Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
90% 
Seitenqualität
70% 
Seitenstruktur
58% 
Verlinkung
0% 
Server
77% 
Externe Faktoren
100% 
SEO Score
Antwortzeit
0,47 s
Dateigröße
167,20 kB
Wörter
1624
Medien
40
Anzahl Links
214 Intern / 143 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Plotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia bez Cenzury
Die Länge des Titels ist optimal. (533 Pixel von maximal 580 Pixel Länge)
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Plotki o Gwiazdach - Najnowsze Informacje, Sensacje i Skandale z ¯ycia Znanych Ludzi 24H na dobê - Wejd¼ na PLOTEK.PL
Die Meta-Description hat eine optimale Länge. (781 Pixel von maximal 1000 Pixel Länge)
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
Es ist kein Canonical Link angegeben.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: sk
Im HTML angegebene Sprache: pl
Serverstandort: Polen
Die angegebene Sprache pl stimmt nicht mit der im Text erkannten Sprache sk überein.
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (ISO-8859-2) sind fehlerfrei.
Doctype
(Nice to have)
Die Doctype Angabe HTML 5 ist korrekt angegeben.
Die Doctype Angabe befindet sich an erster Stelle im HTML-Code.
Favicon
(Nice to have)
Das Favoriten Icon (Favicon) ist korrekt verlinkt.

Meta Tags

NameWert
robotsnoarchive, max-image-preview:large
DescriptionPlotki o Gwiazdach - Najnowsze Informacje, Sensacje i Skandale z ¯ycia Znanych Ludzi 24H na dobê - Wejd¼ na PLOTEK.PL
KeywordsPlotki, skandale, gwiazdy, celebrities, seriale, Doda, Górniak, Cichopek, Wojewódzki, Paris Hilton
news_keywordsPlotki, skandale, gwiazdy, celebrities, seriale, Doda, Górniak, Cichopek, Wojewódzki, Paris Hilton
google-site-verificationRc6y-67fwVpFkvpUNHAhCkbJDkgqW66BNO7bZfjlVjI
langpl
twitter:titlePlotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia bez Cenzury
twitter:descriptionPlotki o Gwiazdach - Najnowsze Informacje, Sensacje i Skandale z ¯ycia Znanych Ludzi 24H na dobê - Wejd¼ na PLOTEK.PL
twitter:imagehttps://static.im-g.pl/im/3/17656/m17656693.jpg
twitter:cardsummary_large_image
fb:app_id127354450674219
og:urlhttps://www.plotek.pl/plotek/0,0.html
og:titlePlotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia bez Cenzury
og:descriptionPlotki o Gwiazdach - Najnowsze Informacje, Sensacje i Skandale z ¯ycia Znanych Ludzi 24H na dobê - Wejd¼ na PLOTEK.PL
og:imagehttps://static.im-g.pl/im/3/17656/m17656693.jpg
og:site_nameplotek.pl
og:localepl_PL
X-UA-CompatibleIE=Edge
charsetiso-8859-2

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von plotek.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Einige Wörter aus dem Seitentitel werden nicht im Text bzw. Inhalt der Seite verwendet
Der Inhalt ist mit 1624 Wörtern in Ordnung.
Der Text besteht zu 12.8% aus Füllwörtern.
Wörter aus der H1 Überschrift werden im Text der Seite verwendet.
Im Text befindet sich eine Aufzählung, dies deutet auf eine gute Textstruktur hin.
Es wurden 9 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 11.82 Wörtern gut.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Es ist kein Viewport angegeben.
Es ist kein Apple-Touch Icon angegeben.
Die Webseite lädt 8 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Die Nutzung von Strong- und Bold-Tags ist optimal. Wir empfehlen für diese Webseite die Verwendung von bis zu 32 Tags.
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Alle gefundenen Bilder haben Alt-Attribute. (Alternativer Bild Text)
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen, kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Die Seite verwendet HTTPS um Daten sicher zu übertragen.
Alle eingebundenen Dateien werden ebenfalls über HTTPS ausgeliefert.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
https://bi.im-g.pl/im/2/17582/m17582722.pngPlotek.pl
...-g.pl/im/0d/3c/19/z26463757IBR.jpg?r=534Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
...m-g.pl/im/e0/3c/19/z26463712II.jpg?r=696Dymna wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Lekarze walcz± o jego ¿ycie"
https://bi.im-g.pl/im/2/17582/m17582722.pnglogo Plotek.pl
.../obrazki/awd/image_placeholder_small.svgRusin blondynk±, Krupa z grzywk±, a Wellman w d³ugich w³osach. Fryzjer gwiazd pokaza³, jak by je zmieni³
.../obrazki/awd/image_placeholder_small.svgGwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
.../obrazki/awd/image_placeholder_small.svgJustyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
.../obrazki/awd/image_placeholder_small.svgToxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
.../obrazki/awd/image_placeholder_small.svgDziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
...m-g.pl/im/68/34/19/z26427752MS.jpg?r=712Ksi±¿ê Filip odwróci³ siê od ksiêcia Harry'ego. By³ "przera¿ony i zdenerwowany", gdy wnuk i Meghan Markle og³osili megxit
...im-g.pl/im/cc/34/19/z26430668MS.jpg?r=91Martyna Wojciechowska oburzona przygotowaniami do protestów. "Dzia³ania finansowane z naszych podatków, do cholery!"
...m-g.pl/im/18/fc/18/z26199320MS.jpg?r=264Weronika Marczuk zamie¶ci³a dramatyczny wpis. "¦wiadomo¶æ, ¿e i tak urodzê martwe dziecko by³a nie do zniesienia"
...m-g.pl/im/21/34/19/z26431265MS.jpg?r=997Julia Wieniawa wie, dlaczego przegra³a w "TzG". "Nie jestem ¶lepa". Edycie Zaj±c nie spodobaj± siê s³owa Terrazzino
...m-g.pl/im/50/34/19/z26431312MS.jpg?r=105"Taniec z gwiazdami". Edyta Zaj±c ujawni³a, co Julia Wieniawa wyszepta³a jej podczas og³oszenia werdyktu

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
Plotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia
Die H1-Überschrift ist perfekt.
Überschriften
(Wichtig)
Einige Überschriftentexte kommen doppelt auf der Seite vor.
Es befinden sich 47 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 Plotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia
H2 Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
H2 Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
H2 Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
H2 Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
H2 Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
H2 Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
H2 Elon Musk i Grimes nie u¿ywaj± imienia, które dali dziecku. Zamiast tego pos³uguj± siê jedn± z liter
H2 Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
H2 Hity Tygodnia
H2 Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Piêknie to wygl±da"
H2 Gordon Ramsay robi karierê na TikToku i nie ma lito¶ci. Te nagrania to ju¿ hit! "Przestañ, to obrzydliwe"
H2 Gwiazda "Singielki" o wyroku TK. "Wychowa³am siê w patriarchalnym ¶wiecie pe³nym agresji i przemocy wobec kobiet"
H2 Ojciec Meghan Markle jest w ciê¿kim stanie. "Mogê umrzeæ nawet jutro"
H2 Dodatki tego projektanta to modowa klasyka w najlepszym wydaniu. Teraz kupisz je na ogromnej wyprzeda¿y!
H2 "Plotkersi". Nadia D³ugosz wyja¶ni, co sta³o siê z kana³em "BEKSY". Nowy odcinek ju¿ w sobotê
H2 Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
H2 Artur Sikorski zdradzi³, w jakim talent show chcia³by wzi±æ udzia³ [KO£O PLOTKA EXTRA]
H2 Plotki z ¿ycia gwiazd - Plotek.pl
H3 Ksi±¿ê Filip odwróci³ siê od ksiêcia Harry'ego. By³ "przera¿ony i zdenerwowany", gdy wnuk i Meghan Markle og³osili megxit
H3 Martyna Wojciechowska oburzona przygotowaniami do protestów. "Dzia³ania finansowane z naszych podatków, do cholery!"
H3 Weronika Marczuk zamie¶ci³a dramatyczny wpis. "¦wiadomo¶æ, ¿e i tak urodzê martwe dziecko by³a nie do zniesienia"
H3 Julia Wieniawa wie, dlaczego przegra³a w "TzG". "Nie jestem ¶lepa". Edycie Zaj±c nie spodobaj± siê s³owa Terrazzino
H3 "Taniec z gwiazdami". Edyta Zaj±c ujawni³a, co Julia Wieniawa wyszepta³a jej podczas og³oszenia werdyktu
H3 Kylie Jenner przebrana za wojowniczkê z "Power Rangers". Halloween sta³o siê okazj± do w³o¿enia seksownego kostiumu
H3 Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los? Text-Duplikat
H3 Martyna Wojciechowska pozuje topless na ok³adce magazynu "Viva!". "Mê¿czy¼ni mówili mi jak ¿yæ, co mi wolno"
H3 Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
H3 Do tej pory nagrywa³ piosenki o seksie i narkotykach, teraz zmiksowa³ "JBÆ PIS" - nowy hymn protestów. Kim jest Cypis?
H3 Alicja Janosz mia³a wypadek. Pokaza³a zdjêcie w ko³nierzu ortopedycznym. "Pewien pan nie wyhamowa³ na czas"
H3 Polski kompozytor zapisa³ skandowane na protestach "wypier****æ" w partyturze. "Na chór wkur*****ch"
H3 Wojciech Skrobiszewski pobity. Stan±³ w obronie ¿ony. "Rzucili siê grup±, dosta³em kopa w plecy"
H3 Scarlett Johansson i Colin Jost wziêli sekretny ¶lub. Mieli do go¶ci jedn± wyj±tkow± pro¶bê
H3 "Hotel Paradise". Odpad³ faworyt! Wyrzuci³a go zakochana w nim Ata. O co posz³o?
H3 Chce zwalczyæ biedê w kraju, a pozuje w garniturze wartym 55 tysiêcy z³otych. Alexandria Ocasio-Cortez podpad³a Amerykanom
H3 Ma³gorzata Ko¿uchowska ma w rodzinie niepe³nosprawne dziecko. "Wiem, jak± cenê zap³aci³a jego mama"
H3 Kasia Tusk do zniesmaczonej form± protestów: Tortury kobiet chyba s± ciut gorsze
H3 Lista kochanków i partnerów Cher nie ma koñca. Wiedzieli¶cie, ¿e jest na niej Tom Cruise? Aktor do zwi±zku nie chce siê przyznaæ
H3 "Rolnik szuka ¿ony". W najnowszym odcinku bêdzie siê dzia³o! Nie zabraknie czu³o¶ci. Pawe³ poca³uje Magdê?
H3 Marta Manowska komentuje wyrok TK ws. aborcji. Jasno okre¶li³a swoje stanowisko. S³owa gwiazdy TVP zaskoczy³y jej fanów
H3 Polki i Polacy protestuj± w ca³ym kraju, a ich wyobra¼nia nie ma granic. Te has³a z transparentów podbijaj± sieæ
H3 25-latka na modyfikacje cia³a wyda³a ponad 100 tys. dolarów. Chce byæ "bia³ym smokiem o niebieskich oczach"
H3 NAJLEPSZE
H3 NAJNOWSZE
H3 GWIAZDY POLSKIE
H3 GWIAZDY ZAGRANICZNE
H3 TV SHOW
Einige der Linktexte der internen Links sind zu lang.
Die internen Links haben teilweise dynamische Parameter. Alle internen URLs, welche nicht als nofollow markiert sind, sollten keine dynamischen Parameter aufweisen.
Einige der Linktexte wiederholen sich.
Die Anzahl an internen Links ist ok.
Es befinden sich zu viele externe Links (143) auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
https://www.gazeta.pl/0,0.htmlExtern Gazeta.pl
https://weekend.gazeta.pl/week...Extern Subdomain Weekend
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Wiadomo¶ci
https://www.sport.pl/sport-hp/...Extern Sport
/plotek/0,0.htmlPlotek
https://next.gazeta.pl/next/0,...Extern Subdomain Next
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Kultura
https://kobieta.gazeta.pl/kobi...Extern Subdomain Kobieta
https://www.edziecko.pl/edziec...Extern Dziecko
https://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0...Extern TOK FM
https://avanti24.pl/Avanti/0,0...Extern Avanti24
http://poczta.gazeta.pl/Extern Subdomain Poczta
http://fm.tuba.pl/Extern Subdomain Tuba.FM
https://konto.gazeta.pl/konto/...Extern Subdomain Zaloguj siê
https://pogoda.gazeta.pl/Pogod...Extern Subdomain Anchor Prognoza pogody
A-TITLE Prognoza pogody
https://lotto.gazeta.pl/lotto/...Extern Subdomain Anchor Wyniki Lotto
A-TITLE Wyniki Lotto
https://metrowarszawa.gazeta.p...Extern Subdomain Anchor Metro Warszawa
A-TITLE Metro Warszawa
http://www.gazeta.tv/Wideo/0,0...Extern Anchor Wideo
A-TITLE Wideo
https://twitter.com/gazetapl_newsExtern Anchor Gazeta
A-TITLE Gazeta
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Newsy Myfitness
A-TITLE Newsy Myfitness
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Koronawirus
A-TITLE Koronawirus
https://www.edziecko.pl/edziec...Extern Anchor Dzieñ nauczyciela
A-TITLE Dzieñ nauczyciela
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Niedziele Handlowe 2020
A-TITLE Niedziele Handlowe 2020
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Jazda bez OC- Ubezpieczenie OC
A-TITLE Jazda bez OC- Ubezpieczenie OC
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Jak dbaæ o samochód
A-TITLE Jak dbaæ o samochód
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Jak od¶wie¿yæ wnêtrze samochodu
A-TITLE Jak od¶wie¿yæ wnêtrze samochodu
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Jak dobraæ felgi samochodowe
A-TITLE Jak dobraæ felgi samochodowe
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Opony bie¿nikowane
A-TITLE Opony bie¿nikowane
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Regeneracja sprzêg³a
A-TITLE Regeneracja sprzêg³a
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Dezynfekcja samochodu
A-TITLE Dezynfekcja samochodu
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Praktyczne akcesoria samochodowe
A-TITLE Praktyczne akcesoria samochodowe
https://moto.pl/MotoPL/7,88389...Extern Anchor Szybcy i W¶ciekli 6 film
A-TITLE Szybcy i W¶ciekli 6 film
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor Taco Hemingway Europa
A-TITLE Taco Hemingway Europa
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor Listy do M. 4 zwiastun
A-TITLE Listy do M. 4 zwiastun
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor Festiwal w Opolu
A-TITLE Festiwal w Opolu
https://www.sport.pl/skoki/0,0...Extern Anchor Skoki narciarskie
A-TITLE Skoki narciarskie
https://www.sport.pl/sport/0,1...Extern Anchor Robert Kubica
A-TITLE Robert Kubica
https://www.sport.pl/pilka/0,6...Extern Anchor Liga Mistrzów
A-TITLE Liga Mistrzów
https://www.sport.pl/pilka/0,6...Extern Anchor Liga Europy
A-TITLE Liga Europy
https://www.sport.pl/tenis/0,0...Extern Anchor Tenis
A-TITLE Tenis
https://www.sport.pl/kolarstwo...Extern Anchor Kolarstwo
A-TITLE Kolarstwo
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Fitness
A-TITLE Fitness
https://www.sport.pl/siatkowka...Extern Anchor Siatkówka
A-TITLE Siatkówka
http://polskabiega.sport.pl/po...Extern Subdomain Anchor Bieganie
A-TITLE Polska Biega
http://polskanarowery.sport.pl...Extern Subdomain Anchor Rowery
A-TITLE Rowery
/plotek/7,154063,25313764,izab...Anchor Izabella Scorupco - wesele
A-TITLE Izabella Scorupco - wesele
/plotek/7,154063,25312555,joan...Anchor Joanna Krupa
A-TITLE Joanna Krupa
/plotek/7,154063,25313143,ksie...Anchor Ksiê¿na Kate i ksi±¿ê William
A-TITLE Ksiê¿na Kate i ksi±¿ê William
/plotek/7,154063,25313113,jenn...Anchor Jennifer Aniston
A-TITLE Jennifer Aniston
/plotek/7,154063,25311190,lily...Anchor Lily Allen i David Harbour
A-TITLE Lily Allen i David Harbour
/plotek/7,154063,25313798,iwon...Anchor Iwona Wêgrowska
A-TITLE Iwona Wêgrowska
/plotek/7,154063,25313134,szcz...Anchor Paulina Smaszcz-Kurzajewska - rozwód
A-TITLE Paulina Smaszcz-Kurzajewska - rozwód
/plotek/0,0.htmlAnchor Textduplikat Plotek
A-TITLE Plotek
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Trening w upa³ - Odwodnienie
A-TITLE Trening w upa³ - Odwodnienie
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Jak pozbyæ siê zakwasów? - Sposoby na zakwasy
A-TITLE Jak pozbyæ siê zakwasów? - Sposoby na zakwasy
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Bieganie w upa³ - Bieganie w upalne dni
A-TITLE Bieganie w upa³ - Bieganie w upalne dni
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Stretching statyczny
A-TITLE Stretching statyczny
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Stretching dynamiczny
A-TITLE Stretching dynamiczny
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Poduszka sensomotoryczna - Zastosowanie
A-TITLE Poduszka sensomotoryczna - Zastosowanie
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Trasy rowerowe - Warszawa
A-TITLE Trasy rowerowe - Warszawa
https://myfitness.gazeta.pl/my...Extern Subdomain Anchor Snorkeling - co to jest snorkeling
A-TITLE Snorkeling - co to jest snorkeling
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Warszawa
A-TITLE Praca Warszawa
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Toruñ
A-TITLE Praca Toruñ
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Bia³ystok
A-TITLE Praca Bia³ystok
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Gdynia
A-TITLE Praca Gdynia
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Gdañsk
A-TITLE Praca Gdañsk
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Szczecin
A-TITLE Praca Szczecin
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Wroc³aw
A-TITLE Praca Wroc³aw
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Poznañ
A-TITLE Praca Poznañ
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Kraków
A-TITLE Praca Kraków
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Lublin
A-TITLE Praca Lublin
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Olsztyn
A-TITLE Praca Olsztyn
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Bydgoszcz
A-TITLE Praca Bydgoszcz
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca £ód¼
A-TITLE Praca £ód¼
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca Kielce
A-TITLE Praca Kielce
https://www.goldenline.pl/prac...Extern Anchor Praca kierowca
A-TITLE Praca kierowca
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor Film na wieczór
A-TITLE Film na wieczór
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor Netflix
A-TITLE Netflix
https://kultura.gazeta.pl/kult...Extern Subdomain Anchor HBO GO
A-TITLE HBO GO
https://www.edziecko.pl/rodzic...Extern Anchor Imiona w Polsce - Najpopularniejsze imiona
A-TITLE Imiona w Polsce - Najpopularniejsze imiona
https://kobieta.gazeta.pl/kobi...Extern Subdomain Anchor Paznokcie
A-TITLE Paznokcie
https://haps.pl/Haps/0,0.htmlExtern Anchor Porady kulinarne
A-TITLE Porady kulinarne
https://haps.pl/Haps/szukaj/Extern Anchor Przepisy
A-TITLE Przepisy
https://avanti24.pl/newsy/0,0....Extern Anchor Moda nowo¶ci
A-TITLE Moda nowo¶ci
https://kobieta.gazeta.pl/kobi...Extern Subdomain Anchor Modne fryzury
A-TITLE Modne fryzury
https://horoskopy.gazeta.pl/ho...Extern Subdomain Anchor Magia - Ciekawostki
A-TITLE Magia - Ciekawostki
https://kobieta.gazeta.pl/kobi...Extern Subdomain Anchor Textduplikat Kobieta
A-TITLE Kobieta
https://moto.pl/MotoPL/0,0.htmlExtern Anchor Moto.pl
A-TITLE Moto.pl
https://podroze.gazeta.pl/podr...Extern Subdomain Anchor Podró¿e
A-TITLE Podró¿e
https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.htmlExtern Anchor Ugotuj.to
A-TITLE Ugotuj.to
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdro...Extern Subdomain Anchor Zdrowie
A-TITLE Zdrowie
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Quiz wiedzy z gramatyki
A-TITLE Quiz wiedzy z gramatyki
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Podró¿niczy quiz wiedzy
A-TITLE Podró¿niczy quiz wiedzy
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Quiz wiedzy o Adamie Mickiewiczu
A-TITLE Quiz wiedzy o Adamie Mickiewiczu
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Quiz wiedzy o Juliuszu S³owackim
A-TITLE Quiz wiedzy o Juliuszu S³owackim
https://buzz.gazeta.pl/buzz/13...Extern Subdomain Anchor Quiz wiedzy ze slangu m³odzie¿owego
A-TITLE Quiz wiedzy ze slangu m³odzie¿owego
https://www.goldenline.pl/Extern Anchor Praca
A-TITLE Praca
https://next.gazeta.pl/next/0,...Extern Subdomain Anchor ¦rodowisko
A-TITLE ¦rodowisko
https://wyborcza.biz/Firma/0,1...Extern Anchor Firma
A-TITLE Firma
https://wyborcza.biz/Gieldy/0,...Extern Anchor Gie³da
A-TITLE Gie³da
https://wyborcza.biz/Waluty/0,...Extern Anchor Waluty
A-TITLE Waluty
https://forum.gazeta.pl/forum/...Extern Subdomain Anchor Forum
A-TITLE Forum
http://www.publio.pl/audiobook...Extern Anchor Audiobooki
A-TITLE Audiobooki
https://www.autotrader.pl/Extern Anchor Og³oszenia motoryzacyjne
A-TITLE Og³oszenia motoryzacyjne Autotrader.pl
https://www.kupsprzedaj.pl/Extern Anchor Darmowe og³oszenia
A-TITLE Darmowe og³oszenia
https://www.domiporta.pl/Extern Anchor Nieruchomo¶ci
A-TITLE Nieruchomo¶ci
https://www.domiporta.pl/miesz...Extern Anchor Mieszkania na sprzeda¿ Warszawa
A-TITLE Mieszkania na sprzeda¿ Warszawa
https://nekrologi.wyborcza.pl/...Extern Subdomain Anchor Nekrologi
A-TITLE Nekrologi
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/...Extern Subdomain Anchor Bydgoszcz
A-TITLE Bydgoszcz
https://katowice.wyborcza.pl/k...Extern Subdomain Anchor Katowice
A-TITLE Katowice
https://krakow.wyborcza.pl/kra...Extern Subdomain Anchor Kraków
A-TITLE Kraków
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/...Extern Subdomain Anchor £ód¼
A-TITLE £ód¼
https://poznan.wyborcza.pl/poz...Extern Subdomain Anchor Poznañ
A-TITLE Poznañ
https://trojmiasto.wyborcza.pl...Extern Subdomain Anchor Trójmiasto
A-TITLE Trójmiasto
https://warszawa.wyborcza.pl/w...Extern Subdomain Anchor Warszawa
A-TITLE Warszawa
https://wroclaw.wyborcza.pl/wr...Extern Subdomain Anchor Wroc³aw
A-TITLE Wroc³aw
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Toyota Yaris
A-TITLE Toyota Yaris
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Honda Civic
A-TITLE Honda Civic
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor KIA Sportage
A-TITLE KIA Sportage
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Audi A6
A-TITLE Audi A6
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Mazda 3
A-TITLE Mazda 3
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Fiat 500
A-TITLE Fiat 500
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Hyundai Tucson
A-TITLE Hyundai Tucson
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Toyota Rav4
A-TITLE Toyota Rav4
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Ford Kuga
A-TITLE Ford Kuga
http://autotrader.pl/osobowe/s...Extern Anchor Suzuki Swift
A-TITLE Suzuki Swift
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Mini Cooper
A-TITLE Mini Cooper
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Toyota Auris
A-TITLE Toyota Auris
https://www.autotrader.pl/osob...Extern Anchor Jeep Grand Cherokee
A-TITLE Jeep Grand Cherokee
https://avanti24.pl/Avanti/0,0...Extern Anchor Avanti
A-TITLE Avanti
https://magazyn-kuchnia.pl/mag...Extern Anchor Kuchnia
A-TITLE Kuchnia
https://www.logo24.pl/Logo24/0...Extern Anchor Logo
A-TITLE Logo
https://www.wysokieobcasy.pl/w...Extern Anchor Wysokie Obcasy
A-TITLE Wysokie Obcasy
http://szukaj.gazeta.pl/wyszuk...Extern Subdomain Szukaj
A-TITLE Szukaj
/plotek/0,0.htmlIMG-ALT Plotek.pl
A-TITLE Plotek.pl
/plotek/0,78882,398208420.html...Anchor Ko³o Plotka
A-TITLE Ko³o Plotka
/plotek/0,78649.htmlAnchor News
A-TITLE News
/plotek/0,156651.htmlAnchor MODA
A-TITLE MODA
/plotek/0,79592.htmlAnchor Galerie
A-TITLE Galerie
/plotek/0,82573.htmlAnchor Wywiady
A-TITLE Wywiady
/plotek/0,78882,398208420.html...Anchor Wpadki gwiazd
A-TITLE Wpadki gwiazd
/plotek/0,166796.htmlAnchor Opinie
A-TITLE Opinie
/plotek/7,154063,26463584,toxi...Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
IMG-ALT Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
/plotek/7,154063,26463679,anna...Dymna wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Lekarze walcz± o jego ¿ycie"
IMG-ALT Dymna wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Lekarze walcz± o jego ¿ycie"
/plotek/0,78882,398208420.html...Horoskop codzienny
A-TITLE Horoskop codzienny
/plotek/0,78882,398208420.html...Rolnik szuka ¿ony
A-TITLE Rolnik szuka ¿ony
/plotek/7,154063,26457313,lara...Lara Gessler
A-TITLE Lara Gessler
/plotek/7,170959,26460272,horo...Horoskop miesiêczny listopad
A-TITLE Horoskop miesiêczny listopad
/plotek/7,111485,26449998,m-ja...M jak mi³o¶æ
A-TITLE M jak mi³o¶æ
/plotek/7,154063,26457684,zmar...Krzysztof Rogala nie ¿yje
A-TITLE Krzysztof Rogala nie ¿yje
/plotek/7,111485,26445174,hote...Hotel Paradise Ania
A-TITLE Hotel Paradise Ania
/plotek/7,154063,26448362,maci...Maciej Dowbor
A-TITLE Maciej Dowbor
/plotek/7,154063,26456413,karo...Karol Strasburger
A-TITLE Karol Strasburger
/plotek/7,78649,26455948,jaros...Jaros³aw Bieniuk
A-TITLE Jaros³aw Bieniuk
/plotek/7,154063,26458712,paul...Paulina Sykut-Je¿yna
A-TITLE Paulina Sykut-Je¿yna
/plotek/0,78882,398208420.html...Hotel Paradise
A-TITLE Hotel Paradise
/plotek/0,78882,398208420.html...Top Model
A-TITLE Top Model
/plotek/0,78882,398208420.html...The Voice of Poland
A-TITLE The Voice of Poland
/plotek/0,78882,398208420.html...The Four Bitwa o S³awê
A-TITLE The Four Bitwa o S³awê
/plotek/56,79592,26462064,jutr...IMG-ALT Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
A-TITLE Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
/plotek/56,79592,26462064,jutr...Textduplikat Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
A-TITLE Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
/plotek/0,78882,398208420.html...heidi klum
A-TITLE heidi klum
/plotek/0,78882,398208420.html...rihanna
A-TITLE rihanna
/plotek/0,78882,398208420.html...kim kardashian
A-TITLE kim kardashian
/plotek/0,78882,398208420.html...halloween
A-TITLE halloween
/plotek/7,154063,26463679,anna...IMG-ALT Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
A-TITLE Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
/plotek/7,154063,26463679,anna...Textduplikat Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
A-TITLE Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
/plotek/0,78882,398208420.html...anna dymna
A-TITLE anna dymna
/plotek/0,78882,398208420.html...TVN24
A-TITLE TVN24
/plotek/7,78649,26461310,rafal...IMG-ALT Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
A-TITLE Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
/plotek/7,78649,26461310,rafal...Textduplikat Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
A-TITLE Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
/plotek/0,78882,398208420.html...rafa³ szatan
A-TITLE rafa³ szatan
/plotek/0,78882,398208420.html...chrzciny
A-TITLE chrzciny
/plotek/0,78882,398208420.html...barbara kurdej-szatan
A-TITLE barbara kurdej-szatan
/plotek/0,78882,398208420.html...dziecko
A-TITLE dziecko
/plotek/7,154063,26461694,malg...IMG-ALT Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
A-TITLE Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
/plotek/7,154063,26461694,malg...Textduplikat Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
A-TITLE Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
/plotek/0,78882,398208420.html...ma³gorzata ko¿uchowska
A-TITLE ma³gorzata ko¿uchowska
/plotek/0,78882,398208420.html...gwiazdy w dzieciñstwie
A-TITLE gwiazdy w dzieciñstwie
/plotek/0,78882,398208420.html...instagram
A-TITLE instagram
/plotek/7,154063,26463314,osta...IMG-ALT Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
A-TITLE Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
/plotek/7,154063,26463314,osta...Textduplikat Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
A-TITLE Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
/plotek/0,78882,398208420.html...¶mieræ gwiazd
A-TITLE ¶mieræ gwiazd
/plotek/0,78882,398208420.html...¶wiat wed³ug kiepskich
A-TITLE ¶wiat wed³ug kiepskich
/plotek/0,78882,398208420.html...Dariusz Gnatowski
A-TITLE Dariusz Gnatowski
/plotek/7,78645,26463243,gwiaz...IMG-ALT Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
A-TITLE Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
/plotek/7,78645,26463243,gwiaz...Textduplikat Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
A-TITLE Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
/plotek/0,78882,398208420.html...kinga rusin
A-TITLE kinga rusin
/plotek/0,78882,398208420.html...strajk kobiet
A-TITLE strajk kobiet
/plotek/0,78882,398208420.html...aborcja
A-TITLE aborcja
/plotek/0,78882,398208420.html...julia wieniawa
A-TITLE julia wieniawa
/plotek/7,154063,26461573,elon...IMG-ALT Elon Musk i Grimes nie u¿ywaj± imienia, które dali dziecku. Zamiast tego pos³uguj± siê jedn± z liter
A-TITLE Elon Musk i Grimes nie u¿ywaj± imienia, które dali dziecku. Zamiast tego pos³uguj± siê jedn± z liter
/plotek/7,154063,26461573,elon...Textduplikat Elon Musk i Grimes nie u¿ywaj± imienia, które dali dziecku. Zamiast tego pos³uguj± siê jedn± z liter
A-TITLE Elon Musk i Grimes nie u¿ywaj± imienia, które dali dziecku. Zamiast tego pos³uguj± siê jedn± z liter
/plotek/0,78882,398208420.html...imiona dzieci
A-TITLE imiona dzieci
/plotek/0,78882,398208420.html...elon musk
A-TITLE elon musk
/plotek/0,78882,398208420.html...dzieci gwiazd
A-TITLE dzieci gwiazd
/plotek/0,78882,398208420.html...grimes
A-TITLE grimes
/plotek/7,170959,26460272,horo...IMG-ALT Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
A-TITLE Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
/plotek/7,170959,26460272,horo...Textduplikat Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
A-TITLE Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
/plotek/0,78882,398208420.html...listopad
A-TITLE listopad
/plotek/0,78882,398208420.html...horoskop
A-TITLE horoskop
/plotek/7,154063,26455576,star...Anchor Rusin blondynk±, Krupa z grzywk±, a Wellman w d³ugich w³osach. Fryzjer gwiazd pokaza³, jak by je zmieni³
IMG-ALT Rusin blondynk±, Krupa z grzywk±, a Wellman w d³ugich w³osach. Fryzjer gwiazd pokaza³, jak by je zmieni³
A-TITLE Rusin blondynk±, Krupa z grzywk±, a Wellman w d³ugich w³osach. Fryzjer gwiazd pokaza³, jak by je zmieni³
/plotek/7,78645,26463243,gwiaz...Anchor Textduplikat Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
IMG-ALT Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
A-TITLE Gwiazdy na Strajku Kobiet w Warszawie. Wieniawa i Koroniewska z Kurdej-Szatan. Rusin ³apie siê za g³owê. Mucha o kulach
/plotek/7,154063,26460470,just...Anchor Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
IMG-ALT Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
A-TITLE Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
/plotek/7,154063,26463584,toxi...Anchor Textduplikat Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
IMG-ALT Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
A-TITLE Toxic Fucker nie ¿yje. Micha³ Kasprzak, znany z "Klanu", mia³ 35 lat
/plotek/7,154063,26461925,dzie...Anchor Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
IMG-ALT Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
A-TITLE Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
/plotek/56,79592,26462064,jutr...Anchor Textduplikat Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
A-TITLE Jutro Halloween! Pamiêtacie te odjechane przebrania? Chrissy Teigen by³a El¿biet± II, a Rozenek i Horodyñska Diabolin±
/plotek/7,154063,26463679,anna...Anchor Textduplikat Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
A-TITLE Anna Dymna wyst±pi³a w TVN24. Wyzna³a, ¿e jej m±¿ ma koronawirusa. "Od dwóch dni lekarze walcz± o jego ¿ycie"
/plotek/7,78649,26461310,rafal...Anchor Textduplikat Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
A-TITLE Barbara Kurdej-Szatan i jej m±¿ na razie nie chc± ochrzciæ dziecka. "Nie wiadomo, co siê wydarzy"
/plotek/7,154063,26461694,malg...Anchor Textduplikat Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
A-TITLE Ma³gorzata Ko¿uchowska doda³a zdjêcie z dzieciñstwa. By³a przes³odka
/plotek/7,154063,26463314,osta...Anchor Textduplikat Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
A-TITLE Ostatnie po¿egnanie Dariusza Gnatowskiego. Bliscy i przyjaciele aktora wziêli udzia³ w mszy w jego intencji
/plotek/7,154063,26427728,ksia...Ksi±¿ê Filip odwróci³ siê od ksiêcia Harry'ego. By³ "przera¿ony i zdenerwowany", gdy wnuk i Meghan Markle og³osili megxit
IMG-ALT Ksi±¿ê Filip odwróci³ siê od ksiêcia Harry'ego. By³ "przera¿ony i zdenerwowany", gdy wnuk i Meghan Markle og³osili megxit
/plotek/7,154063,26430614,mart...Martyna Wojciechowska oburzona przygotowaniami do protestów. "Dzia³ania finansowane z naszych podatków, do cholery!"
IMG-ALT Martyna Wojciechowska oburzona przygotowaniami do protestów. "Dzia³ania finansowane z naszych podatków, do cholery!"
/plotek/7,154063,26430476,wero...Weronika Marczuk zamie¶ci³a dramatyczny wpis. "¦wiadomo¶æ, ¿e i tak urodzê martwe dziecko by³a nie do zniesienia"
IMG-ALT Weronika Marczuk zamie¶ci³a dramatyczny wpis. "¦wiadomo¶æ, ¿e i tak urodzê martwe dziecko by³a nie do zniesienia"
/plotek/7,111485,26431163,juli...Julia Wieniawa wie, dlaczego przegra³a w "TzG". "Nie jestem ¶lepa". Edycie Zaj±c nie spodobaj± siê s³owa Terrazzino
IMG-ALT Julia Wieniawa wie, dlaczego przegra³a w "TzG". "Nie jestem ¶lepa". Edycie Zaj±c nie spodobaj± siê s³owa Terrazzino
/plotek/7,111485,26431301,tani..."Taniec z gwiazdami". Edyta Zaj±c ujawni³a, co Julia Wieniawa wyszepta³a jej podczas og³oszenia werdyktu
IMG-ALT "Taniec z gwiazdami". Edyta Zaj±c ujawni³a, co Julia Wieniawa wyszepta³a jej podczas og³oszenia werdyktu
/plotek/7,154063,26461332,anna...IMG-ALT Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Piêknie to wygl±da"
A-TITLE Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Piêknie to wygl±da"
/plotek/7,154063,26461332,anna...Textduplikat Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Piêknie to wygl±da"
A-TITLE Anna Wendzikowska trenuje pole dance. Jest coraz lepsza! "Brawo! Piêknie to wygl±da"
/plotek/0,78882,398208420.html...anna wendzikowska
A-TITLE anna wendzikowska
/plotek/0,78882,398208420.html...pole dance
A-TITLE pole dance
/plotek/0,78882,398208420.html...gwiazdy
A-TITLE gwiazdy
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat instagram
A-TITLE instagram
/plotek/7,154063,26461552,gord...IMG-ALT Gordon Ramsay robi karierê na TikToku i nie ma lito¶ci. Te nagrania to ju¿ hit! "Przestañ, to obrzydliwe"
A-TITLE Gordon Ramsay robi karierê na TikToku i nie ma lito¶ci. Te nagrania to ju¿ hit! "Przestañ, to obrzydliwe"
/plotek/7,154063,26461552,gord...Textduplikat Gordon Ramsay robi karierê na TikToku i nie ma lito¶ci. Te nagrania to ju¿ hit! "Przestañ, to obrzydliwe"
A-TITLE Gordon Ramsay robi karierê na TikToku i nie ma lito¶ci. Te nagrania to ju¿ hit! "Przestañ, to obrzydliwe"
/plotek/0,78882,398208420.html...nagrania
A-TITLE nagrania
/plotek/0,78882,398208420.html...gordon ramsay
A-TITLE gordon ramsay
/plotek/0,78882,398208420.html...tik tok
A-TITLE tik tok
/plotek/0,78882,398208420.html...zdjêcia
A-TITLE zdjêcia
/plotek/7,154063,26462076,gwia...IMG-ALT Gwiazda "Singielki" o wyroku TK. "Wychowa³am siê w patriarchalnym ¶wiecie pe³nym agresji i przemocy wobec kobiet"
A-TITLE Gwiazda "Singielki" o wyroku TK. "Wychowa³am siê w patriarchalnym ¶wiecie pe³nym agresji i przemocy wobec kobiet"
/plotek/7,154063,26462076,gwia...Textduplikat Gwiazda "Singielki" o wyroku TK. "Wychowa³am siê w patriarchalnym ¶wiecie pe³nym agresji i przemocy wobec kobiet"
A-TITLE Gwiazda "Singielki" o wyroku TK. "Wychowa³am siê w patriarchalnym ¶wiecie pe³nym agresji i przemocy wobec kobiet"
/plotek/0,78882,398208420.html...trybuna³ konstytucyjny
A-TITLE trybuna³ konstytucyjny
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat aborcja
A-TITLE aborcja
/plotek/0,78882,398208420.html...paulina chru¶ciel
A-TITLE paulina chru¶ciel
/plotek/7,154063,26460852,ojci...IMG-ALT Ojciec Meghan Markle jest w ciê¿kim stanie. "Mogê umrzeæ nawet jutro"
A-TITLE Ojciec Meghan Markle jest w ciê¿kim stanie. "Mogê umrzeæ nawet jutro"
/plotek/7,154063,26460852,ojci...Textduplikat Ojciec Meghan Markle jest w ciê¿kim stanie. "Mogê umrzeæ nawet jutro"
A-TITLE Ojciec Meghan Markle jest w ciê¿kim stanie. "Mogê umrzeæ nawet jutro"
/plotek/0,78882,398208420.html...choroba
A-TITLE choroba
/plotek/0,78882,398208420.html...thomas markle
A-TITLE thomas markle
/plotek/0,78882,398208420.html...daily mail
A-TITLE daily mail
/plotek/0,78882,398208420.html...meghan markle
A-TITLE meghan markle
/plotek/7,154484,26460703,doda...IMG-ALT Dodatki tego projektanta to modowa klasyka w najlepszym wydaniu. Teraz kupisz je na ogromnej wyprzeda¿y!
A-TITLE Dodatki tego projektanta to modowa klasyka w najlepszym wydaniu. Teraz kupisz je na ogromnej wyprzeda¿y!
/plotek/7,154484,26460703,doda...Textduplikat Dodatki tego projektanta to modowa klasyka w najlepszym wydaniu. Teraz kupisz je na ogromnej wyprzeda¿y!
A-TITLE Dodatki tego projektanta to modowa klasyka w najlepszym wydaniu. Teraz kupisz je na ogromnej wyprzeda¿y!
/plotek/0,78882,398208420.html...michael kors zegarki
A-TITLE michael kors zegarki
/plotek/0,78882,398208420.html...michael kors torebki
A-TITLE michael kors torebki
/plotek/0,78882,398208420.html...michael kors
A-TITLE michael kors
/plotek/7,154063,26461769,plot...IMG-ALT "Plotkersi". Nadia D³ugosz wyja¶ni, co sta³o siê z kana³em "BEKSY". Nowy odcinek ju¿ w sobotê
A-TITLE "Plotkersi". Nadia D³ugosz wyja¶ni, co sta³o siê z kana³em "BEKSY". Nowy odcinek ju¿ w sobotê
/plotek/7,154063,26461769,plot...Textduplikat "Plotkersi". Nadia D³ugosz wyja¶ni, co sta³o siê z kana³em "BEKSY". Nowy odcinek ju¿ w sobotê
A-TITLE "Plotkersi". Nadia D³ugosz wyja¶ni, co sta³o siê z kana³em "BEKSY". Nowy odcinek ju¿ w sobotê
/plotek/0,78882,398208420.html...beksy
A-TITLE beksy
/plotek/0,78882,398208420.html...ola nowak
A-TITLE ola nowak
/plotek/0,78882,398208420.html...nadia d³ugosz
A-TITLE nadia d³ugosz
/plotek/7,154063,26461925,dzie...Textduplikat IMG-ALT Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
A-TITLE Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
/plotek/7,154063,26461925,dzie...Textduplikat Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
A-TITLE Dziennikarz TVN o rodzinnej tragedii. Odwiedzi³ grób zmar³ego syna: Po kilkunastu dniach jego serduszko przesta³o biæ
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat trybuna³ konstytucyjny
A-TITLE trybuna³ konstytucyjny
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat aborcja
A-TITLE aborcja
/plotek/0,78882,398208420.html...wojciech bojanowski
A-TITLE wojciech bojanowski
/plotek/7,154063,26461638,artu...IMG-ALT Artur Sikorski zdradzi³, w jakim talent show chcia³by wzi±æ udzia³ [KO£O PLOTKA EXTRA]
A-TITLE Artur Sikorski zdradzi³, w jakim talent show chcia³by wzi±æ udzia³ [KO£O PLOTKA EXTRA]
/plotek/7,154063,26461638,artu...Textduplikat Artur Sikorski zdradzi³, w jakim talent show chcia³by wzi±æ udzia³ [KO£O PLOTKA EXTRA]
A-TITLE Artur Sikorski zdradzi³, w jakim talent show chcia³by wzi±æ udzia³ [KO£O PLOTKA EXTRA]
/plotek/0,78882,398208420.html...ko³o plotka
A-TITLE ko³o plotka
/plotek/0,78882,398208420.html...artur sikorski
A-TITLE artur sikorski
/plotek/0,0.html?str=2_253620922
/plotek/0,0.html?str=3_253620923
/plotek/0,0.html?str=4_253620924
/plotek/0,0.html?str=5_253620925
/plotek/0,0.html?str=2_25362092następna
/plotek/7,154063,26461680,kyli...IMG-ALT Kylie Jenner przebrana za wojowniczkê z "Power Rangers". Halloween sta³o siê okazj± do w³o¿enia seksownego kostiumu
A-TITLE Kylie Jenner przebrana za wojowniczkê z "Power Rangers". Halloween sta³o siê okazj± do w³o¿enia seksownego kostiumu
/plotek/7,154063,26461680,kyli...Textduplikat Kylie Jenner przebrana za wojowniczkê z "Power Rangers". Halloween sta³o siê okazj± do w³o¿enia seksownego kostiumu
A-TITLE Kylie Jenner przebrana za wojowniczkê z "Power Rangers". Halloween sta³o siê okazj± do w³o¿enia seksownego kostiumu
/plotek/7,170959,26460272,horo...Textduplikat IMG-ALT Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
A-TITLE Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
/plotek/7,170959,26460272,horo...Textduplikat Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
A-TITLE Horoskop miesiêczny na listopad 2020. Co przewidzia³ dla was los?
/plotek/7,154063,26460790,mart...IMG-ALT Martyna Wojciechowska pozuje topless na ok³adce magazynu "Viva!". "Mê¿czy¼ni mówili mi jak ¿yæ, co mi wolno"
A-TITLE Martyna Wojciechowska pozuje topless na ok³adce magazynu "Viva!". "Mê¿czy¼ni mówili mi jak ¿yæ, co mi wolno"
/plotek/7,154063,26460790,mart...Textduplikat Martyna Wojciechowska pozuje topless na ok³adce magazynu "Viva!". "Mê¿czy¼ni mówili mi jak ¿yæ, co mi wolno"
A-TITLE Martyna Wojciechowska pozuje topless na ok³adce magazynu "Viva!". "Mê¿czy¼ni mówili mi jak ¿yæ, co mi wolno"
/plotek/7,154063,26460470,just...Textduplikat IMG-ALT Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
A-TITLE Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
/plotek/7,154063,26460470,just...Textduplikat Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
A-TITLE Justyna ¯y³a skomentowa³a wyrok TK i odnios³a siê do protestów kobiet. Zala³a j± fala hejtu. "Nie dziwiê siê, ¿e ciê m±¿ zostawi³"
/plotek/7,154063,26460004,zazw...IMG-ALT Do tej pory nagrywa³ piosenki o seksie i narkotykach, teraz zmiksowa³ "JBÆ PIS" - nowy hymn protestów. Kim jest Cypis?
A-TITLE Do tej pory nagrywa³ piosenki o seksie i narkotykach, teraz zmiksowa³ "JBÆ PIS" - nowy hymn protestów. Kim jest Cypis?
/plotek/7,154063,26460004,zazw...Textduplikat Do tej pory nagrywa³ piosenki o seksie i narkotykach, teraz zmiksowa³ "JBÆ PIS" - nowy hymn protestów. Kim jest Cypis?
A-TITLE Do tej pory nagrywa³ piosenki o seksie i narkotykach, teraz zmiksowa³ "JBÆ PIS" - nowy hymn protestów. Kim jest Cypis?
/plotek/7,154063,26460110,alic...IMG-ALT Alicja Janosz mia³a wypadek. Pokaza³a zdjêcie w ko³nierzu ortopedycznym. "Pewien pan nie wyhamowa³ na czas"
A-TITLE Alicja Janosz mia³a wypadek. Pokaza³a zdjêcie w ko³nierzu ortopedycznym. "Pewien pan nie wyhamowa³ na czas"
/plotek/7,154063,26460110,alic...Textduplikat Alicja Janosz mia³a wypadek. Pokaza³a zdjêcie w ko³nierzu ortopedycznym. "Pewien pan nie wyhamowa³ na czas"
A-TITLE Alicja Janosz mia³a wypadek. Pokaza³a zdjêcie w ko³nierzu ortopedycznym. "Pewien pan nie wyhamowa³ na czas"
/plotek/7,154063,26460195,znan...IMG-ALT Polski kompozytor zapisa³ skandowane na protestach "wypier****æ" w partyturze. "Na chór wkur*****ch"
A-TITLE Polski kompozytor zapisa³ skandowane na protestach "wypier****æ" w partyturze. "Na chór wkur*****ch"
/plotek/7,154063,26460195,znan...Textduplikat Polski kompozytor zapisa³ skandowane na protestach "wypier****æ" w partyturze. "Na chór wkur*****ch"
A-TITLE Polski kompozytor zapisa³ skandowane na protestach "wypier****æ" w partyturze. "Na chór wkur*****ch"
/plotek/7,154063,26459783,wojc...IMG-ALT Wojciech Skrobiszewski pobity. Stan±³ w obronie ¿ony. "Rzucili siê grup±, dosta³em kopa w plecy"
A-TITLE Wojciech Skrobiszewski pobity. Stan±³ w obronie ¿ony. "Rzucili siê grup±, dosta³em kopa w plecy"
/plotek/7,154063,26459783,wojc...Textduplikat Wojciech Skrobiszewski pobity. Stan±³ w obronie ¿ony. "Rzucili siê grup±, dosta³em kopa w plecy"
A-TITLE Wojciech Skrobiszewski pobity. Stan±³ w obronie ¿ony. "Rzucili siê grup±, dosta³em kopa w plecy"
/plotek/7,154063,26459943,scar...IMG-ALT Scarlett Johansson i Colin Jost wziêli sekretny ¶lub. Mieli do go¶ci jedn± wyj±tkow± pro¶bê
A-TITLE Scarlett Johansson i Colin Jost wziêli sekretny ¶lub. Mieli do go¶ci jedn± wyj±tkow± pro¶bê
/plotek/7,154063,26459943,scar...Textduplikat Scarlett Johansson i Colin Jost wziêli sekretny ¶lub. Mieli do go¶ci jedn± wyj±tkow± pro¶bê
A-TITLE Scarlett Johansson i Colin Jost wziêli sekretny ¶lub. Mieli do go¶ci jedn± wyj±tkow± pro¶bê
/plotek/7,111485,26459741,hote..."Hotel Paradise". Odpad³ faworyt! Wyrzuci³a go zakochana w nim Ata. O co posz³o?
A-TITLE "Hotel Paradise". Odpad³ faworyt! Wyrzuci³a go zakochana w nim Ata. O co posz³o?
/plotek/7,154063,26459745,chce...Chce zwalczyæ biedê w kraju, a pozuje w garniturze wartym 55 tysiêcy z³otych. Alexandria Ocasio-Cortez podpad³a Amerykanom
A-TITLE Chce zwalczyæ biedê w kraju, a pozuje w garniturze wartym 55 tysiêcy z³otych. Alexandria Ocasio-Cortez podpad³a Amerykanom
/plotek/7,154063,26459653,malg...Ma³gorzata Ko¿uchowska ma w rodzinie niepe³nosprawne dziecko. "Wiem, jak± cenê zap³aci³a jego mama"
A-TITLE Ma³gorzata Ko¿uchowska ma w rodzinie niepe³nosprawne dziecko. "Wiem, jak± cenê zap³aci³a jego mama"
/plotek/7,154063,26459635,kasi...Kasia Tusk do zniesmaczonej form± protestów: Tortury kobiet chyba s± ciut gorsze
A-TITLE Kasia Tusk do zniesmaczonej form± protestów: Tortury kobiet chyba s± ciut gorsze
/plotek/7,154063,26457590,list...Lista kochanków i partnerów Cher nie ma koñca. Wiedzieli¶cie, ¿e jest na niej Tom Cruise? Aktor do zwi±zku nie chce siê przyznaæ
A-TITLE Lista kochanków i partnerów Cher nie ma koñca. Wiedzieli¶cie, ¿e jest na niej Tom Cruise? Aktor do zwi±zku nie chce siê przyznaæ
/plotek/7,154063,26457601,roln..."Rolnik szuka ¿ony". W najnowszym odcinku bêdzie siê dzia³o! Nie zabraknie czu³o¶ci. Pawe³ poca³uje Magdê?
A-TITLE "Rolnik szuka ¿ony". W najnowszym odcinku bêdzie siê dzia³o! Nie zabraknie czu³o¶ci. Pawe³ poca³uje Magdê?
/plotek/7,154063,26457528,mart...Marta Manowska komentuje wyrok TK ws. aborcji. Jasno okre¶li³a swoje stanowisko. S³owa gwiazdy TVP zaskoczy³y jej fanów
A-TITLE Marta Manowska komentuje wyrok TK ws. aborcji. Jasno okre¶li³a swoje stanowisko. S³owa gwiazdy TVP zaskoczy³y jej fanów
/plotek/7,154063,26455936,polk...Polki i Polacy protestuj± w ca³ym kraju, a ich wyobra¼nia nie ma granic. Te has³a z transparentów podbijaj± sieæ
A-TITLE Polki i Polacy protestuj± w ca³ym kraju, a ich wyobra¼nia nie ma granic. Te has³a z transparentów podbijaj± sieæ
/plotek/7,154063,26456731,25-l...25-latka na modyfikacje cia³a wyda³a ponad 100 tys. dolarów. Chce byæ "bia³ym smokiem o niebieskich oczach"
A-TITLE 25-latka na modyfikacje cia³a wyda³a ponad 100 tys. dolarów. Chce byæ "bia³ym smokiem o niebieskich oczach"
/plotek/1,100953,17505663,Kont...Kontakt
A-TITLE Kontakt
/plotek/7,78649,24809277,redak...Redakcja - O NAS
A-TITLE Redakcja - O NAS
/plotek/0,79592.htmlTextduplikat Galerie
A-TITLE Galerie
/plotek/0,111483.htmlExclusive
A-TITLE Exclusive
/plotek/0,111485.htmlTv Show
A-TITLE Tv Show
/plotek/0,111486.html18+
A-TITLE 18+
/plotek/0,170959.htmlPlotki na topie
A-TITLE Plotki na topie
/plotek/0,173972.htmlTextduplikat Koronawirus
A-TITLE Koronawirus
/plotek/0,78882,398208420.html...Taniec z gwiazdami
A-TITLE Taniec z gwiazdami
/plotek/7,111485,26426848,tani...Taniec z gwiazdami - fina³
A-TITLE Taniec z gwiazdami - fina³
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat Top Model
A-TITLE Top Model
/plotek/7,173972,26429092,tani...Taniec z gwiazdami - Kayah
A-TITLE Taniec z gwiazdami - Kayah
/plotek/7,78649,26427602,julia...Julia Wieniawa
A-TITLE Julia Wieniawa
/plotek/7,111485,26307592,top-...Textduplikat Top Model
A-TITLE Top Model
/plotek/7,154063,26307447,sylw...Sylwia Juszczak - Miko³aj Krawczyk
A-TITLE Sylwia Juszczak - Miko³aj Krawczyk
/plotek/7,154063,26307296,agni...Agnieszka Sienkiewicz
A-TITLE Agnieszka Sienkiewicz
/plotek/7,111485,26429899,tani...Taniec z gwiazdami - Edyta Zaj±c
A-TITLE Taniec z gwiazdami - Edyta Zaj±c
/plotek/7,154063,26306732,gwia...Ma³gorzata Teodorska
A-TITLE Ma³gorzata Teodorska
/plotek/0,78882,398208420.html...Doda
A-TITLE Doda
/plotek/0,78882,398208420.html...Kinga Rusin
A-TITLE Kinga Rusin
/plotek/0,78882,398208420.html...Anna Mucha
A-TITLE Anna Mucha
/plotek/0,78882,398208420.html...Natalia Siwiec
A-TITLE Natalia Siwiec
/plotek/0,78882,398208420.html...Ma³gorzata Rozenek-Majdan
A-TITLE Ma³gorzata Rozenek-Majdan
/plotek/0,78882,398208420.html...Anna Lewandowska
A-TITLE Anna Lewandowska
/plotek/0,78882,398208420.html...Agnieszka Wo¼niak-Starak
A-TITLE Agnieszka Wo¼niak-Starak
/plotek/0,78882,398208420.html...Magda Gessler
A-TITLE Magda Gessler
/plotek/0,78882,398208420.html...Joanna Kulig
A-TITLE Joanna Kulig
/plotek/0,78882,398208420.html...Agnieszka Kaczorowska
A-TITLE Agnieszka Kaczorowska
/plotek/0,78882,398208420.html...Justyna ¯y³a
A-TITLE Justyna ¯y³a
/plotek/0,78882,398208420.html...Ksiê¿na Kate
A-TITLE Ksiê¿na Kate
/plotek/0,78882,398208420.html...Meghan Markle
A-TITLE Meghan Markle
/plotek/0,78882,398208420.html...Angelina Jolie
A-TITLE Angelina Jolie
/plotek/0,78882,398208420.html...Textduplikat Jennifer Aniston
A-TITLE Jennifer Aniston
/plotek/0,78882,398208420.html...Kim Kardashian
A-TITLE Kim Kardashian
/plotek/0,78882,398208420.html...Selena Gomez
A-TITLE Selena Gomez
/plotek/0,78882,398208420.html...Justin Bieber
A-TITLE Justin Bieber
/plotek/0,78882,398208420.html...Ariana Grande
A-TITLE Ariana Grande
/plotek/0,78882,398208420.html...Sanatorium Mi³o¶ci
A-TITLE Sanatorium Mi³o¶ci
/plotek/0,78882,398208420.html...Projekt Lady
A-TITLE Projekt Lady
/plotek/0,78882,398208420.html...Milionerzy
A-TITLE Milionerzy
/plotek/0,78882,398208420.html...Na Wspólnej
A-TITLE Na Wspólnej
/plotek/0,78882,398208420.html...Przyjació³ki
A-TITLE Przyjació³ki
/plotek/0,78882,398208420.html...Kuba Wojewódzki
A-TITLE Kuba Wojewódzki
/plotek/0,78882,398208420.html...Agent Gwiazdy
A-TITLE Agent Gwiazdy
/plotek/0,78882,398208420.html...Rolnik Szuka ¯ony
A-TITLE Rolnik Szuka ¯ony
/plotek/www.plotek.pl/plotek/0...Textduplikat M jak mi³o¶æ
A-TITLE M jak mi³o¶æ
/plotek/0,78882,398208420.html...Kuchenne Rewolucje
A-TITLE Kuchenne Rewolucje
/plotek/0,78882,398208420.html...Warsaw Shore
A-TITLE Warsaw Shore
https://www.sport.pl/sport-hp/...Extern Anchor Textduplikat Sport
A-TITLE Sport
https://www.edziecko.pl/edziec...Extern Anchor Textduplikat Dziecko
A-TITLE Dziecko
https://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0...Extern Anchor Textduplikat TOK FM
A-TITLE TOK FM
https://horoskopy.gazeta.pl/ho...Extern Subdomain Anchor Horoskopy
A-TITLE Horoskopy
http://wyborcza.pl/0,0.htmlExtern Anchor Gazeta Wyborcza
A-TITLE Gazeta Wyborcza
https://avanti24.pl/Avanti/0,0...Extern Anchor Zakupy
A-TITLE Zakupy
https://haps.pl/Haps/0,0.htmlExtern Anchor Haps
A-TITLE Haps
https://wiadomosci.gazeta.pl/w...Extern Subdomain Anchor Textduplikat Wiadomo¶ci
A-TITLE Wiadomo¶ci
https://www.gazeta.pl/0,0.htmlExtern Anchor Textduplikat Gazeta.pl
A-TITLE Gazeta.pl
https://oauth.gazeta.pl/poczta...Extern Subdomain Textduplikat Poczta
A-TITLE Poczta
https://newslettery.gazeta.pl/...Extern Subdomain Newsletter
A-TITLE Newsletter
/plotek/3660000,0.htmlWszystkie artyku³y
A-TITLE Wszystkie artyku³y
https://www.facebook.com/zdrow...Extern Facebook
A-TITLE Facebook
https://www.agora.pl/Neues Fenster Extern Anchor Copyright © Agora SA
http://onas.gazeta.pl/Extern Subdomain Anchor O Nas
A-TITLE O Nas
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/p...Extern Subdomain Anchor RSS
A-TITLE RSS
http://reklama.gazeta.pl/Extern Subdomain Anchor Reklama
A-TITLE Reklama
https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/...Extern Subdomain Anchor Prywatno¶æ
A-TITLE Prywatno¶æ
http://pomoc.gazeta.pl/zglos_b...Extern Subdomain Zg³o¶ b³±d
A-TITLE Zg³o¶ b³±d

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die Seite leitet weiter auf "https://www.plotek.pl/plotek/0,0.html"
HTTP-Header
(Wichtig)
Die Webserver Version wird im Header mitgesendet.
Es wird kein X-Powered HTTP-Header mitgesendet.
Der Webserver nutzt GZip zur komprimierten Übertragung der Webseite (HTML).
Performance
(Wenig wichtig)
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 0,47 Sekunden länger als die empfohlene Zeit von maximal 0,4 Sekunden. Eine hohe Antwortzeit verlängert unnötig das Crawling und sorgt für eine schlechte User Experience.
Die Webseite lädt 8 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Webseite lädt nur wenige CSS Dateien (1).
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 167 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
dateFri, 30 Oct 2020 23:57:56 GMT
serverApache.app47
varyUser-Agent,non-referer,Accept-Encoding
content-typetext/html;charset=iso-8859-2
content-languagepl
set-cookie79 Zeichen
set-cookie98 Zeichen
content-encodinggzip
transfer-encodingchunked
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite ist nicht auf der Shallalist verzeichnet.
Die Seite wird von Wikipedia verlinkt.
Die Seite ist exzellent von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat Backlinks von 813 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt 1.900.396 Backlinks.
Die Seite hat Backlinks von 586 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite hat viele Shares, Kommentare und Likes auf Facebook.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /ot-amp-consent
Disallow: /plotek/0,89428.html?
Disallow: /plotek/0,87207.html?
Disallow: /plotek/0,89890.html?
Disallow: /plotek/0,80228.html?
Disallow: /plotek/0,81806.html?
Disallow: /plotek/0,83251.html?
Disallow: /plotek/0,82863.html?
Disallow: /plotek/0,81708.html?
Disallow: /75224259/

User-agent: Googlebot-News
Disallow: /nowy/
Disallow: /mapa_strony
Disallow: /szukaj/forum
Disallow: /Blox/szukaj
Disallow: /szukaj/poradnik
Disallow: /temat/moto
Disallow: /szukaj/ogrody
Disallow: /temat/gazetapraca
Disallow: /temat/ladnydom
Disallow: /szukaj/plotek
Disallow: /szukaj/polygamia
Disallow: /temat/porady
Disallow: /szukaj/sport
Disallow: /szukaj/gospodarka
Disallow: /temat/wyborcza
Disallow: /szukaj/kuchnia
Disallow: /temat/czterykaty
Disallow: /temat/edukacja
Disallow: /szukaj/edziecko
Disallow: /szukaj/logo
Disallow: /temat/podroze
Disallow: /szukaj/technologie
Disallow: /szukaj/wiadomosci
Disallow: /temat/zdrowie
Disallow: /*/51,
Disallow: /*order=
Disallow: /*obxx=
Disallow: /*tag=
Disallow: /*/55,
Disallow: /*/2,
Disallow: /reloadwww?
Disallow: /ods?
Disallow: /wyszukaj
Disallow: /*/wyszukaj/
Disallow: /*servlet

Popularität bei Facebook

Shares / Likes / Kommentare
4.166

Es werden nur die Daten zu der angegebenen URL abgefragt und nicht zu einer eventuell vorhandenen und auf der Seite verlinkten Facebook Seite.

Suchvorschau

www.plotek.pl › plotek › 0,0.html
Plotek.pl - Najnowsze Plotki, Gwiazdy, Zdjêcia bez Cenzury
Plotki o Gwiazdach - Najnowsze Informacje, Sensacje i Skandale z ¯ycia Znanych Ludzi 24H na dobê - Wejd¼ na PLOTEK.PL

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
Plotek95%Check
gwiazd84%Check
Plotki82%Check
Najnowsze Plotki80%Check
sze80%Check
Najnowsze77%Check
Gwiazdy72%Check
wyrok TK64%Check
Wiadomo ci61%Check
Zdjêcia61%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von plotek.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, damit unsere Website funktioniert und auch für Analyse- und Werbezwecke. Du kannst optionale Cookies selbstverständlich auch deaktivieren, siehe die folgenden Links für weitere Informationen.

Diese Cookies werden für grundlegende Websitefunktionen benötigt.

Damit wir besser verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.

Damit wir für Dich passgenaue Angebote bereitstellen können.