Übersicht der SEO Analyse
Metaangaben
72% 
Seitenqualität
23% 
Seitenstruktur
58% 
Verlinkung
25% 
Server
100% 
Externe Faktoren
100% 
SEO Score
Antwortzeit
0,20 s
Dateigröße
77,30 kB
Wörter
3005
Medien
6
Anzahl Links
891 Intern / 8 Extern

To-do Liste mit SEO Optimierungen

Meta-Angaben im HTML

Titel
(Extrem wichtig)
Ks. Kaszowski: Nauka Kościoła katolickiego w pytaniach, odpowiedziach i obrazkach
Der Titel sollte kürzer als 580 Pixel sein. Er ist insgesamt 762 Pixel lang. Jetzt optimieren
Es gibt keine Wortwiederholungen im Titel.
Meta-Description
(Extrem wichtig)
Podstawy wiary katolickiej dla dorosłych - w pytaniach i odpowiedziach - oraz teologia dla dzieci, ilustrowana przez dzieci, z wyjaśnieniami dla rodziców i wychowawców. Strona obejmuje główne działy teologii.
Die Meta-Description ist zu lang. (1286 Pixel von maximal 1000 Pixel) Jetzt optimieren
Crawlbarkeit
(Extrem wichtig)
Es gibt keine Probleme beim Zugriff auf die Webseite.
Canonical Link
(Wichtig)
https://www.teologia.pl/
Die Seite hat einen korrekten Canonical Link.
Sprache
(Wenig wichtig)
Im Text erkannte Sprache: pl
Serverstandort: Polen
Eine oder mehrere der angegebenen Sprachen sind nicht in ISO Norm (de, de-at, en, usw.)
Die Sprache ist nicht im HTML Markup angegeben.
Alternate/Hreflang Links
(Wenig wichtig)
Die Seite nutzt keine Alternate Links.
Weitere Metatags
(Wenig wichtig)
Es gibt keinen rel next Meta Tag auf der Seite.
Es gibt keinen rel prev Meta Tag auf der Seite.
Domain
(Wenig wichtig)
Die Domain ist keine Subdomain.
Die Länge der Domain ist gut.
Die Domain enthält keine Umlaute.
Seiten URL
(Wenig wichtig)
In der URL wurden keine Parameter entdeckt.
In der URL wurde keine Session ID entdeckt.
Die URL hat nicht zu viele Unterverzeichnisse.
Zeichensatzkodierung
(Wenig wichtig)
Die Zeichensatzkodierung ist nicht im HTTP Header angegeben.
Die Angaben zur Zeichensatzkodierung (UTF-8) sind fehlerfrei.
Favicon
(Nice to have)
Es ist kein Favoriten Icon (Favicon) im HTML-Code verlinkt.

Meta Tags

NameWert
keywordsEwangelia według św. Łukasza, Księga Apokalipsy św. Jana, Credo, Credo Pawła VI, słownik teologiczny, wynagradzanie Bogu, potęga modlitwy, skuteczność modlitwy, medytowanie Credo, Różaniec, dowody na istnienie Boga, Boże Objawienie, objawienia prywatne, Adam i Ewa w raju, Adam w raju, Ewa w raju, rozumna dusza ludzka, nieśmiertelna dusza, dusza nieśmiertelna, dusza duchowa, dusza zwierząt, dusza roślin, dziecko nienarodzone, zniewolenia duchowe, wolność i zniewolenia, sprawiedliwość pierwotna, kto stworzył złe duchy, skaza grzechu pierworodnego, fałszywe religie, nestorianizm, zbawienie niechrześcijan, nadchodzący gniew, zstąpienie do piekieł, konieczność Kościoła do zbawienia, poza Kościołem nie ma zbawienia, dążenie do świętości, uświęcanie się, tajemnica cierpienia, Maryja Druga Ewa, dziewictwo Maryi, świadomość po śmierci, podobieństwo do Chrystusa, niepotrzebne słowa, Boże miłosierdzie, Boża sprawiedliwość, wieczność, dusze czyśćcowe, ogień czyśćca, wieczne potępienie, piekło, oddalenie od Boga, grzech przeciwko Duchowi, bruźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, łaska wystarczająca, drugie przyjście Chrystusa, Komunia św., powszechne kapłaństwo, wiara żywa i wiara martwa, ofiara eucharystyczna, sakrament nawrócenia, spowiedź przed księdzem, pięć warunków dobrej spowiedzi, odpust cząstkowy, przykazania Boże, kapłaństwo kobiet, narzeczeństwo i małżeństwo, Błogosławieństwa ewangeliczne, grzech ciężki, grzech śmiertelny, grzech lekki, okazja do grzechu, grzech wewnętrzny, materia grzechu, grzechy młodości, grzechy główne, formowanie sumienia, kontakty międzyludzkie, rozmowy, dialog, sztuka dialogu, rozumienie człowieka, rozwiązywanie konfliktów, poczucie osamotnienia, papież Franciszek, New Age, Gloria Polo, ewangelizacja
descriptionPodstawy wiary katolickiej dla dorosłych - w pytaniach i odpowiedziach - oraz teologia dla dzieci, ilustrowana przez dzieci, z wyjaśnieniami dla rodziców i wychowawców. Strona obejmuje główne działy teologii.
generatorNotepad++
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
content-typetext/html;charset=utf-8

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von teologia.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Seitenqualität

Inhalt
(Extrem wichtig)
Einige Wörter aus dem Seitentitel werden nicht im Text bzw. Inhalt der Seite verwendet
Wörter aus der H1 Überschrift werden nicht im Text der Seite verwendet.
Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 36.42 Wörtern hoch.
Der Inhalt ist mit 3005 Wörtern in Ordnung.
Der Text besteht zu 10.3% aus Füllwörtern.
Im Text befindet sich eine Aufzählung, dies deutet auf eine gute Textstruktur hin.
Es wurden 6 Fließtextblöcke auf der Seite gefunden.
Es wurden keine Platzhalter Texte bzw. Bilder gefunden.
Es befinden sich keine Duplikate auf der Seite.
Frames
(Extrem wichtig)
Die Seite hat kein Frameset.
Mobile
(Wenig wichtig)
Es ist kein Apple-Touch Icon angegeben.
Der angegebene Viewport (width=device-width, initial-scale=1) ist korrekt.
Die Seite benötigt keine Javascript Dateien.
Bold- und Strongtags
(Wenig wichtig)
Es befinden sich leere Tags auf der Seite.
Einige Tags werden wiederholt. z.B.: częste rozważanie słowa bożego to karmienie swojego ducha
Einige der Tags sind zu lang. Mit 910 Zeichen ist dieser länger als 70 Zeichen:
"niech wasza pierwsza ziemia – która obecnie nie jest niczym innym jak tylko ruiną i zniszczeniem – wez..."
Bilder Optimierung
(Wenig wichtig)
Bei 6 Bildern fehlt das Alt-Attribut. Der Inhalt von Alt-Attributen wird von Suchmaschinen auch als Text gewertet und ist wichtig für die Bildersuche.
Soziale Vernetzung
(Nice to have)
Es befinden sich wenige Social-Sharing Möglichkeiten auf der Seite. Mit Plugins zum Teilen, kann die Reichweite der Seite in sozialen Netzwerken erhöht werden.
Zusätzliches Markup
(Nice to have)
Es wurde kein zusätzliches Markup gefunden.
HTTPS
(Wenig wichtig)
Die Seite verwendet HTTPS um Daten sicher zu übertragen.
Alle eingebundenen Dateien werden ebenfalls über HTTPS ausgeliefert.

Medienliste

URLALT-AttributeTitel
https://www.teologia.pl/img/troj1.jpgKein ALT-Attribut angegeben
https://www.teologia.pl/img/newred.gifKein ALT-Attribut angegeben
https://www.teologia.pl/img/newred.gifKein ALT-Attribut angegeben
https://www.teologia.pl/img/newred.gifKein ALT-Attribut angegeben
https://www.teologia.pl/img/newred.gifKein ALT-Attribut angegeben
.../cgi-bin/c2countit/c2countit.cgi?vbiuro1Kein ALT-Attribut angegeben

Seitenstruktur

H1 Überschrift
(Extrem wichtig)
(30 października 2020) Ewangelia według św. Jana na każdy dzień
Die H1-Überschrift ist perfekt.
Überschriften
(Wichtig)
Es befinden sich 130 Überschriften auf der Seite. Die Anzahl der Überschriften sollte in einem besseren Verhältnis zum Text stehen.

Überschriftenstruktur

Überschriften HierarchieInhalt
H1 (30 października 2020) Ewangelia według św. Jana na każdy dzień
H1 (Początek rozdziału pierwszego Ewangelii według św. Jana – Tutaj)
H1 Ewangelia według św. Łukasza na każdy dzień (cała księga)
H1 Teologia - wideo
H1 Ciągle ważne lub znowu Ważne na nasze dnI:
H1 Treści omówione na tej stronie internetowej
H2 Pismo Święte
H2 Credo
H2 Słownik wyrażeń religijnych
H2 Teologia z ilustracjami dla dzieci i ich wychowawców
H2 Modlitwa
H2 Prawdy wiary - teologia dogmatyczna
H2 Istnieje Bóg-Miłość, który nas kocha
H2 Bóg mówił i nadal mówi do nas
H2 Jeden Bóg w Trójcy Przenajświętszej
H2 Stwórca Rzeczy widzialnych i niewidzialnych
H2 Grzech pierworodny
H2 Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży
H2 Dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa
H2 Kościół Chrystusa
H2 Maryja wielkim darem Boga
H2 Eschatologia - Śmieć i wieczne istnienie
H2 Łaska i siedem sakramentów
H2 DĄŻENIE DO ŚWIĘTOŚCI - zagadnienia z zakresu teologii moralnej
H2 Świętość i doskonałość życia
H2 POSTĘPOWANIE WEDŁUG "DEKALOGU":
H2 GRZECH I JEGO WIELKOŚĆ
H2 Sumienie
H2 Kontakt z człowiekiem dzięki dobrym rozmowom
H2 Rozważania
H2 Nauczanie papieża Franciszka
H2 Błędnie nauki - New Age
H2 Inne
H2 Różne tematy
H2 Linki
H3 Częste rozważanie słowa Bożego to karmienie swojego ducha
H3 Istnieje tylko jeden Bóg prawdziwy
H3 Przymioty Boga
H3 Opatrzność Boża
H3 Tajemnica Trójosobowego Boga
H3 Stworzenie świata i człowieka
H3 Aniołowie i złe duchy
H3 Rozumna i Nieśmiertelna Dusza człowieka i jego ciało
H3 Poczęte dziecko stworzeniem Bożym
H3 Godność ludzkiego ciała
H3 Człowiek posiada sumienie
H3 Wolna wola człowieka
H3 Cenne dary otrzymane przez Adama i Ewę
H3 Boży zakaz
H3 Kuszenie przez upadłego ducha
H3 Wyjątkowe zło grzechu pierwszych rodziców
H3 Grzech Adama wpłynął na wszystkich ludzi
H3 Ludzkość nosząca skazę grzechu pierworodnego
H3 Cierpienie i śmierć
H3 Przyciąganie przez zło
H3 Zaburzone poznanie
H3 Bezradność ludzkości wobec zła
H3 Bóg stał się człowiekiem
H3 Prawdziwy Wybawiciel i Zwycięzca
H3 Boski nauczyciel
H3 Modlitwa i cuda Zbawiciela
H3 Zbawcza męka i śmierć
H3 Zstąpienie do otchłani
H3 Zmartwychwstanie
H3 Wniebowstąpienie
H3 Natura powszechnego i apostolskiego Kościoła
H3 Czy poza Kościołem można się zbawić?
H3 Wielość posług w Kościele
H3 Jedność Kościoła niszczona lub budowana
H3 Świętość Kościoła Umacniana lub osłabiana
H3 Kościół zaczątkiem i budowniczym królestwa Bożego
H3 Kościół wobec cierpienia
H3 Włączenie Maryi przez Boga w plan zbawienia
H3 Dziewicza Matka Boża
H3 Maryja-Pośredniczka
H3 Niepokalane poczęcie
H3 Matka święta
H3 Cierpienia Matki Bożej i wszystkich ludzi
H3 Maryja wzięta do nieba
H3 Niewiasta poskramiająca węża-szatana
H3 Czczenie wraz z Jezusem Jego Matki
H3 Maryja w historii zbawienia
H3 Doskonały wzór życia i modlitwy
H3 Śmierć człowieka i życie duszy nieśmiertelnej
H3 O lękach związanych ze śmiercią
H3 Sąd szczegółowy
H3 Sąd Ostateczny
H3 Czyściec
H3 Niebo
H3 Wieczne potępienie
H3 Nieprzebaczalny grzech przeciw Duchowi Świętemu
H3 Miłosierdzie Boże ratunkiem dla grzeszników
H3 Przyjście Chrystusa w chwale
H3 zmartwychwstanie ciał
H3 Szczęśliwe wieczne życie zbawionych
H3 Bóg zbawiający człowieka przez sakramenty
H3 Sakrament chrztu
H3 Sakrament bierzmowania
H3 Najświętszy sakrament
H3 Realna obecność Chrystusa W Eucharystii
H3 Komunia św.
H3 Eucharystia ofiarą
H3 Encyklika o Eucharystii św. Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia"
H3 Spowiedź św. - sakrament pokuty
H3 Potrzeba sakramentu pojednania
H3 Potrzeba spowiadania się przed kapłanem
H3 Przebaczenie i nawracanie się
H3 Warunki dobrej spowiedzi
H3 Odpusty
H3 Przygotowanie się do spowiedzi – Pogłębiony rachunek sumienia
H3 Sakrament namaszczenia chorych
H3 Sakrament kapłaństwa
H3 Sakrament małżeństwa
H3 Jedność z Trójcą Przenajświętszą
H3 Miłość do Boga i bliźniego
H3 Życie według "Błogosławieństw"
H3 Odrzucenie grzechu
H3 Podążanie za głosem sumienia
H3 Środki pomagające się uświęcać
H3 Unikanie grzechu i bliskiej okazji do grzechu •
H3 Grzech lekki ciężki
H3 Świadomość złego działania
H3 Dobrowolność złego działania
H3 Wady, złe przyzwyczajenia, nałogi
H3 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
H3 Pokusy
H3 Polepszanie naszego sposobu rozmawiania z ludźmi
H3 Rozwiązywanie konfliktów
H3 Wyzwalanie bliźnich z poczucia osamotnienia
H3 WYSZUKIWARKA
Es befinden sich zu viele interne Links (891) auf der Seite.
Einige der Linktexte wiederholen sich.
Keiner der Linktexte ist zu lang.
Alle internen Links haben keine dynamischen Parameter.
Es befinden sich 8 externe Links auf der Seite.
LinkAttributeLinktext
https://www.teologia.pl/index.htmStart
/m_k/start.htmTematy
/m_k/all-que.htmPytania
/m_k/slownik.htmlSłownik
/kid/d-index.htmObrazki
/m_k/rozwazania.htmlRozważania
/m_k/linki.htmlLinki
/m_k/graf.htmStreszczenia
/kid/d-index.htmTeologia dla dzieci
/m_k/start.htmBiblia
/m_k/credo.htmlCredo
/m_k/start.htmBóg-Miłość
/m_k/start.htmObjawienie Boże
/m_k/start.htmObjawienia prywatne
/m_k/start.htmOdpowiedź na Objawienie
/m_k/start.htmTrójca Święta
/m_k/start.htmPrzymioty Boga
/m_k/start.htmStworzenie
/m_k/start.htmDusza i ciało człowieka
/m_k/start.htmCzłowiek w raju
/m_k/start.htmGrzech pierworodny
/m_k/start.htmLudzkość po grzechu Adama
/m_k/start.htmChrystus-Odkupiciel
/m_k/start.htmKościół
/m_k/start.htmMaryja
/m_k/start.htmŚmierć
/m_k/start.htmSąd szczegółowy
/m_k/start.htmSąd Ostateczny
/m_k/start.htmCzyściec
/m_k/start.htmNiebo
/m_k/start.htmWieczne piekło
/m_k/start.htmMiłosierdzie Boże
/m_k/start.htmParuzja
/m_k/start.htmZmartwychwstanie
/m_k/start.htmŻycie wieczne
/m_k/start.htmDuch Święty
/m_k/start.htmSakramenty
/m_k/start.htmDekalog
/m_k/start.htmDążenie do świętości
/m_k/start.htmŻycie według Błogosławieństw
/m_k/start.htmGrzech
/m_k/start.htmBluźnienie Duchowi
/m_k/start.htmOdpusty
/m_k/start.htmSumienie
/m_k/start.htmRachunek sumienia
/m_k/start.htmModlitwa
/franciszek/franciszek_index.htmPapież Franciszek
/m_k/start.htmRozmowy
/m_k/start.htmKonflikty
/m_k/start.htmPoczucie osamotnienia
/m_k/start.htmBłędne nauki
/m_k/start.htmInne religie
/m_k/rozne.htmlRóżne
/m_k/inne.htmlInne
/m_k/00-a.htmA
/m_k/00-b.htmB
/m_k/00-c.htmC
/m_k/00-d.htmD
/m_k/00-e.htmE
/m_k/00-f.htmF
/m_k/00-g.htmG
/m_k/00-h.htmH
/m_k/00-i.htmI
/m_k/00-j.htmJ
/m_k/00-k.htmK
/m_k/00-l.htmL
/m_k/00-ll.htmŁ
/m_k/00-m.htmM
/m_k/00-n.htmN
/m_k/00-o.htmO
/m_k/00-p.htmP
/m_k/00-q.htmQ
/m_k/00-r.htmR
/m_k/00-s.htmS
/m_k/00-ss.htmŚ
/m_k/00-t.htmT
/m_k/00-u.htmU
/m_k/00-v.htmV
/m_k/00-w.htmW
/m_k/00-z.htmZ
/m_k/00-zz.htmŹ
/m_k/00-zzz.htmŻ
/index-old.htmDawna strona powitalna
/index03.htmNajstarsza strona powitalna
/Biblia_k/04_jan_19.htmEwangelia według św. Jana na każdy dzień
/Biblia_k/04_jan_01.htmPoczątek rozdziału pierwszego Ewangelii według św. Jana – Tutaj
/Biblia_k/lk_01.htmEwangelia według św. Łukasza na każdy dzień (cała księga)
https://www.youtube.com/playli...Extern Teologia - wideo
https://episkopat.pl/msze-swie...Extern Informacje o transmisjach Mszy ŚwIętych
https://msza-online.net/msze-s...Extern Msze św. w Polsce i na świecie (transmisje internetowe)
https://www.kaplicabrada.katow...Extern Subdomain Kaplica Brada – codzienna Msza św. z homilią
https://youtu.be/zx6zLayWF4wExtern Pandemia czy plandemia – ciągle aktualne – warto oglądnąć (wideo)
https://youtu.be/Ho3Te0pPIpU?l...Extern Papież Franciszek - Bardzo ważne słowo o nim lub "Antychryst czy fałszywy prorok" (wideo)
https://youtu.be/P_7mdiTaY0sExtern Koronawirus (COVID-19) - skuteczne lekarstwo nie tylko na to zło (wideo) (Jeśli znasz kogoś, kto jeszcze wierzy w skuteczność pomocy wszechmogącego Boga, to ...
https://youtu.be/epZkr557WcwExtern Koronawirus, Covid-19... Jezu, ocal nas, bo zginiemy! - (wideo)
/m_k/start.htmEwangelia według św. Łukasza
/Biblia_k/lk_01.htm1
/Biblia_k/lk_02.htm2
/Biblia_k/lk_03.htm3
/Biblia_k/lk_04.htm4
/Biblia_k/lk_05.htm5
/Biblia_k/lk_06.htm6
/Biblia_k/lk_07.htm7
/Biblia_k/lk_08.htm8
/Biblia_k/lk_09.htm9
/Biblia_k/lk_10.htm10
/Biblia_k/lk_11.htm11
/Biblia_k/lk_12.htm12
/Biblia_k/lk_13.htm13
/Biblia_k/lk_14.htm14
/Biblia_k/lk_15.htm15
/Biblia_k/lk_16.htm16
/Biblia_k/lk_17.htm17
/Biblia_k/lk_18.htm18
/Biblia_k/lk_19.htm19
/Biblia_k/lk_20.htm20
/Biblia_k/lk_21.htm21
/Biblia_k/lk_22.htm22
/Biblia_k/lk_23.htm23
/Biblia_k/lk_24.htm24
/Biblia_k/04_jan_01.htmTextduplikat 1
/Biblia_k/04_jan_02.htmTextduplikat 2
/Biblia_k/04_jan_03.htmTextduplikat 3
/Biblia_k/04_jan_04.htmTextduplikat 4
/Biblia_k/04_jan_05.htmTextduplikat 5
/Biblia_k/04_jan_06.htmTextduplikat 6
/Biblia_k/04_jan_07.htmTextduplikat 7
/Biblia_k/04_jan_08.htmTextduplikat 8
/Biblia_k/04_jan_09.htmTextduplikat 9
/Biblia_k/04_jan_10.htmTextduplikat 10
/Biblia_k/04_jan_11.htmTextduplikat 11
/Biblia_k/04_jan_12.htmTextduplikat 12
/Biblia_k/04_jan_13.htmTextduplikat 13
/Biblia_k/04_jan_14.htmTextduplikat 14
/Biblia_k/04_jan_15.htmTextduplikat 15
/Biblia_k/04_jan_16.htmTextduplikat 16
/Biblia_k/04_jan_17.htmTextduplikat 17
/Biblia_k/04_jan_18.htmTextduplikat 18
/Biblia_k/04_jan_19.htmTextduplikat 19
/Biblia_k/04_jan_20.htmTextduplikat 20
/Biblia_k/04_jan_21.htmTextduplikat 21
/m_k/start.htmKsięga Apokalipsy św. Jana
/m_k/start.htmRóżne sprawy związane z Pismem Świętym
/m_k/mdl-001.htmCredo modlitwą serca
/m_k/info02.htmCredo nicejsko-konstantynopolitańskie z odsyłaczami do wyjaśnień
/m_k/cr-p6pl.htmCredo św. Pawła VI
/m_k/cr-p6pl.htmpolsku
https://www.teologia.pl/gr/gr.htmniemiecku
https://www.teologia.pl/it/it.htmwłosku
https://www.teologia.pl/es/es.htmhiszpańsku
https://www.teologia.pl/br/br.htmangielsku
https://www.teologia.pl/fr/fr.htmfrancusku
/m_k/00-a.htmTextduplikat A
/m_k/00-b.htmTextduplikat B
/m_k/00-c.htmTextduplikat C
/m_k/00-d.htmTextduplikat D
/m_k/00-e.htmTextduplikat E
/m_k/00-f.htmTextduplikat F
/m_k/00-g.htmTextduplikat G
/m_k/00-h.htmTextduplikat H
/m_k/00-i.htmTextduplikat I
/m_k/00-j.htmTextduplikat J
/m_k/00-k.htmTextduplikat K
/m_k/00-l.htmTextduplikat L
/m_k/00-ll.htmTextduplikat Ł
/m_k/00-m.htmTextduplikat M
/m_k/00-n.htmTextduplikat N
/m_k/00-o.htmTextduplikat O
/m_k/00-p.htmTextduplikat P
/m_k/00-q.htmTextduplikat Q
/m_k/00-r.htmTextduplikat R
/m_k/00-s.htmTextduplikat S
/m_k/00-ss.htmTextduplikat Ś
/m_k/00-t.htmTextduplikat T
/m_k/00-u.htmTextduplikat U
/m_k/00-v.htmTextduplikat V
/m_k/00-w.htmTextduplikat W
/m_k/00-z.htmTextduplikat Z
/m_k/00-zz.htmTextduplikat Ź
/m_k/00-zzz.htmTextduplikat Ż
/ros/00r-a.htmА
/ros/00r-w.htmВ
/ros/00r-g.htmГ
/ros/00r-d.htmД
/ros/00r-je.htmЕ
/ros/00r-zz.htmЖ
/ros/00r-z.htmЗ
/ros/00r-i.htmИ
/ros/00r-j.htmЙ
/ros/00r-k.htmК
/ros/00r-l.htmЛ
/ros/00r-m.htmМ
/ros/00r-n.htmН
/ros/00r-o.htmО
/ros/00r-p.htmП
/ros/00r-r.htmР
/ros/00r-s.htmС
/ros/00r-t.htmТ
/ros/00r-u.htmУ
/ros/00r-f.htmФ
/ros/00r-h.htmХ
/ros/00r-c.htmЦ
/ros/00r-cz.htmЧ
/ros/00r-sz.htmШ
/ros/00r-sc.htmЩ
/ros/00r-e.htmЭ
/ros/00r-ju.htmЮ
/ros/00r-ja.htmЯ
/kid/d-index.htmTeologia z ilustracjami dla dzieci i ich wychowawców
/kid/d-index.htmWykaz tematów
/m_k/start.htmTextduplikat Modlitwa
/modlitwy/wynagradzanie.htmWynagradzanie Bogu za zniewagi i bluźnierstwa
/m_k/start.htmJezus uczy modlitwy
/m_k/start.htmWstawiennictwo Maryi i świętych
/m_k/start.htmPomoc Ducha Świętego w modlitwie
/m_k/start.htmPotęga modlitwy w walce z szatanem
/m_k/start.htmSkuteczność każdej modlitwy
/m_k/start.htmModlitwa w obecności Boga
/m_k/start.htmModlitwa sercem
/m_k/start.htmModlitwa w ciszy
/m_k/start.htmModlitewne medytowanie Credo
/m_k/start.htmModlitwa Maryi wzorem
/m_k/start.htmModlitwa wspólnotowa
/m_k/start.htmModlitwa odczytywania woli Bożej
/m_k/start.htmModlitwa kontemplacyjna
/m_k/start.htmRóżaniec
/m_k/start.htmTajemnice różańcowe
/m_k/start.htmŚw. Jan-Paweł II o Różańcu: Rosarium Virginis Mariae
/m_k/start.htmRóżaniec uczy kontemplacji
/m_k/start.htmRóżaniec w rodzinie
/m_k/start.htmModlitwa Ojcze nasz
/m_k/start.htmPrawdy wiary - teologia dogmatyczna
/m_k/start.htmSpis treści
/m_k/zag01a.htmSyntetyczny wykład - początek pierwszego rozdziału
/m_k/all-que.htmZestawy pytań dotyczących wiary i moralności
/m_k/start.htmIstnienie Boga-Miłości
/m_k/start.htmDowody na istnienie Boga
/m_k/start.htmPoznawalność Boga
/m_k/start.htmBliskość Boga
/m_k/start.htmGdzie jest Bóg?
/m_k/start.htmPrzyjaźń z Bogiem
/m_k/start.htmTextduplikat Objawienie Boże
/m_k/start.htmNatchnienie Pisma Świętego
/m_k/start.htmTradycja
/m_k/start.htmBóg mówiący dzisiaj - współczesne objawienia
/m_k/start.htmWiara przyjęciem mówiącego do nas Boga
/m_k/start.htmWiara dojrzała
/m_k/start.htmNiewiara
/m_k/start.htmAteizm
/m_k/start.htmRóżne religie i ich porównywanie
/m_k/start.htmPostawa wobec objawień prywatnych
/m_k/start.htmJedyność Boga
/m_k/start.htmImię Boga
/m_k/start.htmNatura Boga
/m_k/start.htmJaki jest Bóg?
/m_k/start.htmBóg żywy
/m_k/start.htmNieskończona doskonałość Boga
/m_k/start.htmNiezłożoność Boga
/m_k/start.htmNiezmierzoność Boga
/m_k/start.htmWszechobecność Boża
/m_k/start.htmNiezmienność Boga
/m_k/start.htmWieczność Boga
/m_k/start.htmWszechmoc Boża
/m_k/start.htmNiewidzialność Boga
/m_k/start.htmŚwiętość Boga
/m_k/start.htmTextduplikat Miłosierdzie Boże
/m_k/start.htmWolność Boga
/m_k/start.htmTranscendencja Boga i immanentność Boga
/m_k/start.htmOpiekuńczość Boża
/m_k/start.htmDobroć Boża
/m_k/start.htmSprawiedliwość Boża
/m_k/start.htmWszechwiedza Boża
/m_k/start.htmPrawdomówność Boga
/m_k/start.htmWierność Boża
/m_k/start.htmBóg wszystko prowadzi do wyznaczonego mu celu
/m_k/start.htmTextduplikat Trójca Święta
/m_k/start.htmPochodzenie Ducha Świętego
/m_k/start.htmFilioque
/m_k/start.htmDziałania Osób Boskich
/m_k/start.htmNasz udział w życiu Trójcy Przenajświętszej
/m_k/start.htmStwórca Rzeczy widzialnych i niewidzialnych
/m_k/start.htmSześć dni stworzenia
/m_k/start.htmUlepienie Adama z prochu ziemi
/m_k/start.htmEwa z żebra Adama
/m_k/start.htmCiągłe stwarzanie
/m_k/start.htmTeoria ewolucji
/m_k/start.htmPochodzenie ludzkości od jednej czy od wielu par?
/m_k/start.htmWspółdziałanie z Bogiem Stwórca
/m_k/start.htmWspółdziałanie z Bogiem opiekującym się stworzeniami
/m_k/start.htmAniołowie
/m_k/start.htmZłe duchy
/m_k/start.htmCywilizacje pozaziemskie
/m_k/start.htmCielesno-duchowy wymiar człowieka
/m_k/start.htmDusza ludzka
/m_k/start.htmDowody na istnienie duszy
/m_k/start.htmDusza formą Ciała
/m_k/start.htmLudzkie "ja"
/m_k/start.htmUzdolnienia posiadane dzięki duszy
/m_k/start.htmDusza i psychika
/m_k/start.htmDuchowość duszy
/m_k/start.htmRozumność duszy
/m_k/start.htmWolność duszy ludzkiej
/m_k/start.htmNieśmiertelność duszy
/m_k/start.htmDusza po śmierci
/m_k/start.htmDusza zwierzęca i roślinna
/m_k/start.htmDziecko w łonie matki odrębną istotą
/m_k/start.htmCały człowiek z duszą i ciałem posiada swoją godność
/m_k/start.htmObraz i podobieństwo Boże
/m_k/start.htmCzłowiek swoim sumieniem odróżnia się od innych istot żywych
/m_k/start.htmWięcej o sumieniu i jego formowaniu tutaj
/m_k/start.htmWolna wola
/m_k/start.htmRóżne formy zniewoleń
/m_k/start.htmDochodzenie do pełnej wolności
/m_k/start.htmWolność a Boska wszechwiedza
/m_k/start.htmWolna wola Judasza
/m_k/start.htmAdam i Ewa w raju
/m_k/start.htmStan sprawiedliwości pierwotnej
/m_k/start.htmWyjątkowe dary pierwszych rodziców
/m_k/start.htmŁaska jedności i przyjaźni z Bogiem
/m_k/start.htmDar harmonii i wolności od pożądań
/m_k/start.htmDar nieśmiertelności
/m_k/start.htmRajskie "drzewo życia"
/m_k/start.htmDar wolności od cierpień
/m_k/start.htmPozaprzyrodzony dar wiedzy
/m_k/start.htmWielkość łask Chrystusa
/m_k/start.htmRaj a teoria ewolucji
/m_k/start.htm"Drzewo poznania dobra i zła"
/m_k/start.htmGrzech Adama i Ewy
/m_k/start.htmBoży zakaz dany Adamowi
/m_k/start.htmGranica między dobrem a złem
/m_k/start.htmNie tworzy się samowolnie zasad moralnych
/m_k/start.htmZły duch kusi do grzechu
/m_k/start.htmPochodzenie złych duchów
/m_k/start.htmWąż-kusiciel
/m_k/start.htmUpadek aniołów
/m_k/start.htmWpływ złych duchów na ludzi i świat
/m_k/start.htmSposoby zwodzenia przez złe duchy
/m_k/start.htmUpadek pierwszych rodziców faktem historycznym
/m_k/start.htmZło grzechu Adama i Ewy
/m_k/start.htmLekceważące Boga nieposłuszeństwa
/m_k/start.htmPowszechne skutki wielkiego grzechu pierwszych rodziców
/m_k/start.htm"Cheruby" i "połyskujące miecze" przed rajem
/m_k/start.htmDziedziczony grzech pierworodny
/m_k/start.htmIstota dziedziczonego grzechu pierworodnego
/m_k/start.htmPanowanie szatana z powodu grzechu
/m_k/start.htmGrzech świata
/m_k/start.htmSposób przekazywania grzechu pierworodnego
/m_k/start.htmPowszechne skażenie przez grzech pierworodny
/m_k/start.htmJezus i Maryja wolni od grzechu pierworodnego
/m_k/start.htmChrzest zmywa grzech pierworodny
/m_k/start.htmTrwające w ochrzczonych skutki grzechu Adama
/m_k/start.htmCierpienie po grzechu Adama
/m_k/start.htmCierpienie pierwszych rodziców
/m_k/start.htmCała ludzkość cierpiąca
/m_k/start.htmKrólowanie śmierci w świecie
/m_k/start.htmSkłonność do zła po grzechu Adama
/m_k/start.htmPożądliwości w człowieku
/m_k/start.htmKuszące zło
/m_k/start.htmZagrożenie szukaniem przyjemności
/m_k/start.htmSłużenie Mamonie
/m_k/start.htmZłudne szukanie swojej wielkości
/m_k/start.htmZaburzone relacje
/m_k/start.htmZłe odniesienie do Boga
/m_k/start.htmZłe odniesienie do człowieka
/m_k/start.htmZłe doniesienie do siebie
/m_k/start.htmEgoizm zamiast miłości
/m_k/start.htmZłe odniesienie do świata
/m_k/start.htmWłaściwe traktowanie pożądliwości
/m_k/start.htmPoznanie ludzkie skażone przez grzech
/m_k/start.htmBłądzenie religijne
/m_k/start.htmZła znajomość drugiego człowieka
/m_k/start.htmZła znajomość siebie
/m_k/start.htmMylenie dobra ze złem
/m_k/start.htmSpowolniony rozwój intelektualny
/m_k/start.htmJezus Chrystus, Wcielony Syn Boży
/m_k/start.htmPotrzeba Boskiego Wyzwoliciela od grzechu i jego skutków
/m_k/start.htmJan Chrzciciel
/m_k/start.htmWcielenie
/m_k/start.htmMaryja i św. Józef
/m_k/start.htmSłowo stało się ciałem
/m_k/start.htmJedna Osoba i dwie natury w Chrystusie
/m_k/start.htmBłąd nestorianizmu
/m_k/start.htmNowy Adam i Nowa Ewa
/m_k/start.htmZwycięzca śmierci, grzechu i szatana
/m_k/start.htmChrystus-Światłość
/m_k/start.htmWybawiciel od grzechu
/m_k/start.htmZwycięzca szatana
/m_k/start.htmChrystus jedynym Odkupicielem i Zbawicielem
/m_k/start.htmPomoc Jezusa w pokusach
/m_k/start.htmProblem zbawienia niechrześcijan
/m_k/start.htmDzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa
/m_k/start.htmZbawcze nauczanie Jezusa
/m_k/start.htmProwadzenie do Ojca
/m_k/start.htmNasz udział w nauczaniu Jezusa
/m_k/start.htmKarmienie Słowem Bożym
/m_k/start.htmWezwanie Jezusa do miłowania
/m_k/start.htmModlący się Jezus
/m_k/start.htmCuda Jezusa
/m_k/start.htmZbawcza męka i śmierć Jezusa
/m_k/start.htmŚmierć krzyżowa ofiarą miłości
/m_k/start.htmWynagrodzenie Ojcu miłością
/m_k/start.htmWybawienie od "nadchodzącego gniewu"
/m_k/start.htmUobecnianie się ofiary Chrystusa
/m_k/start.htmWspółofiarowanie się z Chrystusem
/m_k/start.htmTreść prawdy o zstąpieniu Chrystusa do piekieł
/m_k/start.htmZmartwychwstanie zwycięstwem nad śmiercią
/m_k/start.htmPokonanie grzechu przez zmartwychwstanie
/m_k/start.htmWniebowstąpienie
/m_k/start.htmPo okresie ukazywania się
/m_k/start.htmPrzygotowanie nam mieszkania
/m_k/start.htmObecność Chrystusa po wniebowstąpieniu
/m_k/start.htmNasz udział w tajemnicy paschalnej
/m_k/start.htmKościół Chrystusa
/m_k/start.htmZałożenie Kościoła
/m_k/start.htmNatura Kościoła
/m_k/start.htmPowszechność Kościoła
/m_k/start.htmWidzialność i niewidzialność Kościoła
/m_k/start.htmApostolskość Kościoła
/m_k/start.htmKonieczność Kościoła do zbawienia
/m_k/start.htmSposoby przynależenia do Kościoła
/m_k/start.htmPrzyporządkowanie do Kościoła
/m_k/start.htmPosługi oparte na darach Ducha Świętego
/m_k/start.htmPosługi hierarchiczne
/m_k/start.htmPosługa świeckich
/m_k/start.htmWartość posługi papieża
/m_k/start.htmJedność Kościoła
/m_k/start.htmJedność naruszona przez grzech
/m_k/start.htmJednoczenie na wzór Chrystusa
/m_k/start.htmJedność sakramentalna
/m_k/start.htmJedność w prawdzie
/m_k/start.htmŚlady prawdy objawionej
/m_k/start.htmWspólne dążenie do zbawienia
/m_k/start.htmMiłość jednocząca Kościół
/m_k/start.htmJedność wokół papieża
/m_k/start.htmWielość więzów zespalających Kościół
/m_k/start.htmPełna jedność celem
/m_k/start.htmŚwiętość Kościoła
/m_k/start.htmŚwiętość dzięki łasce
/m_k/start.htmWyzwalanie się z grzechu
/m_k/start.htmPowszechne powołanie do świętości
/m_k/start.htmŚwiętość w życiu zakonnym
/m_k/start.htmWięcej o świętości tutaj
/m_k/start.htmKościół budowniczym królestwa Bożego
/m_k/start.htmFormy budowania królestwa Bożego
/m_k/start.htmGłoszenie słowa Bożego
/m_k/start.htmPosługa sakramentalna
/m_k/start.htmUsuwanie cierpień ludzkich przez Kościół
/m_k/start.htmNiesienie krzyża z Chrystusem
/m_k/start.htmZbawczy krzyż
/m_k/start.htmKrzyż drogą do zmartwychwstania
/m_k/start.htmWartość ludzi cierpiących
/m_k/start.htmSakrament dla cierpiących
/m_k/start.htmNoszenie w sobie konania Chrystusa
/m_k/start.htmMiłość doskonaląca się w cierpieniu
/m_k/start.htmNadzieja dla cierpiących
/m_k/start.htmMaryja wielkim darem Boga
/m_k/start.htmMaryja z Bożych planach
/m_k/start.htmDruga Ewa
/m_k/start.htmPrzykład doskonałego współdziałania z Bogiem
/m_k/start.htmPoczęcie Jezusa z Ducha Świętego
/m_k/start.htmStałe dziewictwo Maryi
/m_k/start.htmMatka Boga
/m_k/start.htmWzór apostolstwa
/m_k/start.htmKochająca Matka Kościoła i wszystkich ludzi
/m_k/start.htmNiepokalane Serce Maryi
/m_k/start.htmPośrednictwo Maryi
/m_k/start.htmSzafarka łask
/m_k/start.htmNiepokalane poczęcie
/m_k/start.htmMaryja odkupiona
/m_k/start.htmŚwiętość Maryi
/m_k/start.htmMatka cierpiąca
/m_k/start.htmZłączona w cierpieniu ze Zbawicielem
/m_k/start.htmWspółcierpienie Maryi
/m_k/start.htmZjednoczenie z Jezusem i Maryją w cierpieniu
/m_k/start.htmWniebowzięcie
/m_k/start.htmŚwiętych obcowanie
/m_k/start.htmNiewiasta walcząca z szatanem
/m_k/start.htmKult maryjny
/m_k/start.htmKult Maryi nie umniejsza chwały Bożej
/m_k/start.htmNasza cześć miłość do Maryi
/m_k/start.htmOdzwierciedlenie w Maryi historii zbawienia
/m_k/start.htmPowiązanie z etapami historii zbawienia
/m_k/start.htmŚciśle związana z Kościołem
/m_k/start.htmZapowiedź tryumfu Boga i zbawionych
/m_k/start.htmŚwięta Maryjne
/m_k/start.htmWięcej tutaj
/m_k/start.htmEschatologia - Śmieć i wieczne istnienie
/m_k/start.htmTextduplikat Śmierć
/m_k/start.htmŻyjąca dusza po odłączeniu się od ciała
/m_k/start.htmŚwiadome życie po śmierci
/m_k/start.htmUzdolnienia duszy po śmierci
/m_k/start.htmŚmierć wejściem w ostateczność
/m_k/start.htmRóżne postawy wobec śmierci
/m_k/start.htmPatrzenie z wiarą na śmierć
/m_k/start.htmSpotkanie z Bogiem-Miłością
/m_k/start.htmCzas i rodzaj śmierci wybrany lub dopuszczony przez Boga
/m_k/start.htmPomoc zbawionych umierającym
/m_k/start.htmMatka Najświętsza przy umierających jej dzieciach
/m_k/start.htmBliscy przy śmierci człowieka
/m_k/start.htmAniołowie i dusze czyśćcowe pomagają umierającym
/m_k/start.htmPomoc Kościoła okazywana umierającym
/m_k/start.htmPrzygotowywanie się na dobrą śmierć
/m_k/start.htmŻycie na ustawicznym czuwaniu
/m_k/start.htmModlitwa od dobrą śmierć
/m_k/start.htmSzukać umocnienia w krzyżu Chrystusa
/m_k/start.htmZłączyć się z krzyżem Chrystusa
/m_k/start.htmO lękach związanych ze śmiercią
/m_k/start.htmO śmierci dla tych, którzy jeszcze nie umierają
/m_k/start.htmSąd szczegółowy po śmierci
/m_k/start.htmOcena podobieństwa do Chrystusa
/m_k/start.htmOcena odniesienia do Boga
/m_k/start.htmCzy Chrystus był prawdziwym Panem
/m_k/start.htmOcena miłości
/m_k/start.htmRozliczenie się z naszego miłosierdzia
/m_k/start.htmOcena autentyczności dobra
/m_k/start.htmOsądzenie słów
/m_k/start.htmOcena wierności
/m_k/start.htmRozliczenie się z telnetów
/m_k/start.htmOcena gorliwości apostolstwa
/m_k/start.htmBóg sędzią
/m_k/start.htmOdrzucone słowo Boże sędzią
/m_k/start.htmNiebo, piekło lub czyściec po sądzie szczegółowym
/m_k/start.htmBezstronność i sprawiedliwość sądu Bożego
/m_k/start.htmMiłosierdzie i sprawiedliwość
/m_k/start.htmTextduplikat Sąd Ostateczny
/m_k/start.htmRóżnica między sądem szczegółowym i Ostatecznym
/m_k/start.htmStałość wyroku sądu szczegółowego
/m_k/start.htmSprawiedliwość Sądu Ostatecznego
/m_k/start.htmOczyszczenie po śmierci możliwe
/m_k/start.htmBiblijne podstawy nauki o czyśćcu
/m_k/start.htmIstota czyśćca
/m_k/start.htmCzyściec dla umierających w stanie łaski
/m_k/start.htmOgień czyśćcowy
/m_k/start.htmCzyściec po Sądzie Ostatecznym
/m_k/start.htmPomaganie duszom czyśćcowym
/m_k/start.htmSzczęście nieba
/m_k/start.htmPrzyczyny szczęścia w niebie
/m_k/start.htmWspólnota zbawionych
/m_k/start.htmKonieczność miłości do zbawienia
/m_k/start.htmPiekło
/m_k/start.htmGrzech zagrożeniem zbawienia
/m_k/start.htmWieczne oddalenie od Boga
/m_k/start.htmOgień piekielny
/m_k/start.htmChrystus broni przed potępieniem
/m_k/start.htmZbawienie dla nawracających się w chwili śmierci
/m_k/start.htmNiebezpieczeństwo odkładania nawrócenia
/m_k/start.htmBluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu
/m_k/start.htmMiłosierdzie Boże ratujące przed potępieniem się
/m_k/start.htmUdzielanie łaski wystarczającej do zbawienia
/m_k/start.htmMiłosierdzie pragnące dać jak najwięcej
/m_k/start.htmParuzja - Przyjście Chrystusa w chwale
/m_k/start.htmCzas przyjścia Chrystusa
/m_k/start.htmZnaki poprzedzające przyjście Chrystusa
/m_k/start.htmAntychryst
/m_k/start.htmNowe niebiosa i nowa ziemia
/m_k/start.htmPotrzeba czujności
/m_k/start.htmPowszechne zmartwychwstanie ciał
/m_k/start.htmCzas zmartwychwstania
/m_k/start.htmZmartwychwstanie zbawionych i potępionych
/m_k/start.htmTożsamość ludzka po śmierci zmartwychwstaniu
/m_k/start.htmMaryja zapowiedzią przyszłej chwały
/m_k/start.htmŻycie w przyszłym świecie
/m_k/start.htmKrólestwo Ojca
/m_k/start.htmŁaska i siedem sakramentów
/m_k/start.htmChrystus działający w sakramentach
/m_k/start.htmDuch Święty działający w sakramentach
/m_k/start.htmZnaki działania Boga
/m_k/start.htmZnaki przychodzącego Boga
/m_k/start.htmTowarzyszenie Boga człowiekowi od narodzin do śmierci
/m_k/start.htmChrzest
/m_k/start.htmNarodzenie z wody i Ducha
/m_k/start.htmKonieczność chrztu do zbawienia
/m_k/start.htmMożliwość zbawienia bez chrztu z wody
/m_k/start.htmChrzest pragnienia
/m_k/start.htmChrzest krwi
/m_k/start.htmLos zmarłych dzieci nieochrzczonych
/m_k/start.htmSposób udzielania chrztu
/m_k/start.htmCharakter sakramentalny chrztu
/m_k/start.htmPowszechne kapłaństwo wiernych przez chrzest
/m_k/start.htmOżywienie ochrzczonych życiem Bożym
/m_k/start.htmNiebezpieczeństwo uśmiercenia w sobie życia Bożego
/m_k/start.htmUpodobnienie do Boga przez łaskę życia Bożego
/m_k/start.htmŁaska usprawiedliwienia
/m_k/start.htmUsprawiedliwienie łaską Chrystusa
/m_k/start.htmObmycie i uświęcenie przez Ducha
/m_k/start.htmNowe życie usprawiedliwionych przez łaskę
/m_k/start.htmWiara usprawiedliwiająca
/m_k/start.htmWiara żywa
/m_k/start.htmWiara ujawniona w czynach
/m_k/start.htmMartwa wiara bez uczynków
/m_k/start.htmProblem łaski usprawiedliwienia poza chrześcijaństwem
/m_k/start.htmŁaska usprawiedliwienie małego dziecka
/m_k/start.htmPrzygotowanie się do chrztu dorosłego człowieka
/m_k/start.htmŁaska synostwa Bożego
/m_k/start.htmAbba, Ojcze
/m_k/start.htmDziecięca postawa
/m_k/start.htmNaśladowanie Jezusa, Syna Bożego
/m_k/start.htmNaśladowanie Ojca niebieskiego
/m_k/start.htmBierzmowanie
/m_k/start.htmZstępowanie Ducha na bierzmowanych
/m_k/start.htmPobudzanie do apostolstwa
/m_k/start.htmCharakter sakramentalny bierzmowania
/m_k/start.htmEucharystia
/m_k/start.htmUstanowienie Eucharystii
/m_k/start.htmRealna obecność Chrystusa W Eucharystii
/m_k/start.htmPrawdziwa obecność Chrystusa
/m_k/start.htmPrzeistoczenie
/m_k/start.htmStała obecność Chrystusa w Eucharystii
/m_k/start.htmAdoracja Najświętszego Sakramentu
/m_k/start.htmKomunia św.
/m_k/start.htmSakrament jedności
/m_k/start.htmPokarm dla duszy
/m_k/start.htmZadatek chwały zmartwychwstania
/m_k/start.htmGodne przystępowanie do Komunii św.
/m_k/start.htmKomunia św. duchowa
/m_k/start.htmWyjątkowość spotkania z Chrystusem w Komunii św.
/m_k/start.htmEucharystia ofiarą
/m_k/start.htmZbawcza ofiara eucharystyczna
/m_k/start.htmUobecnienie ofiary krzyżowej
/m_k/start.htmZłączenie swojego życia z ofiarą Chrystusa
/m_k/start.htmZobowiązujące przymierze z Bogiem
/m_k/start.htmPowiązanie Eucharystii z kultem świętych
/m_k/start.htmEncyklika o Eucharystii św. Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia"
/m_k/start.htmEucharystia głoszeniem śmierci Chrystusa
/m_k/start.htmRealna obecność Chrystusa
/m_k/start.htmObecność Chrystusa zmartwychwstałego
/m_k/start.htmSpotkanie z żyjącym Chrystusem
/m_k/start.htmSubstancjalna obecność Chrystusa zmartwychwstałego
/m_k/start.htmTajemnica przeistoczenia
/m_k/start.htmKomunia z Jezusem zmartwychwstałym
/m_k/start.htmJezus żyjący w nas
/m_k/start.htmOfiarowanie siebie przez Jezusa
/m_k/start.htmPodtrzymywanie życia Bożego przez Komunię św.
/m_k/start.htmZjednoczenie z Chrystusem
/m_k/start.htmKomunia z Duchem Świętym
/m_k/start.htmPomnażanie daru Ducha Świętego
/m_k/start.htmKomunia prawdziwie święta
/m_k/start.htmOczekiwanie na przyjście Chrystusa w chwale
/m_k/start.htmTen, który jest, był i przychodzi
/m_k/start.htmParuzja podczas Mszy św.
/m_k/start.htmPrzedsmak nieba
/m_k/start.htmPokarm życia wiecznego
/m_k/start.htmTextduplikat Zadatek chwały zmartwychwstania
/m_k/start.htmJedność ze zbawionymi
/m_k/start.htmŹródło radości i pokoju
/m_k/start.htmWdzięczność i uwielbienie z mieszkańcami nieba
/m_k/start.htmŹródło nadziei
/m_k/start.htmZapowiedź nowych niebios i nowej ziemi
/m_k/start.htmPobudzanie do ulepszania wszystkiego
/m_k/start.htmDziałać według przykładu Chrystusa
/m_k/start.htmSakrament pojednania
/m_k/start.htmRatunek dla grzesznika
/m_k/start.htmNiemożliwość uwolnienia się od grzechu o własnych siłach
/m_k/start.htmGrzech oddala od Boga niszczy życie Boże
/m_k/start.htmUstanowienie sakramentu pojednania
/m_k/start.htmZnak Bożego miłosierdzia
/m_k/start.htmSens spowiadania się ze wszystkich swoich grzechów
/m_k/start.htmZnaczenie spowiedzi przed kapłanem
/m_k/start.htmRozgrzeszenie ogólne
/m_k/start.htmOdpuszczenie grzechów bez spowiedzi
/m_k/start.htmPotrzeba ciągłego nawracania się
/m_k/start.htmŁaska przebaczenia grzechów
/m_k/start.htmKonieczność nawracania się
/m_k/start.htmPrzebaczenie połączone z uświęceniem
/m_k/start.htmWezwanie do budowania królestwa Bożego
/m_k/start.htmWezwanie do tworzenie świata lepszego dla człowieka
/m_k/start.htmWezwanie do wyzwalania ze zła i cierpienia
/m_k/start.htmWezwanie do pomagania osamotnionym
/m_k/start.htmWarunki dobrej spowiedzi
/m_k/start.htmTextduplikat Rachunek sumienia
/m_k/start.htmŻal za grzechy
/m_k/start.htmPostanowienie poprawy
/m_k/start.htmOgólne i szczegółowe postanowienie poprawy
/m_k/start.htmPostanowienie zastępowania zła dobrem
/m_k/start.htmZamiast pychy miłość i wdzięczność
/m_k/start.htmSzczere wyznanie grzechów
/m_k/start.htmSkutki zatajenia grzechu
/m_k/start.htmZapomnienie grzechu
/m_k/start.htmZadośćuczynienie
/m_k/start.htmPokuta sakramentalna
/m_k/start.htmTextduplikat Odpusty
/m_k/start.htmWarunki odpustu zupełnego
/m_k/start.htmOdpust częściowy
/m_k/start.htmPrzygotowanie się do spowiedzi św.
/m_k/start.htmDogłębny rachunek sumienia
/m_k/start.htmOcena siebie przed Bogiem
/m_k/start.htmOcena swojej wiary i miłości
/m_k/start.htmJak wiara i miłość formuje moje życie
/m_k/start.htmBudowanie doskonałości na miłości
/m_k/start.htmMoja miłość w zestawieniu z "Hymnem o miłości"
/m_k/start.htmMoje życie według Błogosławieństw
/m_k/start.htmUjawnianie się we mnie owoców Ducha Świętego
/m_k/start.htmZagrożenia mojej miłości przez wady
/m_k/start.htmWpływ nastrojów i szukania przyjemności na moje życie
/m_k/start.htmMiłość do siebie czy egoizm?
/m_k/start.htmGłówne zagrożenia mojej miłości
/m_k/start.htmNa czym mi bardzo zależy?
/m_k/start.htmKogo lubię a kogo nie lubię?
/m_k/start.htmCo mnie rozdrażnia?
/m_k/start.htmNa co wydaję pieniądze?
/m_k/start.htmPrzejawy pychy
/m_k/start.htmPrzejawy chciwości
/m_k/start.htmPrzejawy nieczystości
/m_k/start.htmPrzejawy zazdrości
/m_k/start.htmBrak umiaru w jedzeniu i piciu
/m_k/start.htmGniew i mściwość
/m_k/start.htmLenistwo i letniość duchowa
/m_k/start.htmRachunek sumienia w oparciu o "Dekalog"
/m_k/start.htmMoje podążanie do nieba drogą Bożych przykazań
/m_k/start.htmPrzykazania ukazaniem, jak miłować Boga i ludzi
/m_k/start.htmMiłość do Boga
/m_k/start.htmMiłość do bliźniego
/m_k/start.htmBóg chce miłować w nas
/m_k/start.htmUmacnianie naszej miłości przez Chrystusa
/m_k/start.htmRachunek sumienia według "Dekalogu" i grzechów głównych
/m_k/start.htmKilka pytań przydatnych do rachunku sumienia
/m_k/start.htmAnalizowanie grzechów głównych w odniesieniu do siebie
/m_k/start.htmPrzykazania Boże I-III
/m_k/start.htmPrzykazania Boże IV-X
/m_k/start.htmSakrament namaszczenia chorych
/m_k/start.htmDla kogo jest sakrament chorych?
/m_k/start.htmŁaski sakramentu chorych
/m_k/start.htmCo przygotować, gdy ma być udzielony sakrament chorych?
/m_k/start.htmSakrament kapłaństwa
/m_k/start.htmTrzy stopnie kapłaństwa
/m_k/start.htmSens celibatu kapłańskiego
/m_k/start.htmKapłaństwo kobiet
/m_k/start.htmSakrament małżeństwa
/m_k/start.htmPrzygotowanie się przez narzeczeństwo
/m_k/start.htmMiłość narzeczeńska
/m_k/start.htmDoskonalenie miłości narzeczeńskiej
/m_k/start.htmZło współżycia przedmałżeńskiego
/m_k/start.htmZwiązki partnerskie
/m_k/start.htm"Pary" wśród młodzieży
/m_k/start.htmUczenie się rozwiązywania konfliktów
/m_k/start.htmSzafarz sakramentu małżeństwa
/m_k/start.htmMałżeństwo bez obecności kapłana
/m_k/start.htm"Uważnienie" małżeństwa
/m_k/start.htmNieważność małżeństwa
/m_k/start.htmŁaski sakramentu małżeństwa
/m_k/start.htmNierozerwalność małżeństwa
/m_k/start.htmOddalenie żony z powodu "nierządu"
/m_k/start.htmUnieważnienie małżeństwa
/m_k/start.htmNierozerwalność małżeństw chrześcijan niekatolików
/m_k/start.htmNierozerwalność małżeństw niechrześcijańskich
/m_k/start.htmSeparacja małżeńska
/m_k/start.htmMiłość płodna
/m_k/start.htmWspółdziałanie ze Stwórca człowieka
/m_k/start.htmGrzech przerywania ciąży
/m_k/start.htmPowołanie małżonków bezdzietnych
/m_k/start.htmOdpowiedzialne rodzicielstwo
/m_k/start.htmAntykoncepcja i postawa antykoncepcyjna
/m_k/start.htmNiechęć do posiadania dzieci
/m_k/start.htmGrzechy współżycia małżeńskiego
/m_k/start.htmNaturalne metody poczęć
/m_k/start.htmNaturalne planowanie poczęć
/m_k/start.htmOdpowiedzialność za wychowanie
/m_k/start.htmWychowanie religijne
/m_k/start.htmUczenie dzieci modlitwy
/m_k/start.htmMoralny rozwój dziecka
/m_k/start.htmWłączanie dziecka w życie Kościoła
/m_k/start.htmŚwiętość małżeństwa
/m_k/start.htmMałżeństwo drogą do świętości
/m_k/start.htmNie malejąca lecz wzrastająca miłość
/m_k/start.htmBoski Oblubieniec i Oblubienica-Kościół
/m_k/start.htmMałżeństwo i rodzina w Kościele
/m_k/start.htmPowołanie rodzin do budowania Kościoła
/m_k/start.htmUdział rodziny w posłudze prorockiej
/m_k/start.htmUdział rodziny w posłudze kapłańskiej
/m_k/start.htmUdział rodziny w posłudze pasterskiej
/m_k/start.htmDĄŻENIE DO ŚWIĘTOŚCI
/m_k/start.htmŚwiętość i doskonałość życia
/m_k/start.htmWypełnianie woli Ojca
/m_k/start.htmDoskonałość na wzór doskonałości Ojca niebieskiego
/m_k/start.htmNaśladowanie Chrystusa
/m_k/start.htmUległość Duchowi Świętemu
/m_k/start.htmRozwijanie darów Ducha Świętego
/m_k/start.htmRozwijanie owoców Ducha Świętego
/m_k/start.htmKierowanie się przykazaniem miłości do Boga i bliźniego
/m_k/start.htmDążenie do miłości ukazanej w "Hymnie o miłości"
/m_k/start.htmSłużenie innym otrzymanymi talentami
/m_k/start.htmTroska o wszechstronny rozwój bliźniego
/m_k/start.htmDążenie do świętości ukazanej w "Błogosławieństwach"
/m_k/start.htmUnikanie grzechów i bliskich okazji do grzechów
/m_k/start.htmUsuwanie grzechów głównych
/m_k/start.htmKierowanie się sumieniem i formowanie go
/m_k/start.htmSposoby pogłębiania świętości
/m_k/start.htmPOSTĘPOWANIE WEDŁUG "DEKALOGU":
/m_k/start.htmTextduplikat I
/m_k/start.htmII
/m_k/start.htmIII
/m_k/start.htmIV
/m_k/start.htmTextduplikat V
/m_k/start.htmVI
/m_k/start.htmVII
/m_k/start.htmVIII
/m_k/start.htmIX
/m_k/start.htmX
/m_k/start.htmGRZECH I JEGO WIELKOŚĆ
/m_k/start.htmUnikanie grzechu i bliskiej okazji do grzechu
/m_k/start.htmZło grzechu
/m_k/start.htmZła świadoma i wolna decyzja
/m_k/start.htmGrzech czysto wewnętrzny
/m_k/start.htmLekka i ciężka wina
/m_k/start.htmZależność winy od świadomości
/m_k/start.htmZależność winy od dobrowolności
/m_k/start.htmZależność winy od materii grzechu
/m_k/start.htmOdróżnianie grzechu lekkiego od ciężkiego
/m_k/start.htmPrzejawy świadomości działania
/m_k/start.htmGrzechy popełnione dawno
/m_k/start.htmCzynniki wpływające na wolność działania
/m_k/start.htmEmocje a stopień winy
/m_k/start.htmPrzymus fizyczny i moralny
/m_k/start.htmNałogi i złe przyzwyczajenia
/m_k/start.htmTextduplikat Grzech zagrożeniem zbawienia
/m_k/start.htmGrzech przeciwko Duchowi Świętemu
/m_k/start.htmStałe odkładanie nawrócenia
/m_k/start.htmWartość opierania się pokusom
/m_k/start.htmTextduplikat Usuwanie grzechów głównych
/m_k/start.htmSumienie i formowanie go
/m_k/start.htmSumienie i prawo moralne
/m_k/start.htmObiektywny porządek moralny
/m_k/start.htmNie można tworzyć dowolnych norm moralnych
/m_k/start.htmEtyka sytuacyjna
/m_k/start.htmSumienie przeduczynkowe i pouczynkowe
/m_k/start.htmCzynniki wpływające na sumienie
/m_k/start.htmFormowanie sumienia
/m_k/start.htmSumienie wrażliwe
/m_k/start.htmSumienie niewrażliwe
/m_k/start.htmSkrupuły
/m_k/start.htmKontakt z człowiekiem dzięki dobrym rozmowom
/m_k/start.htmPolepszanie naszego sposobu rozmawiania z ludźmi
/m_k/start.htmUczucia i budowanie wspólnoty
/m_k/start.htmRozmowy zbliżające lub dzielące ludzi
/m_k/start.htmPotrzeba ujawniania szacunku
/m_k/start.htmZewnętrzne znaki szacunku
/m_k/start.htmUjawnianie swojego słuchania
/m_k/start.htmWłaściwe reagowanie na słowa rozmówcy
/m_k/start.htmUjawniane rozumienie drugiego
/m_k/start.htmZewnętrzne ujawnianie rozumienia drugiego
/m_k/start.htmUjawnianie współodczuwania
/m_k/start.htmSposoby ujawniania współodczuwania
/m_k/start.htmPrzewidywać emocjonalne reakcje rozmówcy
/m_k/start.htmMiłe rozmowy
/m_k/start.htmPrzyczyny przykrych rozmów
/m_k/start.htmABC zachowania się podczas rozmów
/m_k/start.htmRóżne sposoby mówienia
/m_k/start.htmCiągłe opowiadanie
/m_k/start.htmKrytykowanie i obmawianie
/m_k/start.htmŻartowanie
/m_k/start.htmKomentowanie wszystkiego
/m_k/start.htmRozwiązywanie konfliktów
/m_k/start.htmWyzwalanie bliźnich z poczucia osamotnienia
/m_k/start.htmTextduplikat Rozważania
/m_k/start.htmRozważanie Ewangelii według św. Łukasza
/m_k/start.htmRozważania na różne tematy
/franciszek/franciszek_index.htmNauczanie papieża Franciszka
/franciszek/franciszek_index.htmAlfabetyczny wykaz tematów
/m_k/start.htmNew Age
/m_k/start.htmTextduplikat Inne
/m_k/inne.htmlKsiążki - mp3 - pdb
/m_k/rozne.htmlRóżne tematy
/gloria_polo/gloria_polo.htmŚwiadectwo porażonej przez piorun Glorii Polo o sądzie po śmierci
/index03.htmEwangelizacja przez internet
/m_k/linki.htmlLinki do zaprzyjaźnionych stron
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Biblia
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Credo
https://www.teologia.pl/Anchor Słownik religijny
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Teologia dla dzieci
https://www.teologia.pl/Anchor Prawdy wiary
https://www.teologia.pl/Anchor Bóg
https://www.teologia.pl/Anchor Objawienie i objawienia prywatne
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Trójca Święta
https://www.teologia.pl/Anchor Stworzenia-człowiek
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Grzech pierworodny
https://www.teologia.pl/Anchor Jezus Odkupiciel i Jego dzieło
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Kościół
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Maryja
https://www.teologia.pl/Anchor Śmierć i życie wieczne
https://www.teologia.pl/Anchor Sakramenty i łaska
https://www.teologia.pl/Anchor Świętość
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Dekalog
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Grzech
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Sumienie
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Modlitwa
https://www.teologia.pl/Anchor Kontakt z drugim człowiekiem
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Rozważania
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Papież Franciszek
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Błędne nauki
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Inne
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Różne tematy
https://www.teologia.pl/Anchor Textduplikat Linki
https://www.teologia.pl/index.htmTextduplikat Start
/m_k/start.htmTextduplikat Tematy
/m_k/all-que.htmTextduplikat Pytania
/m_k/slownik.htmlTextduplikat Słownik
/kid/d-index.htmDla dzieci
/m_k/rozwazania.htmlTextduplikat Rozważania
/m_k/linki.htmlTextduplikat Linki

Serverkonfiguration

HTTP-Weiterleitungen
(Extrem wichtig)
Die Seite leitet weiter auf "https://www.teologia.pl/"
HTTP-Header
(Wichtig)
Es wird kein X-Powered HTTP-Header mitgesendet.
Der Webserver nutzt GZip zur komprimierten Übertragung der Webseite (HTML).
Performance
(Wenig wichtig)
Die Antwortzeit der HTML-Seite ist mit 0,20 Sekunden unter der Zielmarke von 0,40 Sekunden.
Die Webseite lädt nur wenige CSS Dateien (1).
Die Seite benötigt keine Javascript Dateien.
Die Dateigröße des HTML-Dokuments ist mit 77 kB in Ordnung.

HTTP-Header

NameWert
content-typetext/html
last-modifiedFri, 30 Oct 2020 07:31:58 GMT
etag"13514-5f9bc16e-729be4b4f2056c60;gz"
accept-rangesbytes
content-encodinggzip
varyAccept-Encoding,User-Agent
content-length18854
dateFri, 30 Oct 2020 13:52:22 GMT
serverLiteSpeed
alt-svcquic=":443"; ma=2592000; v="43,46", h3-Q043=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-25=":443"; ma=2592000, h3-27=":443"; ma=2592000
statuscode200
http_versionHTTP/2

Externe Faktoren

Blacklists
(Extrem wichtig)
Die Seite wird von Webwiki nicht als "nur für Erwachsene" eingestuft.
Die Seite befindet sich bei "Shallalist" in der Kategorie Religion. Diese Einstufung ist unproblematisch.
Die Seite ist exzellent von anderen Webseiten verlinkt.
Die Seite hat Backlinks von 357 verweisenden Domains.
Die Seite hat insgesamt 33.957 Backlinks.
Die Seite hat Backlinks von 339 verschiedenen IP Adressen.
Verbreitung bei Facebook
(Wenig wichtig)
Die Seite ist bei Facebook kaum relevant.
Eintrag bei Webwiki
(Nice to have)
Die Seite ist bei Webwiki verzeichnet.

Links von Wikipedia

Es wurden keine Links von Wikipedia gefunden.

Robots.txt

User-agent: *
Allow:

Popularität bei Facebook

Shares / Likes / Kommentare
0

Es werden nur die Daten zu der angegebenen URL abgefragt und nicht zu einer eventuell vorhandenen und auf der Seite verlinkten Facebook Seite.

Suchvorschau

www.teologia.pl
Ks. Kaszowski: Nauka Kościoła katolickiego w pytaniach, odpowiedzia...
Podstawy wiary katolickiej dla dorosłych - w pytaniach i odpowiedziach - oraz teologia dla dzieci, ilustrowana przez dzieci, z wyjaśnieniami dla rodziców i wychowawców. Strona obejmuje główne działy teologii.

Wichtigste Suchbegriffe

Folgende Keywords wurden erkannt. Überprüfe die Optimierung dieser Keywords für Deine Seite.

KeywordErgebnisPrüfen
teologia70%Check
Jana59%Check
według św59%Check
według59%Check
Ewa59%Check
dla dzieci58%Check
pytaniach56%Check
odpowiedziach56%Check
dzieci55%Check
Ewangelii według św55%Check

Analysiere jetzt kostenlos bis zu 1.000 Unterseiten von teologia.pl!

Kostenlos registrieren
Die Nutzung des Basis Accounts ist zeitlich unbegrenzt möglich

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, damit unsere Website funktioniert und auch für Analyse- und Werbezwecke. Du kannst optionale Cookies selbstverständlich auch deaktivieren, siehe die folgenden Links für weitere Informationen.

Diese Cookies werden für grundlegende Websitefunktionen benötigt.

Damit wir besser verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.

Damit wir für Dich passgenaue Angebote bereitstellen können.