Exedsse.se - SEO Checker

Overview of the SEO Check
Meta information
96% 
Page quality
60% 
Page structure
71% 
Link structure
86% 
Server
0% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
1.53 s
File size
43.80 kB
Words
788
Media files
10
Number of links
43 internal / 15 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
Topprankade utbildningar för seniora chefer, ledare och specialister
The page title should be shorter than 580 pixels. It is 602 pixels long. Optimize title
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
Ledande i Norden på executive education - ledarskapsutbildningar, ekonomiutbildningar, managementutbildningar och specialistprogram inom finans och försäkring.
The meta description is too long: 1010 pixels from max. 1000 pixels. Optimize description
Crawlability
(Critically important)
There are no problems in accessing the website.
Canonical URL
(Important)
https://exedsse.se/
There is a valid canonical link specified.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: sv
Language defined in HTML: sv-se
Server location: Sweden
The following language is defined by HTML: sv-se
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
The specified alternate links have no errors.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain is no subdomain.
The domain length is good.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (UTF-8) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype HTML 5 is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
The favicon is linked correctly.

Meta tags

NameValue
descriptionLedande i Norden på executive education - ledarskapsutbildningar, ekonomiutbildningar, managementutbildningar och specialistprogram inom finans och försäkring.
ahrefs-site-verification429626bebeeb020916379ad3d11aba52a6698ccf1a0176e267f77d6b9a96743b
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
msapplication-TileColor#00aba9
msapplication-confighttps://exedsse.se/wp-content/themes/ifl/image/favicons/browserconfig.xml
langsv-se
og:urlhttps://exedsse.se/
og:titleUtbildning för chefer, ledare och specialister – SSE Executive Education
og:typewebsite
X-UA-CompatibleIE=edge
charsetUTF-8

Test up to 1.000 webpages of exedsse.se with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
Some words from the page title are not used within the pages content
This page contains 788 words. That's ok.
26.6% of the text are stop words.
Words from the H1 heading are used in the page content.
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
12 paragraphs were found on this page.
No placeholders texts or images were found.
There are no duplicates on the site.
The average number of words per sentence of 19.35 words is good.
Frames
(Critically important)
This page does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
This page loads 35 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
A viewport "width=device-width, initial-scale=1" is provided.
At least one Apple touch icon is specified.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The following tag is repeated too often: tel:
Image SEO
(Somewhat important)
6 images have no alt attribute. The content of alt attributes is used by search engines.
Social Networks
(Nice to have)
There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
This website uses HTTPS to protect privacy and integrity of the exchanged data.
All included files are also transferred via HTTPS.

Media list

URLAlt attributeTitle
.../uploads/2013/03/sse-exed-logo-black.pngNo alt attribute provided
...fl/assets/image/sse_exe_edu_logo_big.pngStockholm School of Economics Executive Education
/wp-content/uploads/2020/06/corona-1.pngNo alt attribute providedcorona-1
.../2018/02/Hero-lion-2560-1280-304x204.jpghero lejonport
.../2020/12/onlineprogram_genre-304x204.jpgNo alt attribute provided
...ichtner_Frida_Pemer_1927x735-304x204.jpgNo alt attribute provided
...rand_nordisk-bolagss_insprum-304x190.jpgSven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus p åHandelshögskolan i Stockholm
...oads/2021/01/Bild-2-Torbjörn-304x190.jpgNo alt attribute provided
...9/12/Lasse-Lychnell-1900-2-C-304x190.jpgNo alt attribute provided
...46d4310c-3f68-4ee8-9c9e-c10017191875.pngKontakta mig!

Page structure

H1 heading
(Critically important)
En del av Handelshögskolan i Stockholm
The H1 heading is perfect.
Headings
(Important)
Some headings occur twice on the page.
There are 35 headings on the page. The amount of headings should be in a more proper relation to the amount of text.
Some headings do not have any content.

Heading structure

Heading levelContent
H1 En del av Handelshögskolan i Stockholm
H2 Handelshögskolan i Stockholm Executive Education
H2 Programrådgivning
H2 Bäst i Norden för 20:e året i rad!
H2 Executive Leadership Program
H2 Aktuell coronainformation
H2 Nyheter
H2 Programstarter
H2 "Är ett bra ledarskap viktigare än en bra strategi?"
H2 Empty heading
H2 Empty heading
H2 Empty heading
H3 Öppna program
H3 Skräddarsytt
H3 Konsortieprogram
H3 Onlineprogram
H3 Nästa informationsmöte
H3 Tid och plats
H3 Information om corona
H3 Podcast
H3 Artikel
H3 Filmer
H3 SSE Executive Education
H3 Vill du komma i kontakt med oss?
H3 Växel
H3 Programrådgivning Duplicate text
H3 Övriga ärenden klicka här »
H4 Topprankad utbildning för erfarna chefer, ledare och specialister
H4 Are you our new colleague? We are looking for a Senior Account Executive
H4 Nytt onlineprogram! Företagets ekonomi – verktyg och analys
H4 Nytt onlineprogram – om att utveckla transformativa organisationer
H4 Företagsekonomi för chefer och ledare VT 2020
H4 Executive Management Program
H4 Leading Transformative Organizations 1/21
H4 Projektledning – med ledarskapet i fokus 2/20
H4 Offentliga sektorns managementprogram
H4 Stockholm School of Economics Executive Education
H4 Vårt nätverk:
Some internal link anchor texts are too long.
Some anchor texts are used more than once.
The number of internal links is ok.
All internal links are not using dynamic parameters.
There are 15 external links on this page.
LinkAttributesAnchor text
https://exedsse.se/IMG-ALT Stockholm School of Economics Executive Education
https://exedsse.se/Start
https://exedsse.se/program/Utbildningar
/informationsmoten/Informationsmöten
https://exedsse.se/om-oss/Om oss
https://exedsse.se/inspiration/Inspiration
https://exedsse.se/en/English
/om-ifl/logga-inLogga in
/for-20e-aret-i-rad-hamnar-han...Bäst i Norden för 20:e året i rad!
/for-20e-aret-i-rad-hamnar-han...Läs mer
https://exedsse.se/program/Öppna program Ett brett utbud av utbildningar för alla som vill rusta sig för nya utmaningar eller bli säkrare i sin yrkesroll. Läs mer
/skraddarsydda-program/Skräddarsytt Ett effektivt sätt att åstadkomma gemensam och hållbar utveckling i en hel organisation – så att ni håller er i affärsmässig framkant. Läs mer
/konsortieprogram/Konsortieprogram Konsortieprogram kombinerar berikande och dynamiskt erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer, med möjligheten att påverka utbildn...
https://exedsse.se/onlineprogram/Onlineprogram Oavsett var du är i karriären – eller världen – kan våra digitala program hjälpa dig utvecklas. Allt som krävs är engagemang och en uppkoppling...
/program/ledarskapsutbildning/ledarskapsutbildningar
/program/utbildningar-affaren-...strategiutbildningar
/program/ekonomiutbildning/ekonomiutbildningar
/program/utbildningar-i-genera...managementutbildningar
/branschprogram/finance/finansiell ekonomi
https://ifu.se/External försäkring
https://www.hhs.se/en/outreach...External Läs skolans nyheter och förhållningsregler gällande coronaviruset >>
/informationsmoten/2021/02/18/...Text duplicate Läs mer
/informationsmoten/2021/02/18/...Anmälan
/aktuell-coronainformation/New window Text duplicate Läs mer
/we-are-looking-for-a-senior-a...Are you our new colleague? We are looking for a Senior Account Executive
/nytt-onlineprogram-foretagets...Nytt onlineprogram! Företagets ekonomi – verktyg och analys
/nytt-program-om-att-utveckla-...Nytt onlineprogram – om att utveckla transformativa organisationer
/inspiration/nyheter/Nyheter
/program/foretagsekonomi-for-c...Företagsekonomi för chefer och ledare VT 2020
/program/executive-management-...Executive Management Program
/program/leading-transformativ...Leading Transformative Organizations 1/21
/program/projektledning-med-le...Projektledning – med ledarskapet i fokus 2/20
/program/offentliga-sektorns-m...Offentliga sektorns managementprogram
https://www.exedsse.se/program/Alla program
/ncc-och-sse-executive-educationCase "Är ett bra ledarskap viktigare än en bra strategi?" NCC
/starka-agare-och-informell-st...Podcast Vi har intervjuat Sven-Erik Sjöstrand – Professor Emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och en av forskarna bakom studien “Nordisk bolagsstyrning” .
IMG-ALT Sven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus p åHandelshögskolan i Stockholm
/battre-beslut-med-kunskap-om-...Artikel Företagsvärdering – analys, värdering och beslut, är ett heltäckande program inom områdena finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance...
/mindfulnessforskaren-om-vikte...Filmer Det var en fullsatt salong som mötte mindfulnessforskaren Lasse Lychnell när han höll seminariet Being in Business som är en del av 50-årsfirandet av ...
https://exedsse.se/inspirationLäs mer i vårt inspirationsrum
https://exedsse.se/Anchor Kontakta oss
/broschyrnedladdningLadda ner broschyrer
https://exedsse.se/programAnmäl dig till program
/informationsmotenText duplicate Informationsmöten
https://cta-redirect.hubspot.c...New window External Subdomain IMG-ALT Kontakta mig!
/om-oss/kontakta-ossÖvriga ärenden klicka här »
/om-oss/medarbetare/Medarbetare
http://www.hankensse.fi/External Hanken & SSE
http://www.sseru.org/External SSE Russia
http://www.sseriga.edu.lv/External SSE Riga
http://www.ifu.se/External IFU
http://www.sifr.org/External SIFR
http://houseoffinance.se/External Swedish House of Finance
http://www.hhs.se/External Handelshögskolan i Stockholm
https://www.facebook.com/ExEdSSENofollow External No Text
http://www.linkedin.com/compan...Nofollow External No Text
http://www.mynewsdesk.com/se/e...Nofollow External No Text
http://www.efmd.org/index.php/...Nofollow External Equis
http://uniconexed.org/en/Nofollow External Unicon

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
This page redirects to "https://exedsse.se/"
HTTP header
(Important)
The used PHP version is outdated and may be a security risk.
The web server version is sent within the HTTP header.
The X-powered header is sent within the response header. (unnecessary)
This page uses GZip for compressed data transmission.
Performance
(Somewhat important)
The page response time is very slow (1.53 seconds). The response time should be less than 0.4 seconds. Slow websites are bad for search engine bots and also result in bad user experience.
This page loads 35 JavaScript files. This may affect the load time negatively.
This page only loads 2 CSS files. That's ok.
The file size of the HTML document is fine (44 kB).

HTTP Response Header

NameValue
dateMon, 15 Feb 2021 18:47:51 GMT
serverApache/2.2.15 (CentOS)
strict-transport-securitymax-age=63072000;
x-powered-byPHP/5.6.40
set-cookie86 Characters
set-cookie44 Characters
set-cookie86 Characters
expiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
pragmano-cache
x-pingbackhttps://exedsse.se/xmlrpc.php
link<https://exedsse.se/>; rel=shortlink
varyAccept-Encoding
content-encodinggzip
x-ua-compatibleIE=Edge
content-length13661
content-typetext/html; charset=UTF-8
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

External factors

Blacklists
(Critically important)
This website is not classified "for adult only".
This website is not listed on the Shallalist.
This website has excellent links from other websites.
This page has backlinks from 220 referring domains.
This page has 5,212 backlinks.
This page has backlinks from 187 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
This page has social activity like shares, comments or likes on facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Links from Wikipedia

No links from Wikipedia were found.

Robots.txt

User-agent: *

Facebook popularity

Shares / Likes / Comments
880

Only the data for the given URL is shown. We cannot determine the social actions for a linked fan page.

Search preview

exedsse.se
Topprankade utbildningar för seniora chefer, ledare och specialister
Ledande i Norden på executive education - ledarskapsutbildningar, ekonomiutbildningar, managementutbildningar och specialistprogram inom finans och försäkring.

Most important keywords

Following keywords were found. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
En av69%Check
utbildningar och65%Check
Utbildningar62%Check
Stockholm och60%Check
och specialister60%Check
och försäkring59%Check
ekonomi59%Check
management59%Check
chefer och58%Check
Executive Management Program57%Check

Test up to 1.000 webpages of exedsse.se with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions