Overview of the SEO Check
Meta information
100% 
Page quality
84% 
Page structure
88% 
Link structure
0% 
Server
80% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
0.77 s
File size
166.10 kB
Words
2846
Media files
13
Number of links
967 internal / 64 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
Vrije Universiteit Amsterdam
The length of the page title is perfect. (256 pixels out of 580 max pixel length)
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
De VU is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit, in Amsterdam, in het hart van het internationale zakencentrum de Zuidas.
The length of the meta description is perfect. (853 pixels out of 1000 max pixel length)
Crawlability
(Critically important)
There are no problems in accessing the website.
Canonical URL
(Important)
No canonical link is specified.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: nl
Language defined in HTML: nl
Language defined in HTTP-Equiv meta tag: nl
Server location: Netherlands
The following language is defined by HTML: nl
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
There are no alternate links specified on this page.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain is no subdomain.
The domain length is good.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (UTF-8) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype HTML 5 is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
The favicon is linked correctly.

Meta tags

NameValue
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
apple-mobile-web-app-capableyes
apple-mobile-web-app-status-bar-styleblack
apple-mobile-web-app-titleVrije Universiteit
msapplication-TileImage/Content/responsive/images/icons/icon-144.png
msapplication-TileColor#FFF
descriptionDe VU is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit, in Amsterdam, in het hart van het internationale zakencentrum de Zuidas.
langnl
X-UA-CompatibleIE=edge
Content-Languagenl
charsetutf-8

Test up to 1.000 webpages of vu.nl with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
These Typos were found:
  • success => succes
  • gedachtengoed => gedachtegoed
This page contains 2846 words. That's ok.
12.5% of the text are stop words.
Keywords used in the page title are also used in the page content. That's good!
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
5 paragraphs were found on this page.
The text content is perfect.
No placeholders texts or images were found.
There are no duplicates on the site.
The average number of words per sentence of 15.15 words is good.
Frames
(Critically important)
This website does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
A viewport "width=device-width, initial-scale=1" is provided.
At least one Apple touch icon is specified.
This website only loads 3 JavaScript files. That's good!
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The usage of strong and bold tags is perfect. We recommend the use of up to 57 tags for this page.
Image SEO
(Somewhat important)
9 images have no alt attribute. The content of alt attributes is used by search engines.
Social Networks
(Nice to have)
There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
This website uses HTTPS to protect privacy and integrity of the exchanged data.
All included files are also transferred via HTTPS.

Page structure

H1 heading
(Critically important)
Studeren aan de VU?
The H1 heading is too short (19 characters). It should be at least 20 Characters long.
Headings
(Important)
Some headings occur twice on the page.
There are 28 headings on the page. The amount of headings should be in a more proper relation to the amount of text.

Heading structure

Heading levelContent
H1 Studeren aan de VU?
H1 Ontdek onze bacheloropleidingen
H1 Word niet iets, maar iemand
H1 Kuyperjaar op de VU
H1 Kies je masteropleiding
H1 Studeren in het buitenland
H2 Zo maken onze studenten het verschil
H2 Kom studeren aan de VU
H2 Schrijf je in voor A Broader Mind-cursus
H2 Een lustrumjaar geïnspireerd door gedachtengoed van Abraham Kuyper
H2 Kom studeren aan de VU Duplicate text
H2 Ontdek jouw mogelijkheden
H2 VU-onderzoek biedt nieuw inzicht in visuele werking hersenen
H2 Succes op school en in het leven draait om meer dan IQ
H2 Mensen kiezen voor omgang in tweetallen in plaats van groepen
H2 Natuurkundige Davide Iannuzzi ontvangt ERC PoC grant voor project naar screeningsapparaat baarmoederhalskanker
H2 Agenda
H2 Studeren aan de VU
H2 Deze website gebruikt cookies
H2 Uw cookievoorkeuren instellen
H3 Promoties update 12-01-2021
H3 Impact 2021
H3 Meer gerichte diagnostiek nodig bij mensen met chronische lage rugpijn
H3 Beloften en gevaren van energietransities in Mozambique: De exploratie van hulpbronnen, de uitstootroutes en de ruimtelijke dimensie van de energievraag van huishoudens
H4 Faculteiten
H4 Onderzoekinstituten
H4 Onderzoekcentra
H4 Overige sites
There are too many internal links (962) on this page.
Some internal link anchor texts are too long.
Some anchor texts are used more than once.
9 links don't have an anchor text.
All internal links don't have dynamic parameters.
There are too many external links (64) on this page.
LinkAttributesAnchor text
https://www.vu.nl/nl/IMG-ALT Logo Vrije Universiteit Amsterdam
https://www.vu.nl/en/EN
https://www.vu.nl/nl/Home
/nl/opleidingen/index.aspxOnderwijs
/nl/opleidingen/bacheloropleid...Bacheloropleidingen
/nl/opleidingen/masteropleidin...Masteropleidingen
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Over ons onderwijs
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Onderwijsvisie
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Onderwijsagenda
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Onderwijskwaliteit
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Onderwijsprijzen
/nl/opleidingen/over-ons-onder...Organisatie
/nl/opleidingen/minoren/index....Minoren
/nl/opleidingen/a-broader-mind...A Broader Mind
/nl/opleidingen/a-broader-mind...Course
/nl/opleidingen/a-broader-mind...Longitudinal Survey
/nl/opleidingen/plan-for-succe...Plan for success
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Bijvakken voor studenten
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Bètawetenschappen
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Gedrags- en Bewegingswetenschappen
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Geesteswetenschappen
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Religie en Theologie
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Rechtsgeleerdheid
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Sociale Wetenschappen
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...School of Business and Economics
/nl/opleidingen/studeren-in-he...Studeren in het buitenland
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Opleidingsaanbod professionals
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Postgraduate opleidingen
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Bewegingswetenschappen
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Text duplicate School of Business and Economics
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...UNIGIS
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...VU medisch centrum
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Postacademisch onderwijs
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Cursussen en trainingen
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Docentenopleidingen
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...Governance for Society
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Overig onderwijs
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Aanschuiven bij BA en MA onderwijs
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Cursussen voor studenten
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Lerarenopleidingen
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Educatieve Module
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Taalaanbod
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Studenten
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Onderzoekers - PhD
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Ondersteunend personeel (OBP)
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Docenten
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Faculteitenopleidingen
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Pre-University College
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Better Prepared
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Workshops & Masterclasses
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Ervaringen van deelnemers en student-coaches
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Voorbereidend jaar anderstalige studenten (VASVU)
/nl/opleidingen/overig-onderwi...VU Honours Programme
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Interdepartmental courses
/nl/opleidingen/overig-onderwi...First semester courses
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Second semester courses
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Course enrollment
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Try-out class
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Locations
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Departmental courses
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Why the Honours Programme?
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Application
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Contact & Community
/nl/opleidingen/overig-onderwi...General contacts
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Faculty coordinators
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Student Council
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Testimonials
/nl/opleidingen/overig-onderwi...VU vanaf vijftig (HOVO)
/nl/opleidingen/universiteit-v...Universiteit van Nederland
/nl/opleidingen/toelating-en-i...Toelating en inschrijving
/nl/opleidingen/praktische-inf...Praktische informatie
/nl/opleidingen/praktische-inf...Contact
/nl/opleidingen/praktische-inf...Collegegeld
/nl/opleidingen/praktische-inf...Collegekaart
/nl/opleidingen/praktische-inf...Financieel
/nl/opleidingen/praktische-inf...Studiefinanciering
/nl/opleidingen/praktische-inf...Verzekeringen
/nl/opleidingen/praktische-inf...Regelingen
/nl/opleidingen/praktische-inf...Taaltoets
/nl/opleidingen/praktische-inf...Wonen in Amsterdam
/nl/opleidingen/praktische-inf...Urgentieregeling studentendecanen
/nl/opleidingen/praktische-inf...Studeren met een beperking
/nl/opleidingen/praktische-inf...Autisme
/nl/opleidingen/praktische-inf...Dyslexie
/nl/opleidingen/praktische-inf...Voorzieningen
/nl/opleidingen/praktische-inf...Succesvol studeren
/nl/opleidingen/praktische-inf...Studeren doe je zo
/nl/opleidingen/praktische-inf...Lekker in je vel
/nl/opleidingen/praktische-inf...Wie kan je helpen?
/nl/opleidingen/praktische-inf...[email protected]
/nl/opleidingen/praktische-inf...Topprestatie
/nl/opleidingen/praktische-inf...Studentenvoorzieningen
/nl/onderzoek/index.aspxOnderzoek
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Onderzoeksprofiel
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Onderzoek uitgelicht
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Stijf hart
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Ecologie van biomoleculen
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Onder de loep
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Neurosecretie
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Succes op school
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Geestelijk gezond
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Ons virtuele zelf
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Problemen met bewegen
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Het nieuwe land
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Onderzoekers uitgelicht
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Jan Bouwe van den Berg
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Dorret Boomsma
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Herbert Bos
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Rienk van Grondelle
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Davide Iannuzzi
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Marjo van der Knaap
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Lydia Krabbendam
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Piek Vossen
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...VU research portal
/nl/onderzoek/organisatie/inde...Organisatie & Samenwerking
/nl/onderzoek/organisatie/inte...Interdisciplinaire onderzoeksinstituten
/nl/onderzoek/organisatie/land...Nationale onderzoeksscholen
/nl/onderzoek/organisatie/land...De VU als participant
/nl/onderzoek/organisatie/land...De VU als penvoerder
/nl/onderzoek/organisatie/land...Toponderzoeksscholen
/nl/onderzoek/organisatie/land...Overige onderzoeksscholen
/nl/onderzoek/organisatie/facu...Facultair onderzoek
/nl/onderzoek/organisatie/vu-g...VU Graduate Schools
/nl/onderzoek/organisatie/exte...Externe samenwerking
/nl/onderzoek/kwaliteit/index....Kwaliteit van onderzoek
/nl/onderzoek/kwaliteit/utc/in...Universitaire Toetsingscommissie
/nl/onderzoek/kwaliteit/utc/co...Commissieleden UTC
/nl/onderzoek/kwaliteit/planni...Planning Visitaties
/nl/onderzoek/kwaliteit/onderz...Onderzoeksbeoordelingen
/nl/onderzoek/onderzoekers/ind...Topwetenschappers
/nl/onderzoek/onderzoekers/erc...ERC Ideas laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/erc...Starting Grant laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/erc...Consolidator grant laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/erc...Advanced Grant laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...NWO Spinozawinnaars
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Yvette van Kooyk
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Text duplicate Piek Vossen
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Text duplicate Marjo van der Knaap
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Text duplicate Dorret Boomsma
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Bob Pinedo
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Peter Nijkamp
/nl/onderzoek/onderzoekers/kna...KNAW Akademie Hoogleraren
/nl/onderzoek/onderzoekers/kna...KNAW Akademieleden
/nl/onderzoek/onderzoekers/kna...KNAW Jonge Akademieleden
/nl/onderzoek/onderzoekers/hoo...Hoogleraren met Onderwijsprofiel
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...NWO Vernieuwingsimpuls
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Veni Laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Vidi Laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Vici Laureaten
/nl/onderzoek/onderzoekers/nwo...Winnaars 2000-2001
/nl/onderzoek/onderzoekers/zwa...Zwaartekrachtpremie
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...University Research Chair
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Meike Bartels
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Gijsbert van den Brink
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Frank Bruggeman
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Mai Chin A Paw
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Paola Gori Giorgi
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Ester Herlin-Karnell
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Toby Kiers
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Sophia Kramer
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Coen Ottenheijm
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Danielle Posthuma
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...Guido van der Werf
/nl/onderzoek/onderzoekers/uni...University Research Fellow
/nl/onderzoek/onderzoekers/fen...Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel
/nl/onderzoek/onderzoekers/ere...VU Eredoctoraten
/nl/onderzoek/onderzoekers/doc...Docentprijzen
/nl/onderzoek/subsidie-fondsen...Subsidies & Fondsen
/nl/onderzoek/ondersteuning/in...Onderzoeksondersteuning
/nl/onderzoek/ondersteuning/su...VU Grants Office
/nl/onderzoek/promoveren/index...Promoveren
/nl/onderzoek/promoveren/burea...Bureau Pedel
/nl/onderzoek/promoveren/oplei...Opleidingen voor promovendi
/nl/onderzoek/promoveren/proef...Proefschrift
/nl/onderzoek/promoveren/promo...Promotieplechtigheid
/nl/onderzoek/promoveren/media...Media-aandacht
/nl/onderzoek/promoveren/hora-...Hora Finita
/nl/onderzoek/ethische_toetsin...Ethische toetsing onderzoek met menselijke deelnemers
/nl/onderzoek/hooglerarenHoogleraren
/nl/onderzoek/hoogleraren/acta...Tandheelkunde (ACTA)
/nl/onderzoek/vragen-over-onde...Contact & Informatie
/nl/bedrijf-en-samenleving/ind...Bedrijf en samenleving
/nl/bedrijf-en-samenleving/sta...Stages en loopbaan
/nl/bedrijf-en-samenleving/sta...Stages
/nl/bedrijf-en-samenleving/opl...Text duplicate Opleidingsaanbod professionals
/nl/bedrijf-en-samenleving/ond...Onderzoek in opdracht
/nl/bedrijf-en-samenleving/avs...Amsterdam Venture Studios
/nl/bedrijf-en-samenleving/ixa...Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
/nl/bedrijf-en-samenleving/com...Community Service Learning
/nl/bedrijf-en-samenleving/com...Text duplicate Studenten
/nl/bedrijf-en-samenleving/com...Text duplicate Docenten
/nl/bedrijf-en-samenleving/com...Partners
/nl/bedrijf-en-samenleving/ink...Inkoopmanagement
/nl/bedrijf-en-samenleving/ink...Europese aanbestedingen
/nl/bedrijf-en-samenleving/ink...Leveranciersmanagement
/nl/bedrijf-en-samenleving/ink...Webwinkel
/nl/bedrijf-en-samenleving/pub...Publieksevenementen
/nl/over-de-vu/index.aspxOver de VU
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Contact/Routebeschrijving
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Routebeschrijvingen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Routebeschrijving - OV
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Routebeschrijving - Auto
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Campus bereikbaarheid
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Per openbaar vervoer
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Per auto
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Per fiets
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Plattegronden
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Openingstijden gebouwen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Adressen en telefoonnummers
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Ad Valvas
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Archief Bureau
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Audiovisueel Centrum
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Auditorium
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Aula
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Bestuur
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Bestuurszaken
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Boekhandel
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Text duplicate Bureau Pedel
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Centrum voor Internationale Samenwerking
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Centrale Studentbegeleiding
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Communicatie & Marketing
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Cultuurcentrum VU Griffioen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Text duplicate [email protected]
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Facilitaire Campus Organisatie
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Servicedesk FCO
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Faculteiten
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Financiën
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Geschillenloket
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Klachten
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Bezwaar en beroep
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Bezwaarschriftprocedure
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Beroepsprocedure
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Jaarverslag
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Uitspraken CBE
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Gezelschap Senioren VU/VUmc
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Historisch Documentatie Centrum
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Historische Commissie Vrije Universiteit
/nl/over-de-vu/contact-routebe...HOVO Amsterdam
/nl/over-de-vu/contact-routebe...HRM, Arbo & Milieu
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Huisartsenpraktijk VUmc
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Informatietechnologie
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Instantie voor Dierenwelzijn VU/VUmc
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Instituut voor Milieuvraagstukken
/nl/over-de-vu/contact-routebe...International Office
/nl/over-de-vu/contact-routebe...IT Servicedesk
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Kinderdagverblijf KinderRijk KDV Boechorststraat
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Loopbaanadviseurs
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Ombudsman personeel
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Ombudsman studenten
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Voor wie is de ombudsman?
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Wat moet de ombudsman weten?
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Hoe gaat de ombudsman te werk?
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Hoe bereik ik de ombudsman
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Jaarverslagen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Regeling studentenombudsman
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Ondernemingsraad
/nl/over-de-vu/contact-routebe...OZW gebouw
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Radionuclidencentrum
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Security and Operations Control Center
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Responsible disclosure
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Sportcentrum VU
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Student- & Onderwijszaken
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studentenadministratie en Studentenbalie
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studentendecanen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studentenorganisaties
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Facultaire verenigingen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Niet-facultaire organisaties
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studentenraad
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Belangenorganisaties
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Erkende verenigingen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studentenpsychologen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Studiesecretariaten
/nl/over-de-vu/contact-routebe...'De TenT', tentamenhal
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Universiteitsbibliotheek
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Vertrouwenspersonen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...VU-UCGB
/nl/over-de-vu/contact-routebe...VU-Vereniging
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Personen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Toegang tot VU-gebouwen
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Beveiliging
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Werk in uitvoering
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Profiel en missie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Strategie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Strategie .pdf
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Strategie Update
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Strategie - Erkennen en waarderen
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Profielthema's
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Governance for Society
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Human Health and Life Sciences
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Connected World
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Science for Sustainability
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Onderwijs en onderzoek
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Bedrijfsvoering en huisvesting
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Duurzaamheidsdoelen (SDG's)
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Ranglijsten
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Samenwerking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Vragen en antwoorden SustainaBul
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Kernwaarden en ambities
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Duurzaamheid
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Diversiteit
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Vu Pride
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Uitgelicht
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Academische vrijheid
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Gedragscode Goed Bestuur
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Internationalisering
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Onderwijs
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Onderzoek
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Samenwerking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Organisatie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Digitale Strategie 2025
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...KnowVU
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Missie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Contact KnowVU
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Onderwijscolloquia
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Onderwijsinnovatie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Onderwijswerkplaats
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Proefdieren
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Dierexperimenteel jaarverslag 2014
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Voorbeelden van onderzoek met proefdieren
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Dierexperimentencommissie
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Aantallen proefdieren
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Proefdiercentrum VU
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Pre-University College
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Informatie voor scholen
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Leerlingen in het vwo
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Docenten in het vwo
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Over Pre-University College
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Deelnemende scholen
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Vacatures voor studenten
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Agenda
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Nieuws
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Research Data Management
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Historie van de Vrije Universiteit
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Aurora Netwerk
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Partners
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Thema's
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Reputatie en rankings
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Leiden ranking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Times Higher Education World University ranking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Shanghai ranking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...QS Ranking
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...VU in cijfers
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Naslagwerken
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Handboek onderwijskwaliteit
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Het beeldmerk 'griffioen'
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Organisatie en bestuur
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Raad van Toezicht
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Drs. R. Teerlink
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...H.H.J. Dijkhuizen
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Prof. dr. E.C. Klasen
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Mr. drs. J.L. Burggraaf
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Prof. dr. A.C.J. Hulk
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...College van Bestuur
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Medezeggenschap
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Universitaire Studentenraad
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Raadsleden
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...StudentInitiatiefprijs
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Diensten
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Text duplicate Faculteiten
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Advies- en overlegorganen
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...College van Decanen
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Samenstelling
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Stuurgroep Onderwijskwaliteit
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Wetenschappelijk personeel
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Stichting VU
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Text duplicate VU-Vereniging
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Instituten/Centra/Stichtingen
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...(Inter) facultaire onderzoekscentra
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Stichting Bijzondere Leerstoelen VU
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Koepel VU-muziekgezelschappen
/nl/over-de-vu/werken-bij-de-v...Werken bij de VU
/nl/over-de-vu/brexit/index.aspxBrexit
/nl/over-de-vu/samenwerking-vu...Samenwerking VU-UvA
/nl/over-de-vu/campus/index.aspxVU campus
/nl/over-de-vu/campus/nieuws/i...Nieuws en actualiteiten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Faciliteiten en diensten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Audiovisueel Centrum (AVC)
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Audio- en videoproducties
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Ondersteuning evenementen
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Verhuur en ondersteuning
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Technische service en onderhoud
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Handleiding audiovisuele middelen
/nl/over-de-vu/campus/facilite...IT Voorzieningen
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Eduroam
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Draadloos internet
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Multifunctionals
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Congres en Mediacenter
/nl/over-de-vu/campus/facilite...VU logo
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Repro VU
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Onderwijs- en vergaderruimten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Horeca
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Koffieautomaten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Winkels
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Evenementen- en receptieruimten huren
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Text duplicate Aula
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Text duplicate Auditorium
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Agora-zalen
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Alma
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Atrium
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Aurora
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Forum 2
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Receptieruimten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Symphony
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Moscow
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Amsterdam
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Shanghai
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Sydney
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Text duplicate Auditorium
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Onderzoeksfaciliteiten
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Relatiegeschenken
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Aanvraagcriteria zaalhuur
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Formulieren
/nl/over-de-vu/campus/facilite...Mindervalide voorzieningen
/nl/over-de-vu/campus/ontdek/i...Ontdek de campus
/nl/over-de-vu/campus/ontdek/p...P3 VU Campus
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...VU Gebouwen
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Hoofdgebouw
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Initium
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Nieuw Universiteitsgebouw
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...W&N Gebouw
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Coördinatie Centrum Energie
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Gebouw MF
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Transitorium
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...O|2 Labgebouw
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...ACTA
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...OZW Gebouw
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Onderzoeksgebouw VU
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...DigiTenT
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...BelleVUe
/nl/over-de-vu/campus/gebouwen...Text duplicate Sportcentrum VU
/nl/over-de-vu/campus/ontwikke...Campus in ontwikkeling
/nl/over-de-vu/campus/ontwikke...Text duplicate Nieuw Universiteitsgebouw
/nl/over-de-vu/campus/ontwikke...Campusplein
/nl/over-de-vu/campus/ontwikke...Text duplicate Onderzoeksgebouw VU
/nl/over-de-vu/campus/wonen/in...Wonen
/nl/over-de-vu/campus/ondernem...Starten en ondernemen
/nl/over-de-vu/campus/duurzaam...Duurzame campus
/nl/over-de-vu/campus/veilighe...Veiligheid op de VU
/nl/over-de-vu/campus/veilighe...Veilig inloggen
/nl/over-de-vu/campus/veilighe...Phishing
/nl/over-de-vu/campus/veilighe...Voorkom pasfraude
/nl/over-de-vu/campus/rookvrij...Rookvrij
/nl/over-de-vu/campus/radio/in...Radio
/nl/over-de-vu/wi/index.aspxWetenschappelijke Integriteit VU-VUmc
/nl/over-de-vu/wi/vertrouwensp...1: Vertrouwenspersoon WI
/nl/over-de-vu/wi/klacht/index...2: Klacht indienen
/nl/over-de-vu/wi/cwi/index.aspx3: CWI VU-VUmc
/nl/over-de-vu/wi/lowi/index.aspx4: LOWI
/nl/over-de-vu/wi/anonieme-pub...5: Anonieme publicatie
/nl/over-de-vu/wi/faq/index.aspx6: FAQ
/nl/over-de-vu/sport/index.aspxSport
/nl/over-de-vu/sport/sportcent...Text duplicate Sportcentrum VU
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Sportonderzoek
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Kijkgedrag bij basketbal
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...SuperSeat
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Turntrainers cockpit
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Bewegingsgedrag bij de penalty
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Werpsnelheid bij honkbal
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Golfen en kijkgedrag
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Waarnemingen van topzeilers
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...GPS tracking bij Rugby Sevens
/nl/over-de-vu/sport/onderzoek...Serve analyse Robin Haase
/nl/over-de-vu/sport/sportvere...Sportverenigingen
/nl/over-de-vu/sport/topsport/...Studeren en topsport
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/i...Cultuur
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/c...Cultuurcentrum Griffioen
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/f...Films op de VU
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...Kunst op de VU
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...Exposities
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...Eerdere exposities
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...VU kunstcollectie
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...Kunstopdrachten
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/k...Text duplicate Contact
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/v...VU-koren en VU-orkesten
/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/c...Couperin-orgel
/nl/over-de-vu/vu-website/inde...VU-website
/nl/over-de-vu/vu-website/webr...Webredacties
/nl/over-de-vu/vu-website/reac...Reactieformulier
/nl/over-de-vu/vu-website/e-ma...E-mail disclaimer
/nl/over-de-vu/vu-website/vu-n...VU-net-id
/nl/over-de-vu/vu-website/ontw...Website ontwikkeling
/nl/over-de-vu/vu-website/ontw...TOLL
/nl/over-de-vu/oud-medewerkers...Oud-medewerkers
/nl/nieuws-agenda/index.aspxNieuws & Pers
/nl/nieuws-agenda/nieuws/index...Text duplicate Nieuws
/nl/nieuws-agenda/nieuws/coron...Coronavirus: contact en veelgestelde vragen
/nl/nieuws-agenda/nieuws/coron...Corona: Thuiswerken
/nl/nieuws-agenda/nieuws/onlin...Corona: Online Onderwijs
/nl/nieuws-agenda/agenda/index...Text duplicate Agenda
/nl/nieuws-agenda/pers/index.aspxPers
/nl/nieuws-agenda/pers/voorlic...Persvoorlichters
/nl/nieuws-agenda/pers/aanmeld...Aanmelden perslijst
/nl/nieuws-agenda/pers/formuli...Uw oratie op de VU-website
/nl/nieuws-agenda/pers/formuli...Je promotie op de VU-website
/nl/nieuws-agenda/pers/foto-en...Foto- en filmopnamen
/nl/nieuws-agenda/pers/vu-in-c...Text duplicate VU in cijfers
/nl/nieuws-agenda/events/index...Events
/nl/nieuws-agenda/events/dies-...Dies Natalis
/nl/nieuws-agenda/events/marti...Martin Luther King Jr. Lezing
/nl/nieuws-agenda/events/nieuw...VU Nieuwjaarsgala
/nl/nieuws-agenda/events/onder...VU Onderwijsdag
/nl/nieuws-agenda/events/onder...Workshops - Ronde 1
/nl/nieuws-agenda/events/onder...Workshops - Ronde 2
/nl/nieuws-agenda/events/brave...Brave New Politics
/nl/nieuws-agenda/events/vrijh...Vrijheidsmaaltijd
/nl/nieuws-agenda/events/kuype...Kuyperjaar
/nl/nieuws-agenda/events/abrah...Abraham Kuyper Lezing
/nl/nieuws-agenda/events/openi...Opening Academisch Jaar
/nl/nieuws-agenda/events/openi...Kuyper Challenge
/nl/nieuws-agenda/events/vu-on...VU On the Roof Filmfestival
/nl/nieuws-agenda/events/vu-on...Programma dinsdag
/nl/nieuws-agenda/events/vu-on...Programma woensdag
/nl/nieuws-agenda/events/vu-on...Programma donderdag
/nl/nieuws-agenda/events/vu-on...Programma vrijdag
/nl/nieuws-agenda/events/vrije...De Vrije Schrijver
/nl/nieuws-agenda/events/weeke...Weekend van de Wetenschap
/nl/nieuws-agenda/profiel/inde...Universiteitsprofiel
/nl/nieuws-agenda/profiel/jaar...Text duplicate Jaarverslagen
/nl/nieuws-agenda/profiel/miss...Profiel & missie
/nl/studiegids/index.aspxStudiegids
/nl/studiegids/2018-2019/index...2018-2019
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Bachelor
/nl/studiegids/2018-2019/bache...[a-b]
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Aarde en economie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Aardwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Archeologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Artificial Intelligence (voorheen Lifestyle informatics)
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Bedrijfskunde
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Bestuurs- en organisatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Text duplicate Bewegingswetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Biologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Biomedical Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Business Analytics
/nl/studiegids/2018-2019/bache...[c-f]
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Communicatie- en informatiewetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Communicatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Computer Science
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Criminologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Econometrie en Operationele Research
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Economie en Bedrijfseconomie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Farmaceutische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Filosofie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...[g-k]
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Geneeskunde
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Geschiedenis
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Gezondheid en leven
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Gezondheidswetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Griekse en Latijnse taal en cultuur
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Informatie, multimedia en management
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Interdisciplinary Science
/nl/studiegids/2018-2019/bache...International Business Administration
/nl/studiegids/2018-2019/bache...[l-p]
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Lifestyle Informatics (zie Artificial Intelligence)
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Literatuur en samenleving: Engels
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Literatuur en samenleving: Nederlands
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Mathematics
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Media, kunst, design en architectuur
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Medische natuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Natuur- en sterrenkunde (joint degree)
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Notarieel recht
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Oudheidwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Pedagogische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Philosophy, Politics and Economics
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Politicologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Psychologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...[q-z]
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Text duplicate Rechtsgeleerdheid
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Religiewetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Scheikunde (joint degree)
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Science, Business & Innovation
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Sociologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Tandheelkunde
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Theologie
/nl/studiegids/2018-2019/bache...Universitaire Pabo
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Minor
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[a]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Aan de slag met literatuur
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Accounting, Organizations and Society
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Algemene rechtspraktijk
/nl/studiegids/2018-2019/minor...American Studies
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Amsterdam Urban Studies
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Anthropology
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Antieke Cultuur
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Antieke religie in context
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Applied Econometrics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[b]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Bestuurswetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Bioinformatics and Systems Biology
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biologische minor farmaceutische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biomedical and Health Interventions
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biomedical Topics in Health Care
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biomedische beeldvorming
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biomolecular & Neurosciences: Biomolecular Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Biomolecular & Neurosciences: Neurosciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Boeddhisme
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Bouw, werking & sturing vh bewegingssysteem
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Brain and Mind
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Business Administration
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Business Analytics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[c-d]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Communicatie over gezondheid
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Communicatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Data Science
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Deep Programming
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Development and Global Challenges
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Digital Humanities and Social Analytics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[e-f]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Earth and Climate
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Earth Surface: Earth Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Earth Surface: Earth Sciences & Economics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...E-Business and Online Commerce
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Economics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Educatieve minor
/nl/studiegids/2018-2019/minor...English
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Entrepreneurship
/nl/studiegids/2018-2019/minor...European History and Culture 1200-1800
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Evolutionary Biology and Ecology
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Filosofie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Fiscaal recht
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Five Big Issues in Health
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Forensische criminologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[g-h]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Gender and Diversity
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Genes, Brain & Behavior
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Geoarcheologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Geology Geochemistry
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Gezin, recht & forensische gedragswetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Gezondheid
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Global Food Security
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Global Health
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Griekse taal en cultuur
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Health Care Management
/nl/studiegids/2018-2019/minor...History
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[i-m]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Islam
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Juridische uitdagingen van de 21ste eeuw
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Klinische leerlijn
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Latijnse taal en cultuur
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Law and Global Society
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Managing Digital Innovation
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Medical Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Migration Studies
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Moleculaire minor farmaceutische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[n-p]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...National Geo Information Minor
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Organisatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Orthodox Christianity
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Orthopedagogen en passend onderwijs
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Orthopedagogen in de klinische praktijk
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Peace and Conflict Studies
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Pedagogen en goed onderwijs
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Peace and Conflict Studies
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Political Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Psychologie en het brein
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Psychomotorische therapie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[r-s]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Real Estate Economics and Finance
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Religiewetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Risk Management for Financial Institutions (Deloitte)
/nl/studiegids/2018-2019/minor...SBI voor Science studenten
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Schoolvakminor Engelse letterkunde
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Schoolvakminor English Language and Linguistics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Schoolvakminor Nederlandse letterkunde
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Schoolvakminor Nederlandse taalkunde/taalbeheersing
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Sociale en organisatiepsychologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Sociologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Spaans
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Spatial Economics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Sport, bewegen en gezondheid
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Sport- en sportpsychologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Sustainability: Management and Innovation
/nl/studiegids/2018-2019/minor...[t-w]
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Taal en cultuur van het oude nabije oosten
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Taal en gehoor: logopedie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Taal en gehoor: universitair
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Technology Entrepreneurship
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Technology, Law & Ethics
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Text duplicate Theologie
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Topics in Biomedical Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Understanding and Influencing Decisions in Business and Society
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Verdiepende minor biomedische wiskunde
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Verdiepende minor voor wiskunde
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Vreemde talen leren
/nl/studiegids/2018-2019/minor...Web Services and Data
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Master
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate [a-b]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Accounting and Control
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Accounting and Control (deeltijd)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Archaeology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Artificial Intelligence
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Arts & Culture: Comparative Arts and Media Studies
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Arts & Culture: Contemporary Art History
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Arts & Culture: Design Cultures
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Beleid, communicatie en organisatie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Bestuurskunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Bioinformatics and Systems Biology - Joint Degree
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Biomedical Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Biomolecular Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Business Administration
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Business Administration (deeltijd)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Business Analytics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Business in Society - Joint Research Master's Programme
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate [c-d]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Cardiovascular Research
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Chemistry (Joint Degree)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Classics and Ancient Civilizations
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Classics and Ancient Civilizations (Research)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Clinical and Developmental Psychopathology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Cognitive Neuropsychology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Communicatie- en informatiewetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Communicatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Computational Science (Joint Degree)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Computer Science (Joint Degree)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Criminologie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Culture, Organization and Management
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Drug Discovery and Safety
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate [e-f]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Earth Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Ecology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Econometrics and Operations Research
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Economics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Economics MPhil
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Entrepreneurship
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Environment and Resource Management
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Epidemiologie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Erfgoedstudies
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Erfgoedstudies (Duaal)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Finance
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Fiscaal recht
/nl/studiegids/2018-2019/maste...[g-j]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Geschiedenis
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Geneeskunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Genes in Behaviour and Health
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Global Health
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Health Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Human Movement Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Human Movement Sciences (research)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Humanities Research: Critical Studies in Art & Culture
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Humanities Research: Global History
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Humanities Research: Linguistics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Humanities Research: Literature & Contested Spaces
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Humanities Research: Philosophy
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Hydrology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Information Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...International Business Law
/nl/studiegids/2018-2019/maste...International Crimes, Conflict and Criminology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...[k-l]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Kunst- en Cultuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Law, Markets and Behavior
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Law and Politics of International Security
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Aardrijkskunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Algemene economie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar VHO Bètawetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Biologie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Duits
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Engels
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Frans
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Geschiedenis en Staatsinrichting
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Godsdienst en LEVO
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Grieks, Latijn en KCV
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Latijn en KCV
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Maatschappijleer
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Management en Organisatie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar VHO Mens- en maatschappijwetenschappen MA
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar VHO Mens- en maatschappijwetenschappen MSC
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Natuurkunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Nederlands
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Scheikunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar VHO Taal- en cultuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Leraar vho Wiskunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Letterkunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...[m-o]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Marketing
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Marketing (deeltijd)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Mathematics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Medical Natural Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Neurosciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Notarieel recht
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Oncology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Ondernemingsrecht
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Oral Health Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Orthopedagogiek
/nl/studiegids/2018-2019/maste...[p-r]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Parallel and Distributed Computer Systems
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Pedagogische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Philosophy (2 years)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Physics and Astronomy (Joint Degree)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Political Science
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Psychologie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Rechtsgeleerdheid
/nl/studiegids/2018-2019/maste...[s-z]
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Science, Business & Innovation
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Social and Cultural Anthropology
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Social Psychology (Research)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Sociologie
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Spatial, Transport and Environmental Economics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Stochastics and Financial Mathematics
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Taalwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Text duplicate Tandheelkunde
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Theologie & Religiewetenschappen (predikantsopleiding)
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Theology & Religious Studies
/nl/studiegids/2018-2019/maste...Theology & Religious Studies (research)
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Premaster
/nl/studiegids/2018-2019/prema...[a-d]
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Accounting and Control
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Beleid, Communicatie en Organisatie
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Bestuurskunde
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Bewegingswetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Business Administration
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Chemistry
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Communicatiewetenschap
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Communicatie- en informatiewetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Culture, Organization and Management
/nl/studiegids/2018-2019/prema...[e-i]
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Educatie Taal- en Cultuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Entrepreneurship
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Erfgoedstudies
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Finance
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Geschiedenis
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Gezondheidswetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Health Sciences
/nl/studiegids/2018-2019/prema...[j-n]
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Kunst- en cultuurwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Letterkunde
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Marketing
/nl/studiegids/2018-2019/prema...[o-r]
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Pedagogische wetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Political Science
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate [s-z]
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Social and Cultural Anthropology
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Sociologie
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Taalwetenschappen
/nl/studiegids/2018-2019/prema...Text duplicate Theology & Religious Studies
/nl/studiegids/2018-2019/postg...Postgraduate
/nl/studiegids/2018-2019/postg...Accountancy (PGO)
/nl/studiegids/2017-2018/index...2017-2018
/nl/studiegids/2017-2018/bache...Text duplicate Bachelor
/nl/studiegids/2017-2018/minor...Text duplicate Minor
/nl/studiegids/2017-2018/maste...Text duplicate Master
/nl/studiegids/2017-2018/prema...Text duplicate Premaster
/nl/studiegids/2017-2018/postg...Text duplicate Postgraduate
/nl/studiegids/2016-2017/index...2016-2017
/nl/studiegids/2016-2017/bache...Text duplicate Bachelor
/nl/studiegids/2016-2017/minor...Text duplicate Minor
/nl/studiegids/2016-2017/maste...Text duplicate Master
/nl/studiegids/2016-2017/prema...Text duplicate Premaster
/nl/studiegids/2016-2017/postg...Text duplicate Postgraduate
/nl/studiegids/2015-2016/index...2015-2016
/nl/studiegids/2015-2016/bache...Text duplicate Bachelor
/nl/studiegids/2015-2016/minor...Text duplicate Minor
/nl/studiegids/2015-2016/maste...Text duplicate Master
/nl/studiegids/2015-2016/prema...Text duplicate Premaster
/nl/studiegids/2015-2016/postg...Text duplicate Postgraduate
/nl/studiegids/2014-2015/index...2014-2015
/nl/studiegids/2014-2015/bache...Text duplicate Bachelor
/nl/studiegids/2014-2015/minor...Text duplicate Minor
/nl/studiegids/2014-2015/maste...Text duplicate Master
/nl/studiegids/2014-2015/prema...Text duplicate Premaster
/nl/studiegids/2014-2015/postg...Text duplicate Postgraduate
/nl/studiegids/2013-2014/index...2013-2014
/nl/studiegids/2013-2014/bache...Text duplicate Bachelor
/nl/studiegids/2013-2014/minor...Text duplicate Minor
/nl/studiegids/2013-2014/maste...Text duplicate Master
/nl/studiegids/2013-2014/prema...Text duplicate Premaster
/nl/alumni/index.aspxAlumni
/nl/alumni/nieuws-en-agenda/in...Text duplicate Agenda
/nl/alumni/vu-magazine/index.aspxVU Magazine
/nl/alumni/aanbod/index.aspxAanbod voor alumni
/nl/alumni/aanbod/coachcafe/in...Coachcafé
/nl/alumni/aanbod/kies-je-coac...Kies je coach
/nl/alumni/aanbod/speedcoachin...Speedcoaching
/nl/alumni/aanbod/workshop-ond...Workshop ondernemen
/nl/alumni/aanbod/veranderkund...Veranderkunde - Twynstra Gudde
/nl/alumni/aanbod/wetenschappe...Gratis wetenschappelijke artikelen
/nl/alumni/aanbod/opvallen-met...Webinar Opvallen met je cv en motivatiebrief
/nl/alumni/aanbod/sollicitatie...Webinar Het sollicitatiegesprek anno NU
/nl/alumni/aanbod/vind-je-baan...Webinar Vind je baan met LinkedIn
/nl/alumni/aanbod/persoonlijke...Persoonlijke kracht
/nl/alumni/aanbod/sport/index....Sport met korting
/nl/alumni/aanbod/onderwijs/in...Onderwijs voor professionals
/nl/alumni/aanbod/kans-op-beur...Maak kans op een beurs
/nl/alumni/aanbod/hovo/index.aspxHoger Onderwijs Voor Ouderen
/nl/alumni/netwerken/index.aspxVind je netwerk
/nl/alumni/wat-doen-onze-alumn...Wat doen onze alumni?
/nl/alumni/boardroom/index.aspxThe Boardroom
/nl/alumni/contact/index.aspxText duplicate Contact
/nl/alumni/contact/afdeling-al...Afdeling alumnirelaties
/nl/alumni/contact/blijf-in-co...Blijf in contact!
/nl/alumni/contact/wijziging-a...Wijziging (adres)gegevens
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwi...External Studeren aan de VU? Zo maken onze studenten het verschil
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwi...External Ontdek onze bacheloropleidingen Kom studeren aan de VU
/nl/opleidingen/a-broader-mind...Word niet iets, maar iemand Schrijf je in voor A Broader Mind-cursus
/nl/nieuws-agenda/events/kuype...Kuyperjaar op de VU Een lustrumjaar geïnspireerd door gedachtengoed van Abraham Kuyper
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwi...External Kies je masteropleiding Kom studeren aan de VU
/nl/opleidingen/studeren-in-he...Studeren in het buitenland Ontdek jouw mogelijkheden
/cdn-cgi/l/email-protectionIMG-ALT Email
https://app-eu.readspeaker.com...Nofollow External Subdomain No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2020/...VU & Corona Laatste nieuws Lees meer
/nl/nieuws-agenda/nieuws/coron...VU & Corona Veelgestelde vragen Vind de antwoorden
/nl/nieuws-agenda/nieuws/onlin...Ons onderwijs gaat door Ook tijdens de Coronacrisis Lees meer
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...VU-onderzoek biedt nieuw inzicht in visuele werking hersenen
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Hersengebieden voor geheugen en waarneming zijn meer met elkaar verbonden dan gedacht
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Succes op school en in het leven draait om meer dan IQ
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Biologisch psychologen geven nieuw inzicht in wat bijdraagt aan onderwijssucces door te kijken naar DNA
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Mensen kiezen voor omgang in tweetallen in plaats van groepen
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Weinig mensen zullen gedurende de coronacrisis het belang van sociaal contact betwisten, maar welke sociale contacten met anderen stellen mensen vooral op...
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...Natuurkundige Davide Iannuzzi ontvangt ERC PoC grant voor project naar screeningsapparaat baarmoederhalskanker
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...VU-natuurkundige Davide Iannuzzi heeft een Proof of Concept grant toegewezen gekregen van de European Research Council (ERC) voor het project DIADELPH.
/nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/...No Text
/nl/nieuws-agenda/nieuws/index...Meer nieuws
/nl/nieuws-agenda/agenda/2021/...Promoties update 12-01-2021 12 jan - 28 feb Promotie
/nl/nieuws-agenda/agenda/2020/...Impact 2021 20 jan 14.15-17.00 Congres / symposium / seminar
/nl/nieuws-agenda/agenda/2021/...Meer gerichte diagnostiek nodig bij mensen met chronische lage rugpijn 13 jan 13.45 Promotie
/nl/nieuws-agenda/agenda/2021/...Beloften en gevaren van energietransities in Mozambique: De exploratie van hulpbronnen, de uitstootroutes en de ruimtelijke dimensie van de energievraag van ...
/nl/nieuws-agenda/agenda/index...Meer evenementen
http://bachelors.vu.nl/nl/inde...External No Text
http://masters.vu.nl/en/index....External No Text
http://minor.vu.nl/nl/index.aspxExternal No Text
/nl/opleidingen/opleidingsaanb...No Text
https://beta.vu.nl/External Faculteit der Bètawetenschappen
https://sbe.vu.nl/nl/index.aspxExternal Text duplicate School of Business and Economics
https://www.fgw.vu.nl/nl/index...External Faculteit der Geesteswetenschappen
https://www.fgb.vu.nl/External Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
https://www.rechten.vu.nl/External Faculteit der Rechtsgeleerdheid
https://www.frt.vu.nl/External Faculteit Religie en Theologie
https://www.fsw.vu.nl/External Faculteit der Sociale Wetenschappen
https://www.acta.nl/External Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)
https://www.med.vu.nl/External Faculteit der Geneeskunde (VUmc School of Medical Sciences)
https://www.aighd.org/External Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
http://www.aimms.vu.nl/External Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)
http://www.a-lab.vu.nl/External A-LAB
https://agci.vu.nl/External Amsterdam Sustainability Institute (ASI)
https://science.vu.nl/en/resea...External No Text
http://www.clue.vu.nl/External Research Institute for Culture, History and Heritage (CLUE+)
https://ibba.institute/External Subdomain Institute for Brain and Behavior (IBBA)
http://www.fsw.vu.nl/en/resear...External Institute for Societal Resilience
http://www.rechten.vu.nl/nl/on...External Kooijmans Instituut
http://www.laserlab.vu.nl/External LaserLaB
http://www.learn.vu.nl/External LEARN!
https://www.amsterdamresearch....External Amsterdam Movement Sciences
https://www.amsterdamresearch....External Amsterdam Neuroscience
http://www.talma.vu.nl/External Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare
http://www.networkinstitute.nl/External The Network Institute
https://www.tinbergen.nl/homeExternal Tinbergen Instituut
https://www.vumc.nl/afdelingen...External VUmc Cancer Center Amsterdam
http://www.abrahamkuypercenter...External Abraham Kuyper Center
http://www.abri.vu.nl/External Amsterdam Business Research Institute (ABRI)
https://sbe.vu.nl/nl/onderzoek...External Amsterdam Center for Career Research (ACCR)
http://www.acevu.vu.nl/External Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU
https://acwfs.vu.nl/en/index.aspxExternal Amsterdam Centre for World Food Studies (ACWFS)
/en/about-vu-amsterdam/faculti...Centre for International Cooperation (CIS)
http://www.hdc.vu.nl/External Historisch Documentatiecentrum (HDC)
http://metaphorlab.org/External Metaphor Lab
http://www.vu.nl/mdcMigration and Diversity Centre (MDC)
http://www.rnc.vu.nl/External Radionuclide Center (RNC)
http://www.vu.nl/hzchet Zijlstra Center
http://www.advalvas.vu.nl/External Text duplicate Ad Valvas
http://bachelors.vu.nl/nl/inde...External Text duplicate Bacheloropleidingen
http://www.griffioen.vu.nl/External Text duplicate Cultuurcentrum Griffioen
https://hovo.vu.nl/External HOVO | VU vanaf vijftig
https://www.ixa.nl/External Text duplicate Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
http://masters.vu.nl/en/index....External Master's degree programmes
https://sportcentrumvu.nl/External Text duplicate Sportcentrum VU
http://www.fgb.vu.nl/nl/profes...External Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)
http://www.ub.vu.nl/External Universiteitsbibliotheek (UBVU)
http://www.vumc.nl/External VU medisch centrum (VUmc)
http://vunet.vu.nl/External VUnet (inloggen)
https://nt2.vu.nl/nl/index.aspxExternal VU-NT2
https://research.vu.nl/External VU Research Portal
http://www.vuvereniging.nl/External VUvereniging
http://www.windesheim.nl/External Windesheim
/nl/opleidingen/index.aspxText duplicate Onderwijs
/nl/opleidingen/bacheloropleid...Text duplicate Bacheloropleidingen
/nl/opleidingen/bijvakken-voor...Text duplicate Bijvakken voor studenten
/nl/opleidingen/overig-onderwi...Text duplicate Overig onderwijs
/nl/opleidingen/toelating-en-i...Text duplicate Toelating en inschrijving
/nl/opleidingen/praktische-inf...Text duplicate Praktische informatie
/nl/onderzoek/index.aspxText duplicate Onderzoek
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Text duplicate Onderzoeksprofiel
/nl/onderzoek/onderzoekers/ind...Text duplicate Topwetenschappers
/nl/onderzoek/promoveren/index...Text duplicate Promoveren
/nl/onderzoek/visie-op-onderzo...Text duplicate VU research portal
/nl/onderzoek/subsidie-fondsen...Subsidie
/nl/bedrijf-en-samenleving/ind...Text duplicate Bedrijf en samenleving
/nl/bedrijf-en-samenleving/sta...Text duplicate Stages en loopbaan
/nl/bedrijf-en-samenleving/opl...Text duplicate Opleidingsaanbod professionals
/nl/bedrijf-en-samenleving/avs...Text duplicate Amsterdam Venture Studios
/nl/bedrijf-en-samenleving/ixa...Innovation Exchange Amsterdam
/nl/opleidingen/a-broader-mind...Text duplicate A Broader Mind
/nl/over-de-vu/index.aspxText duplicate Over de VU
/nl/over-de-vu/contact-routebe...Contact en routebeschrijving
/nl/personen.aspxPersonenzoeker
/nl/over-de-vu/profiel-en-miss...Text duplicate Profiel en missie
/nl/over-de-vu/organisatie-en-...Text duplicate Organisatie en bestuur
/nl/over-de-vu/campus/index.aspxVU Campus
/nl/alumni/index.aspxText duplicate Alumni
/nl/alumni/nieuws-en-agenda/in...Text duplicate Agenda
/nl/alumni/vu-magazine/index.aspxText duplicate VU Magazine
/nl/alumni/aanbod/index.aspxAanbod voor Alumni
/nl/alumni/boardroom/index.aspxText duplicate The Boardroom
/nl/alumni/contact/index.aspxText duplicate Contact
https://werkenbij.vu.nl/New window Nofollow External Text duplicate Werken bij de VU
/nl/nieuws-agenda/index.aspxNieuws en pers
/nl/studiegids/index.aspxText duplicate Studiegids
http://www.ub.vu.nl/nl/index.aspxNew window Nofollow External Text duplicate Universiteitsbibliotheek
https://vunet.login.vu.nl/New window Nofollow External Subdomain VUnet (inlog)
https://www.youtube.com/user/v...New window Nofollow External No Text
http://www.facebook.com/vuamst...New window Nofollow External No Text
http://twitter.com/VUamsterdamNew window Nofollow External No Text
https://www.instagram.com/vuam...New window Nofollow External Instagram
https://www.linkedin.com/schoo...New window Nofollow External LinkedIn
https://www.vu.nl/nl/colofon.aspxNew window Nofollow Webcolofon
https://www.vu.nl/nl/sitemap.aspxNew window Nofollow Sitemap
/nl/over-de-vu/campus/veilighe...New window Nofollow Veiligheid
/nl/disclaimer.aspxNew window Nofollow Disclaimer
/nl/privacy-statement.aspxNew window Nofollow Privacyverklaring
/nl/cookies/index.aspxCookieverklaring Vrije Universiteit Amsterdam

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
This website redirects to "https://www.vu.nl/nl/index.aspx"
HTTP header
(Important)
No X-Powered HTTP header is sent.
This website uses GZip for compressed data transmission.
Performance
(Somewhat important)
The page response time of 0.77 seconds is longer than the recommended limit of 0.4 seconds. A high response time unnecessarily slows down search engine crawling and results in bad user experience as well.
This website loads 4 CSS files. This may affect the page load time negatively.
This website only loads 3 JavaScript files. That's good!
The file size of the HTML document is fine (166 kB).

HTTP Response Header

NameValue
dateWed, 13 Jan 2021 10:35:15 GMT
content-typetext/html; charset=utf-8
transfer-encodingchunked
connectionkeep-alive
set-cookie144 Characters
cache-controlprivate
x-content-type-optionsnosniff
x-frame-optionsSAMEORIGIN
x-xss-protection1; mode=block
strict-transport-securitymax-age=15552000
cf-cache-statusBYPASS
cf-request-id079ce96e9e00001f55819ac000000001
expect-ctmax-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=%2FFouJ3WX9%2FjZ8uTYn1ySwkoy%2Fh%2FohNcqb2ZZziIFS8%2BCLA7vXuxujMDT0Zcf%2FcuwUtbh0L5KqCBov7g8MbeNFt9Jar90kVqFbocNX4r5RTeQeacUFak%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel{"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
varyAccept-Encoding
servercloudflare
cf-ray610e782a98951f55-FRA
content-encodinggzip
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

External factors

Blacklists
(Critically important)
This website is not classified "for adult only".
Shallalist classifies this website as Education/schools. This classification is fine.
This website is referenced by wikipedia.
This website has excellent links from other websites.
This website has backlinks from 512 referring domains.
This website has 4,338 backlinks.
This website has backlinks from 424 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
This website has social activity like shares, comments or likes on facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Robots.txt

No valid Robots.txt file was found.

Facebook popularity

Shares / Likes / Comments
1,599

Only the data for the given URL is shown. We cannot determine the social actions for a linked fan page.

Search preview

www.vu.nl › index.aspx
Vrije Universiteit Amsterdam
De VU is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit, in Amsterdam, in het hart van het internationale zakencentrum de Zuidas.

Most important keywords

Following keywords were found. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
De VU74%Check
op de VU63%Check
in Amsterdam61%Check
de Vrije61%Check
Universiteit59%Check
Amsterdam59%Check
Universiteit van58%Check
de cookies56%Check
VU VUmc56%Check
VU campus56%Check

Test up to 1.000 webpages of vu.nl with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Cookie Policy

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See the following links for more information.

We need these so the site can function properly

So we can better understand how visitors use our website

So we can serve you tailored ads and promotions