Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
100% 
Seitenqualität
51% 
Seitenstruktur
58% 
Verlinkung
25% 
Server
33% 
Externe Faktoren
100% 
SEO Score
Antwortzeit
2,96 s
Dateigröße
367,40 kB
Wörter
2009
Medien
2
Anzahl Links
1006 Intern / 6 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Silesian Digital Library
Die Länge des Titels ist optimal. (201 Pixel von maximal 580 Pixel Länge)
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Biblioteka cyfrowa regionu śląskiego - kulturowe dziedzictwo Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności.
Die Meta-Description hat eine optimale Länge. (730 Pixel von maximal 1000 Pixel Länge)
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
Es ist kein Canonical Link angegeben.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: de
Im HTML angegebene Sprache: de
Serverstandort: Polen
Die Sprache wird im HTML Code wie folgt angegeben: de
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (UTF-8) sind fehlerfrei.
Doctype
(Nice to have)
Die Doctype Angabe HTML 5 ist korrekt angegeben.
Die Doctype Angabe befindet sich an erster Stelle im HTML-Code.
Favicon
(Nice to have)
Das Favoriten Icon (Favicon) ist korrekt verlinkt.

Meta Tags

NameWert
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
DescriptionBiblioteka cyfrowa regionu śląskiego - kulturowe dziedzictwo Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności.
langde
og:urlhttps://www.sbc.org.pl/dlibra
og:typeObject
og:titleSilesian Digital Library
og:descriptionBiblioteka cyfrowa regionu śląskiego - kulturowe dziedzictwo Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności.
og:imagehttps://www.sbc.org.pl/style/dlibra/default/img/social/main.png
X-UA-CompatibleIE=edge
charsetutf-8

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von sbc.org.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Wörter aus der H1 Überschrift werden nicht im Text der Seite verwendet.
Auf der Seite wurden Tippfehler entdeckt:
  • fotographie => Fotografie; Photographie
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 44 Wörtern hoch.
Der Inhalt ist mit 2009 Wörtern in Ordnung.
Der Text besteht zu 4.2% aus Füllwörtern.
Worte aus dem Titel werden im Text wiederholt.
Im Text befindet sich eine Aufzählung, dies deutet auf eine gute Textstruktur hin.
Es wurden 3 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Die Webseite lädt 5 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Der angegebene Viewport (width=device-width, initial-scale=1) ist korrekt.
Mindestens ein Apple-Touch Icon ist definiert.
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Die Nutzung von Strong- und Bold-Tags ist optimal. Wir empfehlen für diese Webseite die Verwendung von bis zu 40 Tags.
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Alle gefundenen Bilder haben Alt-Attribute. (Alternativer Bild Text)
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen, kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Die Seite verwendet HTTPS um Daten sicher zu übertragen.
Alle eingebundenen Dateien werden ebenfalls über HTTPS ausgeliefert.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
...libra/default/img/custom-images/logo.pngSilesian Digital LibrarySilesian Digital Library
...ra/default/img/icons/link-new-window.svglink-external

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
Silesian Digital Library enthält 454 095 digitale Objekte
Die H1-Überschrift ist perfekt.
Überschriften
(Wichtig)
Einige Überschriftentexte kommen doppelt auf der Seite vor.
Die Überschriftenstruktur ist fehlerhaft. Es sollte keine Hierarchie (H1-H6) ausgelassen werden.
Es befinden sich 147 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 Silesian Digital Library enthält 454 095 digitale Objekte
H2 Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 103
H2 Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 98
H2 Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 97
H2 Publikationen der Teilnehmer
H2 Niederschlesien
H2 Oberschlesien
H2 Östliches Grenzgebiet
H2 Oppeln Gebiet
H2 Bielitz Biała Gebiet
H2 Tschenstochau Gebiet
H2 Teschener Schlesien
H2 Böhmisch Schlesien
H2 Dąbrowa Gebiet
H2 Ziemia Chrzanowska
H2 Kulturelles Erbe
H2 Didaktische und wissenschaftliche Schriften
H2 Miscellanea
H2 Natura Silesiae
H2 Bibliophile Sammlungen
H2 Maritime Sammlung
H2 Biblioteka Śląska
H2 Bractwo Gwarków ZG
H2 Nowa kolekcja
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Uniwersytet Ekonomiczny
H2 Akademia Ekonomiczna
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Akademia Muzyczna
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Archiwum Państwowe w Katowicach
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi
H2 Muzeum w Chorzowie
H2 Śląski Uniwersytet Medyczny
H2 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Biblioteka CDPGŚ
H2 Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
H2 Teatr Śląski
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Miejska Biblioteka Publiczna
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
H2 Akademia Wychowania Fizycznego
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Muzeum Śląskie
H2 Związek Górnośląski
H2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Akademia Sztuk Pięknych
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
H2 Miejska Biblioteka Publiczna Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, WZ
H2 Biblioteka Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa
H2 Muzeum Zamkowe w Pszczynie
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
H2 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
H2 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Regionalny Ośrodek Kultury
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych
H2 Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
H2 Nowa kolekcja Text-Duplikat
H2 Pałac Młodzieży
H2 Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
H2 Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
H2 Polska Fundacja Morska
H2 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
H2 Księga złotych myśli z różnych źródeł, T. 1
H2 Nowa Sybilla czyli Proroctwo królowej Saby. Mniemana rozmowa jej z królem Salomonem około roku 900-go przed narodzeniem Chrystusa Pana
H2 Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus
H2 Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/36 r.
H2 Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947
H2 Śpiewnik Pielgrzyma dla użytku wiernych chrześcijan, Wyd. 2
H2 Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży
H2 Współpraca rodziców i nauczycieli - charakter, oczekiwania i uwarunkowania
H2 Górny Śląsk podczas II wojny światowej : między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy
H2 Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy)
H2 Kosmos. Serja A, 1928, R. 53, z. 2/3
H2 Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. 1922
H2 Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910
H2 Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
H2 Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka
H2 Kietrz. Kronika absolwentów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Rocznik 1960-1979.
H2 Ugarit – historia, religia, literatura, językna tle Biblii Starego Testamentu
H2 Nowiny Nyskie 2018, nr 37.
H2 Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań
H2 Wybrane cechy osobowościowe a radzenie sobie ze stresem na przykładzie młodzieży akademickiej
H2 Zielony Śląsk. Pocztówki ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H2 Katowice Ernesta Farnika
H2 III powstanie śląskie. 100. rocznica (1921-2021)
H2 Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku - 20 marca 1921. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Plansza nr 1 tytułowa
H2 65 lat Planetarium Śląskiego w Chorzowie
H2 III powstanie śląskie 100. rocznica (1921-2021)
H2 Święty Jan Sarkander Patron Śląska i Moraw. Wędrówka śladami Męczennika
H2 Witołd Bartoszewski i jego Album autografów
H2 Polskie czasopisma muzyczne na Górnym Śląsku do 1939 roku. W stulecie wydania pierwszego numeru „Śpiewaka Śląskiego” (1920-2020)
H2 Bohaterowie Niepodległości w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Józef Piłsudski i Wojciech Korfanty
H2 Harcerstwo śląskie w Niepodległej. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H2 Ulica Bankowa
H2 Józef Lompa. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H2 Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
H2 William Szekspir i jego dzieła. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H2 Górny Śląsk przed stu laty. Powstania śląskie i plebiscyt. Wybrane materiały ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H2 O księżach, księgach, książkach i książeczkach. Kapłani górnośląscy jako czytelnicy, badacze i autorzy
H2 Sarmaci poznają świat - Ameryka
H2 Z antykwariatu Józefa Lacha do Biblioteki Śląskiej
H2 Czar dawnej płyty. Płyty gramofonowe do 1918 roku w zbiorach Biblioteki Śląskiej
H2 Kobiety śląskiej portret wielokrotny. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
H3 Objects
H3 Nachrichten
H3 Sammlungen
H3 Collections of institutions contributing to BC
H3 Objects Text-Duplikat
H3 Objects Text-Duplikat
H3 Kontaktdaten
H3 Seitemap
H3 Hauptseite
H5 letztens hinzugefügt
H5 Am häufigsten gesehen
H5 Vorschläge
H5 Adresse
H5 Telefon
H5 E-Mail
H5 Besuchen Sie uns!
H5 Sammlungen Text-Duplikat
H5 Indizes
H5 Über die Bibliothek
H5 Benutzerkonto
H5 Browserverlauf
Es befinden sich zu viele interne Links (1006) auf der Seite.
Einige der Linktexte der internen Links sind zu lang.
Die internen Links haben teilweise dynamische Parameter. Alle internen URLs, welche nicht als nofollow markiert sind, sollten keine dynamischen Parameter aufweisen.
Einige der Linktexte wiederholen sich.
Es befinden sich 6 externe Links auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
https://www.sbc.org.pl/dlibraAnchor Zum Hauptmenü
https://www.sbc.org.pl/dlibraAnchor Zur Suchmaschine
https://www.sbc.org.pl/dlibraAnchor Zum Inhalt
https://www.sbc.org.pl/dlibraAnchor Zur Fußzeile
https://www.sbc.org.pl/de
A-TITLE Deutsch
/dlibra?language=enen
A-TITLE English
/dlibra?language=plpl
A-TITLE polski
/dlibra?language=deTextduplikat de
/dlibra?language=enTextduplikat en
/dlibra?language=plTextduplikat pl
https://www.addtoany.com/shareExtern Social Media
/dlibra/login?refUrl=aHR0cHM6L...Einloggen
https://www.sbc.org.pl/IMG-ALT Silesian Digital Library
https://www.sbc.org.pl/Textduplikat de
A-TITLE Deutsch
/dlibra?language=enTextduplikat en
A-TITLE English
/dlibra?language=plTextduplikat pl
A-TITLE polski
/dlibra?language=deTextduplikat de
/dlibra?language=enTextduplikat en
/dlibra?language=plTextduplikat pl
/dlibra/loginTextduplikat Einloggen
https://www.addtoany.com/shareExtern Textduplikat Social Media
https://www.sbc.org.pl/A-TITLE Hauptseite
/dlibra/text?id=library-descBeschreibung des Projekts
/dlibra/text?id=tech-infoTechnische Informationen
/dlibra/text?id=faqHäufig gestellte Fragen
/dlibra/contactKontakt
/dlibra/text?id=about-dlibraAbout dLibra
/dlibra/text?id=participantsTeilnehmer des Projekts
/dlibra/text?id=porozumienieSDB Verständigung
/dlibra/text?id=spdEhrenamtliche Digitalisierungswerkstatt der Schlesischen Digitalen Bibliothek
/dlibra/collectiondescription/41Niederschlesien
/dlibra/collectiondescription/40Oberschlesien
/dlibra/collectiondescription/108Östliches Grenzgebiet
/dlibra/collectiondescription/46Oppeln Gebiet
/dlibra/collectiondescription/109Bielitz Biała Gebiet
/dlibra/collectiondescription/45Tschenstochau Gebiet
/dlibra/collectiondescription/43Teschener Schlesien
/dlibra/collectiondescription/47Böhmisch Schlesien
/dlibra/collectiondescription/44Dąbrowa Gebiet
/dlibra/collectiondescription/480Ziemia Chrzanowska
/dlibra/collectiondescription/6Kulturelles Erbe
/dlibra/collectiondescription/150Archiwalia
/dlibra/collectiondescription/32Artikeln
/dlibra/collectiondescription/16Zeitschriften
/dlibra/collectiondescription/18Flugblätter
/dlibra/collectiondescription/219Druki z powstań i plebiscytu na Śląsku
/dlibra/collectiondescription/144Filmy
/dlibra/collectiondescription/23Fotographie
/dlibra/collectiondescription/22Graphik
/dlibra/collectiondescription/25Kartensammlung
/dlibra/collectiondescription/19Bücher (1801 - )
/dlibra/collectiondescription/26Musik
/dlibra/collectiondescription/507Obiekty 3D
/dlibra/collectiondescription/24Postkarten
/dlibra/collectiondescription/20Handschriften
/dlibra/collectiondescription/218Biblioteka Teatru Lwowskiego
/dlibra/collectiondescription/21Alte Drucke
/dlibra/collectiondescription/175Polonica i silesiaca XVI wieku
/dlibra/collectiondescription/172Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989
/dlibra/collectiondescription/456Architektonisches Erbe
/dlibra/collectiondescription/457Projekt "Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice"
/dlibra/collectiondescription/506e-franciszkanie - Katowice-Panewniki
/dlibra/collectiondescription/452Maritime Sammlung
/dlibra/collectiondescription/502Polski Związek Żeglarski
/dlibra/collectiondescription/503Komisjia Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK
/dlibra/collectiondescription/10Didaktische und wissenschaftliche Schriften
/dlibra/collectiondescription/151Textduplikat Archiwalia
/dlibra/collectiondescription/27Doktorate
/dlibra/collectiondescription/164Opracowania statystyczne
/dlibra/collectiondescription/28Wissenschaftliche Schriften
/dlibra/collectiondescription/29Lehrbücher
/dlibra/collectiondescription/216Regional bibliographies
/dlibra/collectiondescription/34Miscellanea
/dlibra/collectiondescription/35Freimauerische Schriften
/dlibra/collectiondescription/36Judaica
/dlibra/collectiondescription/37Geistliche Schriften
/dlibra/collectiondescription/449Philosophie
/dlibra/collectiondescription/484Hypologische Sammlung
/dlibra/collectiondescription/488Kolekcja Maxa Pinkusa
/dlibra/collectiondescription/489Genealogie und Heraldik
/dlibra/collectiondescription/495Wojciech Korfanty
/dlibra/collectiondescription/244Natura Silesiae
/dlibra/collectiondescription/245Przyroda ożywiona
/dlibra/collectiondescription/246Przyroda nieożywiona
/dlibra/collectiondescription/247Ochrona środowiska
/dlibra/collectiondescription/248Zieleń komponowana
/dlibra/collectiondescription/249Monitoring środowiska
/dlibra/collectiondescription/250Badania i edukacja
/dlibra/collectiondescription/251Użytkowanie środowiska
/dlibra/collectiondescription/252Kolekcje przyrodnicze
/dlibra/collectiondescription/253Organizacje przyrodnicze
/dlibra/collectiondescription/254Dokumenty kartograficzne
/dlibra/collectiondescription/255Dokumenty audiowizualne
/dlibra/collectiondescription/11Bibliophile Sammlungen
/dlibra/collectiondescription/48Publikationen der Teilnehmer
/dlibra/collectiondescription/57Bielsko-Biała
/dlibra/collectiondescription/70Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/90Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/103Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/58Bytom
/dlibra/collectiondescription/80Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/143Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
/dlibra/collectiondescription/453Konserwacja i digitalizacja kolekcji judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
/dlibra/collectiondescription/496Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców Bytom
/dlibra/collectiondescription/504Opera Śląska
/dlibra/collectiondescription/66Chorzów
/dlibra/collectiondescription/135Muzeum w Chorzowie
/dlibra/collectiondescription/99Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/455Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
/dlibra/collectiondescription/458Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap I)
/dlibra/collectiondescription/477Chrzanów
/dlibra/collectiondescription/479Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
/dlibra/collectiondescription/481Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie
/dlibra/collectiondescription/482Wydawnictwa regionalne
/dlibra/collectiondescription/483Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej
/dlibra/collectiondescription/491Czasopisma
/dlibra/collectiondescription/492Sport
/dlibra/collectiondescription/493Harcerstwo
/dlibra/collectiondescription/494Osiedle Kąty w Chrzanowie
/dlibra/collectiondescription/50Cieszyn
/dlibra/collectiondescription/110Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/448Projekt "Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line"
/dlibra/collectiondescription/88Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/136Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
/dlibra/collectiondescription/257Czechowice Dziedzice
/dlibra/collectiondescription/258Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
/dlibra/collectiondescription/111Czeladź
/dlibra/collectiondescription/262Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi
/dlibra/collectiondescription/52Częstochowa
/dlibra/collectiondescription/83Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/95Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/97Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/101Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/53Dąbrowa Górnicza
/dlibra/collectiondescription/85Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/96Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/139Gliwice
/dlibra/collectiondescription/140Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
/dlibra/collectiondescription/67Głubczyce
/dlibra/collectiondescription/100Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/56Jastrzębie Zdrój
/dlibra/collectiondescription/91Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/54Jaworzno
/dlibra/collectiondescription/84Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/49Katowice
/dlibra/collectiondescription/74Akademia Ekonomiczna
/dlibra/collectiondescription/104Akademia Muzyczna
/dlibra/collectiondescription/73Akademia Sztuk Pięknych
/dlibra/collectiondescription/76Akademia Wychowania Fizycznego
/dlibra/collectiondescription/127Archiwum Państwowe w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/138Biblioteka CDPGŚ
/dlibra/collectiondescription/259Biblioteka Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa
/dlibra/collectiondescription/72Biblioteka Śląska
/dlibra/collectiondescription/226Family archive of Jerzy Kukuczka
/dlibra/collectiondescription/170Biblioteka Otwarta
/dlibra/collectiondescription/224Private collection I
/dlibra/collectiondescription/260Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego
/dlibra/collectiondescription/217Project "Digitization of regional magazines 1887-1939"
/dlibra/collectiondescription/230Projekt "Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD"
/dlibra/collectiondescription/229Publikacje Śląskiego Ogrodu Botanicznego
/dlibra/collectiondescription/163Publikacje Urzędu Statystycznego w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/256Publikacje Urzędu Statystycznego w Krakowie
/dlibra/collectiondescription/171Publikacje Urzędu Statystycznego w Opolu
/dlibra/collectiondescription/225Publikacje Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
/dlibra/collectiondescription/116ŚIBZZ
/dlibra/collectiondescription/117Textduplikat Czasopisma
/dlibra/collectiondescription/118Druki ulotne
/dlibra/collectiondescription/119Fotografie
/dlibra/collectiondescription/120Grafika
/dlibra/collectiondescription/121Inkunabuły
/dlibra/collectiondescription/122Kartografia
/dlibra/collectiondescription/123Pocztówki
/dlibra/collectiondescription/124Rękopisy
/dlibra/collectiondescription/125Rękopisy Teatru Lwowskiego
/dlibra/collectiondescription/126Starodruki
/dlibra/collectiondescription/263Śląski Słownik GeograficznoHistorycznyGEOHIST": digitalizacja i poszerzenie dostępu do dokumentów(w tym zabytkowych)
/dlibra/collectiondescription/459GEOHIST - dokumenty skanowane
/dlibra/collectiondescription/460Województwo śląskie
/dlibra/collectiondescription/264Powiat będziński
/dlibra/collectiondescription/300Będzin
/dlibra/collectiondescription/301Bobrowniki
/dlibra/collectiondescription/302Textduplikat Czeladź
/dlibra/collectiondescription/303Mierzęcice
/dlibra/collectiondescription/304Psary
/dlibra/collectiondescription/305Siewierz
/dlibra/collectiondescription/306Sławków
/dlibra/collectiondescription/307Wojkowice
/dlibra/collectiondescription/265Textduplikat Bielsko-Biała
/dlibra/collectiondescription/266Powiat bielski
/dlibra/collectiondescription/308Bestwina
/dlibra/collectiondescription/309Buczkowice
/dlibra/collectiondescription/310Czechowice-Dziedzice
/dlibra/collectiondescription/311Jasienica
/dlibra/collectiondescription/312Jaworze
/dlibra/collectiondescription/313Kozy
/dlibra/collectiondescription/314Porąbka
/dlibra/collectiondescription/315Szczyrk
/dlibra/collectiondescription/316Wilamowice
/dlibra/collectiondescription/317Wilkowice
/dlibra/collectiondescription/267Powiat bieruńsko-lędziński
/dlibra/collectiondescription/318Bieruń
/dlibra/collectiondescription/319Bojszowy
/dlibra/collectiondescription/320Chełm Śląski
/dlibra/collectiondescription/321Imielin
/dlibra/collectiondescription/322Lędziny
/dlibra/collectiondescription/268Textduplikat Bytom
/dlibra/collectiondescription/269Textduplikat Chorzów
/dlibra/collectiondescription/270Powiat cieszyński
/dlibra/collectiondescription/323Textduplikat Cieszyn
/dlibra/collectiondescription/324Brenna
/dlibra/collectiondescription/325Chybie
/dlibra/collectiondescription/326Dębowiec
/dlibra/collectiondescription/327Goleszów
/dlibra/collectiondescription/328Hażlach
/dlibra/collectiondescription/329Istebna
/dlibra/collectiondescription/330Skoczów
/dlibra/collectiondescription/331Strumień
/dlibra/collectiondescription/332Ustroń
/dlibra/collectiondescription/333Wisła
/dlibra/collectiondescription/334Zebrzydowice
/dlibra/collectiondescription/271Textduplikat Częstochowa
/dlibra/collectiondescription/272Powiat częstochowski
/dlibra/collectiondescription/335Blachownia
/dlibra/collectiondescription/336Dąbrowa Zielona
/dlibra/collectiondescription/337Janów
/dlibra/collectiondescription/338Kamienica Polska
/dlibra/collectiondescription/339Kłomnice
/dlibra/collectiondescription/340Koniecpol
/dlibra/collectiondescription/341Konopiska
/dlibra/collectiondescription/342Kruszyna
/dlibra/collectiondescription/343Lelów
/dlibra/collectiondescription/344Mstów
/dlibra/collectiondescription/345Mykanów
/dlibra/collectiondescription/346Olsztyn
/dlibra/collectiondescription/347Poczesna
/dlibra/collectiondescription/348Przyrów
/dlibra/collectiondescription/349Rędziny
/dlibra/collectiondescription/350Starcza
/dlibra/collectiondescription/273Textduplikat Dąbrowa Górnicza
/dlibra/collectiondescription/274Textduplikat Gliwice
/dlibra/collectiondescription/275Powiat gliwicki
/dlibra/collectiondescription/351Gierałtowice
/dlibra/collectiondescription/352Knurów
/dlibra/collectiondescription/353Pilchowice
/dlibra/collectiondescription/354Pyskowice
/dlibra/collectiondescription/355Rudziniec
/dlibra/collectiondescription/356Sośnicowice
/dlibra/collectiondescription/357Toszek
/dlibra/collectiondescription/358Wielowieś
/dlibra/collectiondescription/276Jastrzębie-Zdrój
/dlibra/collectiondescription/277Textduplikat Jaworzno
/dlibra/collectiondescription/278Textduplikat Katowice
/dlibra/collectiondescription/279Powiat kłobucki
/dlibra/collectiondescription/359Kłobuck
/dlibra/collectiondescription/360Krzepice
/dlibra/collectiondescription/361Lipie
/dlibra/collectiondescription/362Miedźno
/dlibra/collectiondescription/363Opatów
/dlibra/collectiondescription/364Panki
/dlibra/collectiondescription/365Popów
/dlibra/collectiondescription/366Przystajń
/dlibra/collectiondescription/367Wręczyca Wielka
/dlibra/collectiondescription/280Powiat lubliniecki
/dlibra/collectiondescription/368Lubliniec
/dlibra/collectiondescription/369Boronów
/dlibra/collectiondescription/370Ciasna
/dlibra/collectiondescription/371Herby
/dlibra/collectiondescription/372Kochanowice
/dlibra/collectiondescription/373Koszęcin
/dlibra/collectiondescription/374Pawonków
/dlibra/collectiondescription/375Woźniki
/dlibra/collectiondescription/281Powiat mikołowski
/dlibra/collectiondescription/376Mikołów
/dlibra/collectiondescription/377Łaziska Górne
/dlibra/collectiondescription/378Ornontowice
/dlibra/collectiondescription/379Orzesze
/dlibra/collectiondescription/380Wyry
/dlibra/collectiondescription/282Mysłowice
/dlibra/collectiondescription/283Powiat myszkowski
/dlibra/collectiondescription/381Myszków
/dlibra/collectiondescription/382Koziegłowy
/dlibra/collectiondescription/383Niegowa
/dlibra/collectiondescription/384Poraj
/dlibra/collectiondescription/385Żarki
/dlibra/collectiondescription/284Piekary Śląskie
/dlibra/collectiondescription/285Powiat pszczyński
/dlibra/collectiondescription/387Pszczyna
/dlibra/collectiondescription/386Goczałkowice-Zdrój
/dlibra/collectiondescription/388Kobiór
/dlibra/collectiondescription/389Miedźna
/dlibra/collectiondescription/390Pawłowice
/dlibra/collectiondescription/391Suszec
/dlibra/collectiondescription/286Powiat raciborski
/dlibra/collectiondescription/392Racibórz
/dlibra/collectiondescription/393Kornowac
/dlibra/collectiondescription/394Krzanowice
/dlibra/collectiondescription/395Krzyżanowice
/dlibra/collectiondescription/396Kuźnia Raciborska
/dlibra/collectiondescription/397Nędza
/dlibra/collectiondescription/398Pietrowice Wielkie
/dlibra/collectiondescription/399Rudnik
/dlibra/collectiondescription/287Ruda Śląska
/dlibra/collectiondescription/288Rybnik
/dlibra/collectiondescription/289Powiat rybnicki
/dlibra/collectiondescription/400Czerwionka-Leszczyny
/dlibra/collectiondescription/401Gaszowice
/dlibra/collectiondescription/402Jejkowice
/dlibra/collectiondescription/403Lyski
/dlibra/collectiondescription/404Świerklany
/dlibra/collectiondescription/290Siemianowice Śląskie
/dlibra/collectiondescription/291Sosnowiec
/dlibra/collectiondescription/292Świętochłowice
/dlibra/collectiondescription/293Powiat tarnogórski
/dlibra/collectiondescription/405Tarnowskie Góry
/dlibra/collectiondescription/406Kalety
/dlibra/collectiondescription/407Krupski Młyn
/dlibra/collectiondescription/408Miasteczko Śląskie
/dlibra/collectiondescription/409Ożarowice
/dlibra/collectiondescription/410Radzionków
/dlibra/collectiondescription/411Świerklaniec
/dlibra/collectiondescription/412Tworóg
/dlibra/collectiondescription/413Zbrosławice
/dlibra/collectiondescription/294Tychy
/dlibra/collectiondescription/295Powiat wodzisławski
/dlibra/collectiondescription/414Wodzisław Śląski
/dlibra/collectiondescription/415Godów
/dlibra/collectiondescription/416Gorzyce
/dlibra/collectiondescription/417Lubomia
/dlibra/collectiondescription/418Marklowice
/dlibra/collectiondescription/419Mszana
/dlibra/collectiondescription/420Pszów
/dlibra/collectiondescription/421Radlin
/dlibra/collectiondescription/422Rydułtowy
/dlibra/collectiondescription/296Zabrze
/dlibra/collectiondescription/297Powiat zawierciański
/dlibra/collectiondescription/423Zawiercie
/dlibra/collectiondescription/424Irządze
/dlibra/collectiondescription/425Kroczyce
/dlibra/collectiondescription/426Łazy
/dlibra/collectiondescription/427Ogrodzieniec
/dlibra/collectiondescription/428Pilica
/dlibra/collectiondescription/429Poręba
/dlibra/collectiondescription/430Szczekociny
/dlibra/collectiondescription/431Włodowice
/dlibra/collectiondescription/432Żarnowiec
/dlibra/collectiondescription/298Żory
/dlibra/collectiondescription/299Powiat żywiecki
/dlibra/collectiondescription/433Żywiec
/dlibra/collectiondescription/434Czernichów
/dlibra/collectiondescription/435Gilowice
/dlibra/collectiondescription/436Jeleśnia
/dlibra/collectiondescription/437Koszarawa
/dlibra/collectiondescription/438Lipowa
/dlibra/collectiondescription/439Łękawica
/dlibra/collectiondescription/440Łodygowice
/dlibra/collectiondescription/441Milówka
/dlibra/collectiondescription/442Radziechowy-Wieprz
/dlibra/collectiondescription/443Rajcza
/dlibra/collectiondescription/444Ślemień
/dlibra/collectiondescription/445Świnna
/dlibra/collectiondescription/446Ujsoły
/dlibra/collectiondescription/447Węgierska Górka
/dlibra/collectiondescription/505Projekt "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"
/dlibra/collectiondescription/461Kolekcje Historyczne Biblioteki Śląskiej
/dlibra/collectiondescription/469Biblioteka Sejmu Śląskiego
/dlibra/collectiondescription/466Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku
/dlibra/collectiondescription/467Biblioteka Rumuńska
/dlibra/collectiondescription/468Biblioteka Wiedeńska
/dlibra/collectiondescription/471Oberschlesische Landesbibliothek Ratibor
/dlibra/collectiondescription/472S - Silesiaca
/dlibra/collectiondescription/473Max Pinkus
/dlibra/collectiondescription/474Księgozbiór Oppersdorffów
/dlibra/collectiondescription/476Księgozbiór Schaffgotschów
/dlibra/collectiondescription/470Księgozbiór Wallisów
/dlibra/collectiondescription/462Księgozbiór Starzeńskich
/dlibra/collectiondescription/463Muzeum Pokuckie im. Starzeńskich w Kołomyi
/dlibra/collectiondescription/464Biblioteka Mogielnicka
/dlibra/collectiondescription/465Kościelec
/dlibra/collectiondescription/475Księgozbiór Szembeków
/dlibra/collectiondescription/490Wydawnictwa IBR BŚ
/dlibra/collectiondescription/500Wydawnictwa Instytutu Dokumentacji Architektury
/dlibra/collectiondescription/499Online-Ausstellungen
/dlibra/collectiondescription/149Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
/dlibra/collectiondescription/137Bractwo Gwarków ZG
/dlibra/collectiondescription/128Muzeum Śląskie
/dlibra/collectiondescription/129Zbiory Dawne
/dlibra/collectiondescription/130Etnografia
/dlibra/collectiondescription/131Historia
/dlibra/collectiondescription/132Przemysł
/dlibra/collectiondescription/133Sztuka
/dlibra/collectiondescription/134Varia
/dlibra/collectiondescription/77Pałac Młodzieży
/dlibra/collectiondescription/115Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
/dlibra/collectiondescription/261Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/165Regionalny Ośrodek Kultury
/dlibra/collectiondescription/146Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
/dlibra/collectiondescription/75Śląski Uniwersytet Medyczny
/dlibra/collectiondescription/168Teatr Śląski
/dlibra/collectiondescription/113Uniwersytet Ekonomiczny
/dlibra/collectiondescription/71Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/501Projekt "Zbiór wybranych wydawnictw nutowych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego"
/dlibra/collectiondescription/107Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, WZ
/dlibra/collectiondescription/105Związek Górnośląski
/dlibra/collectiondescription/510Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/173Textduplikat Łaziska Górne
/dlibra/collectiondescription/174Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych
/dlibra/collectiondescription/141Textduplikat Mikołów
/dlibra/collectiondescription/142Mikołowskie Towarzystwo Historyczne
/dlibra/collectiondescription/152Textduplikat Archiwalia
/dlibra/collectiondescription/153Textduplikat Czasopisma
/dlibra/collectiondescription/154Textduplikat Druki ulotne
/dlibra/collectiondescription/155Książki
/dlibra/collectiondescription/156Textduplikat Rękopisy
/dlibra/collectiondescription/157Grafiki
/dlibra/collectiondescription/158Textduplikat Fotografie
/dlibra/collectiondescription/159Textduplikat Pocztówki
/dlibra/collectiondescription/160Textduplikat Kartografia
/dlibra/collectiondescription/161Notgeldy
/dlibra/collectiondescription/162Textduplikat Varia
/dlibra/collectiondescription/147Textduplikat Mysłowice
/dlibra/collectiondescription/148Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
/dlibra/collectiondescription/485Ochaby
/dlibra/collectiondescription/486Bober Team
/dlibra/collectiondescription/51Opole
/dlibra/collectiondescription/94Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/227Textduplikat Pawłowice
/dlibra/collectiondescription/228Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
/dlibra/collectiondescription/63Textduplikat Piekary Śląskie
/dlibra/collectiondescription/92Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/68Textduplikat Pszczyna
/dlibra/collectiondescription/102Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/145Muzeum Zamkowe w Pszczynie
/dlibra/collectiondescription/64Textduplikat Racibórz
/dlibra/collectiondescription/93Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/55Textduplikat Ruda Śląska
/dlibra/collectiondescription/81Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/61Textduplikat Rybnik
/dlibra/collectiondescription/87Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/166Textduplikat Czasopisma
/dlibra/collectiondescription/167Textduplikat Książki
/dlibra/collectiondescription/69Textduplikat Siemianowice Śląskie
/dlibra/collectiondescription/106Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/487Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
/dlibra/collectiondescription/78Textduplikat Sosnowiec
/dlibra/collectiondescription/114Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/79Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/450Swinoujscie
/dlibra/collectiondescription/451Polska Fundacja Morska
/dlibra/collectiondescription/60Textduplikat Tarnowskie Góry
/dlibra/collectiondescription/86Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
/dlibra/collectiondescription/62Textduplikat Wodzisław Śląski
/dlibra/collectiondescription/89Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/65Textduplikat Zabrze
/dlibra/collectiondescription/98Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/59Textduplikat Żory
/dlibra/collectiondescription/82Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/indexsearch?attId=2&ip...Titel
/dlibra/indexsearch?attId=3&ip...Verfasser
/dlibra/indexsearch?attId=7&ip...Mitschöpfer
/dlibra/indexsearch?attId=4&ip...Thema und Schlagwörter
/dlibra/indexsearch?attId=6&ip...Herausgeber
/dlibra/advsearchErweiterte Suche
A-TITLE Erweiterte Suche
/dlibra/text?id=text-query-format?
A-TITLE Wie erstelle ich korrekt eine Suchanfrage?
/dlibra/publication/520670/edi...Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 103
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...BibTeX
/dlibra/publication/520670/edi...A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/520670/edi...A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/520670/edi...Anchor Gazeta Opolska
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/520669/edi...Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 98
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/520669/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/520669/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/520669/edi...Anchor Textduplikat Gazeta Opolska
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/520668/edi...Gazeta Opolska, 1903, R. 14, nr 97
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/520668/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/520668/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/520668/edi...Anchor Textduplikat Gazeta Opolska
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/planned?action=SimpleS...Geplante Objekte
/dlibra/latest?action=SimpleSe...Mehr letztens hinzugefüg
/dlibra/collectiondescription/48Textduplikat A-TITLE Publikationen der Teilnehmer
/dlibra/collectiondescription/48Textduplikat Publikationen der Teilnehmer
/dlibra/collectiondescription/48Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/41Textduplikat A-TITLE Niederschlesien
/dlibra/collectiondescription/41Textduplikat Niederschlesien
/dlibra/collectiondescription/41Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/40Textduplikat A-TITLE Oberschlesien
/dlibra/collectiondescription/40Textduplikat Oberschlesien
/dlibra/collectiondescription/40Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/108Textduplikat A-TITLE Östliches Grenzgebiet
/dlibra/collectiondescription/108Textduplikat Östliches Grenzgebiet
/dlibra/collectiondescription/108Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/46Textduplikat A-TITLE Oppeln Gebiet
/dlibra/collectiondescription/46Textduplikat Oppeln Gebiet
/dlibra/collectiondescription/46Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/109Textduplikat A-TITLE Bielitz Biała Gebiet
/dlibra/collectiondescription/109Textduplikat Bielitz Biała Gebiet
/dlibra/collectiondescription/109Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/45Textduplikat A-TITLE Tschenstochau Gebiet
/dlibra/collectiondescription/45Textduplikat Tschenstochau Gebiet
/dlibra/collectiondescription/45Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/43Textduplikat A-TITLE Teschener Schlesien
/dlibra/collectiondescription/43Textduplikat Teschener Schlesien
/dlibra/collectiondescription/43Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/47Textduplikat A-TITLE Böhmisch Schlesien
/dlibra/collectiondescription/47Textduplikat Böhmisch Schlesien
/dlibra/collectiondescription/47Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/44Textduplikat A-TITLE Dąbrowa Gebiet
/dlibra/collectiondescription/44Textduplikat Dąbrowa Gebiet
/dlibra/collectiondescription/44Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/480Textduplikat A-TITLE Ziemia Chrzanowska
/dlibra/collectiondescription/480Textduplikat Ziemia Chrzanowska
/dlibra/collectiondescription/480Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/6Textduplikat A-TITLE Kulturelles Erbe
/dlibra/collectiondescription/6Textduplikat Kulturelles Erbe
/dlibra/collectiondescription/6Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/10Textduplikat A-TITLE Didaktische und wissenschaftliche Schriften
/dlibra/collectiondescription/10Textduplikat Didaktische und wissenschaftliche Schriften
/dlibra/collectiondescription/10Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/34Textduplikat A-TITLE Miscellanea
/dlibra/collectiondescription/34Textduplikat Miscellanea
/dlibra/collectiondescription/34Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/244Textduplikat A-TITLE Natura Silesiae
/dlibra/collectiondescription/244Textduplikat Natura Silesiae
/dlibra/collectiondescription/244Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/11Textduplikat A-TITLE Bibliophile Sammlungen
/dlibra/collectiondescription/11Textduplikat Bibliophile Sammlungen
/dlibra/collectiondescription/11Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/452Textduplikat A-TITLE Maritime Sammlung
/dlibra/collectiondescription/452Textduplikat Maritime Sammlung
/dlibra/collectiondescription/452Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/1Weitere Sammlungen
/dlibra/collectiondescription/72Textduplikat A-TITLE Biblioteka Śląska
/dlibra/collectiondescription/72Textduplikat Biblioteka Śląska
/dlibra/collectiondescription/72Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/137Textduplikat A-TITLE Bractwo Gwarków ZG
/dlibra/collectiondescription/137Textduplikat Bractwo Gwarków ZG
/dlibra/collectiondescription/137Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/83Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/83Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/83Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/110Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/110Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/110Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/100Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/100Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/100Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/113Textduplikat A-TITLE Uniwersytet Ekonomiczny
/dlibra/collectiondescription/113Textduplikat Uniwersytet Ekonomiczny
/dlibra/collectiondescription/113Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/74Textduplikat A-TITLE Akademia Ekonomiczna
/dlibra/collectiondescription/74Textduplikat Akademia Ekonomiczna
/dlibra/collectiondescription/74Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/70Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/70Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/70Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/71Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/71Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/71Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/96Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/96Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/96Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/79Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/79Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/79Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/104Textduplikat A-TITLE Akademia Muzyczna
/dlibra/collectiondescription/104Textduplikat Akademia Muzyczna
/dlibra/collectiondescription/104Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/94Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/94Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/94Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/97Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/97Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/97Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/127Textduplikat A-TITLE Archiwum Państwowe w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/127Textduplikat Archiwum Państwowe w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/127Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/95Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/95Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/95Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/87Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/87Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/87Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/262Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi
/dlibra/collectiondescription/262Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi
/dlibra/collectiondescription/262Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/135Textduplikat A-TITLE Muzeum w Chorzowie
/dlibra/collectiondescription/135Textduplikat Muzeum w Chorzowie
/dlibra/collectiondescription/135Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/75Textduplikat A-TITLE Śląski Uniwersytet Medyczny
/dlibra/collectiondescription/75Textduplikat Śląski Uniwersytet Medyczny
/dlibra/collectiondescription/75Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/140Textduplikat A-TITLE Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
/dlibra/collectiondescription/140Textduplikat Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
/dlibra/collectiondescription/140Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/102Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/102Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/102Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/91Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/91Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/91Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/138Textduplikat A-TITLE Biblioteka CDPGŚ
/dlibra/collectiondescription/138Textduplikat Biblioteka CDPGŚ
/dlibra/collectiondescription/138Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/136Textduplikat A-TITLE Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
/dlibra/collectiondescription/136Textduplikat Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
/dlibra/collectiondescription/136Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/168Textduplikat A-TITLE Teatr Śląski
/dlibra/collectiondescription/168Textduplikat Teatr Śląski
/dlibra/collectiondescription/168Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/98Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/98Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/98Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/84Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/84Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/84Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/82Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/82Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/82Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/115Textduplikat A-TITLE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
/dlibra/collectiondescription/115Textduplikat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
/dlibra/collectiondescription/115Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/76Textduplikat A-TITLE Akademia Wychowania Fizycznego
/dlibra/collectiondescription/76Textduplikat Akademia Wychowania Fizycznego
/dlibra/collectiondescription/76Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/99Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/99Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/99Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/128Textduplikat A-TITLE Muzeum Śląskie
/dlibra/collectiondescription/128Textduplikat Muzeum Śląskie
/dlibra/collectiondescription/128Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/105Textduplikat A-TITLE Związek Górnośląski
/dlibra/collectiondescription/105Textduplikat Związek Górnośląski
/dlibra/collectiondescription/105Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/142Textduplikat A-TITLE Mikołowskie Towarzystwo Historyczne
/dlibra/collectiondescription/142Textduplikat Mikołowskie Towarzystwo Historyczne
/dlibra/collectiondescription/142Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/103Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/103Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/103Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/73Textduplikat A-TITLE Akademia Sztuk Pięknych
/dlibra/collectiondescription/73Textduplikat Akademia Sztuk Pięknych
/dlibra/collectiondescription/73Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/106Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/106Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/106Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/258Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
/dlibra/collectiondescription/258Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
/dlibra/collectiondescription/258Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/101Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/101Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/101Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/143Textduplikat A-TITLE Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
/dlibra/collectiondescription/143Textduplikat Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
/dlibra/collectiondescription/143Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/114Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/114Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna
/dlibra/collectiondescription/114Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/90Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/90Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/90Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/107Textduplikat A-TITLE Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, WZ
/dlibra/collectiondescription/107Textduplikat Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, WZ
/dlibra/collectiondescription/107Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/259Textduplikat A-TITLE Biblioteka Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa
/dlibra/collectiondescription/259Textduplikat Biblioteka Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa
/dlibra/collectiondescription/259Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/145Textduplikat A-TITLE Muzeum Zamkowe w Pszczynie
/dlibra/collectiondescription/145Textduplikat Muzeum Zamkowe w Pszczynie
/dlibra/collectiondescription/145Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/85Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/85Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/85Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/88Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/88Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/88Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/92Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/92Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/92Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/86Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
/dlibra/collectiondescription/86Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
/dlibra/collectiondescription/86Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/228Textduplikat A-TITLE Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
/dlibra/collectiondescription/228Textduplikat Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
/dlibra/collectiondescription/228Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/148Textduplikat A-TITLE Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
/dlibra/collectiondescription/148Textduplikat Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
/dlibra/collectiondescription/148Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/93Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/93Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/93Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/89Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/89Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/89Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/165Textduplikat A-TITLE Regionalny Ośrodek Kultury
/dlibra/collectiondescription/165Textduplikat Regionalny Ośrodek Kultury
/dlibra/collectiondescription/165Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/80Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/80Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/80Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/174Textduplikat A-TITLE Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych
/dlibra/collectiondescription/174Textduplikat Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych
/dlibra/collectiondescription/174Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/149Textduplikat A-TITLE Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
/dlibra/collectiondescription/149Textduplikat Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
/dlibra/collectiondescription/149Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/81Textduplikat A-TITLE Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/81Textduplikat Nowa kolekcja
/dlibra/collectiondescription/81Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/77Textduplikat A-TITLE Pałac Młodzieży
/dlibra/collectiondescription/77Textduplikat Pałac Młodzieży
/dlibra/collectiondescription/77Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/261Textduplikat A-TITLE Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/261Textduplikat Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
/dlibra/collectiondescription/261Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/146Textduplikat A-TITLE Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
/dlibra/collectiondescription/146Textduplikat Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
/dlibra/collectiondescription/146Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/451Textduplikat A-TITLE Polska Fundacja Morska
/dlibra/collectiondescription/451Textduplikat Polska Fundacja Morska
/dlibra/collectiondescription/451Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/collectiondescription/479Textduplikat A-TITLE Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
/dlibra/collectiondescription/479Textduplikat Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
/dlibra/collectiondescription/479Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/institutionsTextduplikat Weitere Sammlungen
/dlibra/publication/336790/edi...A-TITLE Księga złotych myśli z różnych źródeł, T. 1
/dlibra/publication/336790/edi...Textduplikat Księga złotych myśli z różnych źródeł, T. 1
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/336790/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/336790/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/154341/edi...A-TITLE Nowa Sybilla czyli Proroctwo królowej Saby. Mniemana rozmowa jej z królem Salomonem około roku 900-go przed narodzeniem Chrystusa Pana
/dlibra/publication/154341/edi...Textduplikat Nowa Sybilla czyli Proroctwo królowej Saby. Mniemana rozmowa jej z królem Salomonem około roku 900-go przed narodzeniem Chrystusa Pana
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=1...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=1...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/154341/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/154341/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/291341/edi...A-TITLE Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus
/dlibra/publication/291341/edi...Textduplikat Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=2...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=2...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/291341/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/291341/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/285/editio...A-TITLE Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/36 r.
/dlibra/publication/285/editio...Textduplikat Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/36 r.
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=249Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=249Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/285/editio...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/285/editio...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/11453/edit...A-TITLE Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947
/dlibra/publication/11453/edit...Textduplikat Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=1...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=1...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/11453/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/11453/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/337738/edi...A-TITLE Śpiewnik Pielgrzyma dla użytku wiernych chrześcijan, Wyd. 2
/dlibra/publication/337738/edi...Textduplikat Śpiewnik Pielgrzyma dla użytku wiernych chrześcijan, Wyd. 2
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/337738/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/337738/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/13269/edit...A-TITLE Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży
/dlibra/publication/13269/edit...Textduplikat Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=1...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=1...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/13269/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/13269/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/314186/edi...A-TITLE Współpraca rodziców i nauczycieli - charakter, oczekiwania i uwarunkowania
/dlibra/publication/314186/edi...Textduplikat Współpraca rodziców i nauczycieli - charakter, oczekiwania i uwarunkowania
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=2...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=2...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/314186/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/314186/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/76914/edit...A-TITLE Górny Śląsk podczas II wojny światowej : między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy
/dlibra/publication/76914/edit...Textduplikat Górny Śląsk podczas II wojny światowej : między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=7...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=7...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/76914/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/76914/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/29063/edit...A-TITLE Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy)
/dlibra/publication/29063/edit...Textduplikat Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy)
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/29063/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/29063/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/45031/edit...Anchor Kosmos
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/45031/edit...Anchor Textduplikat Kosmos
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/45031/edit...A-TITLE Kosmos. Serja A, 1928, R. 53, z. 2/3
/dlibra/publication/45031/edit...Textduplikat Kosmos. Serja A, 1928, R. 53, z. 2/3
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/45031/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/45031/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/29047/edit...A-TITLE Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. 1922
/dlibra/publication/29047/edit...Textduplikat Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. 1922
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=2...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=2...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/29047/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/29047/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/47/edition/44A-TITLE Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910
/dlibra/publication/47/edition/44Textduplikat Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=44Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=44Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/47/edition...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/47/edition/44Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/19137/edit...A-TITLE Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
/dlibra/publication/19137/edit...Textduplikat Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=1...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=1...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/19137/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/19137/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/340302/edi...Anchor Skibska Joanna
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/340302/edi...Anchor Textduplikat Skibska Joanna
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/340302/edi...A-TITLE Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka
/dlibra/publication/340302/edi...Textduplikat Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/340302/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/340302/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/165957/edi...A-TITLE Kietrz. Kronika absolwentów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Rocznik 1960-1979.
/dlibra/publication/165957/edi...Textduplikat Kietrz. Kronika absolwentów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Rocznik 1960-1979.
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=1...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=1...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/165957/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/165957/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/92963/edit...A-TITLE Ugarit – historia, religia, literatura, językna tle Biblii Starego Testamentu
/dlibra/publication/92963/edit...Textduplikat Ugarit – historia, religia, literatura, językna tle Biblii Starego Testamentu
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=8...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=8...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/92963/edit...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/92963/edit...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/343464/edi...Anchor Nowiny Nyskie
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/343464/edi...Anchor Textduplikat Nowiny Nyskie
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/343464/edi...A-TITLE Nowiny Nyskie 2018, nr 37.
/dlibra/publication/343464/edi...Textduplikat Nowiny Nyskie 2018, nr 37.
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/343464/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/343464/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/338466/edi...A-TITLE Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań
/dlibra/publication/338466/edi...Textduplikat Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/338466/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/338466/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/321740/edi...A-TITLE Wybrane cechy osobowościowe a radzenie sobie ze stresem na przykładzie młodzieży akademickiej
/dlibra/publication/321740/edi...Textduplikat Wybrane cechy osobowościowe a radzenie sobie ze stresem na przykładzie młodzieży akademickiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=3...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=3...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/321740/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/321740/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/popular?action=SimpleS...Mehr am meisten gesehen
/dlibra/publication/517329/edi...A-TITLE Zielony Śląsk. Pocztówki ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/517329/edi...Textduplikat Zielony Śląsk. Pocztówki ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/517329/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/517329/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/507810/edi...A-TITLE Katowice Ernesta Farnika
/dlibra/publication/507810/edi...Textduplikat Katowice Ernesta Farnika
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/507810/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/507810/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/491345/edi...A-TITLE III powstanie śląskie. 100. rocznica (1921-2021)
/dlibra/publication/491345/edi...Textduplikat III powstanie śląskie. 100. rocznica (1921-2021)
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/491345/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/491345/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/487031/edi...Anchor Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku - 20 marca 1921. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/487031/edi...Anchor Textduplikat Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku - 20 marca 1921. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
A-TITLE Gruppenveröffentlichung anzeigen
/dlibra/publication/487031/edi...A-TITLE Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku - 20 marca 1921. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Plansza nr 1 tytułowa
/dlibra/publication/487031/edi...Textduplikat Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku - 20 marca 1921. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Plansza nr 1 tytułowa
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/487031/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/487031/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/480326/edi...A-TITLE 65 lat Planetarium Śląskiego w Chorzowie
/dlibra/publication/480326/edi...Textduplikat 65 lat Planetarium Śląskiego w Chorzowie
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/480326/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/480326/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/479366/edi...A-TITLE III powstanie śląskie 100. rocznica (1921-2021)
/dlibra/publication/479366/edi...Textduplikat III powstanie śląskie 100. rocznica (1921-2021)
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/479366/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/479366/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/478192/edi...A-TITLE Święty Jan Sarkander Patron Śląska i Moraw. Wędrówka śladami Męczennika
/dlibra/publication/478192/edi...Textduplikat Święty Jan Sarkander Patron Śląska i Moraw. Wędrówka śladami Męczennika
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/478192/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/478192/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/476606/edi...A-TITLE Witołd Bartoszewski i jego Album autografów
/dlibra/publication/476606/edi...Textduplikat Witołd Bartoszewski i jego Album autografów
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/476606/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/476606/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/476548/edi...A-TITLE Polskie czasopisma muzyczne na Górnym Śląsku do 1939 roku. W stulecie wydania pierwszego numeru „Śpiewaka Śląskiego” (1920-2020)
/dlibra/publication/476548/edi...Textduplikat Polskie czasopisma muzyczne na Górnym Śląsku do 1939 roku. W stulecie wydania pierwszego numeru „Śpiewaka Śląskiego” (1920-2020)
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/476548/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/476548/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/474592/edi...A-TITLE Bohaterowie Niepodległości w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Józef Piłsudski i Wojciech Korfanty
/dlibra/publication/474592/edi...Textduplikat Bohaterowie Niepodległości w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Józef Piłsudski i Wojciech Korfanty
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/474592/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/474592/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/474527/edi...A-TITLE Harcerstwo śląskie w Niepodległej. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/474527/edi...Textduplikat Harcerstwo śląskie w Niepodległej. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/474527/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/474527/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/473149/edi...A-TITLE Ulica Bankowa
/dlibra/publication/473149/edi...Textduplikat Ulica Bankowa
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/473149/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/473149/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/458327/edi...A-TITLE Józef Lompa. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/458327/edi...Textduplikat Józef Lompa. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/458327/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/458327/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/451308/edi...A-TITLE Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
/dlibra/publication/451308/edi...Textduplikat Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/451308/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/451308/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/450802/edi...A-TITLE William Szekspir i jego dzieła. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/450802/edi...Textduplikat William Szekspir i jego dzieła. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/450802/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/450802/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/449470/edi...A-TITLE Górny Śląsk przed stu laty. Powstania śląskie i plebiscyt. Wybrane materiały ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/449470/edi...Textduplikat Górny Śląsk przed stu laty. Powstania śląskie i plebiscyt. Wybrane materiały ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/449470/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/449470/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/449469/edi...A-TITLE O księżach, księgach, książkach i książeczkach. Kapłani górnośląscy jako czytelnicy, badacze i autorzy
/dlibra/publication/449469/edi...Textduplikat O księżach, księgach, książkach i książeczkach. Kapłani górnośląscy jako czytelnicy, badacze i autorzy
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/449469/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/449469/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/449430/edi...A-TITLE Sarmaci poznają świat - Ameryka
/dlibra/publication/449430/edi...Textduplikat Sarmaci poznają świat - Ameryka
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/449430/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/449430/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/449428/edi...A-TITLE Z antykwariatu Józefa Lacha do Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/449428/edi...Textduplikat Z antykwariatu Józefa Lacha do Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/449428/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/449428/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/448552/edi...A-TITLE Czar dawnej płyty. Płyty gramofonowe do 1918 roku w zbiorach Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/448552/edi...Textduplikat Czar dawnej płyty. Płyty gramofonowe do 1918 roku w zbiorach Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/448552/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/448552/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/publication/447770/edi...A-TITLE Kobiety śląskiej portret wielokrotny. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/publication/447770/edi...Textduplikat Kobiety śląskiej portret wielokrotny. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
/dlibra/dlibra.ris?type=e&id=4...Textduplikat ris
/dlibra/dlibra.bib?type=e&id=4...Textduplikat BibTeX
/dlibra/publication/447770/edi...Textduplikat A-TITLE Veröffentlichungsinhalt anzeigen
/dlibra/publication/447770/edi...Textduplikat A-TITLE Details zeigen
/dlibra/recommended?action=Sim...Weitere Vorschläge
http://www.bs.katowice.pl/Neues Fenster Extern Subdomain URL Linktext
http://www.bs.katowice.pl
https://www.facebook.com/SlaskaBCNeues Fenster Extern Kein Text
https://www.sbc.org.pl/Textduplikat Hauptseite
/dlibra/collectiondescription/41Textduplikat Niederschlesien
/dlibra/collectiondescription/40Textduplikat Oberschlesien
/dlibra/collectiondescription/108Textduplikat Östliches Grenzgebiet
/dlibra/collectiondescription/46Textduplikat Oppeln Gebiet
/dlibra/collectiondescription/109Textduplikat Bielitz Biała Gebiet
/dlibra/collectiondescription/45Textduplikat Tschenstochau Gebiet
/dlibra/collectiondescription/43Textduplikat Teschener Schlesien
/dlibra/collectiondescription/1Alle Sammlungen zeigen
/dlibra/indexsearch?attId=2&ip...Textduplikat Titel
/dlibra/indexsearch?attId=3&ip...Textduplikat Verfasser
/dlibra/indexsearch?attId=7&ip...Textduplikat Mitschöpfer
/dlibra/indexsearch?attId=4&ip...Textduplikat Thema und Schlagwörter
/dlibra/indexsearch?attId=6&ip...Textduplikat Herausgeber
/dlibra/text?id=library-descTextduplikat Beschreibung des Projekts
/dlibra/text?id=tech-infoTextduplikat Technische Informationen
/dlibra/text?id=faqTextduplikat Häufig gestellte Fragen
/dlibra/contactTextduplikat Kontakt
/dlibra/text?id=about-dlibraTextduplikat About dLibra
/dlibra/text?id=participantsTextduplikat Teilnehmer des Projekts
/dlibra/text?id=porozumienieTextduplikat SDB Verständigung
/dlibra/text?id=spdTextduplikat Ehrenamtliche Digitalisierungswerkstatt der Schlesischen Digitalen Bibliothek
/dlibra/loginTextduplikat Einloggen
http://dingo.psnc.pl/Neues Fenster Extern Subdomain DInGO dLibra 6.2.11
http://www.pcss.pl/Neues Fenster Extern Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PSNC)
/dlibra/text?id=politykaMehr Informationen

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die Seite leitet weiter auf "https://www.sbc.org.pl/dlibra"
HTTP-Header
(Wichtig)
Die HTML-Seite sollten mittels GZip Komprimierung übertragen werden.
Die Webserver Version wird im Header mitgesendet.
Es wird kein X-Powered HTTP-Header mitgesendet.
Performance
(Wenig wichtig)
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 2,96 Sekunden extrem langsam. Ein angepeiltes Ziel sollten 0,4 Sekunden sein. Suchmaschinen-Crawler können sonst Inhalte nicht so schnell aufnehmen und auch Besucher erwarten eine schnelle Webseite.
Die Webseite lädt 4 CSS Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Webseite lädt 5 Javascript Dateien, dies kann die Ladezeit negativ beeinträchtigen.
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 367 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
serverApache-Coyote/1.1
set-cookie69 Zeichen
dateWed, 28 Jul 2021 00:55:45 GMT
last-modifiedWed, 28 Jul 2021 00:55:45 GMT
expiresWed, 28 Jul 2021 00:55:45 GMT
content-typetext/html;charset=utf-8
transfer-encodingchunked
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite ist nicht auf der Shallalist verzeichnet.
Die Seite wird von Wikipedia verlinkt.
Die Seite ist exzellent von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat Backlinks von 82 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt 9.807 Backlinks.
Die Seite hat Backlinks von 78 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite hat viele Shares, Kommentare und Likes auf Facebook.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Robots.txt

User-agent: *
* Disallow: /

Disallow: /Content/*/zip*
Disallow: /Content/*/download*
Disallow: /dlibra/ajax.xml*
Disallow: /dlibra/sec-ajax.xml*

Disallow: /dlibra/results*
Disallow: /dlibra/similarobjects*
Disallow: /dlibra/recommended*
Disallow: /dlibra/latest*
Disallow: /dlibra/planned*
Disallow: /dlibra/popular*
Disallow: /dlibra/valuesearch*
Disallow: /dlibra/metadatasearch*
Disallow: /dlibra/indexsearch*
Disallow: *&qf1=*
Sitemap: http://sbc.org.pl/sitemapindex.xml

Popularität bei Facebook

Shares / Likes / Kommentare
998

Es werden nur die Daten zu der angegebenen URL abgefragt und nicht zu einer eventuell vorhandenen und auf der Seite verlinkten Facebook Seite.

Suchvorschau

www.sbc.org.pl › dlibra
Silesian Digital Library
Biblioteka cyfrowa regionu śląskiego - kulturowe dziedzictwo Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności.

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
Digital Library70%Check
Silesian Digital Library70%Check
Silesian67%Check
Biblioteka54%Check
Śląskie54%Check
Śląskiego54%Check
Śląska54%Check
Historyczne50%Check
Biblioteka Sejmu Śląskiego50%Check
Muzeum Śląskie48%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von sbc.org.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, damit unsere Website funktioniert und auch für Analyse- und Werbezwecke. Du kannst optionale Cookies selbstverständlich auch deaktivieren, siehe die folgenden Links für weitere Informationen.

Diese Cookies werden für grundlegende Websitefunktionen benötigt.

Damit wir besser verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.

Damit wir für Dich passgenaue Angebote bereitstellen können.