poprawnego umorzenia do końca kwietnia 2014
H2 Możliwość wymiany CER/ERU w końcu gotowa - Nowe rozporządzenie 389/2013 o rejestrze unijnym może teraz przysporzyć operatorom problemów
H2 Coraz większe ryzyko zbyt późnego przydziału – ważne jest odwołanie do decyzji o przydziałach
H2 Znowu bezpłatne przydziały 2013-2020 opublikowane - Wczesny Backloading i współczynnik korekcyjny napędza ceny
H2 Sensowne i poprawne traktowanie pozostałości CER/ERU – Terminy i problemy przy zamykaniu kont CO2
H2 Konferencja klimatyczna w Warszawie i jej ogromna porażka – Komisja zaostrza handel emisjami dla linii lotniczych
H2 Kto może kiedy i w jakiej ilości używać certyfikatów CER/ERU? Decyzje w sprawie handlu CO2 dla lotnictwa zapadną w Montrealu
H2 Komisja UE podaje do wiadomości ilości przydziałów - Polskie EUA-Aukcje rozpoczynają się na EEX
H2 Backloading obniża ceny EUA zamiast je zwiększać- Hazardziści pozbywają się spekulacyjnych certyfikatów
H2 Wielka analiza ważności CER i ERU dla operatorów instalacji w okresie rozliczeniowym 2013- 2020
H2 Nowa bańka cenowa EUA dzięki żonglerom finansowym - Ruch powietrzny nie wesprze cen certyfikatów
H2 Nowe obowiązki sprawozdawcze dla każdego operatora mogą jeszcze przyjść w lecie 2013 - Backloading może mieć nadzieję
H2 Szczegóły związane z transakcjami certyfikatów w nowym rejestrze unijnym do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012
H2 Zmiana klimatu za niską cenę?! - Handel CO2 w telewizji
H2 Decyzja Backloading znowu hazardem dla spekulantów - Oczekiwane wahania cenowe do 50%
H2 Prawie wszyscy operatorzy UE będą, z powodu kosztów oraz niekorzystnych warunków prawnych, wyłączeni z aukcji EUA
H2 UE chce wesprzeć ceny CO2 w oparciu o backloading a efekt jest odwrotny - Handel uprawnieniami do emisji w lotnictwie częściowo zawieszony
H2 Software-Upgrade w systemie rejestrowym- Operatorzy zajęci tworzeniem kont zaufanych oraz ponowną aktywacją numerów telefonów komórkowych
H2 Opóźnienie aukcji w czasie powinno ustabilizować ceny EUA- Polska otrzyma wysokie przydziały specjalne- Seminarium UE ponownie pełnym sukcesem
H2 Nowy rejestr UE wchodzi w życie - Podwojenie ilości kont, nowe rodzaje kont, przepisy bezpieczeństwa i nowe problemy
H2 5. nieodpłatne seminarium 14/15.06.2012: Handel emisjami CO2 w Polsce
H2 Rozporządzenie w sprawie monitorowania emisji CO2 - Operatorzy muszą dotrzymać terminu składania dokumentów
H2 Nadmiar EUA w wysokości 2 miliardów ton, Set-aside oraz roz- wój „wojny” o ruch lotniczy nie dają cenom EUA żadnych szans
H2 Posłowie polskiego Sejmu razem z „Solidarnością“ chcą za pomocą nowej ustawy zastopować europejski handel emisjami
H2 Rynek CO2 będzie podczas kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zadłużenia oscylował wokół zera
H2 News-emisje Nr. 09-2017
H2 News-emisje Nr. 03-2016
H2 News-emisje Nr. 03-2015
H2 News-emisje Nr. 02-2015
H2 News-emisje Nr. 01-2015
H2 News-emisje Nr. 12
H2 News-emisje Nr. 11
H2 News-emisje Nr. 10
H2 News-emisje Nr. 09
H2 News-emisje Nr. 08
H2 News-emisje Nr. 07
H2 News-emisje Nr. 06
H2 News-emisje Nr. 05
H2 News-emisje Nr. 04
H2 News-emisje Nr. 03
H2 News-emisje Nr. 02
H2 News-emisje Nr. 01
H2 News-emisje Nr.10
H2 News-emisje Nr.09
H2 News-emisje Nr.08
H2 News-emisje Nr.07
H2 News-emisje Nr.06
H2 News-emisje Nr.05
H2 News-emisje Nr.04
H2 News-emisje Nr.03
H2 News-emisje Nr.02
H2 News-emisje Nr.01
H2 Wcześniejsze News
Baselink: http://www.handel-emisjami.pl/
Die internen Links haben teilweise dynamische Parameter. Alle internen URLs, welche nicht als nofollow markiert sind, sollten keine dynamischen Parameter aufweisen.
Einige der Linktexte wiederholen sich.
27 Links haben keinen Linktext oder nur Inhalt in Alt- und Titelattributen.
Die Anzahl an internen Links ist ok.
Keiner der Linktexte ist zu lang.
Es befinden sich keine externen Links auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
http://www.handel-emisjami.pl/pl/Kein Text
/de/home.htmlIMG-ALT Deutsch
/index.php?id=97&L&type=99Neues Fenster A-TITLE Drukuj Strona
/index.php?id=97&L&type=99Neues Fenster drukuj
A-TITLE Drukuj Strona
/pl/strona-glowna.htmlHandel-Emisjami.pl
/pl/strona-glowna.htmlStrona główna
/pl/naglowek/kontakt.htmlKontakt
/pl/naglowek/o-nas.htmlO nas
/pl/naglowek/impressum.htmlImpressum
/pl/naglowek/ochrona-danych.htmlOchrona danych
/pl/naglowek/mapa-stron.htmlMapa stron
/pl/strona-glowna.htmlTextduplikat Strona główna
/pl/kim-jestesmy/profil-firmy....Kim jesteśmy?
/pl/kim-jestesmy/profil-firmy....Profil firmy
/pl/kim-jestesmy/co-nas-wyrozn...Co nas wyróżnia
/pl/kim-jestesmy/nasze-uslugi....Nasze usługi
/pl/kim-jestesmy/kontakt-i-inf...Kontakt i informatcje
/pl/uslugi-handlowe-co2/handel...Usługi handlowe CO2
/pl/uslugi-handlowe-co2/handel...Handel certyfikatami CO2
/pl/uslugi-handlowe-co2/sprzed...Sprzedaż Spot
/pl/uslugi-handlowe-co2/zakup-...Zakup Spot
/pl/uslugi-handlowe-co2/wymian...Wymiana Spot
/pl/ustawy-i-dyrektywy/ustawy-...Ustawy i dyrektywy
/pl/ustawy-i-dyrektywy/ustawy-...ustawy europejskie
/pl/ustawy-i-dyrektywy/ustawy-...ustawy polskie
/pl/news-emisje-archivum/news-...News-emisje archivum
/pl/news-emisje-archivum/news-...News emisje CO2
/pl/seminaria-co2/1406-1506201...Seminaria CO2
/pl/seminaria-co2/1406-1506201...14.06.-15.06.2012
/pl/seminaria-co2/1606-1706201...16.06.-17.06.2011
/pl/seminaria-co2/0209-0309201...02.09.-03.09.2010
/pl/seminaria-co2/2502-2602201...25.02.-26.02.2010
/pl/seminaria-co2/1610-2310200...16.10.-23.10.2009
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News Emisje 09-2017
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News Emisje 03-2016
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 04-2015
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 03-2015
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News Emisje 02-2015.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 01-2015
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (tutaj wersia niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 12-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster tutaj wersia niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-Emisje 11-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 10-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 09-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 08-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News Emisje 07-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 06-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 05-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 04-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 03-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 02-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 01-2014
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 10-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 09-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 08-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 07- 2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 06- 2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 05-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (tutaj wersja niemiecka).
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 04-2013.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 03-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 02-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 01-2013
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 08-2012.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 07-2012
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 06-2012
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 05-2012.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 04-2012
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Warunki uczestnictwa z formularzem zameldowania PL
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Program seminarium PL/DE
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Warunki uczestnictwa z formularzem zameldowania DE
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 03-2012
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (Tutaj wersja niemiecka)
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 02-2012
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster (Tutaj wersja niemiecka).
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 01-2012
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersja niemiecka
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News-emisje 08-2011
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster wersja niemiecka
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2017-09
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/emissionshaendler/D...Neues Fenster Textduplikat tutaj wersia niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2016-03
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2015-03
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2015-02
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster "News emisje 2015-01"
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Tutaj wersja niemiecka).
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-12
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-11
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (Tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster "
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-10
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (Tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-09
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-08
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-07
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat (Tutaj wersja niemiecka)
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-06
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-0
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-04
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-03
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-02
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster News emisje 2014-01
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-10 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-09 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-08 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-07 News emisje CO2"
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster "2013-06 News emisje CO2"
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-05 News emisje CO2"
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-04 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-03 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-02 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Kein Text
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster 2013-01 News emisje CO2
A-TITLE Initiates file download
/fileadmin/handel-emisjami/Dat...Neues Fenster Textduplikat Tutaj wersja niemiecka.
A-TITLE Initiates file download
/pl/news-emisje-archivum/news-...Tutaj

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die geprüfte Seite leitet nicht auf eine andere URL weiter.
HTTP-Header
(Wichtig)
Es wird kein X-Powered HTTP-Header mitgesendet.
Der Webserver nutzt GZip zur komprimierten Übertragung der Webseite (HTML).
Performance
(Wenig wichtig)
Die Webseite lädt 4 CSS Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Webseite lädt 8 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 0,20 Sekunden unter der Zielmarke von 0,40 Sekunden.
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 128 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
dateSun, 15 Nov 2020 12:30:35 GMT
serverApache
upgradeh2,h2c
connectionUpgrade
varyAccept-Encoding
content-encodinggzip
content-length28452
content-typetext/html; charset=utf-8
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite ist nicht auf der Shallalist verzeichnet.
Die Seite wird nur ein wenig von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat nur Backlinks von 11 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt nur 810 Backlinks.
Die Seite hat nur wenige Backlinks von 7 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite ist bei Facebook mit Shares, Kommentaren und Likes etwas bekannt.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Links von Wikipedia

Es wurden keine Links von Wikipedia gefunden.

Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /typo3/
Disallow: /typo3_src/

Popularität bei Facebook

Shares / Likes / Kommentare
5

Es werden nur die Daten zu der angegebenen URL abgefragt und nicht zu einer eventuell vorhandenen und auf der Seite verlinkten Facebook Seite.

Suchvorschau

www.handel-emisjami.pl
Handel emisjami - Strona główna
Emissionshändler.com Handel-emisjami.pl oferuje instalacjom usługi handlowe CO2 i doradztwo w europejskim handlu emisjami ETS. Emissionshändler.com to usługodawca dla małych i średnich przedsiębiorstw UE w handlu emisjami, oferuje zakup, sprzedaż, wymianę i wypożyczenie certyfikatów CO2 EUA, CER lub ERU w handlu Spot i Forward, Future na giełdzie.

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
emisjami91%Check
Handel91%Check
handel emisjami91%Check
europejski handel emisjami78%Check
Handel CO275%Check
emisjami CO275%Check
handlu emisjami72%Check
europejski handel72%Check
europejskim handlu emisjami66%Check
handlem emisjami64%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von handel-emisjami.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, damit unsere Website funktioniert und auch für Analyse- und Werbezwecke. Du kannst optionale Cookies selbstverständlich auch deaktivieren, siehe die folgenden Links für weitere Informationen.

Diese Cookies werden für grundlegende Websitefunktionen benötigt.

Damit wir besser verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.

Damit wir für Dich passgenaue Angebote bereitstellen können.